Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • medicijn
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

mop uit 1998
 • man
 • medicijn
 • Het eerste Viagra kindje is geboren. Het liep meteen rechtop.

mop uit 1998
 • Een man die broodmager is, en desalniettemin niet eet maar vreet, meldt zich na lang aandringen van zijn vrouw bij de
 • zegt: "Ga maar op de onderzoekstafel liggen." De dokter neemt een zaklampje en kijkt de man in zijn achterste. "Tja
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na
 • een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van de man en krijgt een klap met een
 • man
 • medicijn
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van…

mop uit 1998
 • Een man vraagt zijn arts om een opwekkend middel, omdat hij een jongere vriendin heeft. Hij krijgt hartkloppingen als
 • vrouw op de vierde etage woont en dat de man dat bedoelde met 'omhoog komen'.
 • man
 • medicijn
 • Een man vraagt zijn arts om een opwekkend middel, omdat hij een jongere vriendin heeft. Hij krijgt hartkloppingen als hij naar haar toe gaat en kan niet meer omhoog komen. De dokter begrijpt het…

sage uit 1968
 • doe kom dy frou hiel bot yn 'e earmoed to sitten, hwant har man stoar. Sy bleau allinne mei de bern sitten as in earme
 • widdou. De man hie skuon mei sulveren gaspen. Foar't er stoar hied er syn frou bilove litten dat dy sulveren gaspen, dy
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te
 • bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen. Maar hierdoor kon de dode geen rust
 • man
 • medicijn
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • (sei Jan): "Nou man, as jo better wurde wolle, ìk ha de pillen. Dy komme út Washington, Noard-Amerika. As jo dy brûke
 • Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou voelen. De man wilde er eerst niet aan
 • man
 • medicijn
 • Een marktkoopman was ernstig ziek en kwam voor de laatste keer op de markt om nog wat schulden af te betalen. Jan Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou…

sage uit 1968
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg
 • naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig proberen te maken om genezing te verhinderen
 • man
 • medicijn
 • Wopke de duivelbanner geeft een man die gekweld wordt door nachtmerries een drankje mee. Hij moet het flesje onderweg naar huis goed beschermen. De duivel zal hem namelijk het medicijn afhandig…

sage uit 1966
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader
 • man
 • medicijn
 • Een man heeft een behekste zoon en gaat naar duivelbanner Piter Poes. Piter geeft hem een drankje maar maant de vader goed op het flesje te passen. Onderweg zal een grote zwarte hond op hem afkomen en…

sage uit 1967
 • Us heit hie lân to hier: perseeltsjelân. Dat forhierde er oan trije man. Hja bitellen elk njoggen goune yn 't jier. Mar
 • Een man wordt door een achterstallige-huurbetaler op de schouder geslagen en lijdt helse pijnen. Oene de belezer weet
 • man
 • medicijn
 • Een man wordt door een achterstallige-huurbetaler op de schouder geslagen en lijdt helse pijnen. Oene de belezer weet wel een middeltje om de klachten weg te nemen, maar zijn methoden worden met de…

sage uit 1974
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de
 • duivelbanner geeft een drankje mee maar waarschuwt goed op het medicijn te letten: het mag niet stuk gaan en er mogen geen 'vreemde
 • man
 • medicijn
 • Een man en een vrouw zijn betoverd: heksenkransen prijken in hun kussens. De kransen worden verbrand. Wopke de duivelbanner geeft een drankje mee maar waarschuwt goed op het medicijn te letten: het…

sage uit 1968
 • Een man krijgt een goedje van duivelbanner Wopke mee voor zijn zieke halfbroer. Wopke raadt aan het medicijn goed weg
 • halfbroer slaagt erin het medicijn heel thuis te krijgen.
 • man
 • medicijn
 • Een man krijgt een goedje van duivelbanner Wopke mee voor zijn zieke halfbroer. Wopke raadt aan het medicijn goed weg te stoppen, omdat de halfbroer onderweg wel eens iemand zou kunnen tegekomen die…

mop uit 1969
 • Der wienen twa âlde minsken. De man arbeide by de boer. De frou wie deis altyd allinne thús. De man hie in baerch
 • moai nij stuorke. De jouns kom har man thús. Hja sei: "Ik ha de baerch forkocht." "Hwat hast der foar bard?" frege de man
 • aan het medicijn. Het bleek poep te zijn. Boos gingen ze terug naar het echtpaar. De man hield zich dood op bed, en een
 • Een man gaf zijn vrouw de opdracht die dag hun vetgemeste varken voor een mooie stuiver te verkopen. Toen de man 's
 • man
 • medicijn
 • Een man gaf zijn vrouw de opdracht die dag hun vetgemeste varken voor een mooie stuiver te verkopen. Toen de man 's avonds thuiskwam, liet de vrouw de stuiver zien die ze voor het dier had gekregen.…

sage uit 1970
 • man
 • medicijn
 • Mannen willen duivelbanner beetnemen door de urine van een ruin en een merrie te laten doorgaan voor die van zieken. De genezer geeft de één een zakje haver, de ander een zakje bonen. Als ze weggaan…

sage uit 1970
 • ûngetiid komme to Sânfurden achter Aldegea yn Wymbritseradiel by in boer, dat wie Bonne Groenveld. Mar dan moest ik in man
 • man
 • medicijn
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de…

sage uit 1970
 • Een man haalt een drankje voor zijn vee bij Hinse de duivelbanner. Hinse raadt de man - die schaatsend gekomen is - af
 • over het ijs terug te gaan, omdat hij anders een ongeluk zal krijgen. De man slaat de raad van Hinse in de wind en vervolgt
 • man
 • medicijn
 • Een man haalt een drankje voor zijn vee bij Hinse de duivelbanner. Hinse raadt de man - die schaatsend gekomen is - af over het ijs terug te gaan, omdat hij anders een ongeluk zal krijgen. De man…

sage uit 1970
 • Een man wil een wonderdokter beetnemen. Hij zegt dat hij paardenhaar van twee zieke paarden bij zich heeft, maar in
 • gezonde paard hooi en bonen als 'medicijn' mee. Voor dit 'medicijn' rekent hij vier gulden.
 • man
 • medicijn
 • Een man wil een wonderdokter beetnemen. Hij zegt dat hij paardenhaar van twee zieke paarden bij zich heeft, maar in werkelijkheid is slechts één van de paarden ziek. De wonderdokter heeft in de…

sage uit 1979
 • - terug te nemen, omdat het medicijn dan wel eens verloren zou kunnen gaan. De man slaat de waarschuwingen in de wind en gaat
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend
 • man
 • medicijn
 • Een duivelbanner raadt een man die een drankje voor een ziek paard is komen halen aan niet dezelfde weg - al schaatsend - terug te nemen, omdat het medicijn dan wel eens verloren zou kunnen gaan. De…

sage uit 1966
 • goed." Wylst hâldde se de hân stiif op 'e bûse. Doe liet dy man har gewurde. Beppe nom de drippen yn en de pine bikom moai
 • katten haar heel veel pijn gedaan. Moeder is toen naar een duivelbanner gegaan voor een medicijn. Ze heeft van hem een flesje
 • met druppels gekregen dat ze goed heeft opgeborgen in haar zak met brood en beschermd heeft tegen een man. Oma heeft geen
 • man
 • medicijn
 • Mijn oma heeft een keer drie afgrijselijke katten met een tang geslagen. Opeens is de lamp uitgegaan en hebben de katten haar heel veel pijn gedaan. Moeder is toen naar een duivelbanner gegaan voor…

sage uit 1974
 • Een man raakt betoverd en bezoekt Wopke de duivelbanner. Wopke weigert de man in beginsel een drankje mee te geven
 • omdat hij voorziet dat het flesje onderweg stuk zal gaan. De betoverde man is niet te vermurwen en eist een drankje. Als de
 • man
 • medicijn
 • Een man raakt betoverd en bezoekt Wopke de duivelbanner. Wopke weigert de man in beginsel een drankje mee te geven omdat hij voorziet dat het flesje onderweg stuk zal gaan. De betoverde man is niet te…