Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

59 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • man
 • rennen
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • man
 • rennen
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

sage uit 1972
 • De man yn 'e moanne By ús yn 't Wâld (Oranjewâld) en yn 'e boskhoeke yn 't algemien waard foarhinne noch al wat hout
 • die. Mar der waard my altyd ferteld, dat de man dy't dat âld minske de takken ûntstellen hie yn 'e moanne siet. En dy
 • De man yn 'e moanne
 • . De verteller zag als kind die man altijd zitten of rennen, hij heeft nog altijd de takkenbos op zijn rug.
 • naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het hout gestolen had op de maan zou zitten
 • man
 • rennen
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het…

sage uit 1966
 • man yn Aldegea, dat wie âlde Thomas Elzinga. Dy woe 't net leauwe. It binne praetsjes, sei er. De feint, dy't op dy plaets
 • in slaen en klossen. It wie ien stik allegear lawaei. De âld man woarde deabinaud. It swit roan him by alles del. Sa is
 • , elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven, dus hij blijft daar een nacht slapen. Om
 • man
 • rennen
 • Op een boerderij durft niemand te slapen, want 's nachts is het een lawaai van jewelste. Er klinkt getimmer en gezaag, elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven,…

sage uit 1950
 • In jonge man fan Kollumersweach seach op in sneintejoune sahwat om 9 ûre hinne yn 'e simmer in manspersoan, dy't foar
 • boven op 'e dyk oan 'e kant fan 'e wei. De jonge man die it ek. Mar doe sweefde dy manspersoan oer it lân hinne fuort.
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat
 • harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk staan en de jongen doet dit ook. Dan vliegt de
 • man
 • rennen
 • Een jonge man uit Kollumsweach [Kollumzwaag] ziet op een zondagavond in de zomer een man voor hem lopen. De jongen gaat harder lopen om de man in te halen, maar dat lukt niet. De man gaat op de dijk…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Ik herinnerde het me pas toen Frank het verhaal vertelde: een echtpaar hoort de hond boven blaffen en ze rennen naar
 • boven, waar ze de hond in de wieg van hun baby vinden. De man schopt het beest verrot, maar dan vinden ze een rat, die door
 • man
 • rennen
 • Hond wordt halfdood geschopt omdat hij in de wieg van een baby wordt gevonden. Later blijkt dat er een rat in de wieg zat en de hond de baby juist gered heeft.

personal narrative uit 1999
 • slaan gewoon stijl achterover. En dan gaan ze lopen. Rachèl: lopen? Gerard: Ja, rennen, ze gaan ervandoor. Nou en die maat
 • anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt het sterk op d'r hart om voor Arthur te gaan bidden. Dus ze maakt haar man
 • man
 • rennen
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

sage uit 1966
 • man
 • rennen
 • Greate Germ is een domme kerel. Op een dag was hij met zijn zoon Mindert op de Trije Roede. Er zaten twee schapen aan een lijn. Maar dat kon Mindert niet onderscheiden. "Er is wat, vader", zei hij. De…

sage uit 1966
 • Op in kear roannen der trije man njonken elkoar op 'e wei by 't Bomkleaster. Doe waerd de middelste ynienen samar
 • Drie mannen rennen naast elkaar in de wei, als ineens de middelste van hen opgetild en aan de kant gezet wordt. Even
 • man
 • rennen
 • Drie mannen rennen naast elkaar in de wei, als ineens de middelste van hen opgetild en aan de kant gezet wordt. Even later komt er een begrafenisstoet langs, die ze geen van drieën kunnen zien.

sage uit 1966
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een
 • soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en naar huis rent. De man denkt, dat het
 • man
 • rennen
 • Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en…

sage uit 1966
 • . Dêr kaem in man oanrinnen, dy roan lyk op 'e dobbe ta en forsonk yn 'e put. It wetter buorrele. De man kaem der wer út en
 • Iemand is bij een meertje waarin in het midden een diepe put gegraven is. Een man komt aanrennen en springt in het
 • meertje. De man komt echter in de put terecht en zakt gelijk naar beneden. Het water begint te borrelen en de man komt naar
 • man
 • rennen
 • Iemand is bij een meertje waarin in het midden een diepe put gegraven is. Een man komt aanrennen en springt in het meertje. De man komt echter in de put terecht en zakt gelijk naar beneden. Het water…

sage uit 1968
 • man
 • rennen
 • Een vader en zoon zagen eens een vrouw zweven over de weg. Ze zijn hard weg gerend.

sage uit 1954
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een
 • man
 • rennen
 • Een man hoorde op een nacht een klap. Hij zag een paar mannen verschillende kanten uit rennen. Later gebeurde er een ongeluk, en was er precies dezelfde situatie.

sprookje uit 1968
 • man
 • rennen
 • Een haas wilde eens een wedstrijd hardlopen houden tegen een stekelvarken. Het stekelvarken sprak met zijn vrouw af dat deze aan het eind zou wachten. Als de haas er dan aan zou komen, zou ze zeggen…

sage uit 1962
 • Yn 'e Smoarhoeke yn 'e Harkema siet in man op it húske. Der roan in swart skiep foar de doar lâns, dat wie sa grou en
 • lachte om de onnozele gezichten van de broers en dat ze ze zo aan het rennen had gekregen.
 • man
 • rennen
 • Twee broers zaten eens achter een heel groot schaap aan. Het beest sprong op een dijk en was opeens een vrouw. Ze lachte om de onnozele gezichten van de broers en dat ze ze zo aan het rennen had…

sage uit 1962
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote
 • man
 • rennen
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote vogel achterna, die hem helemaal tot aan zijn huis volgde. Het dier ging op het…

sage uit 1967
 • Een paar mensen zaten eens achter een haas aan, maar hoe ze ook schoten, het dier bleef maar rennen. Toen ze bij een
 • man
 • rennen
 • Een paar mensen zaten eens achter een haas aan, maar hoe ze ook schoten, het dier bleef maar rennen. Toen ze bij een dijk aankwamen, was de haas weg en stond er opeens een vrouw te lachen.

sage uit 1966
 • De mensen konden een man er niet van overtuigen dat er plaagbeesten bestonden. Hij zei : "Als ze bestaan, dan zou ik er
 • man
 • rennen
 • De mensen konden een man er niet van overtuigen dat er plaagbeesten bestonden. Hij zei : "Als ze bestaan, dan zou ik er vanavond wel eens eentje willen zien." Die avond kwam hij inderdaad een…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • rennen
 • Sterke Hearke zat als politieagent eens achter twee mannen aan. Door een grote paal uit de weg te halen, kon hij binnendoor lopen en zo de mannen pakken.

sage uit 1967
 • Twee mannen zien 's nachts een vrouw op een huis af rennen. Als de vrouw de deurkruk al omlaag wil duwen, verdwijnt ze
 • man
 • rennen
 • Twee mannen zien 's nachts een vrouw op een huis af rennen. Als de vrouw de deurkruk al omlaag wil duwen, verdwijnt ze ineens in de grond. Het is een spookvrouw.

sprookje uit 1967
 • togearre trije winsken dwaen." Doe smiet de man it fiskje wer yn it wetter. Doe winske it wyfke in moai hûs. En dat krigen se
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem
 • begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man gooit het visje weer in het water en gaat
 • man
 • rennen
 • Een arm echtpaar woont in een stenen pot. Als de man op een dag aan het vissen is, vangt hij een visje dat tegen hem begint te praten. De man mag drie wensen doen, als hij het visje vrijlaat. De man…

sage uit 1967
 • Oan 'e Tienewei lei in bokje (in skipke), dêr wenne in âld man yn. Hy hie by de Feddema's west to praten. It bokje lei
 • mar in lyts eintsje fan it hûs fan 'e Feddema's ôf. Alde Douwe Feddema gong in pear stappen mei de man mei. Doe stie dêr
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent
 • man
 • rennen
 • Twee mannen hebben zitten praten en de ene man begeleidt de ander naar zijn woonbootje. Op het dek van het bootje rent een dier heen en weer. Het lijkt op een grote, zwarte hond, maar dat is het niet.…

mop uit 1951
 • Hwa't it bêste lige koe. Der wienen trije man, dy't in weddenskip hâlden; hwa't it bêste lige koe. Dyselde soe
 • traktearre wurde. Dy't it woan, fortelde dit: Der wienen us trije man, dy farden op sé: in blinen, in lammen en in neakenen. De
 • mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas te zien rennen. De lamme verklaart de
 • man
 • rennen
 • Drie mannen houden een weddenschap wie het beste liegen kan. De winnende leugenaar vertelt het volgende verhaal: drie mannen, een blinde, een lamme en een naakte, varen op zee. De blinde zegt een haas…

sprookje uit 1951
 • Der wie in boer, dat wie hwat in fremd man. Hy krige in nije feint. Op in moarn sei de boer tsjin 'e feint: "Nou haw ik
 • der op. Dan maste hinnegean en by it earste it bêste hûs oanfreegje hwa't dêr baes is, de man of de frou. As de frou baes
 • paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij informeren of de man of de vrouw de baas
 • is. Als het de vrouw is, krijgt ze twee apenoten. Als het de man is, krijgt hij een van de paarden voor de wagen. In de
 • man
 • rennen
 • Een vreemde boer geeft wel een heel opmerkelijke opdracht aan zijn nieuwe knecht. De knecht moet met een door twee paarden getrokken wagen vol apenoten de huizen langstrekken. Bij ieder huis moet hij…

sprookje uit 2000
 • hele mooie poten en kon heel snel rennen. Op een dag ging hij naar buiten en kwam hij zijn buurman de haas tegen. De haas
 • man
 • rennen
 • Er waren eens een haas en een egel. De egel liep een beetje mank, want hij had zijn leven lang al iets aan zijn poot. De haas had prachtige benen en schepte daarover op tegen de egel. De egel pikte…