Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

12 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • roannen fierder en fierder. Op 't lêst kommen se by in poel. Dêr gong it fanke yn en sa woarde se wei. Doe wied er bang woarn
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel verdwijnt, gaat hij bang naar huis.
 • man
 • poel
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1996
 • Achter Surhuzum is in greate poel. Dy is midden yn 't lân, dêr't Piter van Bruggen ^ wenne hat. In famyljelid fan ús
 • hat dêr us op in joun om healwei alven by helder ljochtmoannewaer in stim út 'e poel heard. Der waerd sein: "De tijd is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder
 • man
 • poel
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1996
 • Ut in oare poel, ek út Surhuzum, hat de master fan 'e staetskoalle al us in stem weikommen heard. Dy stem sei: "De
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • man
 • poel
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sprookje uit 1889
 • De Zwarte Poel te Everbergh De reiziger, die deze gemeente bezoekt, zal er achter eenen berg, "De Herdersberg" genaamd
 • , eenen poel vinden, wiens water zwart en stinkend is, en daarom "De zwarte poel" genoemd wordt. De buitenlieden schuwen hem
 • De Zwarte Poel te Everbergh
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • is gered. Op de plaats waar de molen stond is nog slechts een vieze poel te vinden en de ziel van de molenaar komt nog
 • Zwarte Poel
 • man
 • poel
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

sage uit 1967
 • samar beetpakt en yn elkoar drukt. Germ wie in wûnder man. "Hwat duvel, hwat is dit?" sei er. Hy woarde loslitten. Doe kom
 • Een man werd bij een heideven opeens beetgepakt en in elkaar gedrukt. Op het moment dat hij werd losgelaten, kwam er
 • een engel uit de hei. De engel zweefde wat en verdween weer. Toen kwam er verderop iets aan, maar de man heeft nooit
 • man
 • poel
 • Een man werd bij een heideven opeens beetgepakt en in elkaar gedrukt. Op het moment dat hij werd losgelaten, kwam er een engel uit de hei. De engel zweefde wat en verdween weer. Toen kwam er verderop…

sage uit 1967
 • Hjir achter is in poel, dêr mat ien yn forsûpe. Skoanheit hat it sjoen, dat is al wit hoe lang lyn. It mat ien wêze mei
 • Een man voorziet dat er iemand gaat verdrinken in de poel. Het is iemand met een rode rok aan, aldus de man. Later
 • verdrinkt een jongen in de poel met rood haar.
 • man
 • poel
 • Een man voorziet dat er iemand gaat verdrinken in de poel. Het is iemand met een rode rok aan, aldus de man. Later verdrinkt een jongen in de poel met rood haar.

sage uit 1967
 • Tusken Grypskerk en Visvliet mat in greate poel wêze. Guon ha us út dy poel in stem weikommen heard: "De tijd is der
 • wel. de man is der niet." Even letter kom der in man op in hynder oan riden en dy is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Uit een poel werd eens een stem gehoord: "De tijd is er wel. De man is er niet." Even later kwam er een man op een
 • man
 • poel
 • Uit een poel werd eens een stem gehoord: "De tijd is er wel. De man is er niet." Even later kwam er een man op een paard en die is er verdronken.

sage uit 1974
 • koe dat oprêdde. Dy rike âld man fan 't slot ried wer nei hûs ta, mar ûnderweis stroffele de ezel en de âld man foel en
 • komen in een poel terecht en verdrinken. De oude man spookt daar nog.
 • Rijke man begraaft kist met geld. Vaak is geprobeerd die kist op te graven, maar zonder resultaat. Op de terugweg viel
 • man
 • poel
 • Rijke man begraaft kist met geld. Vaak is geprobeerd die kist op te graven, maar zonder resultaat. Op de terugweg viel de man van zijn ezel en overleed. Sindsdien spookt hij op de brug. 's Nachts kan…

mop uit 1973
 • Der wie in man dy seach in kloft guozzen. Hy skeat der op mei de laedstok. Dêr krige er sawn guozzen oan. De laedstok
 • hie dy man mei ien skot 7 guozzen en in snoek.
 • The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks
 • Een man ziet een stel ganzen vliegen en schiet erop met zijn laadstok. De stok met zeven ganzen valt in het water
 • man
 • poel
 • Een man ziet een stel ganzen vliegen en schiet erop met zijn laadstok. De stok met zeven ganzen valt in het water, precies op een grote snoek. Zo vangt hij in een keer zeven ganzen en een snoek.

sage uit 1970
 • Een man zag op een nacht een naakt kindje voor zich lopen. Toen hij het kindje wilde pakken, verdween het in een poel.
 • man
 • poel
 • Een man zag op een nacht een naakt kindje voor zich lopen. Toen hij het kindje wilde pakken, verdween het in een poel.

mop uit 1973
 • Der wie in man dy gong op jacht. Doe seach er in keppel guozzen yn 'e loft. Hy laedde 't gewear, mar die 't him net oan
 • The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks; AT 1895: A Man Wading in Water Catches Many Fish in his Boots.
 • . Het geheel valt in een poel, en als de man erheen loopt om het eruit te halen, blijken zijn laarzen vol aal te zitten.
 • Een man wil een stel ganzen schieten, maar heeft zijn laadstok laten zitten. Die boort zich door zeven ganzen tegelijk
 • man
 • poel
 • Een man wil een stel ganzen schieten, maar heeft zijn laadstok laten zitten. Die boort zich door zeven ganzen tegelijk. Het geheel valt in een poel, en als de man erheen loopt om het eruit te halen,…

sage uit 1962
 • Vroeger had men veel toverij in Langerak, er was bijvoorbeeld een man die over het water kon lopen.
 • man
 • poel
 • Vroeger had men veel toverij in Langerak, er was bijvoorbeeld een man die over het water kon lopen.