Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

60 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel. Hij wordt nooit meer helemaal beter en
 • fles
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • nog over had, 'kocht' hij een borrel van de vrouw. De vrouw kocht vervolgens weer een borrel van de man met dezelfde
 • fles
 • man
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege
 • fles
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • fles
 • man
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1966
 • Een man stuurde schoppenboeren om flessen drank te halen. Zijn vrouw deed aan kaartleggen. Een andere vrouw die aan
 • fles
 • man
 • Een man stuurde schoppenboeren om flessen drank te halen. Zijn vrouw deed aan kaartleggen. Een andere vrouw die aan kaartleggen deed, had altijd kaarten bij zich in haar bloes.

broodjeaapverhaal uit 1992
 • fles
 • man
 • Een stelletje dat terugkomt van een weekendje weg ontdekt dat er is ingebroken. Er is niets gestolen maar de inbrekers hebben wel flink feestgevierd. Na een tijdje ontdekt de jongen een gebruikt…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • Zaadbank Na zijn sterilisatie krijgt een man van de uroloog de instructie nog drie maanden beschermd te vrijen en dan
 • te leveren. De man begrijpt het verkeerd en levert na drie maanden een fles in met het opgespaarde sperma van drie
 • Na zijn sterilisatie krijgt een man van de uroloog de instructie nog drie maanden beschermd te vrijen en dan sperma in
 • fles
 • man
 • Na zijn sterilisatie krijgt een man van de uroloog de instructie nog drie maanden beschermd te vrijen en dan sperma in te leveren. De man begrijpt het verkeerd en levert na drie maanden een fles in…

sage uit 1968
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene
 • die de fles wegstuurde, mag de fles niet aanpakken. Doet hij dit toch, dan sterft hij.
 • fles
 • man
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene die de fles wegstuurde, mag de fles niet aanpakken. Doet hij dit toch, dan sterft…

sage uit 1954
 • om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond tegen de man op en brak het flesje. De
 • fles
 • man
 • De vader van een betoverd meisje kreeg een drankje mee van Hinse Jehannes de Boer, de duivelbanner. En de waarschuwing om voorzichtig naar huis te gaan. Vlak bij huis sprong er toen een grote hond…

sage uit 1968
 • . Wat hij niet wist was dat een levend iemand in de kist ging liggen. Hij nam zijn werk mee en een fles drank, en had het
 • fles
 • man
 • Een schoenmaker sloot eens een weddenschap dat hij een nacht lang bij een dode in een kist op het kerkhof zou blijven. Wat hij niet wist was dat een levend iemand in de kist ging liggen. Hij nam zijn…

sage uit 1968
 • Minse Griper liet soldaatjes uit de haardkuil komen. Die begonnen dan te dansen. Hij kon ook een fles drank laten komen
 • door een speelkaart. Maar op een keer wilde niemand de fles drank aannemen en was hij bijna dood.
 • fles
 • man
 • Minse Griper liet soldaatjes uit de haardkuil komen. Die begonnen dan te dansen. Hij kon ook een fles drank laten komen door een speelkaart. Maar op een keer wilde niemand de fles drank aannemen en…

sage uit 1969
 • fles
 • man
 • Een jongeman kon alleen nog maar in bed liggen doordat hij zo'n last had van zijn ruggenwervel. Na een half jaar was er nog geen verbetering. Toen ging zijn vader eens naar Frânse Hinke, de…

sage uit 1968
 • Op in donkere joun kaertspilen der sa'n fjouwer man yn in hûs yn Ikkerwâld. Sy woenen gratis in flesse drank ha. Doe
 • Op een donkere avond zaten er eens een man of vier te kaarten. Ze wilden een fles drank hebben en gaven de schoppenboer
 • bij de deur over. Toen werd een van de mannen een fles drank in zijn hand gegeven.
 • fles
 • man
 • Op een donkere avond zaten er eens een man of vier te kaarten. Ze wilden een fles drank hebben en gaven de schoppenboer bij de deur over. Toen werd een van de mannen een fles drank in zijn hand…

sage uit 1968
 • ook bij ons. Hindrik wou in fles met drank laten koomn, met een krússleutel der an, met de krússleutel en schoppenboer
 • Jeltsje zou de fles aanpakken, was afgesproken. Hindrik sou it eerste glas over syn linkerschouder legen.
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de
 • man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.
 • fles
 • man
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.

sage uit 1967
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles
 • fles
 • man
 • Een man wilde eens een nieuwe fles drank. Hij gooide een speelkaart van de boot in het water. Toen zweefde er een fles op de tafel. Het eerste glaasje heeft hij over zijn linkerschouder gegooid.

sage uit 1966
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de
 • , maar de man weerde zich af. Wopke had ook gezegd dat er geen vreemde ogen naar het drankje mochten kijken. De volgende
 • fles
 • man
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen.…

sage uit 1968
 • , aldus Wopke. Wopkes voorspelling komt uit: een klein mannetje slaat met een stok de fles kapot. Als de man voor de tweede
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg
 • fles
 • man
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig…

sage uit 1967
 • komt de fles gevuld weer terugzweven. De man die het bevel heeft gegeven, probeert de anderen over te halen de fles aan te
 • pakken omdat het verkeerd afloopt als hij het zelf doet. Niemand wil de fles in beginsel aanpakken. De man raakt half buiten
 • fles
 • man
 • Een gezelschap op een zeilboot heeft zin in een drankje. Ze sturen een lege fles met een briefje eraan weg; even later komt de fles gevuld weer terugzweven. De man die het bevel heeft gegeven,…

sage uit 1967
 • . Skoppenboer kom even letter mei de jenever werom. De flesse sweefde troch 't loazjemint. De man, dy't him fuortstjûrd hie sei: "Hy
 • Een paar mannen zijn aan het kaartspelen en sturen een schoppenboer weg om een fles drank te halen. Als een gevulde
 • fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles aangepakt moet worden omdat hij anders uit
 • fles
 • man
 • Een paar mannen zijn aan het kaartspelen en sturen een schoppenboer weg om een fles drank te halen. Als een gevulde fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles…

sage uit 1967
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege
 • fles drank met een kaart weg. De fles komt later gevuld weer terug. Dat is het werk van de duivel.
 • fles
 • man
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege fles drank met een kaart weg. De fles komt later gevuld weer terug. Dat is het werk…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy syn bern wie bitsjoend. Doe gong er nei greate Wopke ta, de duvelbander fan Kûkherne. Wopke joech
 • moest letten zijn handen goed om de fles te houden als hij door het hek ging. Dit vergat de man en hij moest aan Wopke een
 • nieuwe fles vragen omdat de andere kapot was gevallen toen hij door het hek ging. Met de tweede fles kwam de man veilig thuis.
 • fles
 • man
 • De vader van een betoverd kind kreeg van Wopke, de duivelbanner, een drankje mee. Wopke zei daarbij dat de man er op moest letten zijn handen goed om de fles te houden als hij door het hek ging. Dit…

mop uit 1967
 • Der wie in húshâlding fan in man, in frou en twa dochters. De frou wie hwat ienfâldich. Hja hienen aerdich hwat jild
 • byïnoar garre en as se it dêr oer hienen, dan sei de man: "Dat is foar de kâlde winter." Op in kear wie de man der op út en it
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude
 • winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man of hij soms 'de koude winter' is. De man
 • fles
 • man
 • Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man…

sage uit 1967
 • fles drank. Het eerste borreltje werd in het vuur gegooid.
 • fles
 • man
 • Minse Griper was een duivelbanner en Tryn Snipel was zijn vrouw. De mensen kwamen vaak bij haar om de kaart te leggen. Op een keer wenste ze een vrouw de wijk in, en toen vloog ze zo door de wijk.…

sage uit 1969
 • Ik haw in man kend, dy liet in flesse drank forskine. Hy die dat mei klaverboer. It wie in mingelsflesse fol drank. Der
 • Een man laat een fles drank komen met behulp van een klaverboer. Een andere man die beloofd heeft de gevulde fles aan
 • te pakken, durft dit toch niet. De man die de speelkaart heeft weggestuurd, wordt doodsbenauwd. Gelukkig is zijn
 • fles
 • man
 • Een man laat een fles drank komen met behulp van een klaverboer. Een andere man die beloofd heeft de gevulde fles aan te pakken, durft dit toch niet. De man die de speelkaart heeft weggestuurd, wordt…

sage uit 1970
 • Sterke man (vrouw)
 • schipper toch, en hij kreeg een fles jenever. De kappen van zijn klompen waren onder het gewicht gebarsten.
 • fles
 • man
 • Mensen beweerden dat een hele sterke schipper niet alleen een vat van 300 pond op het dek kon zetten. Het lukte de schipper toch, en hij kreeg een fles jenever. De kappen van zijn klompen waren onder…