Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

156 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • herberg
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • herberg
 • man
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • herberg
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • herberg
 • man
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

sage uit 1980
 • De basiliscus van Utrecht In de kelder onder een Utrechtse herberg leefde een gedrochtelijk monster, dat door een slang
 • uitgestorven. De basiliscus had zo'n giftige blik, dat hij iemand met een oogopslag kon doden en tot as verpulveren. De man, die
 • in een oogopslag iemand kan doden en tot as kan verpulveren. De slang ligt in de kelder van een herberg. Niemand die de
 • kelder in gaat keert levend terug. Het verhaal van het monster gaat de hele stad rond. De klanten blijven weg uit de herberg
 • herberg
 • man
 • De slangdraak, of basilisk, komt alleen nog maar in volksverhalen voor. Hij is bekend om zijn giftige blik, waarmee hij in een oogopslag iemand kan doden en tot as kan verpulveren. De slang ligt in de…
Basilisk (hanendraak) en wezel (17e eeuw).

mop uit 1888
 • De bekwame waarzegger Krekel en zijne vrouw hadden beiden éen zelfde gebrek: zij hielden van snoepen. De man lustte
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan
 • naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een naburig kasteel de ring van de
 • herberg
 • man
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sprookje uit 1889
 • op stal had en bijna nooit meer gebruikte, en begaf zich op reis. Na lang rijden kwam hij aan eene herberg, en vroeg er
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • herberg
 • man
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sprookje uit 1804
 • man gericht worden en hij was in de Herberg en daar tegenover woonde zijn vrouw toen ging hij daar op een opkamer en keek
 • Achtste vertelling Daar was eenmaal een man boven in Duitsland en hij was van Frankrijk vandaan doe wilde hij gaarne
 • naar de herberg tegenover zijn huis en ziet dat zijn vrouw een man zoent. Hij is woedend, maar wacht een dag en gaat dan
 • Een man die in het buitenland is wil terug naar zijn eigen land. Hij gaat naar een waarzegster die hem raad geeft: hij
 • herberg
 • man
 • Een man die in het buitenland is wil terug naar zijn eigen land. Hij gaat naar een waarzegster die hem raad geeft: hij moet dezelfde weg gaan die hij gekomen is, zich niet met andermans zaken bemoeien…

sprookje uit 1970
 • 188. Bart van Bindsbergen De was is een man, en dat was een heel raar pesoon. De kon um gin mins bang make, en hi'j was
 • spoeke". "Hò", zeite, "laot die man is gauw hier kòmme". Hi'j kump taor bi'j de koning. Toe zeite: "Gao te zitte. Gao te
 • Een man kan niet griezelen. Hij komt op een avond iemand met een paardepoot tegen, gaat met hem mee naar een open plek
 • botten en doodskoppen uit de schoorsteen, hij zet delen opeen tot een man, die tot leven komt. Er komt een duivel met lange
 • herberg
 • man
 • Een man kan niet griezelen. Hij komt op een avond iemand met een paardepoot tegen, gaat met hem mee naar een open plek in het bos, waar veel "zwarten" zijn, die aan het ophangen gaan. Jan kan er niet…

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • herberg
 • man
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • herberg
 • man
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn Bakkefean. Hy wie us op stap doe kom er fjouwer man foarby, dy moesten in dikke beam op in wein
 • del. Doe sei de man fan 'e slajut tsjin him: "Hwer komme jo wei?" "Fan Bakkefean", sei Ynse.
 • Sterke man (vrouw)
 • herberg
 • man
 • Een paar mannen vroegen Sterke Ynse eens te helpen bij het laden van een boomstam. In zijn eentje tilde hij de boom op de wagen. Maar toen de mannen hem vervolgens niet bedankten en zelf lekker naar…

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Twa man fan Aldeboarn kommen de jouns let út 'e kroech. Sy hienen in moai sûpke op. Der lei in
 • herberg
 • man
 • Twee mannen hadden eens wat gedronken in de kroeg en waren onderweg naar huis. Op het meer lag maar een dun laagje ijs, er kon nog geen vogel over. Toch liepen de mannen opeens aan de andere kant van…

sage uit 1968
 • vanachter een boom te kijken, maar is er toen vandoor gegaan. De volgende dag werd het lijk van de man gevonden; hij was
 • herberg
 • man
 • Twee broers kwamen eens dronken uit de kroeg. Ze liepen te vloeken en tieren. De ene noemde daarbij ook twee keer de naam van de duivel. Opeens viel er iets uit de lucht vallen, bovenop hem. Dit…

sage uit 1968
 • Sterke Ynse wenne yn 'e Mieuwmar. Op in kear kom er by in stik of trije man, dy moesten in grouwe beam op 'e wein hise
 • Sterke man (vrouw)
 • gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit boosheid heeft Ynse de boomstam weer van de wagen
 • herberg
 • man
 • Sterke Ynse hielp eens een paar mannen die een boomstam niet op een wagen konden krijgen. Toen de mannen daarna iets gingen drinken in een herberg nodigden ze Ynse niet uit om mee te gaan. Uit…

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • herberg
 • man
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • herberg
 • man
 • Een paar mannen kregen eens een boomstam niet op de wagen. Sterke Ynse hielp ze en tilde de stam in zijn eentje op de wagen. Daarna hadden de mannen niet het fatsoen Ynse mee uit te nodigen toen ze…

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • herberg
 • man
 • Een kastelein haalde altijd Sterke Ynse erbij als het volk te druk werd.

mop uit 1968
 • . Ze gingen naar de herberg en vroegen de herbergier om een kamer. Ze wisten het zo te regelen dat ze bij de jood op de
 • herberg
 • man
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1968
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou
 • herberg
 • man
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou smijten. Ook al was het de duivel zelf. Maar toen is hij zelf door de duivel over het…

sage uit 1968
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens
 • herberg
 • man
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens werd opgetild en neergesmeten. Hij was bont en blauw. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1968
 • herberg
 • man
 • Een paar spotters vierden eens in een kroeg het Heilig Avondmaal. Maar toen ze terug naar huis gingen, moeten er vreselijke dingen zijn gebeurd. Een van hen durfde sindsdien nooit meer alleen over…

sage uit 1968
 • herberg
 • man
 • Twee broers waren vreselijke vloekers. Op een avond kwamen ze eens samen uit de kroeg en gingen elk een andere kant uit. Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.

sage uit 1968
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden
 • herberg
 • man
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden vreselijk. Een stukje verderop zijn daarna hun levenloze lichamen gevonden. De duivel…

sage uit 1962
 • Krekt sa'n gefal gebeurde der ek op 'e Lange Wyk. In man kom út 'e kroech. Hy hie in stik yn 'e kraech en sei it raer
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • herberg
 • man
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.