Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • flesfol jenever ha. Dat sprutsen se mei elkoar ôf. Sjoerd woan it. Mar hy is letter yn 'e Mieden sa ôftichele woarn, troch in
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel. Hij wordt nooit meer helemaal beter en
 • jenever
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • , durft hem niet aan te pakken omdat dat zijn dood zal zijn. Dan pakt iemand anders hem aan. Het eerste glaasje jenever wordt
 • jenever
 • man
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • jenever
 • man
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

mop uit 1881
 • hejj' doar mien 'estorreve man ok 'ezien ?" "Och joa!" zee Jan, "'ezien he'k hum wel, moar 't stoat niet al te best mit hum
 • gi'en geld zou nodeg hebbe." "Noe," zee Jan, "òf ie 't gebruke kan, zo te weg en te weer. Oe man het al vief pesallemboeke
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper
 • aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De man heeft al snel door dat hij de vrouw er
 • jenever
 • man
 • Een man gaat op stap en geeft zijn vrouw de opdracht om hun koe voor honderd gulden te verkopen. Wanneer een koper aanklopt voert de vrouw hem dronken. Ze wil hem vervolgens drie koeien verkopen. De…

sprookje uit 1968
 • er dêr in skoftsje yn dat hûs sitten hie to skuonmeitsjen brochten se him in kop kofje mei in goeije klonk jenever. Doe't
 • een tijdje werd hem een kop koffie gebracht en een flinke neut jenever. Hij werd er zo vrolijk van dat hij een deuntje
 • jenever
 • man
 • Fileman was schoenmaker. Op zijn naambordje stond dat hij nergens bang voor was. Een paar mensen wilden hem wel eens aan het schrikken maken. Ze lieten hem waken bij een dode. Om wat te doen te…

mop uit 1968
 • in wek, dêr sieten in hiele protte guozzen yn. Ik hie groat by my, dat hie ik wekke yn jenever. Dat groat struide 'k dêr
 • Een man wilde eens ganzen vangen. Hij doopte wat aas in de jenever en liet daar de ganzen van eten. Alle ganzen raakten
 • jenever
 • man
 • Een man wilde eens ganzen vangen. Hij doopte wat aas in de jenever en liet daar de ganzen van eten. Alle ganzen raakten dronken, hij kon ze zo pakken.

sage uit 1967
 • . Skoppenboer kom even letter mei de jenever werom. De flesse sweefde troch 't loazjemint. De man, dy't him fuortstjûrd hie sei: "Hy
 • fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles aangepakt moet worden omdat hij anders uit
 • jenever
 • man
 • Een paar mannen zijn aan het kaartspelen en sturen een schoppenboer weg om een fles drank te halen. Als een gevulde fles jenever de kamer in komt zweven, schreeuwt een van de mannen dat de fles…

sage uit 1970
 • yn. Doe sei it jongfolk, dat koe hy net allinne op it dek sette. "Wedzje om in flesfol jenever?" sei Sweitse. Dat gong
 • lei wienen beide kappen fan 'e klompen barst. Mar de flesse jenever hied er fortsjinne.
 • Sterke man (vrouw)
 • schipper toch, en hij kreeg een fles jenever. De kappen van zijn klompen waren onder het gewicht gebarsten.
 • jenever
 • man
 • Mensen beweerden dat een hele sterke schipper niet alleen een vat van 300 pond op het dek kon zetten. Het lukte de schipper toch, en hij kreeg een fles jenever. De kappen van zijn klompen waren onder…

sage uit 1969
 • Der kom yn Haulerwyk yn 'e herberch in man, dy bistelde twa buorrels. De kastlein sette twa romers mei jenever foar him
 • op 'e tafel del. Doe nom dy man earst de iene romer, dy rikke er ien ta oer syn linkerskouder hinne, mar net ien koe
 • Een man bestelde eens twee borrels in een herberg. Hij dronk zelf het ene glas leeg, en een onzichtbare man dronk het
 • andere glas leeg. Dat was de duivel. Later is de man met een omgedraaide nek gevonden.
 • jenever
 • man
 • Een man bestelde eens twee borrels in een herberg. Hij dronk zelf het ene glas leeg, en een onzichtbare man dronk het andere glas leeg. Dat was de duivel. Later is de man met een omgedraaide nek…

mop uit 1969
 • kastlein him in romer jenever foar. De Rus preau der fan, mar hy sette in fiis gesicht en smiet it fuort. "Dat is gjin guod
 • Een Rus kwam eens in Leeuwarden in een herberg. Hij bestelde een drankje, en de kastelein zette hem een jenever voor
 • jenever
 • man
 • Een Rus kwam eens in Leeuwarden in een herberg. Hij bestelde een drankje, en de kastelein zette hem een jenever voor. Dat vond de Rus maar niets, en hij kreeg een cognacje. Dat viel beter in de smaak,…

mop uit 1977
 • die de kat yn in kartonnen doaze fan Plantenga's jenever en sette dy yn 't rakje fan 'e bus. Tsjin my oer siet Skeane Wibe
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn
 • tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken, slurpt een man in de bus die erg van een
 • jenever
 • man
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken,…

sage uit 1979
 • Ik ha 't yn myn jonge jierren meimakke yn 'e kroech op it Jachtfjild, dat der in fremde man ta de jachtweide ynstapte
 • ynienen út 'e hân wei en eefkes letter stie dêr in greate flesse mei jenever op 'e tafel.
 • Een kaartspelende man houdt een schoppenboer omhoog. De kaart verdwijnt en even later staat er een fles jenever op
 • jenever
 • man
 • Een kaartspelende man houdt een schoppenboer omhoog. De kaart verdwijnt en even later staat er een fles jenever op tafel.

sage uit 1937
 • gemoedelijk man was en nogal gemakkelijk met zijn pappenheimers kon omspringen, gelukte het hem toch den Dol de gevorderde eed te
 • Man voert op de Kollenberg een gevecht met een onzichtbare tegenstander.
 • jenever
 • man
 • Man voert op de Kollenberg een gevecht met een onzichtbare tegenstander.

sage uit 1978
 • : ‘Klaverboer, ga eens een fles jenever halen!’ En daar vloog de klaverboer uit de handen van de vreemdeling door de schoorsteen
 • , met een fles jenever. Toen begrepen de mannen dat ze met de duivel te maken hadden. De een na de ander vluchtte de herberg
 • Een deftig geklede man die met drie anderen aan het kaarten is, neemt een kaart met de klaverboer op en zegt die een
 • fles jenever te halen. De klaverboer gaat de schoorsteen naar buiten en komt even later weer door de schoorsteen naar
 • jenever
 • man
 • Een deftig geklede man die met drie anderen aan het kaarten is, neemt een kaart met de klaverboer op en zegt die een fles jenever te halen. De klaverboer gaat de schoorsteen naar buiten en komt even…

sage uit 1922
 • mocht zonder in de kombuis te komen. Dat stond de kapitein toe. Toen haalde de man een kraantje uit zijn zak, draaide dat in
 • den mast en tapte toen aan ieder een glaasje jenever, een bittertje, een brandewijntje of wat ze anders begeerden. Ieder
 • jenever
 • man
 • Als bemanning voor straf geen borrel krijgt vraagt een matroos of hij mag schenken zonder in de kombuis te komen. Na toestemming draait hij een kraantje in de mast en tapt alles wat iedereen maar wil…

sage uit 1903
 • een kaarteblad, klaverenboer, om een flesch jenever uit te sturen. Terwijl het kaarteblad op tocht was viel de man
 • afstanden afgelegd. Niet zoodra kwam de kaart met de flesch in de kamer of de man begon te zuchten en kwam weer bij. (C. Bakker
 • Manier waarop iemand een speelkaart een fles drank kan laten halen. Terwijl de speelkaart onderweg is raakt de man
 • , komt de man bij.
 • jenever
 • man
 • Manier waarop iemand een speelkaart een fles drank kan laten halen. Terwijl de speelkaart onderweg is raakt de man bewusteloos of heeft het op een andere manier moeilijk. Als na enige minuten de…

mop uit 1911
 • schaamde. De meester schoot dus zijn pistool af, en toe viel de man na beneden. Het was evenwel geen man, maar een strooien pop
 • stal haal, mag je het beste houwe." "O, das niks," zeidie. De schoolmeester nam drie man aan: die mosten de paarde bewake
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld
 • jenever
 • man
 • Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

sage uit 1962
 • gaat, kan je daar een fles jenever krijgen", een fles of een borrel, dat weet ik niet. Maar hij dorst niet. Hij bleef
 • In een café vertelde men dat een man een fles jenever kon halen als hij samen met de schoppenboer naar buiten ging. De
 • man durfde echter niet, hij verdacht de duivel ervan hier mee te maken te hebben. Sindsdien worden nietsnutten dan ook wel
 • jenever
 • man
 • In een café vertelde men dat een man een fles jenever kon halen als hij samen met de schoppenboer naar buiten ging. De man durfde echter niet, hij verdacht de duivel ervan hier mee te maken te…

personal narrative uit 1963
 • As me vader vroeger zaad dorste, ja, dat gebeurde met zo'n veertig, vijfenveertig man, nou dan feestende ze wat af. D'r
 • ging tien kan jenever gelijk mee. Ze zope zo veel bier en jenever, dat ze werde weggebracht op een boerewage. De vlag d'r
 • Als mijn vader vroeger zaad ging dorsen, gebeurde dat met zo'n veertig tot vijfenveertig man. Dan werd er flink gefeest
 • en er gingen tien kannen jenever mee. Ze dronken zoveel bier en jenever dat ze op een boerenwagen werden weggebracht, met
 • jenever
 • man
 • Als mijn vader vroeger zaad ging dorsen, gebeurde dat met zo'n veertig tot vijfenveertig man. Dan werd er flink gefeest en er gingen tien kannen jenever mee. Ze dronken zoveel bier en jenever dat ze…
Screen Shot 2016-01-12 at 12.22.05 PM.png