Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

240 resultaten voor ""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Kijk mama, zonder handen Een man kan een exquis genot bereiken door de vleugels van een of ander insekt, van een tor of
 • Een man kan een exquis genot bereiken door de vleugels van een of ander insekt uit te rukken, en dat over zijn eikel te
 • lopen
 • man
 • Een man kan een exquis genot bereiken door de vleugels van een of ander insekt uit te rukken, en dat over zijn eikel te laten rondlopen.

Trefwoorden: eikel, genot, insect, lopen, man, vleugel


sage uit 1955
 • Yn 'e Hamsterheide wie op in jountiid let in man allinne op in paed. Ynienen seach er, dat der in frommes foar him op
 • . Hy bigong noch hurder to rinnen. Mar doe gong se fan 'e wei ôf en roan op in sângat ta. De man der achteroan. Mar hwat er
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te
 • kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat de man in het zandgat heeft gezien wil
 • lopen
 • man
 • Man ziet 's avonds op weg naar huis een vrouw lopen die op zijn vriendin lijkt. Hij gaat harder lopen om samen te kunnen lopen, maar ook de vrouw gaat harder lopen. De vrouw lopt naar een zandgat. Wat…

mop uit 1998
 • Er liep 'ns 'n blanke man door de woestijn die superdorst had. Echt...hij snakte naar water. En eindelijk zag hij 'n
 • café midden in de woestijn. Er stond alleen 'n bordje met de tekst: "Verboden voor blanken" maar de man had zò 'n dorst
 • White man made to believe he is a Negro
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een
 • lopen
 • man
 • Blanke man wil een kamer huren, maar dat lukt niet omdat hij blank is. Hij wordt overal uitgezet. Dan koopt hij een potje schoensmeer en maakt zijn gezicht zwart. Hij kan nu wel een kamer huren, en…

mop uit 1998
 • Een blondje ziet een man lopen met een brommer in de hand. "Wat is er gebeurd?", vraagt het domme blondje. Waarop de
 • man antwoordt: "De benzine is op!" "Zo", zegt het domme blondje, "dan heeft u geluk dat u verstand van brommers hebt, want
 • Dom blondje ziet man met brommer lopen. Vraagt wat er is: geen benzine, zij zou zijn doorgereden.
 • lopen
 • man
 • Dom blondje ziet man met brommer lopen. Vraagt wat er is: geen benzine, zij zou zijn doorgereden.

mop uit 1998
 • staat op en hij begint te schreeuwen: "Ik kan weer lopen, ik kan weer lopen, ik kan weer lopen!" En toen komt Jomanda d'r an
 • en die zegt: "Meneer," ze zegt: "wat is d'r gebeurd?" "Ik kan weer lopen! M'n fiets is gestolen!" TM: "Hahaha." JK
 • Een man roept bij een gebedsgenezing van Jomanda: "Ik kan weer lopen." Daarmee geeft hij te kennen dat zijn fiets
 • lopen
 • man
 • Een man roept bij een gebedsgenezing van Jomanda: "Ik kan weer lopen." Daarmee geeft hij te kennen dat zijn fiets gestolen is.

sage uit 1966
 • lopen
 • man
 • Als kat geraakt wordt is een vrouw die zich in alles kan veranderen en overal doorheen kan komen, de volgende dag gewond.

sage uit 1966
 • noch achterút rinne. Foarút koed er net. Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er
 • lopen, en moest het beest dragen. Pas toen hij op het Jachtveld een man met een paard tegen kwam, verdween het beest. Bij de
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een
 • lopen
 • man
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • nek zitten, en kwam er niet meer vanaf. De man liep zo naar huis, en pas toen hij over de drempel heen was, liet het dier
 • lopen
 • man
 • Twee mannen waren op bunzingjacht. De hele nacht vingen zij niets. Toen zij opeens toch een hele mooie bunzing zagen, wilden de bange honden hem niet pakken. Een van de mannen wilde het beest dan maar…

sage uit 1966
 • lichtgevende man rond. Hij is de duivel.
 • lopen
 • man
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een lichtgevende man rond. Hij is de duivel.

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • . Hearke daagt zijn belager uit tot het gevecht. Hearke tilt hem met één soepele beweging boven zijn hoofd op. De man bezweert
 • lopen
 • man
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1966
 • hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het stel lopen en vindt dat Bauke er maar
 • lopen
 • man
 • Bauke Schievink is aan het wandelen en wordt opgeschrikt door de duivel aan zijn zijde. De duivel blijft hem op de hielen zitten en ontbloot voortdurend zijn tanden. Een passerende dominee ziet het…

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • aanspreken, denken ze dat het niet de koning kan zijn en lopen voorbij. Het hindert de man dat hij de koning zo onbescheiden
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • lopen
 • man
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • loopt de zoon het perron op. Intussen stapt een Duitse officier de coupé binnen, ziet de oude man zitten, steekt zijn arm
 • lopen
 • man
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

sage uit 1968
 • ta. "Goeijenavend", sei Ritske doe tsjin de donkere man. En hy wol him de hân jaen. Mar de hân giet dwars troch syn
 • gedaante naast hem. Hij wilde de donkere man een hand geven, maar zijn hand ging dwars door diens lichaam heen.
 • lopen
 • man
 • Een jongeman was eens onderweg naar zijn meisje, toen hij een bruin hondje tegenkwam. Hij wilde het beest graag meenemen, maar het kreeg opeens ogen zo groot als theeschoteltjes. Toen de jongeman weer…

sage uit 1968
 • . Dy hie him biskiten mei jirappels. Ritske moest der alle nachten út. Dan kommen der altyd twa man. De iene krige him yn
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep
 • achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd 'niet doen'.
 • lopen
 • man
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd…

sage uit 1968
 • lopen
 • man
 • Een pasgetrouwd echtpaar hoort op een avond een geweeklaag en gekerm, wat heen en weer ging. Maar ze zagen niets. Later is de moeder van de vrouw bij hen komen wonen. Zij had een hartkwaal en liep…

sage uit 1968
 • lopen
 • man
 • Een echtpaar was eens onderweg toen er opeens allemaal bomen voor hen op de weg vielen.

sage uit 1956
 • lopen
 • man
 • Een timmerman werd op de terugweg van het werk eens aldoor door een vrouw voor de voeten gelopen. Toen hij daar iets over zei, werd hij heen en weer gesmeten.

sage uit 1968
 • Een man was eens op bunzingjacht toen er opeens een plaagbeest op zijn rug kwam zitten. Na een stukje gelopen te hebben
 • lopen
 • man
 • Een man was eens op bunzingjacht toen er opeens een plaagbeest op zijn rug kwam zitten. Na een stukje gelopen te hebben liet het beest zich weer zakken en verdween het.

sage uit 1968
 • dêrfan en dêr wienen twa man by, dy loerden op him. Dy roannen him de jouns tomjitte. Sy wienen oan Swarteweisein ta. Doe
 • De man onder de omgekeerde boot
 • begrepen maar niet waar de boer bleef en besloten na een tijdje wat verder te lopen. De boer maakte dat hij thuiskwam. Toen de
 • lopen
 • man
 • Een boer moest geld ophalen in Leeuwarden. Toen hij in de schemering terug kwam, zag hij een paar mensen hem tegemoet komen. Voor de zekerheid verstopte hij zich onder een klein omgekeerd bootje. De…

sage uit 1969
 • lopen
 • man
 • Een jongeman kon alleen nog maar in bed liggen doordat hij zo'n last had van zijn ruggenwervel. Na een half jaar was er nog geen verbetering. Toen ging zijn vader eens naar Frânse Hinke, de…

sage uit 1968
 • Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie timmerman. 't Wie in rûch man. Op in joun kom er fan 't wurk werom. Hy soe wer nei de
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal
 • lopen
 • man
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal verspreid.

sage uit 1968
 • litte. Dy makken in rountsje troch de keamer en gongen dan wer ta de hurddobbe yn. Dy man kommandearde fan rechtsomkeard en
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Die maakten dan een rondje door de kamer en verdwenen weer in de
 • haardkuil. De man commandeerde ze.
 • lopen
 • man
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Die maakten dan een rondje door de kamer en verdwenen weer in de haardkuil. De man commandeerde ze.

sage uit 1968
 • Een man zag 's avonds in bed eens drie Hollandse arbeiders aan komen lopen. Maar in werkelijkheid was er niets. Drie
 • lopen
 • man
 • Een man zag 's avonds in bed eens drie Hollandse arbeiders aan komen lopen. Maar in werkelijkheid was er niets. Drie dagen later waren de drie er echt.

sage uit 1968
 • Sipke Wynsma wie op in nacht op in iensume wei allinne. Hy tocht: "Ik wol wol hwat selskip ha." Ynienen roan der in man
 • foar him, dy bleau in eintsje foar him út rinnen. Dy man hie galgen krúst oer de rêch. Dy bleau in eintsje foar him op, doe
 • Een man liep op een nacht alleen op een eenzame weg. Hij wenste dat er iemand was om hem gezelschap te houden. Opeens
 • liep er een man voor hem, met een galg over zijn rug gekruist. Die liep een tijdje voor hem, en was toen opeens weer
 • lopen
 • man
 • Een man liep op een nacht alleen op een eenzame weg. Hij wenste dat er iemand was om hem gezelschap te houden. Opeens liep er een man voor hem, met een galg over zijn rug gekruist. Die liep een tijdje…