Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

469 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog
 • duivel
 • man
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1966
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.
 • duivel
 • man
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel. Hij wordt nooit meer helemaal beter en
 • duivel
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • duivel
 • man
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • duivel
 • man
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

sage uit 1937
 • Ongeveer 1870 vertelde men mij het volgende: Een blinde man, welke woonde op den weg naar Vreeswijk (dus aan de
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde
 • hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman terugkomt, is hij bezweet. De blinde man verdenkt
 • duivel
 • man
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman…

sage uit 1955
 • To Kollumersweach wenne in man, dat wie net sa'n bêsten ien. Op in nacht krige Hantsje him topakken en smiet him in
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.
 • duivel
 • man
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy wenne op 'e Harste. Dy flokte altyd bot en hy hie ûnhuer praet. Hy prûmke geregeld en sa faek er in
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het
 • werk van de duivel.
 • duivel
 • man
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het werk van de duivel.

sage uit 1966
 • Der wie us in man, dy hie forlet fan jild. Doe kom de duvel by him. Dy sei: Ik kin dy wol oan jild helpe. Hy moest mar
 • in lears troch in gat fan it tek fan 'e skuorre stekke, dan soe de duvel dy fol smite. De man dy die dat. Hy stuts in
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het
 • dak van de schuur, maar heeft stiekem de zool eruit gehaald. Zo leidde hij de duivel om de tuin en kreeg hij een hele berg
 • duivel
 • man
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het dak van de schuur, maar heeft stiekem de zool eruit gehaald. Zo leidde hij de…

Trefwoorden: arm, bedrog, dak, duivel, gat, geld, laars, list, man, rijk, schuur, steken, zool


sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke
 • . De man roan fierder.
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds
 • neemt de gedaante van een hond aan. De man loopt door.
 • duivel
 • man
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind.…

sage uit 1970
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over
 • het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er niets. De derde keer horen de vrienden een
 • duivel
 • man
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er…

sage uit 1955
 • Yn 'e Hamsterheide wie op in jountiid let in man allinne op in paed. Ynienen seach er, dat der in frommes foar him op
 • . Hy bigong noch hurder to rinnen. Mar doe gong se fan 'e wei ôf en roan op in sângat ta. De man der achteroan. Mar hwat er
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te
 • kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat de man in het zandgat heeft gezien wil
 • duivel
 • man
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat…

sage uit 1966
 • oerhearrich. Op in kear wie 't slimmer as oars, wy wienen net mear yn 'e touwen to hâlden. Doe kom dêr samar ynienen in man ta de
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met
 • duivel zelf die verschenen was.
 • duivel
 • man
 • Bij de verteller thuis waren ze als kinderen wel eens baldadig. Op een keer komt er plotseling een man de kamer in met een krom pijpje in zijn mond. Dan zijn ze ineens doodstil en benauwd dat ze de…

Trefwoorden: duivel, kind, krom, man, pijp


sage uit 1966
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van
 • als hij het opperwezen verwenst. De jongeman verwenst de duivel en zijn aanhang. Het lijkt alsof de vrouw als vuur bij hem
 • duivel
 • man
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van weten. Hij gaat naar de vouw toe. Zij laat hem binnen. Hij vraagt haar hem te…

sage uit 1966
 • wer nei hûs. Dan lei de man meastal to sliepen ûnder 'e tafel. Dan gong hja op bêd. Op in kear kom er wer dronken thús
 • 't hountsje der net mear, mar de man lei dea oer 't hûs. It hountsje hie him to pakken hawn, dat wie de kweade sels.
 • Het verhaal gaat over een man die als hij dronken is in huis de boel kort en klein slaat. Zijn vrouw zoekt dan haar
 • heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een keer is het weer zover. Als de vrouw naar
 • duivel
 • man
 • Het verhaal gaat over een man die als hij dronken is in huis de boel kort en klein slaat. Zijn vrouw zoekt dan haar heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een…

sage uit 1996
 • Toen een man zijn zwangere vrouw sloeg, zei ze te hopen dat God een teken aan het kindje zou geven. Op een keer werden
 • duivel
 • man
 • Toen een man zijn zwangere vrouw sloeg, zei ze te hopen dat God een teken aan het kindje zou geven. Op een keer werden de vader en zijn gebochelde dochtertje gevolgd door een zwarte hond. Thuisgekomen…

sage uit 1966
 • Doe't ús mem yn 'e Westerein wenne, wie der in âld man by har yn 'e kost. Dy moest der nachts faek ôf. Dan moest er in
 • achter. Neffens my wie dat de kweade, dy't him achter siet. Doe smeke er Fedde, dat wie mem har twadde man, as dy foar him
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest
 • zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door de duivel over hagen en hekken gesmeten
 • duivel
 • man
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door…

sage uit 1966
 • lichtgevende man rond. Hij is de duivel.
 • duivel
 • man
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een lichtgevende man rond. Hij is de duivel.

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • duivel
 • man
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1966
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de
 • ongure vrienden op na houdt. Bij een bosje verdwijnt de duivel plotseling.
 • duivel
 • man
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het…

sage uit 1966
 • By de Greate kamp yn 'e Harkema wie ris in man dy tjirge him wakker. Hy flokte en ketterminte en biwearde by heech en
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die
 • aan hem. De duivel slaat hem zo hard neer dat het huis op zijn grondvesten staat te schudden.
 • duivel
 • man
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die aan hem. De duivel slaat hem zo hard neer dat het huis op zijn grondvesten staat…

sage uit 1966
 • Foppe Sint had een tovermuntstuk en er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had. Hij praatte niet
 • duivel
 • man
 • Foppe Sint had een tovermuntstuk en er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel verkocht had. Hij praatte niet netjes. Op een keer wilde hij gaan zitten, toen zijn dochtertje gauw de stoel…

sage uit 1967
 • Der wie in frou, dy wenne yn Ljouwert. Har man hiet fan Schaaf. Hy forhierde plezierweinen. Myn âldste dochter hat der
 • man: "Hwat woe ik graech, datstû ek us mei gongste om de jonge to sjen." Dat gebou stie yn Ljouwert. Hy gong mei, mar is
 • Een vrouw van de vrijmetselaars zag in het gebouw vaak haar gestorven zoon. Toen haar man een keer meeging om ook de
 • zoon te zien, is hij niet veel later gestorven. Dit was een straf van de duivel.
 • duivel
 • man
 • Een vrouw van de vrijmetselaars zag in het gebouw vaak haar gestorven zoon. Toen haar man een keer meeging om ook de zoon te zien, is hij niet veel later gestorven. Dit was een straf van de duivel.

sage uit 1966
 • der in man, dy wist dat. Dy hie syn siele oan 'e duvel forkocht foar jild en nou soe de duvel him de oare deis om fjouwer
 • ûre ophelje. Dat stie yn 't kontrakt dat dy man sels mei bloed ûndertekene hie. De man dy sei tsjin syn wiif: "As de duvel
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af
 • de duivel eens flink te laten schrikken. Als de duivel bij het huis van het echtpaar komt, wacht de vrouw hem op met een
 • duivel
 • man
 • Een man heeft zijn ziel verkocht aan de duivel. Omdat de duivel nogal een angsthaas is, spreekt hij met zijn vrouw af de duivel eens flink te laten schrikken. Als de duivel bij het huis van het…

sage uit 1966
 • Een serveerstertje wil voor de avond een man hebben. Het maakt niet uit wie, desnoods de duivel, aldus het meisje
 • . Prompt verschijnt de duivel in de gedaante van een klein mannetje. Hij gaat aan een tafeltje op het meisje zitten wachten
 • duivel
 • man
 • Een serveerstertje wil voor de avond een man hebben. Het maakt niet uit wie, desnoods de duivel, aldus het meisje. Prompt verschijnt de duivel in de gedaante van een klein mannetje. Hij gaat aan een…