Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • machteger is as zai. Zai wol de macht van Gòd bezitten. Dou ol man dat heurde, was e haildal oet stuur. Nee, zee e, dat is de
 • hom ien zak stoppen. Mor op ens begon dat viske te proaten. Och man, loat mie toch weer vrij; as ie 't doun, den ken je
 • de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn wensen vervuld zullen worden. De man vertelt
 • dit verhaal aan zijn vrouw en zij wordt hebzuchtig. Ze dwingt haar man om naar de vis te gaan en om een beloning te vragen
 • macht
 • man
 • Een arme visser leeft met zijn vrouw in een pispot. Op een dag gaat hij vissen en vangt hij een goudvis. Deze vis haalt de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn…

sage uit 1937
 • van een rijke boer. De jonge vrouw bedacht een middel om haar man aan de macht van het witte wief te ontrekken. Verkleed
 • bang voor het witte wief. Hij kende het rijmpje waardoor haar macht gebroken werd. "Old, old Minneke, ik gao met oe neet
 • rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het belangrijke moment echter, is hij het rijmpje
 • steeds in de macht van het witte wief is, bedenkt de vrouw van de boerenzoon en plan. Ze verkleedt zich als jongen en laat
 • macht
 • man
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sage uit 1968
 • . Dy hie him biskiten mei jirappels. Ritske moest der alle nachten út. Dan kommen der altyd twa man. De iene krige him yn
 • Ritske forsûpe, de oare sei: "net dwaen". 't Is net gebeurd. De achterste hie de measte macht.
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep
 • achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd 'niet doen'.
 • macht
 • man
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd…

sage uit 1967
 • earst opbynst sil foar de kweade wêze. Astû dus moarn de hoasbannen 't earst omdochst, dan bistû yn syn macht. Tink der om
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen
 • bijvoorbeeld haar kousenband zou vastmaken, zou ze al in zijn macht zijn. Ze moet in haar nachtpon naar de schuur gaan en daar een
 • macht
 • man
 • Een losbandig meisje dient bij een boer. Ze wil heel graag een man vinden, maar volgens de boer zal niemand haar willen hebben. Het meisje denkt dat ze op de kermis wel iemand kan oppikken, 'desnoods…

sage uit 1967
 • nije pleats sette to litten, mar hy bidijde neat. Doe kom der op in kear in man by him, dy sei: "Yn ien nacht bou ik foar
 • zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de bouw van een nieuw huisje. De duivel wedt
 • ochtend. Als het hen daadwerkelijk lukt, is het arme boertje voortaan wel in de macht van de duivel. Als het niet lukt, is hij
 • macht
 • man
 • Een arme boer bewoont een bouwvallig schuurtje. Het is financieel voor hem niet mogelijk een beter optrekje voor zichzelf te bouwen. Op een dag stelt een man - de duivel - voor hem te helpen met de…

sprookje uit 1967
 • togearre trije winsken dwaen." Doe smiet de man it fiskje wer yn it wetter. Doe winske it wyfke in moai hûs. En dat krigen se
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem
 • begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man gooit het visje weer in het water en gaat
 • macht
 • man
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man…

sage uit 1966
 • bin nou yn jimme macht," sei se. "Jimme kinne trije winsken dwaen. Jimme kinne my foar de trein winskje, jimme kinne my yn
 • 'e sé winskje, jimme kinne my by myn man op bêd winskje. Yn 't lêste gefal bin ik fan myn kwael forlost." Doe hat de boer
 • nu in jullie macht'. Ze gaf de boer de mogelijkheid uit drie wensen te kiezen: de boer kon haar voor de trein wensen, in
 • de zee of naast haar man in bed. In het laatste geval zou de vrouw voorgoed van haar kwaal verlost zijn: dan zou ze nooit
 • macht
 • man
 • Een vrouw, een nachtmerrie, ging er 's nachts altijd uit om mensen en paarden te plagen. Op een keer ving de boer haar door meel op haar te gooien, terwijl ze bovenop een paard zat. De volgende morgen…

mop uit 1659
 • souden volgen, by al dien wy, daer in, door onse aengeboren macht en wijsheyt, niet tijdelick genoegh voorsagen, aen alle Man
 • PLACAET. En Ordonnantie, streckende tot weder-oprechtinge van d' oude en Natuurlijcke MANNELICKE-ACHTBAARHEYT. Macht
 • macht
 • man
 • Een manifest voor mannen met regels om hun gezag en mannelijkheid te bewaren.

sage uit 1968
 • alhiel yn 'e macht.
 • heeft de man in zijn macht.
 • Een vreemde, gebochelde man wordt 's nachts door de duivel van zijn bed gelicht en in de modder gesmeten. De duivel
 • macht
 • man
 • Een vreemde, gebochelde man wordt 's nachts door de duivel van zijn bed gelicht en in de modder gesmeten. De duivel heeft de man in zijn macht.

sage uit 1969
 • hied er fan 'e duvel krige. Hy leefde tige sober. Mar de duvel hie him yn 'e macht. As er mei de Feanster boat gong nei
 • Een paardenkoopman had een wisseldaalder van de duivel gekregen. Daardoor had de duivel hem in zijn macht. Als de
 • macht
 • man
 • Een paardenkoopman had een wisseldaalder van de duivel gekregen. Daardoor had de duivel hem in zijn macht. Als de koopman met de Veensterboot vaarde, en hij nam lachend een bakje koffie, dan viel…

sage uit 1977
 • de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van een feestzaal - de duivel - dat hij de
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit
 • macht
 • man
 • Een arme man gaat een duivelspact aan om uit de geldzorgen te komen. Als hij later barst van het geld, wil hij weer uit de macht van de duivel komen. In een droom belooft de man aan een portier van…

sage uit 1970
 • Us mem fortelde, hja hie 't ris meimakke dat der in man bûtendoar yn 't fjild wie. Der wie in lyts mantsje oankaem. Hy
 • hie dat lytse mantsje de gek oanstutsen. Doe hie dat mantsje sein: "Ik krij dy wol." Fuort dêrnei krige dy man ûngewosken
 • Een klein mannetje dat belachelijk wordt gemaakt door een man belooft wraak te nemen. De man krijgt een vreselijk pak
 • slaag van een onzichtbare macht terwijl het kleine mannetje toekijkt.
 • macht
 • man
 • Een klein mannetje dat belachelijk wordt gemaakt door een man belooft wraak te nemen. De man krijgt een vreselijk pak slaag van een onzichtbare macht terwijl het kleine mannetje toekijkt.

sage uit 1893
 • gelegen. Zeer lang is deze herder bij de ingezetenen in 't geheugen gebleven, voornamelijk wegens de macht die hij in hooge
 • veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man, door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor
 • ), 1964: 115-116; Biemans 1973: 67-68; Kunst 1972: 29-30 (no. 118). LS D691 Zauberer macht verschwundenen Gegenstand ausfindig
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het
 • macht
 • man
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sage uit 1892
 • 2.46. De weerwolf te Budel Er was op 't laatst der vorige eeuw te Budel een man, die weerwolf is geweest en als hij
 • zonder dezen had hij niet meer macht om kwaad te doen dan andere menschen, zoodat hij in dat geval geen weerwolf was. Te dien
 • Buren van de man die weerwolf is zoeken de leren riem waaraan de weerwolf zijn macht ontleend, en werpen die in een
 • brandende oven. Na het verbranden van de riem houdt de man op weerwolf te zijn.
 • macht
 • man
 • Buren van de man die weerwolf is zoeken de leren riem waaraan de weerwolf zijn macht ontleend, en werpen die in een brandende oven. Na het verbranden van de riem houdt de man op weerwolf te zijn.

legende uit 1925
 • De gestolen kam. In het landhuis te Luik, waar het bloed van den Heilige had gevloeid, brandden, door Gods macht
 • meester. Op zekeren nacht verscheen de Heilige aan haar man, Theodoïnus geheten, en vermaande hem met zachtheid: "Uw
 • de heilige was het hier niet mee eens. Hij bezocht de man van de vrouw en eiste de kam terug. De eerste maal sloeg hij
 • macht
 • man
 • In een huis in Luik, waar het bloed van de heilige Lambertus heeft gevloeid, ziet men nog vaak wonderbaarlijke lichten schijnen. In dit huis is ook een kam van de heilige blijven liggen. De vrouw die…

sage uit 1925
 • Lominel, toen er een man in pelgrimsdracht naar hem toetrad. De pelgrim had het gelaat verborgen achter een zwarten sluier met
 • bevindt zich nu zeker in de macht van mijn krijgers, die zich in de bosschen van Waldniel schuil houden. Mijn slaaf wordt hij
 • man. Toen Erbert op jacht was, ging de pelgrim naar het vertrek van Ida, de mooie, jonge vrouw van Erbert toe, en onthulde
 • macht
 • man
 • Erbert, de heer van Belfeld, kreeg bezoek van een pelgrim, die zijn gelaat bedekt hield en om onderdak vroeg. De streek werd in die tijd geteisterd door Noormannen, maar omdat de pelgrim zei op weg te…

sage uit 1925
 • stiet.Ten einde raad, haalde de vrouw er een pater bij. Deze raadde den man aan te biechten. De hond had dan geen macht meer
 • negenden keer had de man goed gebiecht en verloor de duivel zijn macht over hem; hij moest de vlucht nemen. De man werd na dat
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas
 • echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man wordt ziek en elke nacht wordt hij door de
 • macht
 • man
 • Een slecht man wordt achtervolgd door een hond. Op een dag is dat zelfs een zwart paard geworden. De man wordt nu pas echt bang. Een zwarte hond keert het huis binnen en kruipt onder het bed. De man…

sage uit 1925
 • volkomen in haar macht had. Het meisje speelde dagelijks met de andere kinderen uit de buurt op straat en het was toen, dat zij
 • had geleerd. Waarop het meisje antwoordde: 'Daar staat een man in rood fluweel met een rood mutsje op het hoofd, die wijst
 • wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het zwijgen oplegde. De duivel dus. Na
 • macht
 • man
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1919
 • De belofte. Daar woonden in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Zij leefden zeer gelukkig
 • komen, en de man zag aan zijn gezicht, dat hij bezorgd was; zelfs vreesde hij ook, en hij lette dus op zijn oogen als een
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit
 • zijn. Op het sterfbed laat ze de man beloven om een grote som geld aan de armen te schenken. Na haar dood, vergeet de man
 • macht
 • man
 • Er woonden eens in Breukelen een man en een vrouw, die aan de armen hun deel gaven. Ze waren gelukkig en dachten nooit aan de dood. Geen van hen was ooit ziek. Totdat op een dag de vrouw niet uit haar…

sage uit 1919
 • Het naderend onheil Boer! Boer! Boer! er is een andere macht dan die van het goud. Boer! Boer! Boer! zonde is niet als
 • ; anderen hadden hun huizen trotsch van lijn doen bouwen, opdat een ieder 't hoofd voor hun macht zou buigen. Hij daarentegen
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • macht
 • man
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…
cohen13.jpg

sage uit 1919
 • vrienden. Als jongeling vrijde en won hij een jong meisje. Als man zette hij zijn zaak op, en achter de toonbank bepraatte hij
 • het graan. Het leek, of hij sterven zou, zooals hij geleefd had: zonder dat iemand ter wereld bevroedde, welk een man hij
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij
 • dat de man langs zijn hoofd streek en vroeg hem wat er scheelde. Hij vertelde dat hij zomaar wat dacht. Ze vroeg hem of
 • macht
 • man
 • In Opende woonde eens een man die met de helm geboren was. Als hij in zijn herberg achter de toonbak stond, streek hij meermalen met zijn hand langs het hoofd omdat gedachten fel branden. Hij vond…

sage uit 1918
 • wel, dat men haar man verafschuwde, en ook wist zij, dat het met reden was. Het volk moest het onduldbare dulden, en hij
 • ging het vertredend en vertrappend voorbij. Hij meende, dat zijn macht eeuwig zou duren, zoo hij angst uitwierp. Hij roofde
 • macht
 • man
 • Emma van Haarlem is getrouwd met een wrede heer. Op een dag komt het volk tegen hem in opstand en belegert zijn kasteel. Zijn vrouw stelt hem voor dat zij met het volk gaat spreken. Zij vraagt het…

sage uit 1918
 • soldaat, schertste, terwijl hij met de vuist op tafel sloeg: "Als dat eens waar was--dat ze man en vrouw waren--in Barchem
 • alles, wat je van een huwelijkscandidaat mag verwachten, zoo meende ze; hij was een kloekgebouwd man, en hij was rijker dan
 • macht
 • man
 • In de diepte van een kuil, dichtbij de Koerbelt woonden eens drie witte wijven. De oudste was de meesteres van alle witte wieven in de omtrek. De kinderen Herbert en Aleid waren niet bang voor de…
wittewieven.jpg

sage uit 1955
 • 5.10. Het bijzijn van een machtiger tovenaar is dodelijk En dien degenslikker, daar stond ook ne man bij. Daar was d'r
 • ook ne persoon. En dien degenslikker zegt: 'Hier sta ne persoon en dien heet de macht boven mijn: wilt die persoon weggaan
 • macht
 • man
 • Een degenslikker die een ander vraagt weg te gaan omdat die persoon machtiger is, valt dood neer als de persoon blijft staan.

sage uit 1955
 • zitten. Dat aai de macht over hem. En macht is macht.
 • man breekt zijn nek. De oorzaak is dat in de bos klaver een klavertje drie zat, waardoor men de macht over iemand heeft.
 • Man vraagt een vrouw met een bosje klaver door te lopen, want anders overkomt hem een ongeluk. Ze blijft staan, en de
 • macht
 • man
 • Man vraagt een vrouw met een bosje klaver door te lopen, want anders overkomt hem een ongeluk. Ze blijft staan, en de man breekt zijn nek. De oorzaak is dat in de bos klaver een klavertje drie zat,…