Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • notaris
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

mop uit 1968
 • Alde Bareld Bijma wenne op 'e Boelensloane. Hy wie earm mar tûk. Op in kear kom notaris Postma de Jong by him. Hy sei
 • notaris; doe krige er in great fjild groun.
 • Een notaris vraagt aan een arme, slimme, man welk land zijn eigendom is. De arme man doet zijn ogen dicht en verklaart
 • dat alles dat hij ziet zijn eigendom is. De notaris geeft hem een grote lap grond.
 • man
 • notaris
 • Een notaris vraagt aan een arme, slimme, man welk land zijn eigendom is. De arme man doet zijn ogen dicht en verklaart dat alles dat hij ziet zijn eigendom is. De notaris geeft hem een grote lap…

sage uit 1968
 • Der wie in notaris, hjir út 'e buert, dy koe net stjerre. Doe binne de minsken allegear út 'e hûs gien. Dy notaris hie
 • Een notaris kon maar niet tot sterven komen. Hij had altijd de mensen bedrogen en afgezet. Pas toen alle mensen in huis
 • man
 • notaris
 • Een notaris kon maar niet tot sterven komen. Hij had altijd de mensen bedrogen en afgezet. Pas toen alle mensen in huis even naar buiten gingen, stierf hij. De duivel was gekomen om met hem te…

sage uit 1969
 • notaris sei: "'t Wurdt neat." Doe't de dokter de mesine klear hie, koed er him net bistjûre. Hy jage alles oan fodden en
 • flarden. Alles hwat fóár him kom, gong kapot. De notaris krige wol gelyk.
 • Een dokter in Akkrum vond een stoommachine uit. Hij wilde hem de 'loop-alleen' noemen. De notaris voorspelde dat het
 • man
 • notaris
 • Een dokter in Akkrum vond een stoommachine uit. Hij wilde hem de 'loop-alleen' noemen. De notaris voorspelde dat het niets zou worden. Toen de machine af was, kon de dokter hem niet besturen, en hij…

broodjeaapverhaal uit 1973
 • man wer yn 't âlde lân oankaem. Hy gong allerearst nei notaris Crebas fan Bûtenpost ta. Hy sei: "Nou mat ik in fikse
 • gelegenheid in prachtige plaets to keapjen. De man moest by him op kantoar komme en de notaris lies de koopakte foar. De man moest
 • Zie ook type VDK 1659A*, De man die niet lezen en schrijven kon.
 • niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te beproeven, wordt hij een rijk man. Pas jaren
 • handtekening zet onder de koopakte, vraagt de notaris zich hardop af wat de jongen wel niet geworden zou zijn, ware hij geletterd
 • man
 • notaris
 • Een ongeletterde jongen aast op een kostersbaantje, nadat zijn vader is overleden, maar de dominee wil de analfabeet niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te…