Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

188 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • drinken
 • man
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • van één van hen, en het is de bedoeling dat er hevige sex zal gaan plaatsvinden. De man heeft echter zoveel gedronken, dat
 • ze weggaat een mooie keutel draait op de blote buik van de slapende man. Die keutel lag er nog toen hij wakker werd, want
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.
 • drinken
 • man
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • drinken
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • Een man wil niet geloven dat Alde Rykele Myt een heks is. Als hij eens koffie bij haar drinkt, zegt hij haar dat hij
 • drinken
 • man
 • Een man wil niet geloven dat Alde Rykele Myt een heks is. Als hij eens koffie bij haar drinkt, zegt hij haar dat hij niet gelooft dat ze een heks is. Als hij naar huis gaat, moet hij ineens ontzettend…

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • drinken
 • man
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

sage uit 1966
 • drinken
 • man
 • Een kroegganger heeft wel zin om te vechten, desnoods met de duivel. Prompt verschijnt de duivel en smijt hem genadeloos neer.

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • koningin komen winnen. De drie proeven (het meeste eten, drinken en het snelste lopen) worden door het gezelschap gewonnen. De
 • drinken
 • man
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

mop uit 1881
 • hejj' doar mien 'estorreve man ok 'ezien ?" "Och joa!" zee Jan, "'ezien he'k hum wel, moar 't stoat niet al te best mit hum
 • gi'en geld zou nodeg hebbe." "Noe," zee Jan, "òf ie 't gebruke kan, zo te weg en te weer. Oe man het al vief pesallemboeke
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De man heeft al snel door dat hij de vrouw er
 • drinken
 • man
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sprookje uit 1889
 • kamers vinden. In de eerste zult ge zeven heeren ontmoeten, bezig met wijn en champagne te drinken; in de tweede zit een
 • . Men deed open, en hij vond daar inderdaad de zeven heeren, bezig met wijn en champagne te drinken. Maar als ze
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • drinken
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sprookje uit 1968
 • De greate koal Der wie in man, dy boude in hiele greate koal. Hy sei tsjin syn wiif: "Dy koal, dy mat de reus mar ha
 • kop en der komt krekt in leger soldaten oan. Tagelyk bigjint it to spielen. De twahûndert man fan it leger skûlje moai
 • De Grote Kool is zo enorm, dat een tweehonderd man tellend leger onder het buitenste blad kan schuilen voor de regen
 • drinken
 • man
 • De Grote Kool is zo enorm, dat een tweehonderd man tellend leger onder het buitenste blad kan schuilen voor de regen. Als vier mannen een reuzeketel willen maken om de kool te koken, staan ze bij het…

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • drinken
 • man
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • drinken
 • man
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sprookje uit 1968
 • drinken
 • man
 • Fileman was schoenmaker. Op zijn naambordje stond dat hij nergens bang voor was. Een paar mensen wilden hem wel eens aan het schrikken maken. Ze lieten hem waken bij een dode. Om wat te doen te…

sage uit 1968
 • drinken
 • man
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • drinken
 • man
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein
 • del. Doe sei de man fan 'e slajut tsjin him: "Hwer komme jo wei?" "Fan Bakkefean", sei Ynse.
 • Sterke man (vrouw)
 • drinken
 • man
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • iets drinken, maar ze vroegen Hearke niet mee. Hearke legde toen in zijn eentje alle boomstammen weer terug op de wagen.
 • drinken
 • man
 • Sterke Hearke stond eens te kijken hoe een paar mannen boomstammen van een wagen afhaalden. Daarna gingen de mannen iets drinken, maar ze vroegen Hearke niet mee. Hearke legde toen in zijn eentje alle…

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Twa man fan Aldeboarn kommen de jouns let út 'e kroech. Sy hienen in moai sûpke op. Der lei in
 • drinken
 • man
 • Twee mannen hadden eens wat gedronken in de kroeg en waren onderweg naar huis. Op het meer lag maar een dun laagje ijs, er kon nog geen vogel over. Toch liepen de mannen opeens aan de andere kant van…

sage uit 1968
 • drinken
 • man
 • Een schoenmaker sloot eens een weddenschap dat hij een nacht lang bij een dode in een kist op het kerkhof zou blijven. Wat hij niet wist was dat een levend iemand in de kist ging liggen. Hij nam zijn…

sage uit 1968
 • vanachter een boom te kijken, maar is er toen vandoor gegaan. De volgende dag werd het lijk van de man gevonden; hij was
 • drinken
 • man
 • Twee broers kwamen eens dronken uit de kroeg. Ze liepen te vloeken en tieren. De ene noemde daarbij ook twee keer de naam van de duivel. Opeens viel er iets uit de lucht vallen, bovenop hem. Dit…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn 'e Mieuwmar. Op in kear kom er by in stik of trije man, dy moesten in grouwe beam op 'e wein hise
 • Sterke man (vrouw)
 • gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit boosheid heeft Ynse de boomstam weer van de wagen
 • drinken
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen die een boomstam niet op een wagen konden krijgen. Toen de mannen daarna iets gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit…

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • drinken
 • man
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • drinken
 • man
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sprookje uit 1968
 • Rinkema wie in man, dy wie bot oan 'e buorrel. De papegaei fortelde 't alle kearen oan 'e frou as er wer tofolle hawn
 • Een papegaai verklapte een vrouw altijd wanneer haar man weer te veel had gedronken. Op een dag gaf de man het dier
 • drinken
 • man
 • Een papegaai verklapte een vrouw altijd wanneer haar man weer te veel had gedronken. Op een dag gaf de man het dier hierom een klap en hij smeet hem in het kippenhok. De volgende morgen zat de…

mop uit 1968
 • Een man wilde eens ganzen vangen. Hij doopte wat aas in de jenever en liet daar de ganzen van eten. Alle ganzen raakten
 • drinken
 • man
 • Een man wilde eens ganzen vangen. Hij doopte wat aas in de jenever en liet daar de ganzen van eten. Alle ganzen raakten dronken, hij kon ze zo pakken.