Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

330 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • horen
 • man
 • Een paar mannen staan aan de zeekant en zien een melkteil komen aanvliegen. Erin zitten twee tovenaars. Deze verlaten de teil. De mannen verstoppen de teil en geven deze weer terug in ruil voor een…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • boven, waar ze de hond in de wieg van hun baby vinden. De man schopt het beest verrot, maar dan vinden ze een rat, die door
 • horen
 • man
 • Hond wordt halfdood geschopt omdat hij in de wieg van een baby wordt gevonden. Later blijkt dat er een rat in de wieg zat en de hond de baby juist gered heeft.

sage uit 1966
 • 'De tijd is verschenen, de man is er niet'. Dat matte se us op it Blaufallaet heard ha, mar mear wyt ik der ek net fan.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.
 • horen
 • man
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.

Trefwoorden: horen, man, stem, tijd


sage uit 1996
 • der wel, maar de man is der niet." Twa jier letter is dêr in man fordronken. It wie Piterom syn kammeraed. Hy weage him op
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • horen
 • man
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1966
 • . Ze brommen en suizen het uit." De kinderen zeiden niets te horen. De nachtmerrie zei dat ze de sleutel uit het sleutelgat
 • moesten halen, dan zouden ze het ook wel horen. Dit deden de kinderen en meteen verdween de nachtmerrie door het sleutelgat
 • horen
 • man
 • Een boerenweduwnaar ving een nachtmerrie door een stuk roggebrood op de stoel voor het bed te leggen. Het was een knap vrouwtje. De boer zorgde ervoor dat hij de sleutel in het sleutelgat liet zitten,…

sprookje uit 1966
 • rekke er de holle kwyt. Nou wie der yn dat ryk in man, dy diet by de feart to fiskjen. Dy leit syn gedachten dêr ris oer
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • vogeltje naar binnen vliegt, een korreltje pikt en wegvliegt. Als de man op de vraag van de koning of het verhaal nog lang
 • horen
 • man
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sage uit 1966
 • se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • , zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.
 • horen
 • man
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • horen
 • man
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

sage uit 1966
 • Tusken Surhuzum en Stiensgea stiet de grifformearde tsjerke. Der wenne yn Stiensgea in âld man, dat wie in profeet. Hy
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen
 • horen
 • man
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen 'maak het stevig, want het is voor de duivel'. Later is op die plek de…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • horen
 • man
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1893
 • vieren vaarden zij voort. Een eind verder zagen zij weer op den oever van de rivier een man zitten, die een kanonkogel aan
 • met vijven en ze vaarden verder. Wanneer ze weer een tijdlang gevaren hadden, lag daar op den oever een man met zijn oor
 • onderweg acht mannen tegen: een reus, een hardloper, een man met een bijzonder goed gehoor, een scherpschutter, een man met
 • zijn buik vol rook, een man met dertig winters, een man die zo hard kan blazen als de wind en een man die heel veel kan
 • horen
 • man
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • Mannen horen 's nachs geluiden in huis en zien de deurknop bewegen, terwijl er niemand te zien is.
 • horen
 • man
 • Mannen horen 's nachs geluiden in huis en zien de deurknop bewegen, terwijl er niemand te zien is.

sprookje uit 1968
 • De greate koal Der wie in man, dy boude in hiele greate koal. Hy sei tsjin syn wiif: "Dy koal, dy mat de reus mar ha
 • kop en der komt krekt in leger soldaten oan. Tagelyk bigjint it to spielen. De twahûndert man fan it leger skûlje moai
 • De Grote Kool is zo enorm, dat een tweehonderd man tellend leger onder het buitenste blad kan schuilen voor de regen
 • ze elkaar niet meer horen. Als een reus de enorme kool opgegeten heeft, gaat hij zijn dorst lessen bij het water. Als hij
 • horen
 • man
 • De Grote Kool is zo enorm, dat een tweehonderd man tellend leger onder het buitenste blad kan schuilen voor de regen. Als vier mannen een reuzeketel willen maken om de kool te koken, staan ze bij het…

mop uit 1968
 • Der wie in man dy wie och sa earm. Hy hie neat to iten foar syn berntsjes. Doe gong er mei de kroade nei de ierpelbult
 • Een man gaat er met zijn kruiwagen op uit om aardappels te stelen voor zijn hongerige kinderen. In het gepiep van de
 • horen
 • man
 • Een man gaat er met zijn kruiwagen op uit om aardappels te stelen voor zijn hongerige kinderen. In het gepiep van de kruiwagen hoort hij 'hoe zal het gaan?'. Als hij er later snel vandoor wil gaan…

sage uit 1968
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • verschenen, de man is er niet. Mar der gebeurde neat. In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • horen
 • man
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.
 • horen
 • man
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sage uit 1968
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de
 • buiten had gehoord, en dat ze erg bang was geweest. De man ging naar buiten om zelf het laatste stukje af te maken. De vrouw
 • horen
 • man
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de Friese klei. Toen hij na een week thuis kwam, was de afrastering klaar. Zijn vrouw…

sage uit 1968
 • horen
 • man
 • Een echtpaar dat in een keet woont, zou zo graag in een gewoon huis willen wonen. Maar ze zijn erg arm. Op een avond hoort de vrouw de stem van de lieve Heer tegen haar zeggen dat ze nog twee jaar…

sage uit 1968
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts
 • horen
 • man
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts altijd een stem om hulp roepen.

sage uit 1970
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.
 • horen
 • man
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.

sage uit 1968
 • horen
 • man
 • Een echtpaar hoorde 's nachts altijd al het slaan van het vlas.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.
 • horen
 • man
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.

sage uit 1968
 • Een man hoorde 's nachts altijd iets op de deur bonken, maar als hij ging kijken was er niets te zien. Ook deed hij de
 • horen
 • man
 • Een man hoorde 's nachts altijd iets op de deur bonken, maar als hij ging kijken was er niets te zien. Ook deed hij de deur altijd goed dicht, maar die ging elke keer vanzelf weer open.

Trefwoorden: bonken, deur, dicht, geluid, horen, kijken, man, open, zien


sage uit 1968
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is
 • horen
 • man
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is waarschijnlijk de duivel geweest.

sage uit 1968
 • horen
 • man
 • Een vrouw sliep eens bij haar ouders toen ze 's nachts op zolder een hoop herrie hoorde. Ze heeft het nachtpitje bij haar moeder weggehaald en op haar eigen kamer gezet, opdat de duivel haar niets zou…