Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

29 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • dieren
 • man
 • Een vrouwelijke dierenarts neemt wraak op twee mannen die haar verkracht hebben, door hen te castreren.

sage uit 1974
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg
 • onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.
 • dieren
 • man
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.

mop uit 1860
 • Het gevunnen geld Dichte bij Kaampen, in 'n klein dorpien, woenden 'n man en 'n vrouwe met 'n stok of wat kienders, dee
 • mit visschen, weven en wild strikken heur kost verdienden. Eenmaol op 'n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list
 • dieren
 • man
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

sprookje uit 1893
 • dieren
 • man
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…

sage uit 1967
 • Der wie in man, dy wie o sa min. Hy lei al hast op 't stjerren en der moest alle nachten by him wekke wurde. Dy man dy
 • . Sy gongen net op 'e flucht en bleauwen sitten. De sike man hie in hoanne, en dy siet yn 'e hoannebalken. Om klokslach
 • Een man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, ligt op zijn sterfbed. De duivel verschijnt bij tijd en wijlen ook
 • de duivel en koste wat het kost aan het bed te blijven zitten. Ze zijn er eerst getuige van hoe twee dieren dood
 • dieren
 • man
 • Een man die zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, ligt op zijn sterfbed. De duivel verschijnt bij tijd en wijlen ook zelf aan het bed, waarop alle wakenden snel de benen nemen. Twee moedige mannen…

sage uit 1967
 • slangen út 'e bosk weisetten. Dy woenen de man oanfalle. It wienen ek noch forgiftige. Doe hat dy man syn jas útlutsen en dy
 • smiet er de slangen ta. Sy ha dy jas alhielendal forskuord. De man is hurd útnaeid. De jas hie syn redding west.
 • slangen tevoorschijn die de man wilden aanvallen. De man trok zijn jas uit en wierp het de giftige dieren toe. Toen de slangen
 • Toen een man eens op een slangenkoning - met kroontje - trapte, kwamen overal in het bos enorme aantallen giftige
 • dieren
 • man
 • Toen een man eens op een slangenkoning - met kroontje - trapte, kwamen overal in het bos enorme aantallen giftige slangen tevoorschijn die de man wilden aanvallen. De man trok zijn jas uit en wierp…

mop uit 1978
 • en fan need hat er se fleane litten. Dy man reizge in bult mei dieren. Op in kear moast er in oaljefant út Dútslân helje
 • Broadsje oaljefant Men mei samar gjin dieren oer de grins helje. Dêr moatte fergunningen foar komme. It moat hjir oan
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder
 • er dan wel over mag en de douane zegt dat hij wel een broodje mee mag nemen met wat ertussen zit. Dus gaat de man naar de
 • dieren
 • man
 • Zonder vergunning mag men geen dieren bij de Duits-Nederlandse grens meenemen. Als een man uit Duitsland zonder vergunning sijsjes in wil voeren lukt dat niet. Dan moet hij een olifant meenemen, maar…

mop uit 1974
 • In boereplaets stie hwat achterôf oan in âld reed. De boer, dy't dêr wenne, bimuoide him noait mei de frou. De man hie
 • seksuele behoefte van de man wordt nu echter zo groot dat hij iedereen - zelfs dieren - te pakken neemt.
 • Een boerin raadpleegt de dokter omdat haar man seksueel geen enkele interesse in haar toont. Als de boer tabletten
 • dieren
 • man
 • Een boerin raadpleegt de dokter omdat haar man seksueel geen enkele interesse in haar toont. Als de boer tabletten voorschrijft, verdubbelt de vrouw de door de dokter voorgeschreven dosis om er zeker…

mop uit 1974
 • Der wie in man, dy moest mei in keppel guozzen oer de brêge hinne. Dêr moest brêgejild fan bitelle wurde. Doe sei de
 • biteljen." "O," sei de man, "der wit ik wol in middel op." "Hoe dan?" frege de brêgeman. "Wel," sei de guozzehoeder, "ik ha de
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van
 • betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder dat ze hun behoefte doen. De ganzenhoeder laat
 • dieren
 • man
 • Een man moet 'bruggengeld' betalen als hij met zijn ganzen een brug wil oversteken. De brugwachter stelt hem vrij van betaling als de ganzenhoeder erin slaagt de dieren de brug over te leiden zonder…

sage uit 1970
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik
 • moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De banggeworden man vermoedt dat zijn vee
 • dieren
 • man
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De…

sage uit 1923
 • een rietdekker uit Oudelande, die het dak hersteld had, in de schuur. Daar zag hij, klaar als de dag, hoe een man, als
 • achterkleindochter van Vlasman. Anderen vertellen dat er een bocht was in de paardenstal, waar geen paard in te houden was. De dieren
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de
 • dieren
 • man
 • Een man verbergt zijn schat en sterft voor hij de plek kan onthullen. Na zijn dood komt hij spoken. Op de plek in de paardenstal, waar geen paard te houden is, graaft een latere bewoner een schat op.

sage uit 1510
 • tegens goet waer te slapen opten rugge den vrouwen, ende den man anders.
 • dieren
 • man
 • Woensdag, tweede kapittel. Wie geen jicht wil krijgen, moet geen vlees van katten of mannetjeszwijnen eten. Voor mannen is het ook goed om op de buik te slapen en voor vrouwen op de rug.

mop uit 1973
 • Der wie in man, dy woe in kanarjepytsje ha, en dat woe er read opfervje, hwant reade kanarjes dy binne seldsum. Hy giet
 • , bêste man," seit er, "it kanarjepytsje is dea. Mar dat komt net fan 'e ferve, dat komt fan 't ôfbrânnen fan 'e âlde ferve."
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een
 • kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de man van zijn plannen vertelt, drukt de
 • dieren
 • man
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de…

sage uit 1952
 • dieren. Dit was hem tot een ingewortelde gewoonte geworden. Maar de man werd ouder en ziekelijk en op een goede dag lag hij
 • Brussel, Antwerpen en Luik in Belgie vervoerd. Dit gebeurde allemaal te voet, zodat drijvers en dieren op verschillende
 • dieren
 • man
 • Een bedrieglijke waard ziet op zijn sterfbed een hond de kamer inkomen. De pastoor wordt geroepen, maar het dier zegt voor hem niet bang te zijn. Een heilige monnik uit Weert werd gehaald en zijn…

sage uit 1925
 • had geleerd. Waarop het meisje antwoordde: 'Daar staat een man in rood fluweel met een rood mutsje op het hoofd, die wijst
 • doodgetoverd, zonder nog maar te spreken van de dieren en de vruchten. Zij wees nog tien andere tovenaressen aan, die tegelijk met
 • wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het zwijgen oplegde. De duivel dus. Na
 • dieren
 • man
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1925
 • De gewonde pad Te Wolder onder Oud-Vroenhoven woonde een gezin, man, vrouw en de moeder van de laatste. Het eerste
 • macht achter zat. Toen de vrouw dan ook het derde kind verwachtte, zond zij haar man naar de pastoor, met het verzoek het
 • harte, maar tijdens de bevalling is de inwonende moeder van de vrouw ineens verdwenen en de man ziet een pad richting het
 • kraambed springen. De man verwondt de pad en jaagt haar weg. De volgende dag ziet hij zijn schoonmoeder gewond in het stro
 • dieren
 • man
 • Een echtpaar heeft een paar ongelukkige geboortes meegemaakt en vermoedt dat er een kwade macht achter zit. De pastoor raadt hen aan om bij de volgende bevalling niemand binnen te laten behalve de…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • Een man is in Brazilië op vakantie geweest. Hij komt terug en heeft een bult op zijn hoofd. Na een tijdje komen er
 • spinnen uit. De man moest geopereerd worden.
 • Een man komt thuis van zijn vakantie. Hij heeft een bult op zijn hoofd. Na een tijdje komen er spinnen uit die bult en
 • de man moet geopereerd worden.
 • dieren
 • man
 • Een man komt thuis van zijn vakantie. Hij heeft een bult op zijn hoofd. Na een tijdje komen er spinnen uit die bult en de man moet geopereerd worden.

sage uit 2007
 • doorgaans café’s. En daar is een drenkplaats, daar kun je je dieren kun je daar te drinken geven en je kunt zelf eh een pintje
 • vreemd op z’n voeten, maar: “Kaartje, o prima. Nou ik ben je man, ik ben je vierde man.” En er werd gezellig gekaart. En er
 • maken een tussenstop in 't Ginneken en gaan daar in een herberg wat kaarten en drinken. Ze missen alleen een vierde man om
 • dieren
 • man
 • Een drietal jongens gaat te voet van Gilze naar Princenhage om naar de kerk te gaan voor de mis in de Kerstnacht. Ze maken een tussenstop in 't Ginneken en gaan daar in een herberg wat kaarten en…

mop uit 1651
 • dieren
 • man
 • Een boer kwam met enkele vrouwen in de stad. De gouverneur zei tegen hem dat hij veel geitjes op hun markt bracht. De boer antwoordde: 'Niet genoeg in verhouding met de bokken die er zijn.'

mop uit 1651
 • Een gebruyckelijke vrouw wiert van haer vrienden, terwijl haer man van huys was, besogt. Sij liet haer heele
 • , 'heb je oock geen hoornbeesten?' R. 'Ja, ick wagt tot mijn man thuys komt.'
 • geen gehoornde dieren heeft. Antwoord: ja, mijn man, als hij thuiskomt.
 • Een vrouw krijgt bezoek terwijl haar man afwezig is en laat haar vrienden alles zien, ook het vee. Men vraagt of ze
 • dieren
 • man
 • Een vrouw krijgt bezoek terwijl haar man afwezig is en laat haar vrienden alles zien, ook het vee. Men vraagt of ze geen gehoornde dieren heeft. Antwoord: ja, mijn man, als hij thuiskomt.

sage uit 1510
 • dieren
 • man
 • Donderdag, zeventiende kapittel. Als je een trage, luie haan ui laat eten en zijn kam insmeert met ui, dan zal hij opleven. Ridderkruid doet hetzelfde met luie mannen.

sage uit 1510
 • antwoerde: "Ser wel, mer die slaper, mijn man, 935 sliept al doere sonder hem iet te verruren, al soudi ramp hebben. Ende ghi
 • , vrou Mehaute? Hoe mocht ghi doen, want het sceen al u te wesen; en wecte ghi Ployaert, uwen man, niet doe ghi slapen
 • op Sint-Jan groente plukt en dit aan haar man geeft, dan zal hij haar nooit verlaten voor een ander. Als een vrouw in het
 • oor van haar man kippenpluimen, haar van de rechtervoet, haar van zijn hoofd en haar van een kattenstaart doet, dan zal
 • dieren
 • man
 • Vrijdag, eerste kapittel. Vanaf hier is vrouw Gombaerde, een sluwe zevenenzeventigjarige, aan het woord. Voor zij begint met haar evangeliën, hebben de vrouwen het erover dat ook oude vrouwen nog zin…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou, dy hienen gjin bern. Mar se wienen tige gelokkich togearre. Op in kear gong dy man nei
 • hjir douwen oanhellest, gean ik fuort." De man tocht: "Ik wol dòchs douwen ha." Hy sei tsjin har: "Ik gean de mar op to
 • vertrekken als de dieren komen. De verontwaardigde man besluit zijn vrouw voor de gek te houden. Hij zet een paar stokken in het
 • Een kinderloos, maar gelukkig echtpaar maakt ruzie over een stel duiven die de man wil houden. De vrouw dreigt te
 • dieren
 • man
 • Een kinderloos, maar gelukkig echtpaar maakt ruzie over een stel duiven die de man wil houden. De vrouw dreigt te vertrekken als de dieren komen. De verontwaardigde man besluit zijn vrouw voor de gek…

mop uit 1974
 • Der wie ris in man, dy hie in frou troud, dy wie sa dom as oalje. Sa nou en dan krige dat minske in pak op 'e hûd fan
 • har man, hwant hja die sokke rare setten, dat der wie gjin ried ta. De man wie soms deaforlegen mei har. Doe hie dy man
 • Een man geeft zijn vrouw vaak een pak rammel omdat ze zo ongelooflijk dom is. Op een keer stuurt hij zijn onnozele
 • vrouw naar de markt om een koe en een haan te verkopen. De dieren moeten respectievelijk tachtig gulden en acht dubbeltjes
 • dieren
 • man
 • Een man geeft zijn vrouw vaak een pak rammel omdat ze zo ongelooflijk dom is. Op een keer stuurt hij zijn onnozele vrouw naar de markt om een koe en een haan te verkopen. De dieren moeten…

sprookje uit 1201
 • die man ghinc weder vutwaert doe quam voert mijn here die waert ende hi sprac al onghespaert twi bestu seit hi soe
 • dieren
 • man
 • Een stadsmuis gaat logeren bij een veldmuis. De veldmuis is arm en kan zijn gast niet veel voorzetten. De volgende dag gaat de veldmuis mee naar het huis van de stadsmuis. Dit is erg mooi en lekker…