Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • sage
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • een pop van stro, om de zogenaamde 'vrouw' te laten denken dat hij ligt te slapen. Dan komt de vreemde gast binnen, nu als
 • gast
 • man
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1966
 • sage
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • gast
 • man
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1970
 • sage
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • frouljusklean oan." Hy sei: "Jo matte ús elk in apel tasmite. In frommes fangt in apel yn 'e skoat op, mar in man heint him yn 'e
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • gast
 • man
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • sage
 • om tinke, hoe't se dy apels opheine. Hwant dêr kinne jo oan wite as jo in man of in frou foar jo ha", seit de soldaet. Sy
 • vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In
 • gast
 • man
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1968
 • sage
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de
 • man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.
 • gast
 • man
 • Een tovenaar was eens bij een man op bezoek. Hij wilde een fles drank laten komen met een kruissleutel eraan. Maar de man wilde niet dat dat in zijn huis zou gebeuren.

sage uit 1968
 • sage
 • gast
 • man
 • Twee mannen kwamen eens terug met een kar, toen ze de kar opeens niet meer aan het rijden konden krijgen. Ze bleven overnachten bij een boer en de volgende dag reed de kar weer gewoon.

sage uit 1967
 • sage
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • gast
 • man
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • sage
 • het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe. De gast deed bij het vangen haar benen naar
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • gast
 • man
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1967
 • sage
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel
 • toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze zeker dat het een man was. De politie kwam
 • gast
 • man
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze…

sage uit 1968
 • sage
 • Een vrouw wist een buurman altijd te vertellen wat er gezegd was als hij een avond bezoek had gehad. Toen de man op een
 • gast
 • man
 • Een vrouw wist een buurman altijd te vertellen wat er gezegd was als hij een avond bezoek had gehad. Toen de man op een avond een zwarte kat bij zijn huis zag zitten, snapte hij hoe dat kon. Hij gaf…

sage uit 1968
 • sage
 • Ik ha ûnder tsjinst lein. Dêr wie ek in jonge, dy kom fan Brabân. Dy fortelde: Der wenne njonken my in âld man. Dy âld
 • man hie in forboun mei de duvel. Ik kom in protte by dy âld man. Ik wie noch mar in jonge, doe kom ik al by him. It is
 • de onzichtbare gast te communiceren. Als later de deur weer open- en dichtzwaait, zet de oude man de stoel weer terug op
 • Een oude man heeft een duivelsverbond. Een jongen die de oude man vaak bezoekt, ziet in het huis van de oude man vaak
 • gast
 • man
 • Een oude man heeft een duivelsverbond. Een jongen die de oude man vaak bezoekt, ziet in het huis van de oude man vaak de kamerdeur openzwaaien, hoewel er niemand binnenkomt. De oude man zet een extra…

sage uit 1968
 • sage
 • fornaem ik wol, dat der kreaud woarde. De man hie heftige biwegings en sy wienen it lang net iens togearre, koe 'k wol
 • fornimme. 't Wie mis, hy wie mar oan 't haspeljen en oan 't jeuzeljen tsjin dy 'oare'. Doe kom dy âld man oerein en hy gong nei
 • . Het leek er vaak op of de man aan het ruzieën was met zijn 'onzichtbare gast'. Daarna roerde de man vaak - al pratend - in
 • De verteller heeft een man gekend met een duivelspact. Bij de man thuis heeft hij vaak de deur open en dicht zien gaan
 • gast
 • man
 • De verteller heeft een man gekend met een duivelspact. Bij de man thuis heeft hij vaak de deur open en dicht zien gaan. Het leek er vaak op of de man aan het ruzieën was met zijn 'onzichtbare gast'.…

sage uit 1969
 • sage
 • Een man dacht eens een jong meisje te horen roepen, maar er was niemand te zien. Later die dag kwam een buurmeisje
 • gast
 • man
 • Een man dacht eens een jong meisje te horen roepen, maar er was niemand te zien. Later die dag kwam een buurmeisje roepen.

sage uit 1969
 • sage
 • to praten, fortroude hy har net. Hy tocht: It kin wolris in man wêze. Hy helle in apel ta 't kammenet út en smiet har dy
 • . Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel toe. Deze ving hem met de benen naar
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • gast
 • man
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…

sage uit 1969
 • sage
 • gast
 • man
 • Een echtpaar zagen eens een kennis aankomen, en ze deden de deur open. Maar buiten was er niemand. Een kwartier later was diegene er wel echt.

sage uit 1977
 • sage
 • wisten se, dat it in man wie. Doe hat dy soldaet mei dyselde ret. 't Wie ien fan in roversbinde.
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • gast
 • man
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sage uit 1970
 • sage
 • man in vrouwenkleren was. Dezelfde avond komt een dragonder aan de deur die bereid is 's nachts te blijven. De man doet
 • een raampje open, en tegelijkertijd slaat de dragonder hem zijn hoofd af. De kameraden van de man vluchten. Uit
 • gast
 • man
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

sage uit 1968
 • sage
 • tegen elkaar op. Omdat een echte vrouw de appel met de knieën van elkaar zou opvangen, moet de gast een man zijn. De boer
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de
 • gast
 • man
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de appelvangproef om uit te maken van welk geslacht zijn gast is. Als hij de 'vrouw' een appel…

sage uit 1971
 • sage
 • suchtsjen. Hy tocht: ik mei der wol ôf en ris sjen hwat der oan skeelt. Hy gong dêr hinne en doe lei dêr in man mei de fuotten
 • by 't bêd del. Hy frege: "Hwat skeelt der oan? Jo hâlde my út 'e sliep." "Och," sei dy man, "ik ha sokke kâlde fuotten
 • Een man deelde in een herberg zijn kamer met een ander. Maar die lag zo te kreunen dat hij niet kon slapen. Hij vroeg
 • wat hem scheelde. De ander lag met zijn voeten buiten bed, en zei dat hij van die koude voeten had. De man zei dat hij
 • gast
 • man
 • Een man deelde in een herberg zijn kamer met een ander. Maar die lag zo te kreunen dat hij niet kon slapen. Hij vroeg wat hem scheelde. De ander lag met zijn voeten buiten bed, en zei dat hij van die…

sage uit 1978
 • sage
 • DE WONDERLIJKE GAST In een herberg in Mill kwam eens een wonderlijke gast binnen. Hij liet zich het eten en drinken
 • een flinke fooi. En de zonderlinge gast betaalde alles met klinkende munt. Drie dagen verbleef de vreemdeling in de
 • De wonderlijke gast
 • . De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen vergeet de gast zijn haast. In de loop van
 • de dag rijdt een vreemde ruiter op een harige hond de herberg binnen, tikt de gast op zijn schouder, en verdwijnen beide
 • gast
 • man
 • Een vreemdeling die zeer royaal is, vraagt de waard na drie dagen dringend om hem de volgende morgen op tijd te wekken. De waard laat dit na, want hij de gast nog langer hebben. De volgende morgen…

sage uit 1974
 • sage
 • frommes sloech de skonken nei elkoar ta doe't se de apel opheinde. It koe dus net oars as in man wêze. Doe't it tiid wie fan
 • gean. Dy die er iepen en doe seagen de boer en syn knecht, dat dêr bûten noch in stik of trije, fjouwer man wienen. Deselde
 • stellen zich beiden op met een geweer omdat ze de zaak niet vertrouwen. 's Nachts duikt de gast op met vier kameraden. De man
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef
 • gast
 • man
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt…

sage uit 1919
 • sage
 • veilig. In een dorp dichtbij Valkenberg woonde een pastoor, die met een zijner vrienden, een braaf en nijver man, soms
 • verbaasden gast vertelde. “Heb je al wel eens gehoord van Lusche Katrien?” zoo vroeg hij. ”Nee, antwoordde hem de domme vriend
 • Pastoor vertelt aan gast dat hij bokkenrijders voor de gek heeft gehouden. Als de gast vertelt dat hij bokkenrijder
 • gelooft de pastoor hem niet. De gast blaast vervolgens op een fluitje, van alle kanten komen bokkenrijders aan die geld
 • gast
 • man
 • Pastoor vertelt aan gast dat hij bokkenrijders voor de gek heeft gehouden. Als de gast vertelt dat hij bokkenrijder gelooft de pastoor hem niet. De gast blaast vervolgens op een fluitje, van alle…

sage uit 1919
 • sage
 • vrienden. Als jongeling vrijde en won hij een jong meisje. Als man zette hij zijn zaak op, en achter de toonbank bepraatte hij
 • het graan. Het leek, of hij sterven zou, zooals hij geleefd had: zonder dat iemand ter wereld bevroedde, welk een man hij
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij
 • dat de man langs zijn hoofd streek en vroeg hem wat er scheelde. Hij vertelde dat hij zomaar wat dacht. Ze vroeg hem of
 • gast
 • man
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij meermalen met zijn hand langs het hoofd omdat gedachten fel branden. Hij vond…