Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

260 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • gooien
 • man
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

mop uit 1998
 • Er liep 'ns 'n blanke man door de woestijn die superdorst had. Echt...hij snakte naar water. En eindelijk zag hij 'n
 • café midden in de woestijn. Er stond alleen 'n bordje met de tekst: "Verboden voor blanken" maar de man had zò 'n dorst
 • White man made to believe he is a Negro
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een
 • gooien
 • man
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een potje schoensmeer en maakt zijn gezicht zwart. Hij kan nu wel een kamer huren, en…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy gong jouns faek nei lju ta to praten. Hy hie altyd in stok yn 'e hân. Meastal gong er let wer nei
 • wie, stie der ynienen in greate keardel foar him. De man mei de stok sei: "Goeije navend", oant trije kear ta. Mar doe't
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man
 • gooien
 • man
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

sage uit 1966
 • Doe't ús mem yn 'e Westerein wenne, wie der in âld man by har yn 'e kost. Dy moest der nachts faek ôf. Dan moest er in
 • achter. Neffens my wie dat de kweade, dy't him achter siet. Doe smeke er Fedde, dat wie mem har twadde man, as dy foar him
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest
 • gevraagd om voor hem te bidden. De man had wel wat verstand van bidden en toen is de oude man verlost.
 • gooien
 • man
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door…

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • gooien
 • man
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • hebben vraagt de man of de boer even mee naar buiten wil komen. Daar zegt hij tegen de boer: "Dat vrouwmens, dat is een kerel
 • gooien
 • man
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • gooien
 • man
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • gooien
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • gooien
 • man
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1967
 • , dat it in man is.
 • gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.
 • gooien
 • man
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

sage uit 1966
 • folk komt dat ûnderdak ha wol dan kin der wol us in man tusken wêze dy't frouljusklean oan hat. As men dêr wis fan wêze wol
 • giet men hinne en smyt sa'nien in apel ta. Is 't in frommes, dan slacht se de skonken fan inoar. Is 't in man, dan slacht
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten
 • of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar diegene toewerpen. Als een man iets opvangt
 • gooien
 • man
 • Als er vreemd volk bij je aanklopt om onderdak, kan er wel eens een man in vrouwenkleren tussenzitten. Als je wil weten of het een man in vermomming of een 'echte' vrouw is, moet je een appel naar…

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • loopt de zoon het perron op. Intussen stapt een Duitse officier de coupé binnen, ziet de oude man zitten, steekt zijn arm
 • gooien
 • man
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

mop uit 1980
 • opruimen?" Even later stopt er een auto: er komt een man met een geweer en een tekkel uit. De man loopt naar meneer Jansen toe
 • . Jansen vraagt: "U gaat die gorilla toch niet doodschieten?" "Nee," zegt de man, "dat geweer moet u zolang vasthouden. Ik klim
 • moet het geweer vasthouden. De man zal de gorilla uit de boom gooien en de tekkel zal de gorilla aan diens geslachtsdelen
 • de auto intrekken. Mocht de gorilla de man uit de boom gooien, dan geldt voor de eigenaar van de tuin: meteen de tekkel
 • gooien
 • man
 • Een man komt een gorilla opruimen in een tuin: hij heeft een geweer en een tekkel bij zich. De eigenaar van de tuin moet het geweer vasthouden. De man zal de gorilla uit de boom gooien en de tekkel…

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • gooien
 • man
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sprookje uit 1968
 • Der wie in man, dy moest in hûshâldster ha. Hy hie in adfortinsje yn 'e krante hawn en doe kommen dêr trije tagelyk op
 • delsetten. "Gean mar sitten", sei de man. Sy liken alle trije wol aerdich en geskikt, dat hy wist eins net hoe't er dit ha moest
 • Een man zet een advertentie omdat hij een huishoudster zoekt. Als drie aardige kandidates zich aanmelden, besluit hij
 • gooien
 • man
 • Een man zet een advertentie omdat hij een huishoudster zoekt. Als drie aardige kandidates zich aanmelden, besluit hij hen te testen door ze alledrie aan het pannenkoeken bakken te zetten. De eerste…

mop uit 1968
 • het gedaan. Die heeft de kool gestolen." Doe sei de frou fan 'e koster gau tsjin har man: "Dûk dy, Jan." (beide
 • gedaan heeft, verzoek ik om op te staan'. Als er niemand antwoordt, wil de dominee de stronk de kerk in gooien. Wie door de
 • stronk geraakt wordt, is de dader, aldus de dominee. De vrouw van de koster roept gauw 'Bukken Jan' tegen haar man om de
 • gooien
 • man
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • gooien
 • man
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1968
 • in man, dy stie achter hûs. Hy hie de holle foardel en seach net botte moedich. Doomny seach wol, dat dy man
 • ha se my dy ûntstellen op ien sa'n lyts dinkje nei. Dat stiet hjir op 'e hoeke, sjoch." "Man," sei doomny, "hwat in strop
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de
 • gooien
 • man
 • Een man vertelde de dominee dat al zijn kolen waren gestolen. Het enige stukje wat ze hadden laten liggen, nam de dominee mee. In zijn zondagse preek sprak hij over stelen. Af en toen nam hij daarbij…

sage uit 1970
 • gooien
 • man
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is
 • gooien
 • man
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is waarschijnlijk de duivel geweest.

sage uit 1968
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij
 • op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij
 • op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.
 • gooien
 • man
 • Om te weten te komen of men met een man of met een vrouw te maken heeft, moet men zo iemand iets toegooien terwijl hij op de stoel zit. Knikt hij de knieën tegen elkaar, dan is het een man.

sage uit 1968
 • gooien
 • man
 • Mike Ruerd is eens op het binnendoorweggetje neergeworpen. Het gereedschap dat hij in zijn bak bij zich had, vloog alle kanten uit.

sage uit 1968
 • gooien
 • man
 • Een spotter is eens onderweg naar huis door de duivel opgetild en neergesmeten. Later is hij kerks geworden.

mop uit 1997
 • Wat doet een man uit Curaçao als hij iets vreemds vindt in zijn tuin? Eerst kijkt hij of hij het kan starten. Als dat
 • Wat doet een man uit Curaçao als hij iets vreemds vindt in zijn tuin? Eerst kijkt hij of hij het kan starten. Als dat
 • gooien
 • man
 • Wat doet een man uit Curaçao als hij iets vreemds vindt in zijn tuin? Eerst kijkt hij of hij het kan starten. Als dat niet lukt, kijkt hij of hij er seks mee kan hebben. Als dat ook niet lukt, gooit…

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • gooien
 • man
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.