Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

134 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • roepen
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1955
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.
 • man
 • roepen
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.

personal narrative uit 1999
 • anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt het sterk op d'r hart om voor Arthur te gaan bidden. Dus ze maakt haar man
 • man
 • roepen
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

sage uit 1966
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het
 • man
 • roepen
 • Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, had een man een visioen. Hij zag overal bloed en de vrouwen vreesden voor het leven van hun mannen toen die opgeroepen werden om te vechten.

sage uit 1966
 • Tusken Surhuzum en Stiensgea stiet de grifformearde tsjerke. Der wenne yn Stiensgea in âld man, dat wie in profeet. Hy
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen
 • man
 • roepen
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen 'maak het stevig, want het is voor de duivel'. Later is op die plek de…

broodjeaapverhaal uit 1987
 • Dubbel dood `Absurd verhaal uit de oorlogsjaren. Een oude man en zijn zoon krijgen na lang aandringen bij de Duitsers
 • loopt de zoon het perron op. Intussen stapt een Duitse officier de coupé binnen, ziet de oude man zitten, steekt zijn arm
 • man
 • roepen
 • Tijdens de oorlog bezoeken een vader en een zoon Rome. De vader overlijdt er en de jongen zet hem als een slapende reiziger in een treincoupé neer. 's Nachts verlaat de zoon de coupé even, en komt…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • Superman `Een man fietste 's avonds na een cursus aan de Volksuniversiteit op weg naar huis langs een groot huis
 • tafereel aan: een man in een kast en een vrouw vastgebonden op het bed. Het verhaal erachter was even onwaarschijnlijk. Het
 • Een man hoort een paar keer hulpgeroep uit een huis komen. Hij waarschuwt de politie. Ze vinden in de slaapkamer een
 • vrouw vastgebonden op het bed, en een man in een Superman-pakje in de kast. Het echtpaar was een seksspelletje aan het
 • man
 • roepen
 • Een man hoort een paar keer hulpgeroep uit een huis komen. Hij waarschuwt de politie. Ze vinden in de slaapkamer een vrouw vastgebonden op het bed, en een man in een Superman-pakje in de kast. Het…

mop uit 1965
 • In de Paulus Potterstraat woont op twee hoog een man die in de ziektewet zit, maar niet ziek is. De man zit op het dak
 • Potterstraat en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Waarop die vrouw tegen haar man op het dak
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen
 • voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man dat de controleur van de ziektewet er is, en
 • man
 • roepen
 • Een man zit in de ziektewet, maar is niet ziek. De loodgieter komt voor een kapotte wc en roept: "Hé mevrouw, we komen voor dat schijthuis van u dat niet werkt." Daarop waarschuwt de vrouw haar man…

mop uit 1970
 • Een agent loopt langs de gracht. Opeens ziet hij een man in de gracht spartelen die roept: "Help, help, ik verdrink
 • Een man in de gracht roept om hulp omdat hij verdrinkt. Een agent roept terug: "Da's maar goed ook: anders kreeg je een
 • man
 • roepen
 • Een man in de gracht roept om hulp omdat hij verdrinkt. Een agent roept terug: "Da's maar goed ook: anders kreeg je een bekeuring, want je mag hier niet zwemmen!"

mop uit 1971
 • Sy wiene hjir froeger oen't graven, doe 't Eisinga(?)rek hjir groeven is. Mar ien man dy groef hwat djipper, hwant hy
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn
 • man
 • roepen
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.

mop uit 1968
 • het gedaan. Die heeft de kool gestolen." Doe sei de frou fan 'e koster gau tsjin har man: "Dûk dy, Jan." (beide
 • stronk geraakt wordt, is de dader, aldus de dominee. De vrouw van de koster roept gauw 'Bukken Jan' tegen haar man om de
 • man
 • roepen
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • man
 • roepen
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1968
 • Een man hoorde eens duidelijk een vogel roepen: "Rijke lui, rijke lui."
 • man
 • roepen
 • Een man hoorde eens duidelijk een vogel roepen: "Rijke lui, rijke lui."

Trefwoorden: horen, lui, man, rijk, roepen, vogel, zeggen


mop uit 1968
 • man
 • roepen
 • Er was eens een houthakker met drie dochters. Hij kwam op een dag thuis en vertelde dat hij een pot met koperen munten had gevonden. Deze had hij voor een tientje verkocht aan een jood. Een munt had…

sage uit 1968
 • man
 • roepen
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

sage uit 1968
 • man
 • roepen
 • Vier mannen zijn eens met een zwarte kat in een zak drie keer om het huis van een vrijmetselaar heen gelopen. Zij wilden een wisseldaalder hebben. Elke keer bij de deur aangekomen, riepen ze: "Wie…

sage uit 1968
 • Doomny de Kok fan Ulrum, de man fan 'e ôfskieding, hie earst in protte fijannen. Op in joun woarde er roppen by in
 • Twee mannen wilden eens een dominee ombrengen. Ze lieten hem bij een zieke roepen, en wachtten hem op onder een
 • man
 • roepen
 • Twee mannen wilden eens een dominee ombrengen. Ze lieten hem bij een zieke roepen, en wachtten hem op onder een bruggetje. Maar toen de dominee aan kwam, was hij niet alleen, aan weerskanten van hem…

sage uit 1962
 • Op 'e Feanster brêge hat us ien in stim heard út 'e feart wei, dy't rôp: "De tijd is verschenen, de man is der niet."
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • man
 • roepen
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."

sage uit 1967
 • In nachtmerje koe in man wêze as in frou. By de froulju kom in man as nachtmerje, by de manlju in frommeske. Fan sawn
 • man
 • roepen
 • Een oude vrouw zei op een ochtend tegen haar kleindochter dat er die nacht een nachtmerrie bij haar geweest was, en dat ze geprobeerd had haar wakker te maken. De kleindochter vroeg wat ze dan had…

mop uit 1967
 • Een man wilde eens met een zekere Sara trouwen, maar zij wilde hem niet. Toen heeft hij door de schoorsteen naar haar
 • man
 • roepen
 • Een man wilde eens met een zekere Sara trouwen, maar zij wilde hem niet. Toen heeft hij door de schoorsteen naar haar geroepen dat zij zou trouwen met Roelof Smid. Zij dacht dat de Heer tot haar…

sage uit 1967
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's
 • man
 • roepen
 • Een man was op weg van Strobos naar zijn ouders in Dokkum. Het ging erg slecht met zijn vader. Onderweg vlogen ka's over zijn hoofd die 'kaah-kaah' riepen. Iemand vroeg hem wat dat betekende, en hij…

sage uit 1967
 • Dêr by 't Godloas Tolhûs kom froeger us in man oanriden oer iis. 't Wie al hiel let. Under 'e brêge sakke hy troch 't
 • iis. "Help! Help!" rôp er. Mar der wie net ien dy't him holp, hoewol se hearden it wol. Dy man is dêr fordronken. Doe
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en
 • man
 • roepen
 • Een schaatsrijder zakte onder de brug eens door het ijs. Op zijn hulpgeroep reageerde niemand. De man is verdronken, en toen heeft het tolhuis de naam 'Goddeloos tolhuis' gekregen.

sage uit 1968
 • . Wetterbos neamden wy sa'n ding. Krekt hied er sa'n wetterbos makke, doe kom der ynienen in hiele lange man oan, dy stie foar him
 • . Doe gong dy man njonken de skuorre lâns. Doe wied er by de hoeke west en doe wied er samar ynienen wei west en hy hie neat
 • Een jongetje wordt opgeschrikt door een lange, onbekende man die niets zegt. Als het jongetje hem langs de schuur volgt
 • , verdwijnt de man even plotseling als hij verschenen is. De hulp van een roomse man wordt ingeschakeld, maar ook hij kan de man
 • man
 • roepen
 • Een jongetje wordt opgeschrikt door een lange, onbekende man die niets zegt. Als het jongetje hem langs de schuur volgt, verdwijnt de man even plotseling als hij verschenen is. De hulp van een roomse…

sage uit 1966
 • wenne oan 'e hurde wei. Sy jammere: "O, myn leave man! Myn leave man!" Mar yn werklikheit wie hja der net en der skilde
 • Keimpe neat. In wike neitiid, krekt op deselde ûre wie 't gejammer der wer: "O myn leave man! Myn leave man!" Doe hie Keimpe
 • Op een dag is de stem te horen van een vrouw die jammert: "O, mijn lieve man!" Maar de vrouw was daar helemaal niet, en
 • haar man scheelde niets. Een week later, op precies hetzelfde tijdstip was weer hetzelfde te horen. Haar man had toen op de
 • man
 • roepen
 • Op een dag is de stem te horen van een vrouw die jammert: "O, mijn lieve man!" Maar de vrouw was daar helemaal niet, en haar man scheelde niets. Een week later, op precies hetzelfde tijdstip was weer…

sage uit 1966
 • Een man moest 's nachts vaak zijn bed uit. Buiten zag hij dan een lijkkoets voorbij komen. Hij telde altijd de mensen
 • man
 • roepen
 • Een man moest 's nachts vaak zijn bed uit. Buiten zag hij dan een lijkkoets voorbij komen. Hij telde altijd de mensen die erachteraan liepen. Maar hij wist nooit wie er gestorven was.