Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

67 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • man
 • rijk
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…

broodjeaapverhaal uit 1982
 • Applaus Een man die tot een lange gevangenisstraf veroordeeld was raakte bevriend met zijn celgenoot: een mier. Hij
 • Een man dresseert een mier die in zijn gevangeniscel leeft. De man wordt vrijgelaten en hij neemt de mier mee zodat de
 • man
 • rijk
 • Een man dresseert een mier die in zijn gevangeniscel leeft. De man wordt vrijgelaten en hij neemt de mier mee zodat de kunsten van de mier hem beroemd zullen maken. Hij gaat naar een café om wat te…

sage uit 1966
 • Der wie us in man, dy hie forlet fan jild. Doe kom de duvel by him. Dy sei: Ik kin dy wol oan jild helpe. Hy moest mar
 • in lears troch in gat fan it tek fan 'e skuorre stekke, dan soe de duvel dy fol smite. De man dy die dat. Hy stuts in
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het
 • man
 • rijk
 • Een man heeft geen geld, maar de duivel belooft hem geld te geven: een hele laars vol. De man steekt de laars door het dak van de schuur, maar heeft stiekem de zool eruit gehaald. Zo leidde hij de…

Trefwoorden: arm, bedrog, dak, duivel, gat, geld, laars, list, man, rijk, schuur, steken, zool


broodjeaapverhaal uit 1998
 • , en in de winkel waren ook geen gewonden gevallen. Toch zien ze bij het uitstappen een man roerloos op het trottoir liggen
 • . Ambulance, ziekenhuis, reanimatie en de man komt gelukkig bij van zijn hartstilstand. De pa van de automobilist staat erop de
 • man
 • rijk
 • Steenrijke en bekende vader betaalt alle gevolgen van crash zoon, ook van gewonden en schade.

broodjeaapverhaal uit 1996
 • ernst toen een goede vriendin me vertelde dat ze gehoord had dat het bericht in de krant zou hebben gestaan. Een man van de
 • bericht dat de informatie afkomstig zou zijn van een medewerker van zijn dienst, verwijst hij ook naar het rijk der fabelen
 • man
 • rijk
 • Eigenaar van shoarma-zaak reageert op aantijgingen dat er sperma in zijn knoflooksaus zou zitten.
241.jpg
shoarmautrecht.jpg
shoarmautrecht1.jpg

sage uit 1966
 • man
 • rijk
 • Ergens stond een kasteel, waar nooit iemand kon inkomen. Binnen zou er veel geld liggen. Er waren drie grachten om dat kasteel heen, met elk een bruggetje. Maar niemand durfde eroverheen, want op elk…

sprookje uit 1966
 • rekke er de holle kwyt. Nou wie der yn dat ryk in man, dy diet by de feart to fiskjen. Dy leit syn gedachten dêr ris oer
 • . Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij vertelt van de grote schuur die een boer
 • vogeltje naar binnen vliegt, een korreltje pikt en wegvliegt. Als de man op de vraag van de koning of het verhaal nog lang
 • man
 • rijk
 • Degene die een verhaal zonder eind kan vertellen mag van de koning met zijn dochter trouwen en krijgt het koninkrijk. Een man neemt de uitdaging aan, hoewel bij mislukken hij onthoofd zal worden. Hij…

sprookje uit 1966
 • er iten en drinken. Wylst er oan 't miel siet, sei de man: "Jo lykje suver wol hwat op 'e koaning." De koaning lake en
 • en de koaning wist it paed net. Dat, doe't er wer fuort woe, brocht de man him in eintsje op stap mei de lantearne. Doe
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een
 • dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de koning bij de voornaam horen
 • man
 • rijk
 • Man waar vluchtende koning eten en drinken krijgt, vindt hem op de koning lijken. Die zegt dat iedereen een dubbelganger heeft en geeft zijn naam. Als mensen die op zoek zijn naar de koning, de man de…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • werd ook verteld van een man die op straat in elkaar geslagen werd en op een gegeven moment bijkwam in een mortuarium. Hij
 • Straatkinderen worden onder narcose van hun hoornvliezen en lenzen beroofd. Organendiefstal overkomt een man, die na in
 • man
 • rijk
 • Straatkinderen worden onder narcose van hun hoornvliezen en lenzen beroofd. Organendiefstal overkomt een man, die na in elkaar geslagen te zijn, bijkomt in een mortuarium en merkt dat hij een nier…

sage uit 1968
 • Een man hoorde eens duidelijk een vogel roepen: "Rijke lui, rijke lui."
 • man
 • rijk
 • Een man hoorde eens duidelijk een vogel roepen: "Rijke lui, rijke lui."

Trefwoorden: horen, lui, man, rijk, roepen, vogel, zeggen


mop uit 1968
 • Der wie us in man dy hie in greate húshâlding. Hy wenne yn in woanwein, dy stie oan in âld sânwei. Doe gong syn hynder
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid
 • man
 • rijk
 • Een man woonde in een woonwagen op het erf van een rijke boer. Het paard van de man ging dood en hij verkocht de huid van het beest in de stad. Toen het paard van de boer ook dood ging, probeerde de…

sage uit 1967
 • man
 • rijk
 • Imke de Jong vroeg iemand om een kwartje, maar deze zei geen geld te hebben. Even later had Imke diens portemonnee in zijn hand.

mop uit 1953
 • biteljen. Doe forsûpte de man dy èk, hwant hy tocht net oars as dat it deselde wie en dat er heal wurk makke hie. Doe't er dan
 • . "Och heden," sei se, "nou binne se alle trije forsûpt, myn man ek. Dat wie de bidoeling net."
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever
 • kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze looft een beloning uit aan een landloper, als
 • man
 • rijk
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze…

sage uit 1967
 • Yn Grinslân wenne in man, dy hie in hiele protte jild. Foardat er stoar bigroef er dat yn 'e groun, ergens ûnder in
 • skoaijer yn 't strie. Dy hearde dat. De rike man kom to stjerren. Mar net ien dy't it jild út 'e groun krije koe. Doe
 • Een rijke man begroef zijn geld onder de grond. Hij deed aan duivelskunsten, en zorgde ervoor dat niemand die schat uit
 • de grond kon krijgen. Vlak voor zijn dood hoorde een schooier de man zeggen dat het geld alleen opgegraven kon worden als
 • man
 • rijk
 • Een rijke man begroef zijn geld onder de grond. Hij deed aan duivelskunsten, en zorgde ervoor dat niemand die schat uit de grond kon krijgen. Vlak voor zijn dood hoorde een schooier de man zeggen dat…

sage uit 1967
 • Der wenne hjir in jonge man, dat wie in soan fan Klaes Post. It wie ien fan tolve ambachten en trettsjin ûngelokken
 • Een man gaf altijd zoveel geld uit, dat de mensen zich afvroegen waar hij het allemaal vandaan haalde. Ze dachten dat
 • man
 • rijk
 • Een man gaf altijd zoveel geld uit, dat de mensen zich afvroegen waar hij het allemaal vandaan haalde. Ze dachten dat hij wel een vrijmetselaar zou zijn. Vrijmetselaars krijgen van de duivel zoveel…

sage uit 1968
 • Tichte by de Fjouwer Roede is de Spoekloane. Der wie us in man dy roan dêr lâns. 't Wie by nacht. Piter hiet dy man. Hy
 • Een rijke man wordt op zijn tocht naar huis plotseling begeleid door een dikke zwarte hond. De hond is zijn beschermer
 • man
 • rijk
 • Een rijke man wordt op zijn tocht naar huis plotseling begeleid door een dikke zwarte hond. De hond is zijn beschermer: het dier verhindert twee schurken de rijkaard te beroven.

sage uit 1966
 • uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de stal bleken geen dieren aanwezig, alleen
 • man
 • rijk
 • In een slot woonde vroeger een schatrijke kerel. Schooiers bezochten hem vaak om iets te drinken te krijgen. Als ze uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de…

sprookje uit 1968
 • Der wie us in man dy wie nergens bifreesd foar. Hy wist net hwat it wie: ergens bang foar wêze. Doe sei er by himsels
 • kaem helle har man op en dy stie him to wurd. "Né," sei mynhear, "ik hâld der gjin sliepers op nei, mar as jo ûnderdak ha
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst
 • te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven kamers. Alhoewel hij allerlei vreemde
 • man
 • rijk
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven…

sprookje uit 2001
 • Ali: Nog een verhaal. Er was een vader met drie zonen. Vader was erg rijk. Vader wil zijn zonen teste maken. Hij roept
 • vijf maand, zes maand [tot] man kome en kinderen wachten [tot] pappa komen. Dat ik ook niet normaal. Maar beste gedaan die
 • man
 • rijk
 • Een vader had drie zonen. Hij besloot ze te testen. Hij gaf ze alledrie een geldbedrag mee en stuurde ze voor een jaar de wereld in. Na dat jaar kwamen de drie zonen weer bij hun vader terug, en met…

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy moest noadich jild brûke, dat hy tocht, der mat mar in slim set
 • ryksdaelders smite. Mar dy man gong hinne en sloech earst de boazem der ûnder wei en doe hong er de koer op. Doe de duvel mar oan
 • Een man met een duivelspact kampt met geldgebrek. Hij spreekt met de duivel af een mand aan de hanebalk op te hangen
 • . De duivel zal de mand vullen met rijksdaalders. De man is de duivel te slim af door de bodem uit de mand te verwijderen
 • man
 • rijk
 • Een man met een duivelspact kampt met geldgebrek. Hij spreekt met de duivel af een mand aan de hanebalk op te hangen. De duivel zal de mand vullen met rijksdaalders. De man is de duivel te slim af…

sprookje uit 1969
 • een gevangen visje tegen het mannetje dat hij graag weer het water in wil. Het visje belooft de man dat hij een wens mag
 • doen, als hij hem teruggooit. De man stemt toe en wenst dat hij een nieuw huis krijgt. Het visje beweert dat het nieuwe
 • man
 • rijk
 • Er waren eens een mannetje en een vrouwtje die in een doofpot woonden. Als het mannetje eens uit vissen gaat, klaagt een gevangen visje tegen het mannetje dat hij graag weer het water in wil. Het…

sprookje uit 1970
 • pakke." Hy soe krekt fuort, doe kom der in âld man by him. Dy sei: "Ik bin hjir de lêste dagen faek lâns kaem en dan seach
 • wurde. Mar ik gean nou fuort, hwant it hat allegear neat jown." "Ja," sei de âld man, "gean mar gau werom. Op dromen kin in
 • welgemoed naar de hoofdstad en neemt plaats op een brug. Net als hij de moed op wil geven, komt een oude man hem vragen wat hij
 • daar toch doet. De schoenmaker vertelt de oude man over de droom.De oude man wimpelt de droom af als bedrog en vertelt over
 • man
 • rijk
 • Een arme schoenmaker in Hindeloopen droomt dat hij in Amsterdam op een zekere brug zijn geluk zal vinden. De schoenmaker moet drie dagen en drie nachten op de brug staan totdat iemand hem aanspreekt.…

mop uit 1973
 • In man en in frou wienen troud. It hiet dat dy man in hiele rike heit hie, mar doe't dy stoar en it op erven oankaem
 • , wienen der safolle skulden, dat der waerd mar fiif persint útbitelle. Dat wie in skeintsje, en de frou naem dat har man tige
 • Toen de rijke vader van een man stierf, bleek hij zoveel schulden achter te laten, dat zijn zoon slechts vijf procent
 • kreeg uitbetaald. Diens vrouw nam het haar man kwalijk en kon het niet laten bij elke gelegenheid te zeggen: die vijf
 • man
 • rijk
 • Toen de rijke vader van een man stierf, bleek hij zoveel schulden achter te laten, dat zijn zoon slechts vijf procent kreeg uitbetaald. Diens vrouw nam het haar man kwalijk en kon het niet laten bij…

sage uit 1974
 • man mei sinten, doe't er dea wie. Hy die yn syn lettere jierren hwat er woe. Strykjildskriuwe mocht er ek graech dwaen
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.
 • man
 • rijk
 • Man kan kat over vaart laten springen. Heeft veel verstand van klokken. Hij is rijk, int veel strijkgeld.

sage uit 1970
 • mei in hiele protte jild. Dat hie dy mynhear letter bidobbe yn in kiste. Doe't er dea wie, spokke dy man dêr om. Hy hie
 • Op de plaats waar een slot had gestaan spookte na zijn dood een man die zijn geldkist had begraven. De kist kon nooit
 • man
 • rijk
 • Op de plaats waar een slot had gestaan spookte na zijn dood een man die zijn geldkist had begraven. De kist kon nooit opgegraven worden.