Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • borrel
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

mop uit 1998
 • Een man moet naar de dokter voor onderzoek en moet daarvoor een flesje urine meebrengen. Op weg naar de dokter komt
 • hij langs een kroeg en de man denkt: "Straks zegt die dokter dat ik niet meer mag drinken, dus vooruit, ik pak er nog een
 • Man gaat op weg naar de dokter met een flesje urine. Onderweg gaat hij wat drinken in een café, en doet alsof hij de
 • wel zeik lijkt. De man zegt dat hij het verschil dus ook kan proeven.
 • borrel
 • man
 • Man gaat op weg naar de dokter met een flesje urine. Onderweg gaat hij wat drinken in een café, en doet alsof hij de verschillen tussen de jenever kan proeven. Als de barman ook eens wil proeven,…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • nog over had, 'kocht' hij een borrel van de vrouw. De vrouw kocht vervolgens weer een borrel van de man met dezelfde
 • graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de drankleverancier niet konden betalen. De
 • borrel
 • man
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

mop uit 1888
 • De bekwame waarzegger Krekel en zijne vrouw hadden beiden éen zelfde gebrek: zij hielden van snoepen. De man lustte
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan
 • kasteelvrouw is gestolen. De man besluit naar het kasteel te gaan en de dief op te sporen. Hij geeft zich uit voor waarzegger. De
 • borrel
 • man
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

mop uit 1994
 • vrouw maakt de gulp van de man open en zegt: "Nou, 't is ook niemand van de camping." (RTL4, MOPPENTOPPERS, SEPT. - OKT
 • Drie vrouwen lopen aangeschoten van de kantine naar de caravan, en zien een dronken man op de grond liggen. De eerste
 • twee vrouwen zien aan zijn oren en neus dat het hun man niet is. De derde vrouw voelt in zijn gulp en zegt: "'t Is ook
 • borrel
 • man
 • Drie vrouwen lopen aangeschoten van de kantine naar de caravan, en zien een dronken man op de grond liggen. De eerste twee vrouwen zien aan zijn oren en neus dat het hun man niet is. De derde vrouw…

sage uit 1968
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de
 • man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.
 • borrel
 • man
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.

sage uit 1967
 • Een man was eens ergens een paar borrels wezen drinken. Op de terugweg werd hij achtervolgd door een klein hondje, een
 • plaagbeest. De man was zo bang dat hij de nacht in een wc-huisje heeft doorgebracht.
 • borrel
 • man
 • Een man was eens ergens een paar borrels wezen drinken. Op de terugweg werd hij achtervolgd door een klein hondje, een plaagbeest. De man was zo bang dat hij de nacht in een wc-huisje heeft…

sage uit 1967
 • Doe't Hindrik Holthuis noch feint wie, wie 't in los man. Op in kear kom er fan 'e Ham. Hy hie in buorrel op en dan
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op
 • een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal niet bang. Hij zei dat als dat de duivel
 • borrel
 • man
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal…

sage uit 1967
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles
 • borrel
 • man
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles op de tafel. Het eerste glaasje heeft hij over zijn linkerschouder gegooid.

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • borrel
 • man
 • Drie mannen vroegen Ynse om hulp bij het laden van boomstammen. De boomstammen waren te zwaar voor de mannen, en Ynse deed het werk helemaal alleen. Toen hij klaar was, bedankten ze hem. Hierna gingen…

sage uit 1967
 • Een man die te diep in het glaasje gekeken heeft, wordt door een onzichtbare hand gegrepen en een eind verderop
 • borrel
 • man
 • Een man die te diep in het glaasje gekeken heeft, wordt door een onzichtbare hand gegrepen en een eind verderop neergesmeten.

sage uit 1967
 • borrel
 • man
 • Minse Griper was een duivelbanner en Tryn Snipel was zijn vrouw. De mensen kwamen vaak bij haar om de kaart te leggen. Op een keer wenste ze een vrouw de wijk in, en toen vloog ze zo door de wijk.…

sage uit 1967
 • . Doe't de smid dêr even letter syn ambyld stean seach, siet er raer mei de hannen yn 't hier. Trije man koenen it der net
 • Sterke man (vrouw)
 • , zette Ynse snel het aambeeld buiten. De smid kon zo niet verder met zijn werk, en drie man kregen het aambeeld niet terug op
 • borrel krijgen, en de smid zou meteen zijn vork gaan maken. Dat beloofde de smid dan maar.
 • borrel
 • man
 • Sterke Ynse had een vork nodig, maar de smid had niet zo'n zin om het te maken. Toen de smid even was koffie drinken, zette Ynse snel het aambeeld buiten. De smid kon zo niet verder met zijn werk, en…

sage uit 1967
 • Sterke man (vrouw)
 • borrel
 • man
 • Op een keer vroegen een paar mannen aan Sterke Hearke of hij voor hen een zware boom op de wagen wilde laden. Dit deed Sterke Hearke. Daarna gingen de mannen ergens wat drinken, maar ze lieten Hearke…

sage uit 1969
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij opeens tegengehouden werd door de duivel. Hij herkende de zwarte
 • gedaante aan zijn paardenpoot. Hij keerde zich om, en daar stond Jezus. De man kon geen kant meer uit. Toen heeft hij zich weer
 • borrel
 • man
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij opeens tegengehouden werd door de duivel. Hij herkende de zwarte gedaante aan zijn paardenpoot. Hij keerde zich om, en daar stond Jezus. De man kon…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke Hearke bestelde eens een borrel, maar een paar jongelui stootten tot tweemaal toe zijn tafeltje om. Toen ze dat
 • borrel
 • man
 • Sterke Hearke bestelde eens een borrel, maar een paar jongelui stootten tot tweemaal toe zijn tafeltje om. Toen ze dat voor de derde keer deden, had Hearke er genoeg van. Hij gooide het stel de kroeg…

sage uit 1969
 • Der wienen us trije man oan 't houtladen yn Bakkefean. Der wie in kolossale swiere beam by, dy koenen se net op 'e wein
 • sil jimme wol even helpe, mannen." Doe hienen se dy grouwe beam samar op 'e wein. Doe gongen dy trije man yn 't café om in
 • Sterke man (vrouw)
 • kroeg voor een borrel. Maar ze nodigden Sterke Ynse niet uit om mee te gaan. Die was hier zo boos over, dat hij de zware
 • borrel
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen met het laden van boomstammen. Toen ze klaar waren, gingen de mannen naar de kroeg voor een borrel. Maar ze nodigden Sterke Ynse niet uit om mee te gaan. Die was…

sage uit 1969
 • út it bûske, yn de Rijn. Hy sei: "Wel fordory, forsûpe woe 'k dy, mar net op dizze manier." (dit hat in âld man yn Dtsl
 • derde bleef gewoon liggen en zei dat de man de mark maar in zijn zak moest stoppen. Dat deed de mijnheer toen. De man wilde
 • borrel
 • man
 • Drie mannen lagen eens langs de waterkant te luieren. Een mijnheer kwam langs en vroeg wie de luiste was van hen. Die zou dan een mark krijgen. De een ging staan en zei dat hij dat was, de ander ging…

sage uit 1969
 • Sterke man (vrouw)
 • borrel
 • man
 • Toen Sterke Hearke in dienst zat, werd hij eens meegenomen naar een kroeg. Maar elke keer als hij een drankje bestelde werd dat voor hem weggeslagen. Hij werd zo boos dat hij de hele boel kort en…

sage uit 1969
 • Der kom yn Haulerwyk yn 'e herberch in man, dy bistelde twa buorrels. De kastlein sette twa romers mei jenever foar him
 • op 'e tafel del. Doe nom dy man earst de iene romer, dy rikke er ien ta oer syn linkerskouder hinne, mar net ien koe
 • Een man bestelde eens twee borrels in een herberg. Hij dronk zelf het ene glas leeg, en een onzichtbare man dronk het
 • andere glas leeg. Dat was de duivel. Later is de man met een omgedraaide nek gevonden.
 • borrel
 • man
 • Een man bestelde eens twee borrels in een herberg. Hij dronk zelf het ene glas leeg, en een onzichtbare man dronk het andere glas leeg. Dat was de duivel. Later is de man met een omgedraaide nek…

mop uit 1969
 • borrel
 • man
 • Een Rus kwam eens in Leeuwarden in een herberg. Hij bestelde een drankje, en de kastelein zette hem een jenever voor. Dat vond de Rus maar niets, en hij kreeg een cognacje. Dat viel beter in de smaak,…

sage uit 1969
 • Een man was schijndood, en lag al in de kist. Toen de mensen 's avonds op hem gingen drinken, hoorden ze hem vanuit de
 • kist zeggen: "Geef mij ook maar een borrel."
 • borrel
 • man
 • Een man was schijndood, en lag al in de kist. Toen de mensen 's avonds op hem gingen drinken, hoorden ze hem vanuit de kist zeggen: "Geef mij ook maar een borrel."

mop uit 1979
 • hâldde, hwant dat bist krante altyd alles oer. Op in kear wie de frou fuort. De man tocht: Nou moat ik myn trekken waernimme
 • Omdat een papegaai het drinkgedrag van een man aan diens vrouw dreigt de verklappen, besluit de man het dier de kop af
 • te snijden. De man geeft de papegaai een haal met een mes en verbergt de vogel zolang in de wc-pot. Als de vrouw kort
 • borrel
 • man
 • Omdat een papegaai het drinkgedrag van een man aan diens vrouw dreigt de verklappen, besluit de man het dier de kop af te snijden. De man geeft de papegaai een haal met een mes en verbergt de vogel…

sage uit 1971
 • Der wie in man, dy mocht graech drank. Hy kom faek mei in sneed yn 't ear thús. It wiif woe him dat graech ôfleare. Hja
 • Een man lustte nogal graag een borrel. Zijn vrouw wilde hem dat wel eens afleren. Op een avond wachtte ze hem op met
 • een wit laken om zich heen. Toen hij er was zei ze dat ze de engel Gabriël was. De man zei: "Dat komt prachtig uit, ik ben
 • borrel
 • man
 • Een man lustte nogal graag een borrel. Zijn vrouw wilde hem dat wel eens afleren. Op een avond wachtte ze hem op met een wit laken om zich heen. Toen hij er was zei ze dat ze de engel Gabriël was. De…

sage uit 1969
 • zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door. De boer stak met een hooivork in de man. De
 • borrel
 • man
 • Een jongeman dronk eens vier borrels in de herberg. Hij zei dat hij die avond iemand van kant zou maken. Hij ging naar zijn meisje bij een boer. In de keuken sneed hij de nek van de meid half door.…