Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • twadde pot mei jild ûnder de earste siet.)
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • man
 • pot
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…

sprookje uit 1966
 • like moai. Mar doe seagen se ta 't finster út. Doe seagen se in man en in wyfke, elk op in fyts. "Sa'n fyts moesten wy ek
 • Jan Kneppelkont en zijn vrouw wonen in een pot, omdat ze te arm zijn om een huis te kunnen kopen. De vrouw heeft wel
 • terug naar het visje en wenst een interieur. Ook dat krijgen ze. Maar dan ziet de vrouw een man op een fiets rijden, en dan
 • man
 • pot
 • Jan Kneppelkont en zijn vrouw wonen in een pot, omdat ze te arm zijn om een huis te kunnen kopen. De vrouw heeft wel eens gehoord van een tovervisje dat wensen vervult. De vrouw wil dat hij een huis…

mop uit 1999
 • : de man zal haar, elke keer dat hij met haar naar bed gaat, een tientje geven. Dat stopt ze dan in een speciale pot. Dan
 • tientje. De man komt terug, de pot is vol - er zit honderd gulden in - en die man vraagt: "Hoe kan dat? Ik heb je alleen maar
 • Een man geeft zijn vrouw een tientje na de geslachtsgemeenschap, en zij stopt het in een pot. Als de man na langere
 • tijd te zijn weggeweest weer thuiskomt, zit er aanzienlijk meer geld in de pot. De vrouw legt uit: "Niet iedereen is even
 • man
 • pot
 • Een man geeft zijn vrouw een tientje na de geslachtsgemeenschap, en zij stopt het in een pot. Als de man na langere tijd te zijn weggeweest weer thuiskomt, zit er aanzienlijk meer geld in de pot. De…

sprookje uit 1970
 • Griet. Neen, dat vond de man niet en hij sjouwde de pot weg. Griet was zo blij met haar goede verkoop, dat ze geen geduld
 • brood mee. Op een keer vond hij onder zo'n boomstronk een hele grote pot goud. Maar toen zijn vrouw Griet hem 's middags
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw verkoopt de pot aan een ijzerhandelaar. De
 • man
 • pot
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

mop uit 1994
 • Er komt een oude man van 83 jaar bij de spermabank. Met trillende stem zegt hij: "Ik wil graag een donatie doen." "Wat
 • zegt u?" vraagt de receptioniste. "Dat ik graag wil doneren." Het meisje durft de man niet te weigeren, neemt hem mee naar
 • Een hoogbejaarde man komt bij de spermabank om een donatie te doen. Het voltallige personeel komt nieuwsgierig bij het
 • gordijn staan luisteren; men hoort de man kreunen en "nou nou" zeggen. Even later blijkt dat de man het deksel niet van het
 • man
 • pot
 • Een hoogbejaarde man komt bij de spermabank om een donatie te doen. Het voltallige personeel komt nieuwsgierig bij het gordijn staan luisteren; men hoort de man kreunen en "nou nou" zeggen. Even later…

broodjeaapverhaal uit 1992
 • . Ze opent de urn, vindt de trouwring van haar man en laat de pot met as en al op de grond in scherven vallen." (Hans
 • Gerinkel Een man gaat met een stel vrienden langdurig op vakantie in het buitenland, terwijl zijn vrouw in Nederland
 • vrouw. Ze denkt dat het een sierpotje is maar ontdekt dan de trouwring van haar man in de pot.
 • Een man gaat met vrienden op vakantie in het buitenland, terwijl zijn vrouw achterblijft. Tijdens de vakantie overlijdt
 • man
 • pot
 • Een man gaat met vrienden op vakantie in het buitenland, terwijl zijn vrouw achterblijft. Tijdens de vakantie overlijdt de man. Het lukt de vrienden niet de vrouw te bereiken en ze laten de man…

sprookje uit 1889
 • zij zagen van binnen, was een vuur dat brandde en daarnevens een pot met deeg. Ze trokken lotje om te weten wie moest
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze koeken bakken. Een oud mannetje
 • man
 • pot
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

mop uit 1968
 • . "Ik foun in pot mei âlde koperen munten. 'k Ha der ien fan hâlden. Sjoch mar ris." Doe liet er de munt oan 'e dochters
 • sjen. 't Wie in gouden munt. De dochters seagen it samar. "Hwer hat heit dy pot mei munten brocht?" fregen se. "Dêr ha 'k
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten
 • dat het een gouden munt was. Ze wisten dat de pot veel meer waard was dan het tientje, en besloten de pot terug te halen
 • man
 • pot
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1967
 • Teltsje fan it pealtsje to Easterlittens mei rymke: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder sit noch helte groter
 • Het verhaal van het paaltje in Oosterlittens. Met een rijmpje: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder zit nog een
 • man
 • pot
 • Het verhaal van het paaltje in Oosterlittens. Met een rijmpje: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder zit nog een veel grotere hoeveelheid.

sage uit 1967
 • man
 • pot
 • De jongste knecht van een boer moest eens in het dorp stroop gaan kopen. Op de terugweg, bij het kerkhof, stond de oudste knecht hem op te wachten. Hij had een wit laken over zich heen gedaan, om de…

sprookje uit 1967
 • Der wienen in lyts mantsje en in lyts wyfke. Dy wennen ûnder in stiennen pot. Op in kear gong it mantsje der op út to
 • togearre trije winsken dwaen." Doe smiet de man it fiskje wer yn it wetter. Doe winske it wyfke in moai hûs. En dat krigen se
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem
 • begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man gooit het visje weer in het water en gaat
 • man
 • pot
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man…

sage uit 1968
 • Een man en een vrouw woonden aan de vaart. De man ging 's morgens altijd aan 't werk bij anderen. De turfschipper uit
 • Nijbeets zou die dag komen om de turf te brengen, die besteld was. De man zegt: "'t Is het beste dat de turfschipper 't ook
 • man
 • pot
 • Een vrouw nodigde een turfschipper uit mee te eten. Ze aten bonen. Hij at meer dan twee borden vol en zei toen: "Daar moest je je nog eens lekker dik van eten kunnen."

mop uit 1968
 • Der wie in bline man, dy hie in protte jild. Dat jild hied er bidobbe achter hûs yn 'e groun, yn in pot. Op in kear
 • soed er der tûzen goune by bringe, doe wie de hiele pot mei jild fuort. Deselde deis kom de doomny op bisite. Doe sei er
 • Een blinde man heeft een pot met geld begraven in de grond. Als hij eens duizend gulden in zijn ondergrondse spaarpot
 • in de pot zal stoppen. 's Avonds zit de pot met geld weer in de grond. De blinde man weet nu dat de dominee de dader is.
 • man
 • pot
 • Een blinde man heeft een pot met geld begraven in de grond. Als hij eens duizend gulden in zijn ondergrondse spaarpot wil doen, merkt hij dat de pot weg is. Als de dominee die dag op bezoek komt,…

sage uit 1968
 • fornaem ik wol, dat der kreaud woarde. De man hie heftige biwegings en sy wienen it lang net iens togearre, koe 'k wol
 • fornimme. 't Wie mis, hy wie mar oan 't haspeljen en oan 't jeuzeljen tsjin dy 'oare'. Doe kom dy âld man oerein en hy gong nei
 • De verteller heeft een man gekend met een duivelspact. Bij de man thuis heeft hij vaak de deur open en dicht zien gaan
 • . Het leek er vaak op of de man aan het ruzieën was met zijn 'onzichtbare gast'. Daarna roerde de man vaak - al pratend - in
 • man
 • pot
 • De verteller heeft een man gekend met een duivelspact. Bij de man thuis heeft hij vaak de deur open en dicht zien gaan. Het leek er vaak op of de man aan het ruzieën was met zijn 'onzichtbare gast'.…

sage uit 1969
 • Het vrouwtje Ulebuut en 't mannetje Tinteratee die woonden onder een aarden pot en leefden er zeer tevree. Maar 't
 • Het vrouwtje Ulebuut en 't mannetje Tinteratee die woonden onder een aarden pot en leefden er zeer tevree. Maar 't
 • man
 • pot
 • Het vrouwtje Ulebuut en 't mannetje Tinteratee die woonden onder een aarden pot en leefden er zeer tevree. Maar 't aardige vrouwtje Ulebuut vond later - zo gaat het wel meer - haar woning toch maar…

sprookje uit 1969
 • Alde Tsjitske fan 'e Skieding - de widdou fan Likele Kuipers - fortelde fan in man dy't de nacht trochbrocht yn in slot
 • Een man bracht de nacht eens door in een slot waar het spookte. Terwijl hij aan het pannenkoeken bakken was, kwam er
 • man
 • pot
 • Een man bracht de nacht eens door in een slot waar het spookte. Terwijl hij aan het pannenkoeken bakken was, kwam er opeens een hoofd door de schoorsteen. En even later ook nog een romp en armen en…

mop uit 1973
 • wat je kunt krijgen." Hja bistelden in útgebreid miel en hja ieten dêr lekker fan. De man hiet fan Jan en it minske wie in
 • Jan en Tryn zijn voor het eerst uit. In een restaurant vragen ze wat te eten. Daarna wil de man het weer kwijt. De ober
 • wijst hem de weg naar de wc. De man vergaapt zich aan de prachtige inrichting. Als hij weer wil opstaan blijkt hij vast te
 • man
 • pot
 • Jan en Tryn zijn voor het eerst uit. In een restaurant vragen ze wat te eten. Daarna wil de man het weer kwijt. De ober wijst hem de weg naar de wc. De man vergaapt zich aan de prachtige inrichting.…

sage uit 1969
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de
 • man
 • pot
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de grond. In zijn stal had hij een vals paardje staan; niemand durfde daar te…

sage uit 1510
 • ongenuechliken man, ende haer ghebuert gaerne datsi dicwilen 255 becladt gaet ende onbereyt." (Glose) Vrou Abonde seide: "Die reghel
 • man
 • pot
 • Maandag, tiende kapittel. Als een meisje van goede gewoonten vaak gekookte melk drinkt, dan overkomen haar later onplezierige dingen zoals regen op de bruiloft.

mop uit 1973
 • Der wie in man, dy woe in kanarjepytsje ha, en dat woe er read opfervje, hwant reade kanarjes dy binne seldsum. Hy giet
 • , bêste man," seit er, "it kanarjepytsje is dea. Mar dat komt net fan 'e ferve, dat komt fan 't ôfbrânnen fan 'e âlde ferve."
 • kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de man van zijn plannen vertelt, drukt de
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een
 • man
 • pot
 • Een man wil een gele kanariepiet rood verven omdat rode kanaries erg zeldzaam zijn. Als hij in de dierenwinkel een kanarie en een pot verf aanschaft, wil de verkoper weten wat hij van plan is. Als de…

mop uit 1979
 • Der wie in man, dy moest moster brûke. Mar hy hie gjin sinten. Doe gong er mei in skellingse pot nei de winkel ta. "Ik
 • mat dizze skellingse pot fol moster ha", sei er tsjin 'e winkelman. De winkelman die mei in sleef de pot fol moster. Doe't
 • Een man laat een pot van zichzelf in de winkel met mosterd vullen. Als de winkelier in de gaten krijgt dat de man geen
 • geld heeft, besluit hij de mosterd weer uit de pot te halen. De winkelier doet dit zeer slordig en er blijft een hoop
 • man
 • pot
 • Een man laat een pot van zichzelf in de winkel met mosterd vullen. Als de winkelier in de gaten krijgt dat de man geen geld heeft, besluit hij de mosterd weer uit de pot te halen. De winkelier doet…

mop uit 1973
 • Der wenne in âld man yn in rooms tehûs. Dêr wienen nochal stringe regels yn dat hûs. As de âlde mantsjes jouns yn 'e
 • sliep fallen wienen, mochten se der net wer ôf. Dêr koe dy âld man min oer, hwant hy moest der nachts faek út to pisjen. Op
 • man antwoordt dat hij niet God is, maar Pieter die een pot zoekt.
 • Een oude man woont in een tehuis met strenge regels. 's Nachts mocht niemand meer zijn bed uit. Als de man op een nacht
 • man
 • pot
 • Een oude man woont in een tehuis met strenge regels. 's Nachts mocht niemand meer zijn bed uit. Als de man op een nacht moet plassen doet hij een wit laken over zich heen. De non die hem ziet, vraagt…

sage uit 1963
 • moakt en door zat n kranse in.” Dei kranse pakten ze dr den mit taange uut en deden hom in n pot. Pot wur op t vuur zet en
 • hekse in huus komen en pot van t vuur ofpakn. k Heb zulf nait zo wat mit moakt, mor mien moeke vertelde mie zuks.
 • een pot op het vuur gedaan om te verbranden. Op deze manier zou ook de heks verbranden. De deuren werden goed gesloten
 • , want anders kon de heks binnenkomen om de pot van het vuur te halen. Hij heeft het zelf niet meegemaakt, maar zijn moeder
 • man
 • pot
 • Er waren veel mannen en vrouwen die als heksen gezien werden. Vooral kinderen werden behekst. Als bij een ziek kind een krans in het kussen werd gevonden was het zeker behekst. De krans werd met een…

sage uit 1922
 • chocolade uit een vollen pot kon schenken. Een andere maal maakte hij dat de melk voor de chocolade niet aan den kook kon raken
 • Man tovert dierenkoppen bij mensen, hij kan zorgen dat er niets uit een volle pot kan worden geschonken, hij maakt dat
 • man
 • pot
 • Man tovert dierenkoppen bij mensen, hij kan zorgen dat er niets uit een volle pot kan worden geschonken, hij maakt dat melk niet aan de kook kan komen.

sage uit 1973
 • dobbe ek wol ris besjoen, omdat ik der ferhalen oer heard hie. De hjitting wie, dêr siet in pot of in amer mei jild ûnder yn
 • pontsjer oer dy put hinne lizzen. In jonge dy't dûke koe hie dêrûnder in tou fêstmakke oan dy pot of wat dêr mar wie. Se wienen
 • . Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen, waarop de pot weer naar beneden valt.
 • man
 • pot
 • Mannen die bezig zijn een schat op te graven houden zich ondanks hun nieuwsgierigheid stil als een koets voorbij rijdt. Op het moment dat de pot met geld bijna boven is praat één van de mannen,…