Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1997
 • droom
 • man
 • Een meisje moet op school een opstel schrijven over 'Mijn mooiste boek'. Het meisje schrijft heel eerlijk dat dat de catalogus van een bepaald postorderbedrijf is. De lerares eist dat zij een nieuw…

sage uit 1999
 • geneeswijze) deed. Dit deed ze nadat ze in een droom deze taak had opgekregen van een vrouw. Haar man was er echter op tegen, en
 • verplichtte haar ermee te stoppen, ondanks dat zijn vrouw hem zei, dat deze taak haar in een droom was opgedragen. De vrouw stopte
 • droom gezien. De echtgenoot van de genezeres verbiedt haar om haar praktijken uit te voeren. Maar als de man zelf ziek wordt
 • , en dit als een straf wordt gezien, mag de vrouw haar man met succes genezen.
 • droom
 • man
 • Een vrouw krijgt van een andere vrouw te horen dat zij geneeskrachtige gaven heeft: de andere vrouw heeft dat in een droom gezien. De echtgenoot van de genezeres verbiedt haar om haar praktijken uit…

sage uit 1967
 • Op in kear doe wied er to meanen achter Ljouwert by in boer. Doe hied er in droom. Hy droomde dat syn mem dea wie. "'k
 • droom is in droom", sei er. "It hoeft net. Dû bliuwst hjir." Mar pake sei: "Ik gean àl, ús mem is stoarn." Hy gong nei hûs
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de
 • droom
 • man
 • Een man droomde tijdens het werk eens dat zijn moeder dood was. De boer wilde hem niet laten vertrekken, maar de volgende dag ging hij toch naar huis. Daar bleek dat zijn moeder al begraven was. De…

sage uit 1974
 • Ik wenne yn Drachten en ik soe nei myn omke ta yn Nij Beets. Dat wie in âld man. De nachts fan tofoaren droomde ik, dat
 • stapte ik op 'e fyts. En wrachtich wier, op itselde plak tusken Beets en Boarnburgum, dat ik yn 'e droom sjoen hie, krige ik
 • Een man droomt dat hij met de fiets een lekke band krijgt. De droom komt uit: de dag erop rijdt hij lek. De man is er
 • droom
 • man
 • Een man droomt dat hij met de fiets een lekke band krijgt. De droom komt uit: de dag erop rijdt hij lek. De man is er erg van geschrokken.

sage uit 1969
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet
 • droom
 • man
 • Een man ging elk jaar met zijn broer bij dezelfde boer werken. Maar op een keer droomde de man dat hij dit jaar niet mee zou gaan. Dat kwam ook zo uit. De twee broers praatten jarenlang niet meer met…

mop uit 1977
 • Der wie in man, dy lei mei syn wiif op bêd en doe droomde er dat er tusken twa lange heuvels trochgong. Doe seach er in
 • Droom en werkelijkheid: de ontlasting tussen twee molshopen
 • Een man ligt met zijn vrouw in bed en droomt dat hij tussen twee lange heuvels doorgaat. Als hij een groot bos met een
 • droom
 • man
 • Een man ligt met zijn vrouw in bed en droomt dat hij tussen twee lange heuvels doorgaat. Als hij een groot bos met een grot nadert, ziet hij in die grot een mooie, naakte vrouw. Hij heeft…

sage uit 1977
 • Heit wenne yn Feanwâldsterwâl. Hy wie sa'n 17 jier âld, doe hied er op in nacht in droom. Hy droomde dat yn it
 • Een man droomt dat er een boerderij afbrandt. Hij ziet heel duidelijk een gloeiende bol op het uilenbord. De droom komt
 • droom
 • man
 • Een man droomt dat er een boerderij afbrandt. Hij ziet heel duidelijk een gloeiende bol op het uilenbord. De droom komt uit: de boerderij brandt veertien dagen later af.

sage uit 1977
 • der út." Dat biloofde dy boer. Mar de oare moarns tocht er: dit wie mar in droom. Ik ha dêr net west, dat ik gean der ek
 • de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van een feestzaal - de duivel - dat hij de
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit
 • droom
 • man
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van…

sage uit 1973
 • Myn nicht wenne op Terschelling. Dy seach ris yn 'e nacht dat in man by de treppen op gong en by har bêd stean gong
 • . Doe gong er wer by de trap del en gong op 'e kachel sitten. Dat seach hja wylst hja op bêd lei. 't Wie net in droom. Mar
 • zitten. Het leek een droom, maar dat was het niet. De man was een spook, een overledene.
 • Mijn nicht zag op een nacht een man die de trap opging, bij haar bed stond, de trap weer afging en op de kachel ging
 • droom
 • man
 • Mijn nicht zag op een nacht een man die de trap opging, bij haar bed stond, de trap weer afging en op de kachel ging zitten. Het leek een droom, maar dat was het niet. De man was een spook, een…

sage uit 1970
 • Een vrouw droomde eens dat haar man gestorven was, en dat er sneeuw lag, en dat haar schoenen nog naar de schoenmaker
 • moesten. Toen haar man die winter daarop stierf, lag er inderdaad sneeuw, en moesten haar schoenen naar de schoenmaker.
 • droom
 • man
 • Een vrouw droomde eens dat haar man gestorven was, en dat er sneeuw lag, en dat haar schoenen nog naar de schoenmaker moesten. Toen haar man die winter daarop stierf, lag er inderdaad sneeuw, en…

sage uit 1971
 • had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er iemand in de ban zat in hun midden. De man
 • droom
 • man
 • De zoon van een actief kerklid had zijn vrouw verlaten. Toen kwam er een vrouw bij de vader, die zei dat ze gedroomd had over het laatste oordeel. De stad waar zij woonden werd geweigerd, omdat er…

sage uit 1970
 • Een man voorziet in zijn droom dat zijn schaap sterft terwijl het drie lammeren in zich draagt. De droom komt uit.
 • droom
 • man
 • Een man voorziet in zijn droom dat zijn schaap sterft terwijl het drie lammeren in zich draagt. De droom komt uit.

mop uit 1980
 • In mitselder, Wierd Fennema, wie ris mei my oan 't wurk yn de Pein. Doe fortelde hy: "Ik hie fannacht in droom. Ik
 • Een man droomt dat hij zijn zonden met krijt op de sporten van een ladder moet schrijven. Ook zijn maat en de dominee
 • droom
 • man
 • Een man droomt dat hij zijn zonden met krijt op de sporten van een ladder moet schrijven. Ook zijn maat en de dominee krijgen dezelfde opdracht. De twee kameraden zijn zo klaar maar de dominee klimt…

sage uit 1978
 • Een meisje droomt dat een bepaalde man overleden is. De droom komt uit: de man sterft inderdaad.
 • droom
 • man
 • Een meisje droomt dat een bepaalde man overleden is. De droom komt uit: de man sterft inderdaad.

sage uit 1974
 • Op in kear sei ik tsjin myn man: "Dû komst aenst thús mei in klok en in taffeltsje." Ik hie 't klear yn myn dream sjoen
 • Vrouw ziet in haar droom dat haar man thuiskomt met een klok en een tafel. Enkele weken later koopt hij een pendule en
 • droom
 • man
 • Vrouw ziet in haar droom dat haar man thuiskomt met een klok en een tafel. Enkele weken later koopt hij een pendule en een tafel.

mop uit 1883
 • Een man droomde, dat hij in den hemel was. Petrus leidde hem rond. Hij zag overal lichtjes. "Wat zijn dat voor lichtjes
 • Een man droomt door Petrus te worden rondgeleid door de hemel; hij ziet veel lichtjes, levenslichten volgens Petrus en
 • de man wil weten waar zijn licht is. Het potje is bijna leeg, maar dat van zijn vrouw is nog bijna vol en hij doopt zijn
 • droom
 • man
 • Een man droomt door Petrus te worden rondgeleid door de hemel; hij ziet veel lichtjes, levenslichten volgens Petrus en de man wil weten waar zijn licht is. Het potje is bijna leeg, maar dat van zijn…

sage uit 1974
 • Ik wurke yn 'e Noard-Oastpolder. Dêr wie ek in man, dy hiet fan Majoor. Dy fortelde ús ris in kear, dat hy hie droomd
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te
 • behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een voorspellende droom: de dag erna komen een
 • droom
 • man
 • Een man vertelt over zijn droom waarin een schipper zijn dochter naspringt om haar voor een verdrinkingsdood te behoeden. De schipper en zijn dochter verdrinken vervolgens beide. Het is een…

mop uit 2014
 • mooie droom. Ik droomde dat ik in bed lag met vijf bloed mooie vrouwen in doorschijnende lingerie." Zij: "O ja, was ik er
 • droom
 • man
 • Zij: "Ik heb gedroomd dat ik met de vrouwenbond naar Afrika was op de fiets." Hij: "Zo, dat is een eind fietsen." Zij: "En heb jij nog gedroomd." Ik droomde dat ik in bed lag met vijf bloed mooie…

mop uit 2003
 • [Cartoon van een man als huissloof: "Ja schat de douche is gesopt, de kamer gezuigd, ook de kinderen zijn in bad
 • geweest en liggen in bed. Ik doe nu de vaat!!! Werkt je computertje nog schat???" Dames deze droom vernietigt zich binnen 30
 • [Cartoon van een man als huissloof; de droom van iedere vrouw]
 • droom
 • man
 • [Cartoon van een man als huissloof; de droom van iedere vrouw]
974.jpg

sage uit 1918
 • man, iets ouder dan hij, die tot den dood werd gewekt. Altijd was deze gewoon geweest de dingen des levens te beheerschen
 • zag alles door den nacht, behalve de eene gestalte, en hij zag ook den man, door de gedaante geroepen, op zijn legerstede
 • gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten ging de gedaante voorbij. Alle doden varen met
 • dodenschip naar Engelland. Na een jaar keert het schip weer terug. De gedaante neemt de jongen mee. Ook dit jaar smeekt de man
 • droom
 • man
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1918
 • zwaard vasthield, maar bloemen. Ze aanschouwde het gelaat van den paladijn. Het glimlachte als in den slaap. De droom was in
 • hoorde het niet. Hij staarde in de verte, en de glimlach veranderde niet om zijn gesloten mond. Diep in haar droom was het
 • verdriet om de dood van haar man, dat de stenen haar smeekbede om zich bij haar man te voegen, vervullen. De rots van het
 • kasteel splijt open en de vrouw zinkt in de kloof waar ook haar man lag. Uit dezelfde rots groeide een eikenboom. Uit de top
 • droom
 • man
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg

sage uit 1918
 • rechtop, en schuw bezag ze hem. Heeft niet ieder meisje hare gedachten over den man, dien ze zal liefhebben? Hij stond forsch
 • , een avond, een jonge man uit Velp, langs het slot. In 't bosch, waar hij doorging stond een hooge eikeboom. Terwijl hij
 • droom
 • man
 • De mooie arme bessenplukster Ann van Velp wordt verleid door de slechte heer van Biljoen. Alle mooie kleren en kostbaarheden kunnen haar niet gelukkig maken. En elke keer als de heer er op uit trekt,…
pl16.jpg

sprookje uit 1970
 • nacht in droom. Hy droomde, dat hy moest nei Amsterdam ta reizgje en dan moest er dêr op in bipaelde brêge stean gean. Trije
 • pakke." Hy soe krekt fuort, doe kom der in âld man by him. Dy sei: "Ik bin hjir de lêste dagen faek lâns kaem en dan seach
 • daar toch doet. De schoenmaker vertelt de oude man over de droom.De oude man wimpelt de droom af als bedrog en vertelt over
 • een droom die hij ooit had en die ook niet uitgekomen is. De man vertelt dat hij droomde dat er in de tuin van een
 • droom
 • man
 • Een arme schoenmaker in Hindeloopen droomt dat hij in Amsterdam op een zekere brug zijn geluk zal vinden. De schoenmaker moet drie dagen en drie nachten op de brug staan totdat iemand hem aanspreekt.…

sage uit 1966
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • droom
 • man
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…