Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • gereedschap
 • man
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1968
 • Mike Ruerd is eens op het binnendoorweggetje neergeworpen. Het gereedschap dat hij in zijn bak bij zich had, vloog alle
 • gereedschap
 • man
 • Mike Ruerd is eens op het binnendoorweggetje neergeworpen. Het gereedschap dat hij in zijn bak bij zich had, vloog alle kanten uit.

sage uit 1968
 • Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie timmerman. 't Wie in rûch man. Op in joun kom er fan 't wurk werom. Hy soe wer nei de
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal
 • gereedschap
 • man
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal verspreid.

sage uit 1968
 • lucht eens moest zien. Maar het was zijn gereedschap dat hij tijdens zijn werk zo hoog in de lucht had gegooid, dat het nu
 • gereedschap
 • man
 • Jan Hepkes was eens aan het werken geweest. Toen hij weer thuiskwam, zei hij tegen zijn zus dat ze al die duiven in de lucht eens moest zien. Maar het was zijn gereedschap dat hij tijdens zijn werk zo…

sage uit 1967
 • gereedschap verloor.
 • gereedschap
 • man
 • Een slachter liep op een avond over het kerkhof. Hij zag een wit spook naar hem kijken en was zo bang dat hij het gereedschap verloor.

sage uit 1970
 • Froeger hienen se greate kettingeiden (= eggen). Dy dingen wienen hiel swier. Der wienen twa man foar noadich om sa'n
 • Sterke man (vrouw)
 • gereedschap
 • man
 • Kettingeggen waren erg zwaar, twee mannen kregen hem ternauwernood op een wagen getild. Maar een boer was zo sterk dat hij ermee onder zijn arm van de smid naar huis liep.

sage uit 1971
 • timmerwurk kom. Hy hie 't arkbakje op 't skouder. Doe kom der him in man op side. Dy stompte him ider kear tsjin 't skouder oan
 • Een man kwam eens terug van zijn werk, toen hij door de duivel werd opgetild en neergesmeten. De volgende dag moesten
 • gereedschap
 • man
 • Een man kwam eens terug van zijn werk, toen hij door de duivel werd opgetild en neergesmeten. De volgende dag moesten anderen zijn gereedschapskist ophalen.

sage uit 1919
 • schildwacht. Angst gevoelde ze niet. Ze ging op haar knieën zitten, en boog zich over de bedrand heen. De man, die op en neer
 • half geopend. Ze droeg er zorg voor, om ze dadelijk te sluiten, zoodra de man naar haar keek. Door het smalle kiertje
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • gereedschap
 • man
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…
cohen11.jpg

sage uit 1970
 • Ruerd v.d. Veen wie in raer man. Hy wie nergens bang foar, sei er. Op in joun kom er fan 't Bomkleaster. Dêr hied er
 • Een man beweerde nergens bang voor te zijn. Op een keer was hij wezen timmeren. Op de terugweg heeft de duivel hem toen
 • gereedschap
 • man
 • Een man beweerde nergens bang voor te zijn. Op een keer was hij wezen timmeren. Op de terugweg heeft de duivel hem toen met zijn gereedschapbak en al in de sloot gegooid.

mop uit 1974
 • dêr stie tafallich krekt in man ûnder. En lit my dy beitel nou krekt in tippe fan 'e noas en fan syn lul meinimme. Fan
 • beide wie in eintsje ôf. Doe tocht dy man: "Ik sil dat spul gau wer oaninoar plakke, 't is nou noch farsk." Mar doe die er
 • Een timmerman laat per ongeluk zijn beitel van het dak vallen. De beitel raakt een man: het gereedschap snijdt een
 • klein stukje van de neus en een klein stukje van de penis van de man af. De man raapt de gevallen stukjes snel op en zet ze
 • gereedschap
 • man
 • Een timmerman laat per ongeluk zijn beitel van het dak vallen. De beitel raakt een man: het gereedschap snijdt een klein stukje van de neus en een klein stukje van de penis van de man af. De man raapt…