Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

85 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • brug
 • man
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

sage uit 1937
 • een moerassige hei, de "breistroet", waar een bruggetje over een beek voerde. Midden op de brug gekomen, zag hij
 • nader en gingen rakelings langs hem heen over de brug. Na eenige tijd kon hij zich weer bewegen. Nat van 't zweet, "an ieder
 • brug
 • man
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1966
 • brug
 • man
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sage uit 1966
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen
 • het toch. Even later liep Jehannes grijnzend naast hem. Toen hij de man vroeg: "Ging het daarnet niet zo best?", wist de
 • brug
 • man
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen mogelijkheid kreeg hij zijn honden vooruit, het leek zelfs wel of er van achteren aan…

sprookje uit 1966
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een
 • brug
 • man
 • Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een meisje?" De ander zei: "Nee, dat wist ik niet." Toen de twee broers op leeftijd…

sage uit 1966
 • By de nije brêge yn 'e Harkema fytste in man, dy woardde dêr altyd beet hâlden, en dochs wie der neat to sjen. It wie
 • Een fietser wordt op de brug vaak gegrepen door een onzichtbaar spook.
 • brug
 • man
 • Een fietser wordt op de brug vaak gegrepen door een onzichtbaar spook.

sage uit 1968
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem
 • brug
 • man
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem. Een ervan was groter en dikker dan de anderen, dat was de hoofdheks.

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • brug
 • man
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Een man loodste eens een praam met stormachtig weer onder een brug door, waarbij hij grote risico's nam.
 • brug
 • man
 • Een man loodste eens een praam met stormachtig weer onder een brug door, waarbij hij grote risico's nam.

sage uit 1968
 • Der wie is in man, dy hie de pik yn op 'e doomny, omt dy it evangeelje forkundige. Hy moest dêr neat fan ha en hy nom
 • kwade man lag de dominee onder een brug op te wachten, maar toen de dominee aankwam, zag de man dat er twee anderen naast
 • Een man wilde eens een dominee van kant maken omdat hij het evangelie verkondigde. Op een nacht liet hij bij de dominee
 • brug
 • man
 • Een man wilde eens een dominee van kant maken omdat hij het evangelie verkondigde. Op een nacht liet hij bij de dominee een boodschap brengen dat er iemand op sterven lag. De dominee ging er…

sage uit 1968
 • By de brêge fan Readskuorre ha de minsken ris in stem heard dy't út 'e feart weikom: "De tijd is verstreken, en de man
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen
 • daarna is er een man in een kolk verdronken.
 • brug
 • man
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen daarna is er een man in een kolk verdronken.

sage uit 1968
 • Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie timmerman. 't Wie in rûch man. Op in joun kom er fan 't wurk werom. Hy soe wer nei de
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal
 • brug
 • man
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal verspreid.

sage uit 1968
 • is verschenen, maar de man is der nog niet." Doe was der een met het rijtuig in jacht. Die man was Heine Anke, die kwam
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen stonden eens bij een brug. Ze hoorden een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, maar de man is er
 • nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit Opeinde.
 • brug
 • man
 • Mensen stonden eens bij een brug. Ze hoorden een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit…

sage uit 1968
 • Van zeven jongens is de jongste een weerwolf. Een man was eens dronken en ging onder een bruggetje liggen. De eerste
 • brug
 • man
 • Van zeven jongens is de jongste een weerwolf. Een man was eens dronken en ging onder een bruggetje liggen. De eerste die langs kwam, stak hij met een mes. Hij zag er uit als een wild beest. Het was…

sage uit 1968
 • Doomny de Kok fan Ulrum, de man fan 'e ôfskieding, hie earst in protte fijannen. Op in joun woarde er roppen by in
 • brug
 • man
 • Twee mannen wilden eens een dominee ombrengen. Ze lieten hem bij een zieke roepen, en wachtten hem op onder een bruggetje. Maar toen de dominee aan kwam, was hij niet alleen, aan weerskanten van hem…

sage uit 1967
 • !" sei Ruerd. "Dû kinst wol stappe, siz ik dy." Doe hie dy man de stok delsmiten en wie sûnder stok oer it bartsje roan.
 • Een man had een stok nodig om te lopen. Op een bruggetje kwam hij een keer Mike Ruerd tegen. Deze zei hem zonder stok
 • het bruggetje over te gaan. Toen de man het probeerde lukte het.
 • brug
 • man
 • Een man had een stok nodig om te lopen. Op een bruggetje kwam hij een keer Mike Ruerd tegen. Deze zei hem zonder stok het bruggetje over te gaan. Toen de man het probeerde lukte het.

sage uit 1962
 • Op 'e Feanster brêge hat us ien in stim heard út 'e feart wei, dy't rôp: "De tijd is verschenen, de man is der niet."
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • brug
 • man
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."

sage uit 1967
 • Doe't Hindrik Holthuis noch feint wie, wie 't in los man. Op in kear kom er fan 'e Ham. Hy hie in buorrel op en dan
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op
 • een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal niet bang. Hij zei dat als dat de duivel
 • brug
 • man
 • Twee mannen wilden eens een andere man, die net een borrel op had, bang maken. Ze gingen met een laken om zich heen op een bruggetje op hem staan wachten. Maar toen de man aankwam, was hij helemaal…

sage uit 1967
 • zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het water. Toen draaide de arbeider aardig bij.
 • brug
 • man
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

sage uit 1967
 • Op de plek waar mannen een brug aan het bouwen waren, zei een van hen niet te geloven dat de duivel daar over het water
 • brug
 • man
 • Op de plek waar mannen een brug aan het bouwen waren, zei een van hen niet te geloven dat de duivel daar over het water kon springen. Maar de volgende dag stond er een afdruk van een paardenpoot in…

mop uit 1967
 • Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug
 • brug
 • man
 • Een schaatsrijder had niet door dat hij een wedstrijd tegen zijn eigen schaduw hield, totdat deze onder de brug verdwenen was.

sage uit 1967
 • Dêr by 't Godloas Tolhûs kom froeger us in man oanriden oer iis. 't Wie al hiel let. Under 'e brêge sakke hy troch 't
 • iis. "Help! Help!" rôp er. Mar der wie net ien dy't him holp, hoewol se hearden it wol. Dy man is dêr fordronken. Doe
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en
 • brug
 • man
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en toen heeft het tolhuis de naam 'Goddeloos tolhuis' gekregen.

sage uit 1967
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Maar zijn moeder zag niets, en toen hij even later weer keek
 • brug
 • man
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Maar zijn moeder zag niets, en toen hij even later weer keek, zag hij het ook niet meer. Precies twee jaar later is op die plek een huis…

sage uit 1967
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Precies twee jaar later is op die plek een huis afgebrand.
 • brug
 • man
 • Een jongeman zag eens bij de brug een huis in brand staan. Precies twee jaar later is op die plek een huis afgebrand.

mop uit 1967
 • Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.
 • brug
 • man
 • Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.