Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens door haar opgepakt en een eind verderop
 • man
 • plank
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1980
 • uitgestorven. De basiliscus had zo'n giftige blik, dat hij iemand met een oogopslag kon doden en tot as verpulveren. De man, die
 • jongen de herberg binnenstapte, die beweerde dat hij het wel aandurfde. Het enige wapen dat hij bij zich droeg, was een plank
 • geklede jongen de kelder in gaat. Hij heeft alleen een plank als schild bij zich. Als het monster op de jongen afkomt draait
 • die de plank om: het is een spiegel. De basiliscus wordt door zijn eigen blikken dodelijk getroffen, stort neer en
 • man
 • plank
 • De slangdraak, of basilisk, komt alleen nog maar in volksverhalen voor. Hij is bekend om zijn giftige blik, waarmee hij in een oogopslag iemand kan doden en tot as kan verpulveren. De slang ligt in de…
Basilisk (hanendraak) en wezel (17e eeuw).

sage uit 1968
 • Yn 'e Twizeler Mieden gong us in man oer in planke, dy't oer in feart hinne lei. Doe hearde hy: "De tiid is der, mar de
 • man is der net." Hy wie der oer. Mar fuort dêrnei rekke dêr ien by de planke del en dy is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet
 • ' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.
 • man
 • plank
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.

sage uit 1968
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de
 • buiten had gehoord, en dat ze erg bang was geweest. De man ging naar buiten om zelf het laatste stukje af te maken. De vrouw
 • man
 • plank
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de Friese klei. Toen hij na een week thuis kwam, was de afrastering klaar. Zijn vrouw…

sage uit 1968
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem
 • man
 • plank
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem. Een ervan was groter en dikker dan de anderen, dat was de hoofdheks.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht het gesleep het houten planken. Een halfjaar later werd er in de nacht hout gebracht, en
 • man
 • plank
 • Een man hoorde op een nacht het gesleep het houten planken. Een halfjaar later werd er in de nacht hout gebracht, en was het geluid er werkelijk.

sage uit 1966
 • man
 • plank
 • Mensen hoorden op een nacht in huis eens getimmer en het wegbreken van planken, maar er was niets te zien. Toen zo'n twee weken later de vader stierf, was hetzelfde geluid te horen. Omdat de doodskist…

sage uit 1966
 • Een grote, forse man is 's nachts op weg naar huis. Als hij over een plank wil lopen, hoort hij iets. Het volgende
 • man
 • plank
 • Een grote, forse man is 's nachts op weg naar huis. Als hij over een plank wil lopen, hoort hij iets. Het volgende moment wordt hij ruw neergesmeten.

sage uit 1967
 • . Toen het echtpaar ze zag stelde de man zijn vrouw gerust dat het twee engelen waren, en dat ze de duivel in hun macht
 • man
 • plank
 • Twee mannen wilden een echtpaar eens aan het schrikken maken, en gingen met een wit laken over hen heen op elkaar staan. Toen het echtpaar ze zag stelde de man zijn vrouw gerust dat het twee engelen…

sage uit 1970
 • de Vries. Syn soan Knjillis bultsje socht ek mei. Moarns sawn ûre kom ik dêr op it lân. Dan bigoun de âld man fuort to
 • Een man hoorde op een bepaalde plek vaak getimmer en het gooien met planken. Als hij dan ging kijken, was er niets te
 • man
 • plank
 • Een man hoorde op een bepaalde plek vaak getimmer en het gooien met planken. Als hij dan ging kijken, was er niets te zien. Later is er op die plek een grote boerderij gebouwd.

sage uit 1969
 • Een man zag een moeder en een dochter eens spelen op een plank die over de wijk lag. Ze raakten de plank niet, maar
 • man
 • plank
 • Een man zag een moeder en een dochter eens spelen op een plank die over de wijk lag. Ze raakten de plank niet, maar zweefden erboven. Het waren heksen.

sage uit 1969
 • Een man liep eens langs een huis toen hij allerlei geluiden hoorde. Er werd met stenen gesmeten en met planken. Maar er
 • man
 • plank
 • Een man liep eens langs een huis toen hij allerlei geluiden hoorde. Er werd met stenen gesmeten en met planken. Maar er was niets te zien. Later werd het huis afgebroken, en hoorde hij dezelfde…

sage uit 1969
 • Een man hoorde eens geluiden alsof er met planken werd gegooid. Er was niets te zien. Later is er een nieuw huis
 • man
 • plank
 • Een man hoorde eens geluiden alsof er met planken werd gegooid. Er was niets te zien. Later is er een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1973
 • gong er oer in planke werom. Dy planke lei oer in feart. Hy hie de teugel yn 'e hân. Doe siet dêr op dy plank in wyt ding
 • de ûntdekking dat dat 'wite ding' dat wie in man yn in wyt lekken en dy lei dea yn 'e feart. Dy wie forsûpt. Hy hie dy
 • daarbij over een plank over de vaart. Hij zat iets wits en riep dat het aan de kant moest, maar het ding bewoog niet. De
 • knecht gaf het een klap en het viel in het water. De volgende dag bleek het een man met een wit laken te zijn geweest, die
 • man
 • plank
 • Een knecht zei altijd nergens bang voor te zijn. Op een avond moest hij het paard naar het land brengen, en moest daarbij over een plank over de vaart. Hij zat iets wits en riep dat het aan de kant…

mop uit 1972
 • man
 • plank
 • De mannen van Dokkum hielden eens een balk dwars voor de poort en kregen hem zo niet naar binnen. Pas toen ze een zwaluw met een strootje in de lengte onder een dakpan door zagen gaan, bedachten ze…

mop uit 1979
 • leare." Doe kommen se in man tsjin mei in jonge. Dy jonge sei tsjin syn heit: "Sjoch heit, trije poepen." De iene poep sei
 • burgemeester har: "Hwa hat dy man formoarde?" Doe sei dy iene: "Trije poepen." "Hwerom dienen jim dat?" woe de burgemeester wite
 • die een plank zaagt daarbij 'Dat is recht' opmerkt, blijft de derde poep die woorden voor zichzelf herhalen. Als de poepen
 • later een dode man zien liggen, gaan ze naar de burgemeester toe. Als de burgemeester hen vraagt wie er schuldig is aan de
 • man
 • plank
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste…

mop uit 1978
 • . Om kou, om kou, om kou." Wer in eintsje fierder seagen se in man, dy wie mei in planke oan 't skaven. Hy seach der by
 • ." Hja rounen fierder en kamen yn in doarpke. Dêr wie in hiel opskuor fan minsken. Dêr wie in man formoarde woarn. De
 • boer kort daarop tegen zijn koe zegt 'Òm, koe', knoopt de tweede poep dat in zijn oren. Als een man die een plank schaaft
 • man
 • plank
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader tegen zijn zoontje zegt 'Kijk, drie poepen', besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1970
 • To Eastemar op en by 't tsjerkhôf spoeke it altyd. Der wie in man dy woe dat net leauwe. Twa boerejonges tochten: wy
 • sille dy man ris bang meitsje, dan leaut er it wòl. Doe gongen se op 'e tiid dat dy man dêr altyd lâns kom boven elkoar op
 • Twee boerenjongens besluiten een man die niet gelooft dat het spookt op het kerkhof eens flink de stuipen op het lijf
 • te jagen. De jongens verkleden zich als spook en gaan bovenop elkaar op een plank over de sloot staan. Als het
 • man
 • plank
 • Twee boerenjongens besluiten een man die niet gelooft dat het spookt op het kerkhof eens flink de stuipen op het lijf te jagen. De jongens verkleden zich als spook en gaan bovenop elkaar op een plank…

sage uit 1969
 • Een man hoorde eens duidelijk dat er met planken en balken werd gegooid. Maar hij zag niets. Later is er een nieuw
 • man
 • plank
 • Een man hoorde eens duidelijk dat er met planken en balken werd gegooid. Maar hij zag niets. Later is er een nieuw weeshuis gebouwd.

mop uit 1971
 • man
 • plank
 • In Dokkum bouwden de mensen een nieuwe kerk. Op een keer moest er een balk naar binnen, maar ze kregen hem niet door de deur. Totdat ze een spreeuw met een lang strootje in zijn bek onder de dakpannen…

sage uit 1971
 • hy wol net oer beammen hinne." "Nou," sei de koopman, "dat hoeft ek net." En hy kocht it hynder. Doe soe de man 't hynder
 • Een man kocht een paard van Thijl Uilespiegel. Die zei dat het paard alleen niet over bomen wilde lopen, maar dat vond
 • de man geen probleem. Maar toen ze bij een bruggetje aankwamen, wilde het paard daar niet overheen. Thijl zei dat hij had
 • man
 • plank
 • Een man kocht een paard van Thijl Uilespiegel. Die zei dat het paard alleen niet over bomen wilde lopen, maar dat vond de man geen probleem. Maar toen ze bij een bruggetje aankwamen, wilde het paard…

mop uit 1973
 • woorden "Om koe". En ze horen een timmerman, die de net door hem gezaagde plank bekijkt, zeggen: "Dat is recht". Dan komen ze
 • bij het lijk van een vermoorde man. Ze blijven er maar bij staan kijken, totdat de politie ze vindt en meeneemt naar de
 • man
 • plank
 • Drie Duitse landarbeiders komen naar Friesland en merken dat ze de taal niet verstaan. Om Fries te leren, onthouden ze alles wat ze horen. Ze horen een jongen zeggen "Drie Poepen". Ze horen een…

sage uit 1965
 • minse nor toe. Iemes van ons pluugske zèj: “D’r zal iemes mèd’t steenkrujje van de pril [plank] afgevalle zien”. ’n Aander
 • Verteller is bij een steenfabriek aan het werk. Ineens hoort iedereen een geluid. Een man zegt dat er iemand verdronken
 • is; ofwel Nöl Tunnissen ofwel Wim van Hendje. De man beweert de lijkstaatsie van tevoren te hebben gezien. Een schipper
 • man
 • plank
 • Verteller is bij een steenfabriek aan het werk. Ineens hoort iedereen een geluid. Een man zegt dat er iemand verdronken is; ofwel Nöl Tunnissen ofwel Wim van Hendje. De man beweert de lijkstaatsie…

sage uit 1965
 • Voor een zekere man in het dorp was men erg bang. Als hij naar huis moest ging hij vaak over een sloot waarover planken
 • Uit angst voor een man trok men een kruis over de slootplanken waar hij over heen moest om bij zijn huis te komen. Hij
 • man
 • plank
 • Uit angst voor een man trok men een kruis over de slootplanken waar hij over heen moest om bij zijn huis te komen. Hij kon dan niet over de planken komen.

sage uit 1918
 • slaan van plank bij plank, tot een doodkist. Zij richtte zich op en angstig vroeg ze haar moeder: Mer segh mi, 't
 • meer bergen kan, Dood en gesonken is din man" Niet luiden de doodsklokken zóó dof, niet zingen de priesteren, die het
 • verdriet om de dood van haar man, dat de stenen haar smeekbede om zich bij haar man te voegen, vervullen. De rots van het
 • kasteel splijt open en de vrouw zinkt in de kloof waar ook haar man lag. Uit dezelfde rots groeide een eikenboom. Uit de top
 • man
 • plank
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg