Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • waarachtig: er kwamen allerlei zwarte en gekleurde kransen uit het kussen. Toen de oude man langskwam, werd hij weggestuurd, maar
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • kussen
 • man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • kussen
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • Yn 'e Houtigehage hat in tsjoenster in man deatsjoend, dy hie trije krânsen yn 't kessen.
 • Heksenkrans in kussen
 • In Houtigehage heeft een tovenaarster een man doodgetoverd. Hij had drie kransen in zijn kussen.
 • kussen
 • man
 • In Houtigehage heeft een tovenaarster een man doodgetoverd. Hij had drie kransen in zijn kussen.

sage uit 1974
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • prijken dan in de kussens. Als er drie volledige kransen in het kussen zitten, sterft de betoverde. Een zwarte kat valt steeds
 • kussen
 • man
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1970
 • Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend. Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet
 • kussen
 • man
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.

sage uit 1970
 • Grarus kon niet slapen, vond in zijn kussen een verenkrans, die volgens hem het werk was van een te 's Herenberg
 • . Hij wil haar aan zijn riek rijgen, maar wordt door zijn huisgenoten tegengehouden. Deze Jodin zou later haar man hebben
 • kussen
 • man
 • Grarus kon niet slapen, vond in zijn kussen een verenkrans, die volgens hem het werk was van een te 's Herenberg wonende Jodin, die in lompen handelde. Hij gooide de krans in kokend water en ziet op…

sage uit 1968
 • het kussen van het kind vonden ze een krans.
 • kussen
 • man
 • De vader van een ziek kind ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Op de terugweg ging hij door een weiland heen. Alle beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het…

sage uit 1968
 • tichtspikerje, foardat de nacht kom. Doe hat Wopke dy nachts by de âld man slept. De âld man sei letter: "Ik ha dy nachts net in
 • Heksenkrans in kussen
 • , vanwege de herrie op zolder. De volgende dag vonden ze drie hele kransen en een halve krans in het kussen van de man. Deze
 • Een familielid van een zieke man haalde eens Wopke, de duivelbanner, erbij. Deze gaf opdracht een greppel om het huis
 • kussen
 • man
 • Een familielid van een zieke man haalde eens Wopke, de duivelbanner, erbij. Deze gaf opdracht een greppel om het huis te graven. Daarin gooide hij een goedje uit. 's Nachts bleef hij bij de man…

sage uit 1968
 • Heksenkrans in kussen
 • De vader van een ziek kind ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Zij zei dat de kransen in het kussen van het kind
 • kussen
 • man
 • De vader van een ziek kind ging naar Frânse Hinke, de duivelbanster. Zij zei dat de kransen in het kussen van het kind vernield moesten worden. Dit deden ze en het kind werd beter.

sage uit 1967
 • dan wat onder haar kleren, en stak daarna haar vinger in de mond van het kind. Op een dag kwam een man met een hondenkar
 • bij hen aan de deur. Hij zei dat de broodverkoopster hun kind betoverde. Toen ze het kussen van het meisje openmaakten
 • kussen
 • man
 • Een broodverkoopster kwam vaak bij mensen met een klein meisje. De vrouw zat vaak met het kind op schoot. Ze toverde dan wat onder haar kleren, en stak daarna haar vinger in de mond van het kind. Op…

sage uit 1967
 • man fan Gjertsje. "Och, och," sei er, "Gjertsje leit op bêd, hwat is 't in spul. Sy is samar ynienen siik woarn. Ik wyt
 • wisten dat ze een heks was. In het kussen van het kind werden kransen in plaats van veren gevonden.
 • kussen
 • man
 • Een kind was ziek, en de buurvrouw kwam geregeld vragen hoe het ging. Ze kwam nooit verder dan de drempel. Op een keer kwam er een zwarte kat, precies op het moment dat de buurvrouw vertrokken was.…

sage uit 1966
 • Piter (myn man) thús fan 't wurk. Doe sei Piter: "Nou mastû der us út. Ik hûswarje wol. Fyts dû mar us nei Eastemar ta
 • kleurde. En der siet ek in rêchbonke yn fan in blei. Doe hat der in pear wiken letter in man út Ljouwert hjir west, dy sei net
 • Een vrouw was al lange tijd ziek. Ze vond een krans van een haan in haar kussen en wist toen dat ze betoverd was. Er is
 • een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde, moest laten vertrekken. Daarna heeft hij de
 • kussen
 • man
 • Een vrouw was al lange tijd ziek. Ze vond een krans van een haan in haar kussen en wist toen dat ze betoverd was. Er is een man gekomen die haar vertelde dat ze ieder ander die in haar huis woonde,…

sage uit 1967
 • Een man is getrouwd met een nachtmerrie en heeft daar veel last van. Om haar af te weren, legt hij een blad uit de
 • bijbel onder zijn kussen of hij strooit een handvol meel in bed. De vrouw is er een van zeven zusters.
 • kussen
 • man
 • Een man is getrouwd met een nachtmerrie en heeft daar veel last van. Om haar af te weren, legt hij een blad uit de bijbel onder zijn kussen of hij strooit een handvol meel in bed. De vrouw is er een…

sage uit 1967
 • , en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte hij het kussen van het kind open. Daarin
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien
 • kussen
 • man
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien, en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte…

sage uit 1968
 • Heksenkrans in kussen
 • kussen van het kind een krans zouden vinden. En ze moesten een vreemde vrouw aan de deur niet meer binnenlaten. Vanaf dat
 • kussen
 • man
 • De vader van een ziek kind ging eens met een mutsje van het kind naar Wopke, de duivelbanner. Wopke zei dat ze in het kussen van het kind een krans zouden vinden. En ze moesten een vreemde vrouw aan…

sage uit 1970
 • tsjoenster in man wie of in frou. Wie 't in frou, dan wienen de krânsen fan naeijern en stopjern. Wie 't in manspersoan dan
 • Heksenkrans in kussen
 • of stopgaren waren, was de heks een vrouw. Waren de kransen van bindgaren, dan was de heks een man. Als mensen drie
 • kransen in hun kussen vonden, gingen ze dood.
 • kussen
 • man
 • Vroeger vonden de mensen wel eens kransen in hun kussens. Dat was het werk van de heksen. Als de kransen van naaigaren of stopgaren waren, was de heks een vrouw. Waren de kransen van bindgaren, dan…

sage uit 1969
 • Heksenkrans in kussen
 • Een man heeft eens zijn schoondochter, bij wie hij inwoonde, betoverd. Ze vond een grote krans in haar kussen.
 • kussen
 • man
 • Een man heeft eens zijn schoondochter, bij wie hij inwoonde, betoverd. Ze vond een grote krans in haar kussen.

sage uit 1968
 • Een man paste vaak op een klein jochie van 3 jaar. Het kind kon nog steeds niet lopen. Mensen zeiden dat de man een
 • heks was, maar dat geloofden de ouders niet. Maar toen de man doodging, leerde het kind opeens heel snel lopen. En ze
 • kussen
 • man
 • Een man paste vaak op een klein jochie van 3 jaar. Het kind kon nog steeds niet lopen. Mensen zeiden dat de man een heks was, maar dat geloofden de ouders niet. Maar toen de man doodging, leerde het…

sage uit 1968
 • Heksenkrans in kussen
 • de deur te jammeren dat ze haar binnen moesten laten. Ook vonden ze nog een krans in het kussen van het kind. Het kind is
 • kussen
 • man
 • De ouders van een betoverd kind zorgden ervoor dat alle sleutelgaten en de schoorsteen dicht waren. Ze kookten naalden en spelden in een pan water. Dat zou ervoor zorgen dat de heks zou komen. En…

sage uit 1969
 • Hjir wenne in man, dy hie in baerch. Hy hie ek in ein tou, dêr meat er de baerch mei om 'e bealch hinne, dan koed er
 • birekkenje hoe swier as er wie. Dêr sieten knopen yn. Doe rekke dat tou op in kear wei. Dyselde man rekke bitsjoend. Syn
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd
 • . En toen ze zijn kussen openmaakten, vonden ze het touw erin.
 • kussen
 • man
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd. En toen ze zijn kussen openmaakten, vonden ze het touw erin.

sage uit 1977
 • Myn man syn suster wie ris in kear siik, doe't it noch in famke wie. Sy wie bitsjoend. Doe gongen se nei in duvelbander
 • man dêr op sitten gong. Doe joech de krâns him del en gong dea. Doe is it famke wer better woarn. Dit gebeurde yn
 • Een ziek kind blijkt betoverd: de duivelbanner haalt een heksenkrans uit het kussen. De krans wordt in de doofpot
 • gestopt, maar komt daar steeds vanzelf weer uit. Pas als er drie man op de doofpot gaan zitten, blijft de krans erin. Het kind
 • kussen
 • man
 • Een ziek kind blijkt betoverd: de duivelbanner haalt een heksenkrans uit het kussen. De krans wordt in de doofpot gestopt, maar komt daar steeds vanzelf weer uit. Pas als er drie man op de doofpot…

sage uit 1968
 • tsjoenster." "As dy kat hjir wer yn 't finsterbank sit," sei de man, "dan weagje ik myn fetpanne der oan." Doe kom dy kat wer. De
 • man ûnderhellet de hite fetpanne en smyt it fet it dier oer de bealch. De kat gong dea. It buorwiif sei ek noch: "Jimme
 • die haar betoverd had. Toen de kat er de keer daarop weer zat, gooide de man een pan met heet vet over het dier, dat
 • daardoor stierf. De vrouw zei ook nog dat ze een stukje brood op haar kussen moest leggen.
 • kussen
 • man
 • Een vrouw waarschuwde haar zieke buurvrouw dat er vaak een perzische kat in haar vensterbank zat en dat dat de heks was die haar betoverd had. Toen de kat er de keer daarop weer zat, gooide de man een…

sage uit 1969
 • : seis froulju en ien man. Guon dêrfan koe 'k wol. 't Wie in hiel tsjoensterslaech. Wylst ik dêr sa yn dy beam siet hearde ik
 • Een man had zich eens verstopt in een appelboom. Onder zich zag en hoorde hij zeven heksen zingen, zes vrouwen en een
 • man. Ze hadden een zwart schaap bij zich. Tegen de man van een zieke vrouw zei hij toen dat de vrouw betoverd was. Hij
 • kussen
 • man
 • Een man had zich eens verstopt in een appelboom. Onder zich zag en hoorde hij zeven heksen zingen, zes vrouwen en een man. Ze hadden een zwart schaap bij zich. Tegen de man van een zieke vrouw zei hij…

mop uit 1974
 • Der wennen in man en in frou op Kollumersweach. Hja hienen in fanke, dy hie gauris forkearing. It stuts de âlders tige
 • de feint iderkear hwat er die. Mar dan bigoun dy feint gau oer hwat oars. De man woe witte of er sinten hie, mar de feint
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat
 • kussen
 • man
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

sage uit 1970
 • samar op in biezem troch de loft. As se fuort wie, lei der in pânse op bêd. De âld man sei: "Dan miende ik dat Willemke
 • Heksenkrans in kussen /Hexe fährt durch die Luft
 • vliegt op een bezemsteel door de lucht. Als we weg is ligt er een koeienpens naast haar man in bed.
 • kussen
 • man
 • Vrouw kan toveren, zich in een kat veranderen en tovert kransen in kussens. Een andere vrouw kan ook toveren, zij vliegt op een bezemsteel door de lucht. Als we weg is ligt er een koeienpens naast…