Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

50 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • hom ien zak stoppen. Mor op ens begon dat viske te proaten. Och man, loat mie toch weer vrij; as ie 't doun, den ken je
 • van mie kriegen wat ie hemmen willen. Mit niks ien hoes komen, doar haar ol man 't nait op begrepen en dat zee e. Mor 't
 • de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn wensen vervuld zullen worden. De man vertelt
 • dit verhaal aan zijn vrouw en zij wordt hebzuchtig. Ze dwingt haar man om naar de vis te gaan en om een beloning te vragen
 • man
 • rijkdom
 • Een arme visser leeft met zijn vrouw in een pispot. Op een dag gaat hij vissen en vangt hij een goudvis. Deze vis haalt de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn…

sage uit 1966
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat
 • man
 • rijkdom
 • Een man vertelt een variatie op het verhaal van Pealtsje van Easterlittens [Oosterlittens]. De schoenmaker droomt dat hij zijn geluk zal vinden op de brug van Wurdummerdyk [Wirdummerdijk] naar…

sage uit 1937
 • van een rijke boer. De jonge vrouw bedacht een middel om haar man aan de macht van het witte wief te ontrekken. Verkleed
 • een man die haar weet te verdrinken.
 • man
 • rijkdom
 • Een wit wief staat erom bekend dat ze jonge boerenzoons meelokt naar haar verblijf. Een arme boerenzoon kent het rijmpje waarmee haar macht gebroken kan worden, en gaat naar haar toe. Op het…

sprookje uit 1970
 • . "Ten tweede..." "Kies de hemel," riep Sint Pieter luider, en hij trok de smid aan zijn mouw. "Laat me met rust, man
 • van de smidse geklopt en Smidje-Smee riep: "Kom maar binnen." De klink werd opgetild en een oude, manke man kwam binnen
 • boom, een stoel en een beurs waar niemand uit kan, zonder dat hij het wil. De smid vervalt in armoede. De man verkoopt zijn
 • en ranselt hem af. De duivel belooft hem weer tien jaar van rijkdom voor hij terug zal komen. Na weer tien jaar komen
 • man
 • rijkdom
 • Een smid beslaat de hoefijzers van een ezel van twee arme mensen. Het zijn Onze-Lieve-Heer en Sint Pieter. De smid wil er geen geld voor krijgen. De smid wordt om zijn goedheid beloont en mag drie…

sprookje uit 1970
 • gauw ergens in een hoek neerzette en hem daar liet staan. Een half uur later kwam er een man langs, die haar vroeg of ze
 • huis gebracht, die onze Jan daarginds in het bos gevonden heeft. Ga maar eens kijken." De man zag dadelijk, dat het goud
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het
 • man en de vrouw proberen tevergeefs de handelaar te achterhalen. De vrouw haalt een deur van huis, omdat ze de woorden van
 • man
 • rijkdom
 • Een man vindt een pot met geld. Hij wil het niet aan zijn vrouw vertellen uit angst dat zij het door vertelt en ze het geld dan moeten afstaan. Hij zegt haar daarom dat het een pot ijzer is. De vrouw…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • rijkdom
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1892
 • De drie wensche Der was er is 'n rikke man, die erg veul goed dee. Nou gebeurde-n-'t op 'n zekere dag, dat de Eere
 • Jezus op z'n omzwurvinge-n-op aerde met z'n apostele an 't uiès van die man kwam, en om nachtverblèif vroeg. Natuurlik wazze
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de
 • zolang als de man dat wil. Na honderd jaar komt de Dood om de man te halen. De man vraagt of de Dood voor hem een paar vijgen
 • man
 • rijkdom
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1893
 • vieren vaarden zij voort. Een eind verder zagen zij weer op den oever van de rivier een man zitten, die een kanonkogel aan
 • met vijven en ze vaarden verder. Wanneer ze weer een tijdlang gevaren hadden, lag daar op den oever een man met zijn oor
 • onderweg acht mannen tegen: een reus, een hardloper, een man met een bijzonder goed gehoor, een scherpschutter, een man met
 • zijn buik vol rook, een man met dertig winters, een man die zo hard kan blazen als de wind en een man die heel veel kan
 • man
 • rijkdom
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

mop uit 1971
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en
 • wordt zij boos en slaat hem. Als ze merkt dat het de boer is, vlucht ze samen met haar man. De man loopt op zijn vlucht de
 • man
 • rijkdom
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…
96.jpg

sage uit 1968
 • Der wie in man, dy hie in apelbeam achter hûs stean. Mar dy apelbeam bleau altyd like sutrich. Hy woe beslist net
 • groeije. De man gong hinne en graefde der omhinne. Doe stjitte hy mei de lodde op hwat. Hy sjen. Doe wie dat in potsje mei in
 • Een man heeft een appelboom achter zijn huis staan die maar niet wil groeien. Als hij er omheen graaft, stuit hij met
 • ." Nu was de appelboom wel een stukje gegroeid sinds de man er omheen had gegraven, maar echt welig groeien doet hij nog
 • man
 • rijkdom
 • Een man heeft een appelboom achter zijn huis staan die maar niet wil groeien. Als hij er omheen graaft, stuit hij met zijn spade op iets hards. Hij vindt een potje met een deksel erop, die vol zit met…

mop uit 1953
 • biteljen. Doe forsûpte de man dy èk, hwant hy tocht net oars as dat it deselde wie en dat er heal wurk makke hie. Doe't er dan
 • . "Och heden," sei se, "nou binne se alle trije forsûpt, myn man ek. Dat wie de bidoeling net."
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever
 • beschoren en de sluwe vrouw raakt haar man kwijt.
 • man
 • rijkdom
 • Een rijke vrouw is getrouwd met één van drie gebochelde broers. Omdat ze de twee inwonende broers van haar man liever kwijt dan rijk is, besluit ze hen op een voordelige manier weg te werken. Ze…

sage uit 1968
 • Tichte by de Fjouwer Roede is de Spoekloane. Der wie us in man dy roan dêr lâns. 't Wie by nacht. Piter hiet dy man. Hy
 • Een rijke man wordt op zijn tocht naar huis plotseling begeleid door een dikke zwarte hond. De hond is zijn beschermer
 • man
 • rijkdom
 • Een rijke man wordt op zijn tocht naar huis plotseling begeleid door een dikke zwarte hond. De hond is zijn beschermer: het dier verhindert twee schurken de rijkaard te beroven.

sage uit 1966
 • uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de stal bleken geen dieren aanwezig, alleen
 • man
 • rijkdom
 • In een slot woonde vroeger een schatrijke kerel. Schooiers bezochten hem vaak om iets te drinken te krijgen. Als ze uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de…

sprookje uit 1968
 • Der wie us in man dy wie nergens bifreesd foar. Hy wist net hwat it wie: ergens bang foar wêze. Doe sei er by himsels
 • kaem helle har man op en dy stie him to wurd. "Né," sei mynhear, "ik hâld der gjin sliepers op nei, mar as jo ûnderdak ha
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst
 • te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven kamers. Alhoewel hij allerlei vreemde
 • man
 • rijkdom
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven…

sage uit 1968
 • Der wie us in man, dy hie him oan 'e duvel forkocht. Hy moest noadich jild brûke, dat hy tocht, der mat mar in slim set
 • ryksdaelders smite. Mar dy man gong hinne en sloech earst de boazem der ûnder wei en doe hong er de koer op. Doe de duvel mar oan
 • Een man met een duivelspact kampt met geldgebrek. Hij spreekt met de duivel af een mand aan de hanebalk op te hangen
 • . De duivel zal de mand vullen met rijksdaalders. De man is de duivel te slim af door de bodem uit de mand te verwijderen
 • man
 • rijkdom
 • Een man met een duivelspact kampt met geldgebrek. Hij spreekt met de duivel af een mand aan de hanebalk op te hangen. De duivel zal de mand vullen met rijksdaalders. De man is de duivel te slim af…

sprookje uit 1970
 • pakke." Hy soe krekt fuort, doe kom der in âld man by him. Dy sei: "Ik bin hjir de lêste dagen faek lâns kaem en dan seach
 • wurde. Mar ik gean nou fuort, hwant it hat allegear neat jown." "Ja," sei de âld man, "gean mar gau werom. Op dromen kin in
 • welgemoed naar de hoofdstad en neemt plaats op een brug. Net als hij de moed op wil geven, komt een oude man hem vragen wat hij
 • daar toch doet. De schoenmaker vertelt de oude man over de droom.De oude man wimpelt de droom af als bedrog en vertelt over
 • man
 • rijkdom
 • Een arme schoenmaker in Hindeloopen droomt dat hij in Amsterdam op een zekere brug zijn geluk zal vinden. De schoenmaker moet drie dagen en drie nachten op de brug staan totdat iemand hem aanspreekt.…

sprookje uit 1978
 • Dêr wie in tige rike âldfaem, dy woe wol oan 'e man. Hja gong hinne en liet in adfortinsje yn 'e krante sette. Dêr stie
 • Een rijk meisje kondigt aan te trouwen met de man die raad weet op alle vragen die zij zich stelt. Kandidaten worden
 • man
 • rijkdom
 • Een rijk meisje kondigt aan te trouwen met de man die raad weet op alle vragen die zij zich stelt. Kandidaten worden middels een advertentie in de krant opgeroepen. Een boer spoort zijn drie zoons,…

mop uit 1979
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij vrienden - op de voet zal trappen als
 • hij naar haar idee voor het fatsoen genoeg gegeten heeft. Als een grote hond de man op de voet trapt, denkt de man dat dit
 • man
 • rijkdom
 • Een vrouw spreekt met haar gulzige man af dat zij hem - als ze op bezoek zijn bij vrienden - op de voet zal trappen als hij naar haar idee voor het fatsoen genoeg gegeten heeft. Als een grote hond de…

mop uit 1980
 • Der wie in man, dy krige ûnderweis in ûngelok en lei biwusteloas oan 'e kant fan 'e wei. De ambulance kom delsetten en
 • der woarde dy man yn laden. Sa waerd er nei 't sikenhûs ta riden. Doe't er by kaem lei er op in bêd en dêr stie in suster
 • Een arme man krijgt een ongeluk en belandt in het ziekenhuis. Als de verpleegster vraagt hoe de man verpleegd wil
 • worden - eerste, tweede of derde klas - antwoordt de man dat hij derde klas verpleegd wil worden omdat hij 'zo arm als een
 • man
 • rijkdom
 • Een arme man krijgt een ongeluk en belandt in het ziekenhuis. Als de verpleegster vraagt hoe de man verpleegd wil worden - eerste, tweede of derde klas - antwoordt de man dat hij derde klas verpleegd…

mop uit 1651
 • man
 • rijkdom
 • Een jongeman vraagt een vrouw ten huwelijk die iets rijker is dan hijzelf. Zij antwoordt hem dat ze alleen maar haar gelijke wil trouwen, waarop hij zegt dat het ongelijk (onrecht) moet zijn die het…

sage uit 1978
 • later voor haar geopend werd en een flinke forse man stond in de deuropening. 'Wat moet je, vrouwtje?' 'Ach, meneer, zou ik
 • hier mogen overnachten?' De man keek haar onderzoekend aan en vroeg toen: 'Ben je erg bang uitgevallen?' 'Waarom zou ik
 • spook telt. Het vrouwtje vertelt haar gastheer van haar nachtelijk avontuur. De man slaat vervolgens de vensterbank kapot en
 • man
 • rijkdom
 • Een bedelvrouwtje komt op een stormachtige nacht aan bij een huis met een spookkamer. Ze mag daar overnachten. De tweede nacht komt er een spook binnen die op de vensterbank begint te slaan. Er rolt…

legende uit 1925
 • DE VRIJMETSELAAR. Te Maastricht was een man van "hoogen kom af" en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld
 • wat, hoort wat. Hij moest zijn krachten in dienst van de Loge stellen en vrijmetselaar worden. De man, die geen andere
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te
 • man
 • rijkdom
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

exempel uit 1970
 • Exempel. Het was een heylich man, die wart ghevoert mitten gheest in die helle. Daer sach hi mennigherhande grote pine
 • Een heilig man is via zijn geest in de hel, waar hij veel ellende ziet. Zo ziet hij de zielen van een rijke man en
 • van de hel, om er nooit meer uit te komen. Hun rijkdom, wijsheid en valse lust heeft nu geen enkel nut meer.
 • man
 • rijkdom
 • Een heilig man is via zijn geest in de hel, waar hij veel ellende ziet. Zo ziet hij de zielen van een rijke man en diens zoon ruzie maken. De twee beschuldigen elkaar van hun verdoemenis en vervloeken…

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een rijc man, die hadde grote vlijt teten wat dat hi best mocht. Dese man starf ende wart begraven
 • Een rijke man die graag zijn maag vulde met allerlei lekkernijen wordt na zijn dood opgegraven. Er komt een enorme
 • stank uit de kist en voor de mond van de overleden man blijkt een dikke worm te zitten. Deze worm werd aangetrokken door al
 • man
 • rijkdom
 • Een rijke man die graag zijn maag vulde met allerlei lekkernijen wordt na zijn dood opgegraven. Er komt een enorme stank uit de kist en voor de mond van de overleden man blijkt een dikke worm te…

sage uit 1919
 • schildwacht. Angst gevoelde ze niet. Ze ging op haar knieën zitten, en boog zich over de bedrand heen. De man, die op en neer
 • half geopend. Ze droeg er zorg voor, om ze dadelijk te sluiten, zoodra de man naar haar keek. Door het smalle kiertje
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • man
 • rijkdom
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…
cohen11.jpg