Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

103 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • man
 • oud
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1978
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • man
 • oud
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1972
 • De man yn 'e moanne By ús yn 't Wâld (Oranjewâld) en yn 'e boskhoeke yn 't algemien waard foarhinne noch al wat hout
 • die. Mar der waard my altyd ferteld, dat de man dy't dat âld minske de takken ûntstellen hie yn 'e moanne siet. En dy
 • De man yn 'e moanne
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat
 • naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het hout gestolen had op de maan zou zitten
 • man
 • oud
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het…

sage uit 1950
 • Der wenne in man yn Kollumersweach, dy hie lêst fan 'e katten. Op in kear wienen der mar even 12 katten tagelyk by him
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de
 • deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het dorp heeft die dag ook last van haar nek. Als
 • man
 • oud
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

mop uit 1998
 • Een man vraagt zijn arts om een opwekkend middel, omdat hij een jongere vriendin heeft. Hij krijgt hartkloppingen als
 • vrouw op de vierde etage woont en dat de man dat bedoelde met 'omhoog komen'.
 • man
 • oud
 • Een man vraagt zijn arts om een opwekkend middel, omdat hij een jongere vriendin heeft. Hij krijgt hartkloppingen als hij naar haar toe gaat en kan niet meer omhoog komen. De dokter begrijpt het…

sage uit 1966
 • keamer ûndersochten founen se in brief, dy wie oan dûmny adressearre. De man dy't se herberge hienen, wie de overste fan in
 • Een dominee woont op een eenzame pastorie. Hij heeft een waakhond. Een oud mannetje vraagt op een avond om onderdak. De
 • dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de slaapkamer boven gaat, vraagt de man of de dominee
 • man
 • oud
 • Een dominee woont op een eenzame pastorie. Hij heeft een waakhond. Een oud mannetje vraagt op een avond om onderdak. De dominee en zijn vrouw geven hem te eten en te drinken. Voordat hij naar de…

sage uit 1966
 • Doe't ús mem yn 'e Westerein wenne, wie der in âld man by har yn 'e kost. Dy moest der nachts faek ôf. Dan moest er in
 • achter. Neffens my wie dat de kweade, dy't him achter siet. Doe smeke er Fedde, dat wie mem har twadde man, as dy foar him
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest
 • gevraagd om voor hem te bidden. De man had wel wat verstand van bidden en toen is de oude man verlost.
 • man
 • oud
 • Een oude man was bij een echtpaar in de kost. 's Nachts kwam hij vaak zijn bed uit omdat hij dan lijkkoetsjes moest zien. Naarmate hij ouder werd, kostte het hem steeds meer moeite. Hij werd dan door…

sage uit 1966
 • Yn Kollumersweach by 't spoar wenne in âld man, dy moest der nachts faek út om hwat to sjen. Bleau er lizzen, dat joech
 • dan in lykstaesje. Dy man wie Bontsje Knjillis.
 • Er was een oude man die vaak 's nachts uit bed moest om iets te gaan bekijken. Als hij in bed bleef, werd hij er
 • man
 • oud
 • Er was een oude man die vaak 's nachts uit bed moest om iets te gaan bekijken. Als hij in bed bleef, werd hij er ongeveer uitgeworpen. Vaak ging hij naar het kerkhof en daar zag hij eens een…

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Garsthuzen: "Hjir ha jo in ryksdaelder fan my." Dirk die de ryksdaelder yn 'e bûse en gong mei myn man wer op hûs ta. Mar doe't
 • man
 • oud
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sprookje uit 1970
 • er een oud vrouwtje en die vroeg waarom de noteboom al zijn noten liet vallen. "Omdat de pereboom al zijn blaren laat
 • verdronken is ." Toen kwam er een oud mannetje met een ijzeren stok en een kannetje in zijn hand en hij vroeg waarom dat oude
 • , waardoor de noteboom al zijn noten laat vallen. Hierop smijt een oud vrouwtje al haar eieren stuk. Tot slot slaat een oud
 • man
 • oud
 • Kinkankoneke is in de pap verdronken. Daarom moet Kinkonkaneke huilen. Omdat Kinkonkaneke huilt, moet de deur rammelen. Om het rammelen van de deur moet de mesthoop steunen. Dit heeft tot gevolg dat…

sage uit 1968
 • in klap op 'e kop jown. De oare deis hearde se dat der in âld-man wie, dy't it sa yn 'e holle hie. Doe sei beppe: "Dan
 • oude man vreselijke hoofdpijn. Hij was de kat.
 • man
 • oud
 • Sommige mensen kunnen zich in katten veranderen. Een kat krijgt eens een flinke oplawaai. De volgende dag heeft een oude man vreselijke hoofdpijn. Hij was de kat.

sage uit 1968
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.
 • man
 • oud
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • man
 • oud
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Een oude man zag vaak wilde lantaarns. Dat waren de latere fietslampen.
 • man
 • oud
 • Een oude man zag vaak wilde lantaarns. Dat waren de latere fietslampen.

sage uit 1968
 • Een man beweerde dat hem was geopenbaard dat hij honderd jaar zou worden. Hij had in de gevangenis gezeten, vanwaaruit
 • man
 • oud
 • Een man beweerde dat hem was geopenbaard dat hij honderd jaar zou worden. Hij had in de gevangenis gezeten, vanwaaruit hij niet naar buiten kon om lijkstoeten te zien. Toen is Jezus door de tralies…

sage uit 1968
 • Een oude man heeft een pad in zijn borstrok genaaid voor de reumatiek.
 • man
 • oud
 • Een oude man heeft een pad in zijn borstrok genaaid voor de reumatiek.

sage uit 1968
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende
 • dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam omdat zij gestruikeld was. Maar de man
 • man
 • oud
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam…

sprookje uit 1968
 • dy pankoek in âld man tomjitte en dy sei: "Pankoekje, pankoekje, waar kom jij vandaan?" Doe sei de pankoek: "Ik ben een
 • oud wijfje ontlopen en ik kan joú ook wel ontlopen." Doe kom dy pankoek in houn tomjitte en dy sei: "Pankoekje, pankoekje
 • een oude man tegen die vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei dat hij een oud vrouwtje was ontlopen, en dat hij hem ook zou
 • ontlopen. Toen kwam hij een hond tegen en hij zei dat hij een oud vrouwtje en een oud mannetje was ontlopen en dat hij hem ook
 • man
 • oud
 • Een oude vrouw was eens pannenkoeken aan het bakken. Een van de pannenkoeken wipte uit de pan en rolde weg. Hij kwam een oude man tegen die vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei dat hij een oud…

sage uit 1968
 • hwat forsakke. Dêr kom de nachtmerje mei de kop ûnder 'e doar troch. Op in nacht stie de âld man mei de kneppel ré. Hy
 • man met een knuppel de nachtmerrie op te wachten. Toen de kop van de nachtmerrie verscheen, sloeg hij. De volgende dag lag
 • man
 • oud
 • Een oude vrouw had vaak last van een nachtmerrie. Deze kwam dan onder de verzakte drempel door. Op een nacht stond haar man met een knuppel de nachtmerrie op te wachten. Toen de kop van de nachtmerrie…

sage uit 1968
 • man
 • oud
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

sage uit 1968
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij
 • stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei tegen de agenten dat die dronken man
 • man
 • oud
 • Als wraak voor een vroegere klap, duwde een man een oude boer in een meertje. Maar juist kwam er politie aan, en hij stak de oude een hand toe, om hem eruit te halen. De boer weigerde, en de ander zei…

sage uit 1967
 • man
 • oud
 • Een jonge vrouw kwam terug van het dansen, toen ze twee begrafenismannen zag. Ze hoorde niet hun voetstappen in de sneeuw: ze zweefden. Later is er een oude vrouw uit de buurt overleden.

mop uit 1967
 • De âlde dei. Der wienen in man en in frou. De frou wie net sa botte tûk. De man wie altyd oan 't sparjen, en as de frou
 • Een man zei zijn vrouw te sparen voor de oude dag. Op een keer kwam er een man aan de deur die zei dat hij voor de oude
 • dag was, hij kon niet meer werken. Toen meende de vrouw te begrijpen wat haar man altijd bedoeld had, en ze gaf de oude
 • man
 • oud
 • Een man zei zijn vrouw te sparen voor de oude dag. Op een keer kwam er een man aan de deur die zei dat hij voor de oude dag was, hij kon niet meer werken. Toen meende de vrouw te begrijpen wat haar…

sage uit 1967
 • jonge en pake al in âld man. Sy gongen de kant nei Hurdegaryp út. By de homeije fan dokter Bontekoe krige de houn foet. Doe
 • Een oude man zag eens een juffrouw op een ezel door inrijhekken rijden. Maar zijn jongere metgezel op bunzingjacht zag
 • man
 • oud
 • Een oude man zag eens een juffrouw op een ezel door inrijhekken rijden. Maar zijn jongere metgezel op bunzingjacht zag niets.

sage uit 1967
 • man
 • oud
 • Drie ruiters joegen eens de schapen van een oude vrouw op. Een van hen lachte de vrouw uit toen zij hierom boos werd. Zij zei hem dat hij die avond niet meer thuis zou komen. Diezelfde avond is hij…