Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • geheim
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • geheim
 • man
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

mop uit 1998
 • Een man komt een cafe binnen. Hij zegt tegen iedereen: "Ik heb een nieuw cijferslot! De code is 3333." Dan zegt de
 • barman: "Dat moet je niet zeggen, nu kan iedereen je fiets stelen." Zegt de man weer: "Nee hoor,ik heb het niet in de goede
 • Man komt kroeg binnen en noemt de code van zijn nieuwe cijferslot: 3333. Op de vraag dat iedereen zijn code nu weet
 • geheim
 • man
 • Man komt kroeg binnen en noemt de code van zijn nieuwe cijferslot: 3333. Op de vraag dat iedereen zijn code nu weet, antwoordt hij dat hij ze niet in de goede volgorde heeft vertelt

mop uit 1968
 • Yn Zoutkamp wenne in earmoedige húshâlding. Op in kear wie de man oan 't ploegjen. Doe jage er mei de ploege ergens
 • tsjin oan en doe kom der in knoarre jild boven de groun. De man wie út 'e skroeven fan blidens. Mar hy tocht: hoe mat ik it
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te
 • vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag de vissen op het land waren geweest, de
 • geheim
 • man
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag…

sage uit 1968
 • se dan naar dat kamerke, maar klokslag twaalf uur doe komt der in man in 't wit binnen en se flogen alle fier fut. Maar
 • de man in 't wit aan, geheel in 't wit. En dy bakker bestoar it bijna, maar hij houde fol. En doe ging die witte man naar
 • In een spookkamertje is 's nachts om twaalf uur altijd een witte man te zien. De man haalt een aantal stenen uit de
 • muur en haalt een beurs met geld weg. De man telt het geld en legt de beurs en de stenen weer terug op hun plek. De bewoner
 • geheim
 • man
 • In een spookkamertje is 's nachts om twaalf uur altijd een witte man te zien. De man haalt een aantal stenen uit de muur en haalt een beurs met geld weg. De man telt het geld en legt de beurs en de…

sage uit 1969
 • Alle frijmetselers ha in forboun mei de duvel. De frijmitselerij is sokssahwat as in geheim genoatskip. Om 'e sawn jier
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de
 • niet meer weg. Een vader en zoon stonden eens te vissen, toen er een man een tijdje met de zoon stond te praten. Daarna
 • geheim
 • man
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de leden dood. Het lot wijst degene aan die de moord moet uitvoeren. Doet diegene dat…

sage uit 1971
 • mannen ôf. Dy man wie noch net sa lang troud. Syn wyfke koe fan 't hiem ôf har man dêr arbeidzjen sjen. Hja wist ek wol dat
 • koeke. Dat wie bêst." It wyfke sei: "'t Is ek sa." En der woarde fierder net mear oer praet. Mar de man hie noed mei syn twa
 • Een man vertelde zijn vrouw niets van de twee extra rijksdaalders die hij die dag had verdiend. Maar hij wist ook niet
 • geheim
 • man
 • Een man vertelde zijn vrouw niets van de twee extra rijksdaalders die hij die dag had verdiend. Maar hij wist ook niet goed waar hij ze moest verstoppen. Hij lag in bed met de munten in zijn hand, te…

sage uit 1916
 • Tooverboeken Eens kwam een man uit Lamswaarde te weten, dat zijn vrouw een heks was. Dat was 'n schrik voor dien vent
 • al haar tooverkunsten leert, dan zijn we spoedig geholpen." Na dagen en dagen meende de man iets gevonden te hebben. Hij
 • Een man verdenkt zijn vrouw van hekserij, gaat naar de pastoor en krijgt het advies te ontdekken waar haar toverboek is
 • . Hij legt een paasnagel onder de stoel van zijn vrouw en ze kan niet meer opstaan. De man eist van haar het toverboek
 • geheim
 • man
 • Een man verdenkt zijn vrouw van hekserij, gaat naar de pastoor en krijgt het advies te ontdekken waar haar toverboek is. Hij legt een paasnagel onder de stoel van zijn vrouw en ze kan niet meer…

sage uit 1967
 • ’n Werwolf is ’n gewone man, mar die ’n belofte het afgeleid on den duvel. En durrum krieg ie nou en dan ’n vel thuus
 • . De man krijste en gieng d’r op, want hé’j kos de vrach hos nie drage. Mar gelukkig had ie ’n mes ien tes, wormee hé’j
 • weerwolf met een mes in de pols. Dan staat de weerwolf naakt voor hem. Hij smeekt de man zijn identiteit geheim te houden.
 • Een weerwolf is een gewone man die een pact heeft gesloten met de duivel. Daarom moet hij zo nu en dan een wolvenvel
 • geheim
 • man
 • Een weerwolf is een gewone man die een pact heeft gesloten met de duivel. Daarom moet hij zo nu en dan een wolvenvel aantrekken en op pad gaan om mensen te pesten. Op een keer springt hij bij een man…

sage uit 1970
 • stok om die kauwen te vangen en te dooden, doch alles in stilte en geheim niemand mogt hier het mInste van weten. Zoo
 • geheim
 • man
 • Kauwen verjagen de duiven waardoor de pastoor geen duif meer kan eten. Pastoor, burgemeester, schoolonderwijzer, gemeentesecretaris en koster besluiten daarom om op een avond te toren te beklimmen om…

sage uit 2010
 • verrassing komen te staan. Een duister geheim uit het verleden kan zich dan kenbaar maken. Een oude gebeurtenis, een collectieve
 • een beest. Een gevaarlijke man die zich aan de aandacht van de gevangenisbewakers had weten te onttrekken. Hij was het bos
 • geheim
 • man
 • De geest van een vermoorde studente waart op donkere, regenachtige avonden rond langs de Tempelbosweg bij Groningen. Ooit kreeg ze daar een lekke band, vroeg om een lift, maar niemand wilde stoppen.…

sage uit 1965
 • geheim
 • man
 • Als men zei of zegt dat iemand "er met het zeef op uit gaat", betekent dit dat hij anderen niet wil vertellen wat hij gaat doen; dat hij iets geheims gaat doen. Van heksen op een zeef heeft verteller…

sage uit 1510
 • pleecht: "Een paert dat alleen gaet te drincken, sonder datment derf beriden, ende een man die ter kerken gaet met eenen
 • durft te berijden en een man die met een stok naar de kerk gaat, hebben beide hun beste dagen gehad.
 • geheim
 • man
 • Zaterdag, zestiende kapittel. Ooievaaiers die hier in de zomer komen, gaan in de winter naar Egypte, waar ze gewoon mensen zijn. Ze hebben ook verstand, want ze betalen rente aan God voor hun…

sprookje uit 1654
 • , zeggende, datze een jonge vrouw, en nieulijk getrouwt was, haar man uyt de stadt zijnde, en zy met een maagt maer alleen in
 • Iuffrouw, die swarigheyd maakt, om manvolck in 't afwezen van haar eygen man, in huys te nemen?" maar overdenkende op beter
 • plots haar man thuis en het eten en de minnaar worden verborgen. De soldaat heeft alles gezien, gaat naar beneden, raakt met
 • de man aan de praat, beweert te kunnen toveren en tovert eten in de kast, dat hij met de huisman opeet. Dan laat hij hem
 • geheim
 • man
 • Een soldaat, die bij een burgergezin te slapen wordt gestuurd, wordt met tegenzin op zolder geherbergd en ziet door een spleet in de vloer, dat beneden allerlei lekker eten wordt bereid voor een…

sage uit 2011
 • man die Wigbolt heette, en wiens hand zij stevig vast hield. Om hen heen diepe duisternis en het geluid van druppelend
 • geheim
 • man
 • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog proberen Wigbolt Ripperda en een vrouw te ontsnappen via een onderaardse gang. Het lukt ze bijna, maar Wigbolt wordt uiteindelijk gepakt en onthoofd.