Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

26 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • handen
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

mop uit 2000
 • de hersenen pijn doen, de ogen scheel kijken, de voeten werden dik, en de handen hingen slap. Het hart en de longen
 • handen
 • man
 • Na de schepping van het lichaam strijden alle organen en lichaamsdelen erom wie de baas is. Het mannelijk geslachtsdeel gaat in staking en wint daarmee het pleit. Moraal: je hoeft geen hersenen of een…

sprookje uit 1888
 • op eens een man voor hem staan, die heel in 't zwart gekleed was. Deze — 't was Lucifer — stelde voor hem veel, veel geld
 • de zwarte verdween! Al bezat hij nu veel geld en mocht hij zijn kasteel behouden, toch bleef de man treurig en somber
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits
 • hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is niet gelukkig. Hij biecht het voorval met
 • handen
 • man
 • Een kasteelheer verliest veel geld en moet zijn kasteel verkopen. De duivel verschijnt en belooft de man rijkdom, mits hij zich op bepaalde tijden aan de duivel overgeeft. De man wordt rijk, maar is…

sprookje uit 1971
 • It fiskje Sa wie der ris in man en in frou dy wennen yn in hiel lyts hûske. Mar se hellen hwat netten op út in dobbe
 • man die op bed zijn gezin sprookjes vertelt (Prentencollectie G.J. Boekenoogen, ca. 1900; archief PJMI)
 • haar man een nog mooier kasteel wensen. Nog weer later moet hij een hoog kasteel wensen, waarin de vrouw haar handen kan
 • Een man mag drie wensen doen als hij het visje terug zet in het water. De man vraagt aan de vrouw wat ze wensen moeten
 • handen
 • man
 • Een man mag drie wensen doen als hij het visje terug zet in het water. De man vraagt aan de vrouw wat ze wensen moeten. De vrouw wil in een mooi kasteel wonen. De man gaat naar het meertje en roept:…
97.jpg

sprookje uit 1968
 • ook dat kregen ze. Toen was Antsje nog niet tevreden en wenste ze een kasteel, zo hoog, dat ze haar handen in de wolken
 • handen
 • man
 • Bouwe en Antsje woonden onder een vuilnispot. Bouwe ving eens een visje, van wie hij drie wensen mocht doen als hij hem terug het water in zou gooien. Antsje wilde graag een nieuw huis en zo…

sage uit 1967
 • nije pleats sette to litten, mar hy bidijde neat. Doe kom der op in kear in man by him, dy sei: "Yn ien nacht bou ik foar
 • zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de bouw van een nieuw huisje. De duivel wedt
 • het uilebord na. Dan komt de vrouw van de boer naar buiten en begint in haar handen te klappen om de haan te doen kraaien
 • handen
 • man
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de…

sage uit 1966
 • ongerechtigheid is. Toen hoorde hem een stem die zei: "Laat u leiden." De man zei: "Heere, aan Uw handen wil ik mij wel leiden laten
 • Een man liep eens op een nacht in de weilanden door de modder en het water. Hij klaagde dat de mensen zo vol zonde en
 • handen
 • man
 • Een man liep eens op een nacht in de weilanden door de modder en het water. Hij klaagde dat de mensen zo vol zonde en ongerechtigheid is. Toen hoorde hem een stem die zei: "Laat u leiden." De man zei:…

sage uit 1974
 • Een vreemde man kan toveren. De tovenaar kan zieke mensen genezen door wat te prevelen en bewegingen met de handen te
 • handen
 • man
 • Een vreemde man kan toveren. De tovenaar kan zieke mensen genezen door wat te prevelen en bewegingen met de handen te maken.

mop uit 1973
 • Der wie in man, dy siet yn 'e Gerdyk by de slús en soe syn hannen waskje yn 'e feart. Dêr foel him in goune út 'e bûse
 • wei yn 't wetter. Letter gong dy man út to fiskjen oan 'e oare kant fan 'e slús. Doe fangde er dêr in snoek. Mei dy snoek
 • Een man waste eens zijn handen in de vaart bij de sluis toen er een gulden uit zijn trui in het water viel. Een tijdje
 • handen
 • man
 • Een man waste eens zijn handen in de vaart bij de sluis toen er een gulden uit zijn trui in het water viel. Een tijdje later ving hij een snoek en ging die thuis schoonmaken. Toen ontdekte hij zijn…

sage uit 1970
 • Japik Broersma was een sterke man die door politieagent werd meegenomen om, op verzoek van de kastelein, een eind te
 • maken aan ruzie in de herberg. Japik pakte met elk van zijn grote handen een ruziemaker en gooide ze naar buiten.
 • handen
 • man
 • Japik Broersma was een sterke man die door politieagent werd meegenomen om, op verzoek van de kastelein, een eind te maken aan ruzie in de herberg. Japik pakte met elk van zijn grote handen een…

sprookje uit 1973
 • hebben op een heuvel, zo hoog, dat ze de handen boven in de wolken kan wassen." Doe sei 't fiskje: Zot, zot, boven God, kruip
 • op de heuvel dat ze de handen boven in de wolken kan wassen. Uitkomst van de wens is dat weer onder de pispot moeten
 • handen
 • man
 • Mannetje Tinterlanteen en vrouwtje Isebel wonen onder een pispot. Het mannetje vangt een gouden visje, dat hij terugzet in het water. Uit dank mag hij drie wensen doen. De eerste wens is een beter…

sage uit 1971
 • Een man die op de zolder slaapt hoort iemand de ladder opklimmen. De man voelt plotseling dat er iemand bovenop hem
 • gaat zitten. Als hij diegene probeert te pakken, glijdt die zomaar tussen zijn handen weg. Het was een nachtmerrie.
 • handen
 • man
 • Een man die op de zolder slaapt hoort iemand de ladder opklimmen. De man voelt plotseling dat er iemand bovenop hem gaat zitten. Als hij diegene probeert te pakken, glijdt die zomaar tussen zijn…

mop uit 1970
 • Der wie in Ingelse parachutist, dy kaem del. In man en in frou, dy wennen dêr achter del, en dy fongen dy parachutist
 • . "Dan gean ik op 't fuottenein lizzen", sei de man. De parachutist kaem dus njonken it wyfke to lizzen. Al gau bigoun er
 • hij nu in handen heeft. De man antwoordt dat het zijn grote teen is en dat die daar de hele nacht niet meer weggaat.
 • Een echtpaar laat een Engelse parachutist overnachten. De Engelse gast slaapt bij de man en de vrouw in bed omdat het
 • handen
 • man
 • Een echtpaar laat een Engelse parachutist overnachten. De Engelse gast slaapt bij de man en de vrouw in bed omdat het stel maar een bed bezit. De parachutist kan zijn handen niet thuishouden en begint…

sprookje uit 1953
 • Een man gooit een tovervisje terug in het water en mag drie wensen doen. Hij krijgt te horen van zijn ontevreden vrouw
 • handen
 • man
 • Een man gooit een tovervisje terug in het water en mag drie wensen doen. Hij krijgt te horen van zijn ontevreden vrouw wat hij moet wensen: een mooi huis, een kasteel en een paleis in de wolken. Bij…

sage uit 1967
 • deure op slot en gienge no bed. En toe hörde ze den hele nach ’t moppere van ’n man. Grötvoader ston op en gieng overal
 • kieke. Hé’j zag niks. En toe rieptie: “Kom vör ’t oordeel kameroad!” Mar dor kwam niks. Bij voader on bed ston ’n man de
 • Een man trekt met zijn gezin in in een villa dat bekend staat als spookhuis. Vanaf de eerste nacht horen ze inderdaad
 • handen
 • man
 • Een man trekt met zijn gezin in in een villa dat bekend staat als spookhuis. Vanaf de eerste nacht horen ze inderdaad al geluiden van onzichtbare mensen. Er komt ook een (spook)vrouw door de muur. Als…

sage uit 1969
 • een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht bleef die nacht op. Om een uur of twee
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom
 • handen
 • man
 • Er kwam op een nacht een vrouw bij de boer slapen. De knecht zei dat het geen vrouw was. De boer gooide de man daarom een appel toe. De man ving die op met zijn handen en niet in de rok. De knecht…

mop uit 1651
 • klippertande. Ja, dickwels dat mevrou mij badt dat ik haer toch een vinck soude brengen om haer handen aen te warmen.' R. 'Ey lieve
 • een vinkje te brengen zodat ze daar haar handen aan kon warmen.' Waarop de man zegt: 'Ach liefje, als u weer uitgaat op
 • Een man zit wat met een dame te praten over allehande buitenactiviteiten. De juffrouw geeft aan dat zij het vangen van
 • handen
 • man
 • Een man zit wat met een dame te praten over allehande buitenactiviteiten. De juffrouw geeft aan dat zij het vangen van vinken niet onaardig vindt. Zij heeft met mevrouw Jacoba al wel 100 maal op het…

exempel uit 1441
 • kijndeken woude nemen in sinen handen ende dragent totter kerken. Ende wantet hem doot docht wesen, so woude hi dat kijndekijn
 • , dat god was, alleen graven, so dattet nyemant weten en soude. Doe hi dat began, ende dat kijnt in sinen handen nam ende
 • man doet net of hij niets gezien heeft en gaat verder met zijn werk. Plotseling wordt hij door angst bevangen en doodt de
 • man wil het hele gebeuren geheim houden en draagt het kind naar de kerk om het te begraven. Onderweg naar de kerk
 • handen
 • man
 • Een bijenhouder is bang dat zijn bijen zullen ontsnappen of doodgaan. Om hier wat aan te doen gaat hij naar de kerk waar hij van de priester de hostie (het heilig lichaam Christus) ontvangt. In plaats…

mop uit 2006
 • Op een dag ging Nasreddin Hodja wensen [bidden] voor God. Toen hij ging wensen, ging er een man op het dak blijven
 • . Toen zei hij: God, ik wil gelukkige dagen. Toen zei een man boven: Nee. Toen zei hij het nog een keer. Toen zei die man nog
 • Nasreddin Hodja bidt God om geluk. Een man op het dak doet of hij God is en blijft weigeren. Uiteindelijk vertelt
 • handen
 • man
 • Nasreddin Hodja bidt God om geluk. Een man op het dak doet of hij God is en blijft weigeren. Uiteindelijk vertelt Nasreddin dat zijn gebed toch ongeldig was, omdat hij de rituele wassing van zijn…

sprookje uit 1973
 • It ingeltsje In reisber man wie fermoarde. Hy wie in iensume wei lâns kommen, dêr't twa bruorren oan wennen. Doe waard
 • mar ien kear bidde foar syn siel en dan moat er syn straf ynienen mar ha'. De man wie hielendal oerstjoer en fan 'e wize
 • rechter heeft alles gezien en beschuldigt deze brutale broer van moord, want er kleeft bloed aan zijn handen. De man bekent
 • Er wordt een man vermoord. Twee broers van hem worden verdacht. In het dorp waar de man gevonden is, gaat de rechter de
 • handen
 • man
 • Er wordt een man vermoord. Twee broers van hem worden verdacht. In het dorp waar de man gevonden is, gaat de rechter de zaak onderzoeken. De inwoners van het dorp vinden dat er snel vonnis moet worden…

legende uit 2007
 • dat ie z’n handen opat, wil ’t verhaal, en dus zonder handen naar Luik terugkeerde. Nou, heel lastig natuurlijk, maar goed
 • , uhm hoe heet de goede man zeg Wim van Galen, een kanunnik, werd het dus opgehaald. En eh we zien hier dus de ingang van de
 • In Niervaart wordt door een turfsteker in de grond en Hostie gevonden. Als de man de Hostie oppakt begint zij te
 • Niervaart om het wonder te onderzoeken. Deze man is zeer ongelovig en gaat met een priem in de Hostie prikken, maar hij komt er
 • handen
 • man
 • In Niervaart wordt door een turfsteker in de grond en Hostie gevonden. Als de man de Hostie oppakt begint zij te bloeden. Door de pastoor wordt de Hostie met een processie in de kerk gelegd. De…
vondst van de Heilige Hostie - Breda.jpg

sage uit 1933
 • handen
 • man
 • Een van de Kozakken, die bij Rijsbergen hun kamp op hebben geslagen, gaat naar een bakker en maakt daar met zijn vieze vingers indrukken in het verse brood. De bakker wil hem in de brandende oven…

broodjeaapverhaal uit 2009
 • lamsbout te pakken, en daarmee ging ze naar boven toe. Toen ze boven stond keek ze haar man aan. Hij was al bezig om de koffers
 • geen idee, maar dit kan ech...echt niet. Op een grote... [Slecht verstaanbaar] pakt ze die lamsbout met twee handen vast
 • Een vrouw vermoordt haar man met een lamsbout, die ze vervolgens klaarmaakt en in de oven zet. Als de politie komt
 • vertelt ze hen dat ze haar man dood in huis aantrof toen ze thuiskwam. Ze vraagt de agenten of ze willen blijven eten
 • handen
 • man
 • Een vrouw vermoordt haar man met een lamsbout, die ze vervolgens klaarmaakt en in de oven zet. Als de politie komt vertelt ze hen dat ze haar man dood in huis aantrof toen ze thuiskwam. Ze vraagt de…

mop uit 1881
 • Een boerin was verbaasd over de blanke handen van een dame. "Hoe krijg je die toch zoo wit?" zei ze. "Wel," antwoordde
 • man is ook altijd bedekt en toch ziet hij zoo zwart als een smeerwortel." (In 't Frans: omdat ik ze wasch met foutre.)
 • Een boerin wil weten hoe de handen van een dame zo wit komen. Ze zegt ze altijd bedekt te houden. De boerin wijst erop
 • handen
 • man
 • Een boerin wil weten hoe de handen van een dame zo wit komen. Ze zegt ze altijd bedekt te houden. De boerin wijst erop dat haar mans scrotum ook altijd bedekt is en toch zo zwart is als een…

sage uit 2010
 • Aan de handen, schoenmaat en/of neus van een man kun je zien hoe groot hij geschapen is.
 • Aan de handen, schoenmaat en/of neus van een man kun je zien hoe groot hij geschapen is.
 • handen
 • man
 • Aan de handen, schoenmaat en/of neus van een man kun je zien hoe groot hij geschapen is.