Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

272 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Yn Garsthuzen (Grinslân) hearde ik op in nacht dúdlik saegjen yn 'e hûs. Wy leinen op bêd. Ik sei tsjin myn man: "Sil
 • man
 • omen
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

sage uit 1966
 • Een man ging eens naar de markt. Tegen hem werd gezegd: "Als je wilt weten met wie je zult trouwen, dan kun je haar te
 • man
 • omen
 • Een man ging eens naar de markt. Tegen hem werd gezegd: "Als je wilt weten met wie je zult trouwen, dan kun je haar te zien krijgen." Hij ging de tent in en zag in een zwarte spiegel een vrouw. Het…

sage uit 1966
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was
 • man
 • omen
 • Op een nacht hoort een man getimmer in zijn huis, zonder dat hij iets ziet. Hij kon maar niet begrijpen wat het was. Later werd het huis vertimmerd.

sage uit 1966
 • Der wie in man dy kom der oanriden mei in hynder en wein. 't Wie by in brede feart. Doe klonk der in stim út dy feart
 • : "De tijd is er wel, maar de man is der niet." Doe is dy man fuort dêrnei yn 'e feart riden en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.
 • man
 • omen
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1996
 • der wel, maar de man is der niet." Twa jier letter is dêr in man fordronken. It wie Piterom syn kammeraed. Hy weage him op
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • man
 • omen
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1996
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • man
 • omen
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • man
 • omen
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

sage uit 1966
 • man
 • omen
 • Oude Rikele Myt was een tovenaarster. Op een keer bewoog ze haar hand snel en krachtig over het paard van een boer. De boer wist dat de volgende dag zijn paard dood zou zijn, omdat Rikele Myt eraan…

sage uit 1967
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later
 • man
 • omen
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later inderdaad trouwde. De andere vrouw zag een doodskist. Tegen haar werd gezegd dat…

sage uit 1967
 • Myn man hat us yn Grins op 'e kermis west, doe wied er noch feint. Doe hat er dêr ek in tinte yn west en doe krige er
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.
 • man
 • omen
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.

sage uit 1966
 • As op it hiem de eksters skatteren, dan stoar twa of trije dagen letter dêr de man of de frou.
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.
 • man
 • omen
 • Als op een erf de eksters schetteren, dan sterft twee of drie dagen later de man of de vrouw.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.
 • man
 • omen
 • Een man hoorde op een nacht al het geluid van het karnen van de volgende dag.

sage uit 1968
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de
 • buiten had gehoord, en dat ze erg bang was geweest. De man ging naar buiten om zelf het laatste stukje af te maken. De vrouw
 • man
 • omen
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de Friese klei. Toen hij na een week thuis kwam, was de afrastering klaar. Zijn vrouw…

sage uit 1968
 • man
 • omen
 • Twee mannen zagen in de oorlog eens een gloeiend voorwerp door de lucht vliegen. Later is er op die plek een weg gekomen, dus is het een voorteken geweest.

sage uit 1968
 • man
 • omen
 • Een echtpaar dat in een keet woont, zou zo graag in een gewoon huis willen wonen. Maar ze zijn erg arm. Op een avond hoort de vrouw de stem van de lieve Heer tegen haar zeggen dat ze nog twee jaar…

sage uit 1970
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.
 • man
 • omen
 • Een man hoorde op een plek waar niets was het fluiten van de tram. Later is er een tram gekomen.

sage uit 1968
 • Een man zag 's avonds vaak lichten in de lucht. Dat waren de latere straatlantaarns.
 • man
 • omen
 • Een man zag 's avonds vaak lichten in de lucht. Dat waren de latere straatlantaarns.

sage uit 1968
 • man
 • omen
 • Een echtpaar hoorde 's nachts altijd al het slaan van het vlas.

sage uit 1968
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet terwijl er in werkelijkheid niets was. Een week later was de lijkstoet er echt.
 • man
 • omen
 • Een man zag op een nacht een lijkstoet terwijl er in werkelijkheid niets was. Een week later was de lijkstoet er echt.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.
 • man
 • omen
 • Een man hoorde op een nacht timmergeluiden. Een week later is bij hem in het achterhuis een nieuw hok gemaakt.

sage uit 1968
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij
 • man
 • omen
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij zag niets. Een stuk verder vond hij zijn geit toch nog, en het beest dartelde…

sage uit 1968
 • Een man zag zijn eigen begrafenis van tevoren. Hij zag het aantal rijtuigen en herkende alle mensen die er bij waren.
 • man
 • omen
 • Een man zag zijn eigen begrafenis van tevoren. Hij zag het aantal rijtuigen en herkende alle mensen die er bij waren.

sage uit 1968
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit. Dan zag hij lijkstoeten en wist dan wie er sterven
 • man
 • omen
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit. Dan zag hij lijkstoeten en wist dan wie er sterven zou.

sage uit 1968
 • It wie yn Grinzer Pein. Ik en myn earste man kommen op in jountiid út it tsjerkje. Wy kommen fan 'e sangforieniging. 't
 • man
 • omen
 • Een stelletje vertelde eens aan de vader van de vrouw dat ze een heel groot licht hadden gezien. De vader zei dat het drie voortekens waren: op die plek zou een nieuw huis komen, een nieuwe weg, en er…

sage uit 1968
 • Hjir op 'e Klontsjebuorren (nou Boskwei) hat in man wenne, dy wist altyd as der in deaden kom. It wie Douwe Stavasius
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd
 • man
 • omen
 • Een man die met de helm geboren was, moest er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Hij wist daardoor altijd vantevoren dat er een sterfgeval zou komen, maar wie er zou sterven wist hij niet.