Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

33 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • erf
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • Hjir yn 'e Westerein hat in man wenne, dy wie ôfgryslike sterk. Popke Kaert neamden se him en hy wie tsiiskoopman. Hy
 • Sterke man (vrouw)
 • zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de boer is zo perplex dat hij al zijn woede
 • erf
 • man
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de…

sage uit 1966
 • As op it hiem de eksters skatteren, dan stoar twa of trije dagen letter dêr de man of de frou.
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.
 • erf
 • man
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.

sage uit 1970
 • Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend. Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet
 • erf
 • man
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • erf
 • man
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1968
 • Er liepen eens zes heksen om het huis waar een zieke vrouw lag. De man van de vrouw zat ze achterna met een riek, maar
 • erf
 • man
 • Er liepen eens zes heksen om het huis waar een zieke vrouw lag. De man van de vrouw zat ze achterna met een riek, maar kon ze niet raken.

sage uit 1954
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • erf
 • man
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1954
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een
 • erf
 • man
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een ongeluk, en was er precies dezelfde situatie.

sage uit 1968
 • stjerre. Komt men in man tsjin, dan stjert der yn juis famylje in man, is it in frou, in frou, is it in bern, dan in bern.
 • Voorboden van de dood: a) Spookgehuil van een hond. Binnen drie dagen een dode. b) Een ekster op het erf: een rouwbrief
 • de neus vallen. f) Als het paard op weg naar het erf met de achterste poot schraapt, komt er iemand te overlijden in het
 • erf
 • man
 • Voorboden van de dood: a) Spookgehuil van een hond. Binnen drie dagen een dode. b) Een ekster op het erf: een rouwbrief. c) Het doodskloppertje, soms in de strikken van het oorijzerhoedje. d) Als de…
GeeskeKobusVanderZee.jpg

sage uit 1968
 • Wy wennen yn 'e Grinzer Wylp yn in âld plaets oan 'e Keuningswyk. Op in joun kom myn man thús en doe stienen wy
 • togearre op it hiem. Doe seagen myn man en ik in hiele greate flamme achter ús hûs. En dêr stie doe noch hielendal neat. Letter
 • Een echtpaar zag vanaf hun erf eens iets branden. Maar er stond nog helemaal niets. Later is er een huis gebouwd, en
 • erf
 • man
 • Een echtpaar zag vanaf hun erf eens iets branden. Maar er stond nog helemaal niets. Later is er een huis gebouwd, en nog later is dat inderdaad afgebrand.

mop uit 1968
 • Der wie us in man dy hie in greate húshâlding. Hy wenne yn in woanwein, dy stie oan in âld sânwei. Doe gong syn hynder
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid
 • , maar niemand wilde hem hebben. Teleurgesteld meende hij nooit meer een woonwagenman op zijn erf te moeten nemen.
 • erf
 • man
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de…

sage uit 1968
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier
 • erf
 • man
 • Een man had een ziek zoontje, dat betoverd was. Op een keer kwam er een zwarte kat op het erf. Hij schoot op het dier, en raakte het. De volgende dag was een oude heks uit de buurt kreupel.

sage uit 1968
 • . Taeke nimt de iken stambeam op 'e nekke en bringt him wer nei de boer ta. Hy wie frij. (Dy man wie Taeke de Meer. Hy wenne
 • Sterke man (vrouw)
 • Taeke was een vreselijk sterke man. Op een keer had hij geen brandhout meer, en hij haalde een boomstam van het erf van
 • erf
 • man
 • Taeke was een vreselijk sterke man. Op een keer had hij geen brandhout meer, en hij haalde een boomstam van het erf van een boer. De volgende dag kwam de politie bij hem. Ze wilden maar niet geloven…

sage uit 1967
 • njonken my. Der kom in greate man út dy auto, mei in hoed op. Mar doe't ik der flak by wie wie der alhielendal gjin auto en ek
 • Een vrouw zag eens een auto staan op het erf van haar zoon, en er kwam een man met een zwarte hoed uit. Maar toen de
 • man dichterbij kwam, verdwenen hij en de auto opeens. De vrouw zei tegen haar zoon dat er binnenkort op die plek een auto
 • erf
 • man
 • Een vrouw zag eens een auto staan op het erf van haar zoon, en er kwam een man met een zwarte hoed uit. Maar toen de man dichterbij kwam, verdwenen hij en de auto opeens. De vrouw zei tegen haar zoon…

sage uit 1966
 • Der kom us in man by Hearke-en-dy op it hiem. It wie in sekere Durk Vries. Hy wenne yn Koaten of yn Droegeham. Hy kom
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens op het erf van Sterke Hearke om met hem een wedstrijdje tillen te doen. Maar zijn moeder zei dat hij
 • eerst eens de steen van 400 pond op het erf moest proberen, want die kon Sterke Hearke met een paar vingers optillen. Dat
 • erf
 • man
 • Een man kwam eens op het erf van Sterke Hearke om met hem een wedstrijdje tillen te doen. Maar zijn moeder zei dat hij eerst eens de steen van 400 pond op het erf moest proberen, want die kon Sterke…

mop uit 1966
 • straf moest de papegaai de hele nacht bij het turf op het erf zitten. Toen kwam er een man aan met een scheve nek. De
 • brandstofhandelaar kwam. Toen hij vroeg of de meester nog turf wilde, bestelde de papegaai duizend stuks, en hij liet ze op het erf
 • erf
 • man
 • Een meester en juffrouw hadden een papegaai, die praten kon. Op zaterdagmiddag waren ze op pad, toen de brandstofhandelaar kwam. Toen hij vroeg of de meester nog turf wilde, bestelde de papegaai…

sage uit 1966
 • Een man is met de hondenkar op weg naar zijn huis, als de honden niet meer verder willen trekken. Thuis op het erf
 • erf
 • man
 • Een man is met de hondenkar op weg naar zijn huis, als de honden niet meer verder willen trekken. Thuis op het erf aangekomen komt er een heel raar, groot licht aan. Het licht maakt het gras en de…

sage uit 1968
 • Jehannes Meerstra voer eens langs een erf met kippen. Hij zei tsjoeh waarop de kippen wild kakelend over de nok van de
 • erf
 • man
 • Jehannes Meerstra voer eens langs een erf met kippen. Hij zei tsjoeh waarop de kippen wild kakelend over de nok van de schuur vlogen.

sage uit 1968
 • Een man kon op twee manieren van zijn erf afkomen, maar gebruikte er slechts een van. Langs de andere weg spookte het
 • erf
 • man
 • Een man kon op twee manieren van zijn erf afkomen, maar gebruikte er slechts een van. Langs de andere weg spookte het volgens hem.

Trefwoorden: 2, erf, gebruiken, man, manier, spoken, spokerij, twee, weg


sage uit 1969
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien.
 • erf
 • man
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien.

sage uit 1969
 • erf
 • man
 • Een knecht en een boerenzoon zaten eens op de wagen, toen de paarden hevig schrokken van een auto. Ze renden als een bezetene op de boerderij af, en de knecht en de jongen vielen van de wagen. De…

sage uit 1969
 • Op in moarntiid kom myn frou har pake, dy't buorkerije hie op Kollumersweach by 't sûpfet. Doe stie dêr in man by to
 • Er kwam eens een naakte, zwaarbehaarde man op het erf, die zich helemaal vol dronk met water. Toen hij klaar was, ging
 • erf
 • man
 • Er kwam eens een naakte, zwaarbehaarde man op het erf, die zich helemaal vol dronk met water. Toen hij klaar was, ging hij weer weg. Dat was de wandelende jood geweest, die nooit rust had.

Trefwoorden: bloot, dorst, drinken, erf, haar, jood, man, naakt, rust, water


sage uit 1973
 • Sterke Hearke wie ris oan it ploeijen. Doe kaem dêr in man by him op it lân. Dy sei tsjin Hearke: "Kinne jo my ek sizze
 • hwer't de sterke man wennet?" Hearke tilde de ploege by de sturt op en wiisde syn hûs oan en sei: "Dêr wennet er en hjir
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen toen er een man het erf opkwam om de weg naar Hearkes huis te vragen. Deze tilde
 • erf
 • man
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen toen er een man het erf opkwam om de weg naar Hearkes huis te vragen. Deze tilde zijn ploeg op en wees daarmee in de richting van zijn huis.

Trefwoorden: erf, huis, man, optillen, ploegen, sterk, weg, wijzen


sage uit 1970
 • bajonet de vrouw neer. Als ze de dode nakijken blijkt het een man te zijn. Later komt naar voren dat het een zware misdadiger
 • erf van de boerderij gezet.
 • erf
 • man
 • Op een boerderij in Barrahuis kregen vaak mensen 's nachts onderdak. Eens is onder die mensen ook een vreemde vrouw. Een soldaat vermoedt dat de vrouw geen vrouw is. Een test met het opvangen van een…

sage uit 1970
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.
 • erf
 • man
 • Man was voor geen enkele hond bang. Zelfs heel woeste honden deden hem niets.

Trefwoorden: bang, doen, erf, hond, man, niets