Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

14 resultaten voor ""

sage uit 1971
 • knieën bij elkaar als ze de appel vangt, wat erop wijst dat ze een man is. De soldaat is 's nachts op zijn hoede. Hij maakt
 • stellen, om te zien of ze echt een vrouw is. De boer gooit de soldaat en de vrouw elk een appel toe. De vrouw houdt haar
 • appel
 • gast
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • in vrouwenkleren." De boer wil dit niet geloven. "Nou, dan gooi je dadelijk naar ons allebei een appel. Als een man iets
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • appel
 • gast
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1970
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • frouljusklean oan." Hy sei: "Jo matte ús elk in apel tasmite. In frommes fangt in apel yn 'e skoat op, mar in man heint him yn 'e
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • appel
 • gast
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • om tinke, hoe't se dy apels opheine. Hwant dêr kinne jo oan wite as jo in man of in frou foar jo ha", seit de soldaet. Sy
 • vrouw de appel ving, deed ze haar benen naar elkaar toe, waardoor de soldaat en de boer zeker wisten dat het een man was. In
 • elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe moest werpen. Op het moment dat de oude
 • appel
 • gast
 • Een oude vrouw vroeg op een avond een boer om onderdak. Niet veel later kwam er ook een soldaat. Na een tijdje bij elkaar gezeten te hebben, zei de soldaat tegen de boer dat hij iedereen een appel toe…

sage uit 1967
 • opdracht hen allemaal een appel toe te werpen. De vrouw ving de appel met haar benen naar elkaar toe, en de boer riep dat het
 • een man was. Er kwam beweging in het pak, en meteen pakte de boer zijn geweer, en schoot erop. Het bloed spatte eruit. In
 • appel
 • gast
 • Op een stormachtige avond stond er bij een boer een vrouw met een groot pak voor de deur, die graag wilde overnachten. Toen ze even later bij het vuur zaten, vond de boer dat de vrouw toch wel een erg…

sage uit 1967
 • het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe. De gast deed bij het vangen haar benen naar
 • elkaar toe. Toen wist de boer dat het een man was. Ze bonden hem vast en vonden moordpriemen en een fluitje bij hem. Hij was
 • appel
 • gast
 • Op een avond stond er bij een boer een vrouw voor de deur, die om onderdak vroeg. In de loop van de avond kreeg de boer het idee dat het wel eens een man kon zijn. Hij gooide iedereen een appel toe.…

sage uit 1967
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel
 • toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze zeker dat het een man was. De politie kwam
 • appel
 • gast
 • Een vrouw vroeg bij een boerderij eens om onderdak. De knecht dacht dat het een man was, en gooide de gast een appel toe. Bij het vangen deed de vrouw haar knieën naar elkaar toe. Toen wisten ze…

sage uit 1969
 • to praten, fortroude hy har net. Hy tocht: It kin wolris in man wêze. Hy helle in apel ta 't kammenet út en smiet har dy
 • . Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel toe. Deze ving hem met de benen naar
 • elkaar toe, en dus was het een man. Toen heeft de boer hem weggestuurd.
 • appel
 • gast
 • Een boer bood onderdak aan een vrouw. Maar na een tijdje gepraat te hebben, vertrouwde de boer het toch niet helemaal. Hij dacht dat de vrouw wel eens een man kon wezen. Hij gooide de vrouw een appel…

sage uit 1977
 • wisten se, dat it in man wie. Doe hat dy soldaet mei dyselde ret. 't Wie ien fan in roversbinde.
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man
 • is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de soldaat de appelvangproef. Als de 'vrouw' de
 • appel
 • gast
 • Een soldaat die bij een boer overnacht vermoedt dat een vrouw die ook bij de boer te gast is in werkelijkheid een man is. Om het geslacht van de gast te bepalen, doet de boer op aanraden van de…

sage uit 1970
 • de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de boer en de meid het teken dat het een
 • man in vrouwenkleren was. Dezelfde avond komt een dragonder aan de deur die bereid is 's nachts te blijven. De man doet
 • appel
 • gast
 • Een vrouw krijgt van een boer toestemming om op de boerderij te overnachten. De meid meent dat het geen vrouw is. Als de boer de vrouw een appel toegooit brengt ze de knieen naar elkaar toe. Voor de…

sage uit 1968
 • tegen elkaar op. Omdat een echte vrouw de appel met de knieën van elkaar zou opvangen, moet de gast een man zijn. De boer
 • appelvangproef om uit te maken van welk geslacht zijn gast is. Als hij de 'vrouw' een appel toegooit, vangt zij die met de knieën
 • appel
 • gast
 • Een onbekende vrouw die bij een boer wil overnachten, wordt ervan verdacht een man te zijn. De boer doet de appelvangproef om uit te maken van welk geslacht zijn gast is. Als hij de 'vrouw' een appel…

sprookje uit 1970
 • dan matte jo der mar ris om tinke hoe't hja mei de knibbels docht. In frommes slacht de knibbels út elkoar, in man slacht
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast
 • is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in werkelijkheid een man - wellicht een rover - is
 • appel
 • gast
 • Een militair krijgt toestemming bij een boer te overnachten en maakt kennis met een vrouw die ook bij de boer te gast is. De soldaat waarschuwt de boer dat de 'vrouw' die bij hem logeert in…

sprookje uit 1980
 • ekstra op hoe't hja him opheine soe. As in man in apel opfange sil wylst er sit, slacht er de skonken tsjin elkoar oan. In
 • it in man wie. Hy wie dea. Hja bleauwen wekker. Der kamen dy nachts noch mear rovers by de doar. Dy ha se allegear
 • . De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé vast te stellen. Als een man de appel
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is
 • appel
 • gast
 • Een soldaat die bij een boer overnacht twijfelt of een vrouw die bij de boer te gast is wel daadwerkelijk een vrouw is. De boer besluit de 'appelvangproef' uit te voeren om het geslacht van de logé…

sage uit 1974
 • frommes sloech de skonken nei elkoar ta doe't se de apel opheinde. It koe dus net oars as in man wêze. Doe't it tiid wie fan
 • gean. Dy die er iepen en doe seagen de boer en syn knecht, dat dêr bûten noch in stik of trije, fjouwer man wienen. Deselde
 • stellen zich beiden op met een geweer omdat ze de zaak niet vertrouwen. 's Nachts duikt de gast op met vier kameraden. De man
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef
 • appel
 • gast
 • Een vreemde vrouw die bij de boer wil overnachten wordt ervan verdacht een man te zijn. Als de boer de appelvangproef doet, vangt de 'vrouw' de vrucht met de knieën tegen elkaar op. De vrouw wordt…