Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • man
 • schelden
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • man
 • schelden
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

mop uit 1996
 • Datum : 17/09/1996 20:03:46 Een man zegt tegen zijn vrouw: "Ik voel me klote." Waarop de vrouw zegt: "Dan moet je je
 • Een man zegt tegen zijn vrouw: "Ik voel me klote." Waarop de vrouw zegt: "Dan moet je je handen uit je zak halen."
 • man
 • schelden
 • Een man zegt tegen zijn vrouw: "Ik voel me klote." Waarop de vrouw zegt: "Dan moet je je handen uit je zak halen."

mop uit 1998
 • man
 • schelden
 • Jantje wil graag zijn bijdrage leveren aan het alfabetspel in de klas, maar de juf is bang dat hij iets vies zal zeggen en geeft hem geen beurt. Pas als Jantje belooft geen vies woord te zeggen, mag…

sage uit 1966
 • By de Greate kamp yn 'e Harkema wie ris in man dy tjirge him wakker. Hy flokte en ketterminte en biwearde by heech en
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die
 • man
 • schelden
 • Een man gaat altijd vreselijk tekeer. Als hij al vloekend beweert dat hij niet bang is voor de duivel, verschijnt die aan hem. De duivel slaat hem zo hard neer dat het huis op zijn grondvesten staat…

sage uit 1967
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege
 • man
 • schelden
 • Een echtpaar is altijd aan het kaartspelen. De man van het stel kan vreselijk vloeken. Ook stuurt hij soms een lege fles drank met een kaart weg. De fles komt later gevuld weer terug. Dat is het werk…

mop uit 1970
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een
 • man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje' genoemd wordt zegt pesterig dat het een
 • man
 • schelden
 • Een man genaamd Jehannes wordt vaak uitgescholden voor 'hondje'. Als hij eens op zijn aardappellandje is, vraagt een man - wiens scheldnaam 'prûk' is - hoe het met de oogst staat. De man die 'hondje'…

mop uit 1659
 • een vuil woort veeltijdts in de mondt hadde, docht hem daer mede te behelpen. Hy krijght een arm man, doch een gauwert, by
 • , ten mocht niet ghelden hy most de Man selfs spreken, ten laetsten komt Heer Pachter voor, dien de arme Man dus vraeghe
 • haalt de wijnkoper zijn gram. Hij laat een man een onzinnige vraag stellen, waarop de ontvanger een vloek met 'stront' laat
 • horen. De man betaalt hierop meteen met 'stront' (eigenlijk uitgekauwd brood), waarop de wijnkoper vraagt of iedereen
 • man
 • schelden
 • Een wijnkoper smokkelt wijn zonder belasting te betalen, zelfs onder de ogen van de ontvangers. Later nemen de ontvangers wraak en laten de wijnkoper voor al zijn misstappen boeten. Eén van de…

sage uit 1969
 • Een vissersman stond eens dronken bij het graf van zijn vriend te vloeken en te schelden. Hij zei: "Wat lig je hier
 • man
 • schelden
 • Een vissersman stond eens dronken bij het graf van zijn vriend te vloeken en te schelden. Hij zei: "Wat lig je hier toch te stinken? Ik zou veel liever twintig voet diep in de zee liggen." De keer…

mop uit 1969
 • Der wienen in man en in frou, dy hienen altyd rúzje. De frou sei dan altyd tsjin him: "Och, dû smarge luzeknipper, hâld
 • forsûp ik dy." Mar sy sei 't like linich wer. Doe sei de man: "Nou giest op 'e harsens de feart yn." It minske gong kopke
 • Een vrouw schold haar man altijd uit voor luizenknipper. Op een keer was de man het zo zat dat hij haar in de sloot
 • man
 • schelden
 • Een vrouw schold haar man altijd uit voor luizenknipper. Op een keer was de man het zo zat dat hij haar in de sloot wierp. De vrouw ging kopje onder, maar met haar handen maakte ze boven water een…

sage uit 1978
 • buitendeur een oude weefstoel staan. Daar ging hij op zitten. Even later viel hij in diepe slaap. Hoe lang de man geslapen had
 • vioolspeler best gebruiken. Zij trokken de arme man in hun kring en dwongen hem tot spelen. Hij speelde en speelde, tot het zweet
 • man tot onophoudelijk spelen. Met het spelen van een vrome melodie kan hij het heksenspel stopzetten.
 • man
 • schelden
 • Op de avond voor kerst klopt een rondreizende vioolspeler aan bij een boerderij om onderdak. Wachtend in een weefstoel begint hij te spelen, waarop de stoel begint te zweven naar de plek waar heksen…

mop uit 1651
 • , dat het de coninck hoorde: 'Wat leelijcker man is dat!' 'Swijg stil, vrouwtje', seyde hij, 'het mocht mij licht aen mijn
 • lelijke man is dat!' De koning, die het gehoord heeft, zegt: 'Wees stil, vrouw, dat is slecht voor mijn huwelijk.'
 • man
 • schelden
 • Een vrouw probeert in de buurt van koning Karel II te komen om hem te bekijken. Als ze hem ziet roept ze uit: 'Wat een lelijke man is dat!' De koning, die het gehoord heeft, zegt: 'Wees stil, vrouw,…

sage uit 1962
 • Op Cabouw was d'r een jongen, die altijd liep te schelden op ongelukkige mensen. Later is hij zelf ongelukkig geworden
 • . Hij vergooide zich met een steen. Hij kreeg een bult. In Willige Langerak was er een man, die altijd maar zei: "Ik verlam
 • In Cabouw was er een jongen die altijd liep te schelden op ongelukkige mensen is later zelf ongelukkig geworden. In
 • Willige Langerak was er een man, die altijd maar zei: "Ik verlam 't", als hij iets niet wou doen. Later is hij zelf lam
 • man
 • schelden
 • In Cabouw was er een jongen die altijd liep te schelden op ongelukkige mensen is later zelf ongelukkig geworden. In Willige Langerak was er een man, die altijd maar zei: "Ik verlam 't", als hij iets…

mop uit 1651
 • man
 • schelden
 • Marcus meent dat er een vleermuis door zijn kamer vliegt. Omdat hij doodsbang voor vleermuizen is, schreeuwt hij moord en brand. Zijn knecht komt hem te hulp, maar die vindt geen vleermuis. Ontstemd…

lied uit 1933
 • man
 • schelden
 • Drie herders vinden een kind als ze op jacht zijn, en nemen het mee naar de herberg. Hier bestellen zij bier, dat tot hun ontzetting veranderd is in bloed; een teken van God! Het kind waarschuwt ze…

sage uit 1967
 • man was n loeder west veur heur. Hai schol de ganse dag en gaf heur ook nog wat op t jak. Loater is e dood goan en door
 • Een oude vrouw was bang voor haar man die al lang dood was. De man was altijd slecht voor haar geweest, en na zijn dood
 • man
 • schelden
 • Een oude vrouw was bang voor haar man die al lang dood was. De man was altijd slecht voor haar geweest, en na zijn dood liet hij zijn vrouw nog niet met rust. Ze zag hem rond het huis lopen, hij zat…

sprookje uit 1647
 • docht die te vinden; alzo 'er zo menig vergeefs na gezocht had. Artus voer op nieu, met hen te schelden, uyt; maer won niet
 • besten dat hy kon, met kruyden te nuttigen. Hy quam endelijk by een kleyn huysje, daer een oud man met een oude vrou in
 • zoeken, deze meldt zich, loopt over het gouden tapijt en wordt door de prinses aangewezen als haar man. De twee broers moeten
 • man
 • schelden
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…

sage uit 1951
 • In Koekange leefde een man, die een keuterijtje had, een klein boerenbedrijfje. hij kon zichzelf en zijn gezin er mee
 • geen melk meer en de geiten maar heel weinig. En toen zijn vrouw de man verweet dat ze wel gek moest zijn geweest dat ze
 • dat de boer begrijpt dat het niet klopt. Hij ziet dat de voeten van de man bokkepoten zijn, en weet dan voldoende. Zijn
 • vrouw verzint een taak die nooit zal afkomen, waarop de man, de duivel, met zijn linkervoet op de grond stampt waardoor een
 • man
 • schelden
 • Arme boer staat op het punt zich op te hangen als er een zwerver verschijnt die wel voor niets voor hem wil werken. Voorwaarde is dat als er geen werk meer is, de boer moet doen wat hij zegt. De boer…

mop uit 1651
 • twee wenschen, sij sullen u geworden.' R. 'Dat mijn man en ik vrolijck mogen leven en salich sterven.' R. 'Het geschiede
 • mijn man thuys komt? R. 'Ja, maer wij gaen heenen. Weest evenwel verseeckert dat gij niet vergeefs sult wenschen.' Drie
 • ze en krijgt vier wensen, waar ze graag met haar man over wil beslissen. Terwijl ze op haar man wacht zit ze met haar
 • ze gebruikt de tweede wens om het weer weg te wensen. als de man terugkomt en hoort wat er is gebeurt, begint hij te
 • man
 • schelden
 • God en Sint Pieter zijn op reis op aarde. Ze komen in een dorpje waar niemand ze wat te eten geeft, behalve een arme vrouw die haar laatste gans voor ze slacht. Als beloning geven ze haar evenveel…

sage uit 1962
 • weeuwvrouw op dat spul, hier uit Langerak. Die mos uitscheie, enkele vanwege die kwaaie hand. Dat zat hierin, haar man was
 • de kwade hand in de hofstee zat. De man van de weduwe was namelijk vloekend gestorven en vervloekte zo de boerderij.
 • man
 • schelden
 • Vroeger was er een hofstee waar een weduwe woonde. Zij scheidde mos uit en elk jaar stierf er veel vee. Dit kwam omdat de kwade hand in de hofstee zat. De man van de weduwe was namelijk vloekend…

mop uit 1301
 • DITS VAN DEN MAN DIE GHERNE DRANC Dits vanden man die herde gherne Tilec was inde tauerne Ende langhe duerde ende
 • qualike lichte. Si stont op ende beuede ende vergichte: Dat hi moet hebben ongheual, Haer man, eer hi comen sal. Desen
 • DITS VAN DEN MAN DIE GHERNE DRANC
 • Een man die bijna al zijn tijd doorbrengt in de kroeg wordt uitgescholden door zijn vrouw, omdat hij haar en hun kind
 • in armoede achterlaat. Maar, zoals de man de volgende dag in de kroeg vertelt aan zijn vrienden, wordt hij toch weer in
 • man
 • schelden
 • Een man die bijna al zijn tijd doorbrengt in de kroeg wordt uitgescholden door zijn vrouw, omdat hij haar en hun kind in armoede achterlaat. Maar, zoals de man de volgende dag in de kroeg vertelt aan…