Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

350 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.
 • kracht
 • man
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • kracht
 • man
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • kracht
 • man
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

sage uit 1966
 • Een man fietst 's avonds over de Lytse Wei. Hij wordt zomaar van de ene naar de andere kant van de weg geduwd.
 • kracht
 • man
 • Een man fietst 's avonds over de Lytse Wei. Hij wordt zomaar van de ene naar de andere kant van de weg geduwd.

Trefwoorden: avond, duwen, fiets, kant, kracht, man, onzichtbaar, weg


sage uit 1966
 • it jo wol sizze." Doe't dat dan gebeurd wie, sei er: "Hienen jo boadskip oan Hearke?" Ja, sei de man. Nou, sei de
 • en tilde him sa op en wiisde der mei nei in hûs, en sei: "En dêr wennet er." Doe tocht de man fan Gerkeskleaster: "Nou
 • hij ", zegt de ploeger en tilt de ploeg op en wijst naar het huis: "En daar woont hij". De man uit Gerkesklaesten weet
 • kracht
 • man
 • In Gerkeskleaster wonen drie sterke kerels. Een van hen hoort dat in Droegeham ook een sterke kerel woont Hij wil met hem worstelen. Hij gaat er naart toe. Hij ziet iemand op het land ploegen en…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke man die in Bergum gwoond heeft, moet over heel wat spierkracht beschikt hebben.
 • kracht
 • man
 • Een sterke man die in Bergum gwoond heeft, moet over heel wat spierkracht beschikt hebben.

Trefwoorden: kracht, man, sterk


mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • . Hearke daagt zijn belager uit tot het gevecht. Hearke tilt hem met één soepele beweging boven zijn hoofd op. De man bezweert
 • kracht
 • man
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1966
 • Hjir yn 'e Westerein hat in man wenne, dy wie ôfgryslike sterk. Popke Kaert neamden se him en hy wie tsiiskoopman. Hy
 • Sterke man (vrouw)
 • laat varen. Nog nooit heeft iemand zich kunnen meten met de ongelooflijke kracht van de boer en de boer en de kaaskoopman
 • kracht
 • man
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Als Sterke Hearke in de stad is, maken de mensen ruzie wie het tegen de sterke man mag opnemen. Sterke Hearke heeft de
 • kracht
 • man
 • Als Sterke Hearke in de stad is, maken de mensen ruzie wie het tegen de sterke man mag opnemen. Sterke Hearke heeft de gewoonte zijn tegenstander eerst flink in de hand te knijpen. Als hij tot…

sage uit 1966
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • rint hjir ek al om. Dy man is sa sterk en sa ûnforskillich, dat hy is ta alles yn steat. Hy is dronken." "'t Liket my raer
 • Sterke man (vrouw)
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk
 • is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet te benaderen. De kaaskoopman werpt hem
 • kracht
 • man
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Tsjerk Witteveen, de broer van de schoonmoeder van de verteller is ook een sterke man. Hij maakt eens brij klaar in de
 • vuurpot voor zijn zuster die net bevallen is. Maar haar man die van het verkeerde slag is, schopt alsmaar tegen de vuurpot aan
 • kracht
 • man
 • Tsjerk Witteveen, de broer van de schoonmoeder van de verteller is ook een sterke man. Hij maakt eens brij klaar in de vuurpot voor zijn zuster die net bevallen is. Maar haar man die van het verkeerde…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Hearke trekt een wagenvol mest zomaar alleen voort.

Trefwoorden: bewegen, kracht, man, mest, sterk, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke hier zijn hand niet voor om en hij trekt de wagen moeiteloos uit het gat.

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Een wagenvracht hooi blijft steken in het kozijn van de schuurdeur. Gelukkig is Sterke Hearke in de buurt en zo komt het hooi toch op zijn plek.

mop uit 1980
 • opruimen?" Even later stopt er een auto: er komt een man met een geweer en een tekkel uit. De man loopt naar meneer Jansen toe
 • . Jansen vraagt: "U gaat die gorilla toch niet doodschieten?" "Nee," zegt de man, "dat geweer moet u zolang vasthouden. Ik klim
 • Een man komt een gorilla opruimen in een tuin: hij heeft een geweer en een tekkel bij zich. De eigenaar van de tuin
 • moet het geweer vasthouden. De man zal de gorilla uit de boom gooien en de tekkel zal de gorilla aan diens geslachtsdelen
 • kracht
 • man
 • Een man komt een gorilla opruimen in een tuin: hij heeft een geweer en een tekkel bij zich. De eigenaar van de tuin moet het geweer vasthouden. De man zal de gorilla uit de boom gooien en de tekkel…

sage uit 1968
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • kracht
 • man
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • kracht
 • man
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het
 • kracht
 • man
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het met gemak.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • us hwat by fortsjinne wurde. Doe kom der in man by ús, dy woe de boel yn 't hûndert jeije. Wy hienen yn dat hûs in boppe
 • - en ûnderdoar. De boppedoar stie op. Doe krige mem dy man by de broekspipen en by 't boarst en sy smiet him oer de
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur
 • kracht
 • man
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur het huis uit.

sage uit 1968
 • Hjir yn Ikkerwâld hat ek in man wenne, dat wie in sekere Klaes Veenstra, dy koe in fjirtsjin foets roede rjocht
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.
 • kracht
 • man
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.

Trefwoorden: kracht, lang, lengte, man, paal, sterk, voet, zwaar


sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • kracht
 • man
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1968
 • Der kom us in man by Sterke Hearke. Dy woe wol us mei Hearke tille om to sjen hwa't it sterkste wie. Hearke wie net
 • thús, mar syn suster (of dochter?) Rixt wol. Dy nom dy man mei nei bûten ta. Dêr leinen twa hiele grouwe bolstiennen, mei
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn
 • dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en Hearke twee. Toen is de man maar snel naar
 • kracht
 • man
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en…

sage uit 1968
 • Sterke Hearke ried us yn 'e wein oer de Skilige Piip. Doe kommen der twa man by him, dat wienen rovers. "Oflizze
 • Sterke man (vrouw)
 • kracht
 • man
 • Twee rovers wilden Sterke Hearke eens overvallen. Maar Hearke sloeg een van hen zo hard op de wang dat hij een wond had. Daar kon hij de volgende dag aan herkend worden, en opgepakt worden.