Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

30 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • man
 • schuld
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

sage uit 1966
 • alle jild dat der noch wie. Doe sei dy man tsjin syn wiif: Ik keapje fan dy in buorrel. Doe hie it wiif de stûr. Hja sei
 • kastelein deed het voorkomen alsof dat de schuld van de klanten was omdat zij nooit contant zouden betalen. De leverancier sprak
 • en zijn vrouw wilden graag weer een nieuwe fles opentrekken, maar ze waren vrijwel blut. Met de ene stuiver die de man
 • man
 • schuld
 • De herberg 'De laatste stuver' is op deze manier aan zijn naam gekomen: de kastelein en zijn vrouw lustten zelf ook graag een borrel. Een keer hadden ze zoveel geld aan drank uitgegeven, dat ze de…

mop uit 1968
 • het gedaan. Die heeft de kool gestolen." Doe sei de frou fan 'e koster gau tsjin har man: "Dûk dy, Jan." (beide
 • stronk geraakt wordt, is de dader, aldus de dominee. De vrouw van de koster roept gauw 'Bukken Jan' tegen haar man om de
 • schuld op hem af te wentelen.
 • man
 • schuld
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

sage uit 1968
 • (sei Jan): "Nou man, as jo better wurde wolle, ìk ha de pillen. Dy komme út Washington, Noard-Amerika. As jo dy brûke
 • Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou voelen. De man wilde er eerst niet aan
 • man
 • schuld
 • Een marktkoopman was ernstig ziek en kwam voor de laatste keer op de markt om nog wat schulden af te betalen. Jan Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou…

sage uit 1968
 • . 't Wie 't wiif fan Gerben. Hja hie skulden makke doe't se noch leefde. Har man Gerben hie biloofd, hy soe dy skulden
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte
 • man
 • schuld
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts…

sage uit 1967
 • Myn pake fortelde: Der wienen us in man en in frou. Dy frou rekke us in kear great mei in oare man. Dat woarde har
 • eigen man gewaer. Doe sei har man tsjin har: "Ik sil der gjin spul om meitsje, en der noait wer oer prate, ast míj mar
 • Een man kwam er eens achter dat zijn vrouw was vreemd gegaan. Hij wilde de gulden hebben die ze daarmee verdiend had
 • , en ze zouden er nooit meer over praten. Maar elke dag met koffietijd of etenstijd nam de man die gulden uit zijn
 • man
 • schuld
 • Een man kwam er eens achter dat zijn vrouw was vreemd gegaan. Hij wilde de gulden hebben die ze daarmee verdiend had, en ze zouden er nooit meer over praten. Maar elke dag met koffietijd of etenstijd…

sage uit 1966
 • een schuld. Toen haar man de schuld snel betaalde, bleef ze weg.
 • man
 • schuld
 • Een dode vrouw kwam elke keer terug in haar huis en ging dan bij de zijkant van de kast staan. Op die zijkant stond nog een schuld. Toen haar man de schuld snel betaalde, bleef ze weg.

mop uit 1967
 • de klokken mee 'arm Dokkum', de ander 'is 't mijn schuld?' Toen ruilden ze van plaats en zeiden ze samen op maat 'kan ik
 • man
 • schuld
 • Twee kreupelen liepen eens door Dokkum. De ene kreupelde naar links en de ander naar rechts. De ene zei op de maat van de klokken mee 'arm Dokkum', de ander 'is 't mijn schuld?' Toen ruilden ze van…

mop uit 1979
 • leare." Doe kommen se in man tsjin mei in jonge. Dy jonge sei tsjin syn heit: "Sjoch heit, trije poepen." De iene poep sei
 • burgemeester har: "Hwa hat dy man formoarde?" Doe sei dy iene: "Trije poepen." "Hwerom dienen jim dat?" woe de burgemeester wite
 • later een dode man zien liggen, gaan ze naar de burgemeester toe. Als de burgemeester hen vraagt wie er schuldig is aan de
 • man
 • schuld
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste…

sage uit 1970
 • Twee schapen spoken 's avonds rond omdat een man een geldelijke schuld niet ingelost heeft. Als de man zijn schulden
 • man
 • schuld
 • Twee schapen spoken 's avonds rond omdat een man een geldelijke schuld niet ingelost heeft. Als de man zijn schulden betaald heeft, houden de schapen zich rustig.

mop uit 1973
 • Der wie in man dy kaem ris in kear yn in restaurant en bistelde dêr trije seane aeijen. Hy hie gjin sinten by him, dat
 • , doe't er de aeijen op hie, gong hy der stikum tusken út. In skoft letter rekke dy man nei 't bûtenlân ta en dêr gong 't him
 • Een man bestelt drie gekookte eieren in een restaurant, maar heeft geen geld bij zich en gaat er stiekem vandoor. Later
 • dag gaat hij weer naar het restaurant en vraagt de eigenaar of die hem nog kent. Hij wil zijn oude schuld betalen. De
 • man
 • schuld
 • Een man bestelt drie gekookte eieren in een restaurant, maar heeft geen geld bij zich en gaat er stiekem vandoor. Later gaat hij naar het buitenland, waar hij goede zaken doet, en rijk keert hij na…

mop uit 1651
 • Een gezelschap discussieerde erover welk geslacht de schuld had van de achteruitgang van de wereld. De vrouwen
 • verdedigden zichzelf, maar Joost van Leeuwen zei dat het hun schuld was, want Sara had zelf Abraham verzocht om met Hagar te
 • man
 • schuld
 • Een gezelschap discussieerde erover welk geslacht de schuld had van de achteruitgang van de wereld. De vrouwen verdedigden zichzelf, maar Joost van Leeuwen zei dat het hun schuld was, want Sara had…

sprookje uit 1893
 • gemompeld 'dat hij er dóór gesmeed was' en dat zijne smederij spoedig voor schuld zoude worden verkocht. Onder den indruk van
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
 • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
 • man
 • schuld
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1933
 • No. 346. Daar was eens een man en een vrouw en die hadden twee kinderen, het eene heette Doortje en 't andere Mieke. De
 • niet half vol - maar dat was toch haar schuld niet -. Later op den dag zei de moeder tegen de twee meisjes: "Gaat naar 't
 • man
 • schuld
 • De moeder van twee meisjes kan een van de meisjes, Doortje, niet uitstaan. Als de vader van de twee een paar dagen weg is draagt ze haar dochters een aantal taken op, waarbij ze Doortje echter altijd…

sprookje uit 1892
 • 1.46. Doortje en Mietje Daar was eens een man en eene vrouw en die hadden twee kinderen. Het eene heette Doortje en 't
 • brood, want haar emmertje was nog niet eens half vol - maar dat was toch hare schuld niet. Later op den middag zeide de
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat
 • , waar haar man smakelijk van eet. Hij vraagt weer waar de andere dochter is, waarop uit de schoorsteen een stem komt die
 • man
 • schuld
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 2010
 • een beest. Een gevaarlijke man die zich aan de aandacht van de gevangenisbewakers had weten te onttrekken. Hij was het bos
 • wordt geconfronteerd met een vreselijk verleden. Een schuld. De schuld van allen die door zijn gereden toen. De schuld van
 • man
 • schuld
 • De geest van een vermoorde studente waart op donkere, regenachtige avonden rond langs de Tempelbosweg bij Groningen. Ooit kreeg ze daar een lekke band, vroeg om een lift, maar niemand wilde stoppen.…

legende uit 1925
 • DE VRIJMETSELAAR. Te Maastricht was een man van "hoogen kom af" en rijkdom door omstandigheden buiten zijn schuld
 • verarmd. Dat had hem zoo het hoofd verdraaid, dat hij God alleen de schuld gaf en weinig meer aan zijn geloof deed. Van den
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te
 • man
 • schuld
 • Een man die buiten zijn schuld tot armoede vervalt komt in aanraking met vrijmetselaars. Zij stellen hem voor hem te helpen als hij eveneens vrijmetselaar wordt. Hij moet hiervoor zijn katholieke…

sage uit 1919
 • De wielewaal. De donder rommelde, toen de Man en de Vrouw uit het paradijs werden verdreven. Voor de poort van den
 • lusthof Eden stond de cherub met het bare zwaard, en terwijl de naakte voet van den man stiet tegen een kei, en hij
 • Man
 • man
 • schuld
 • De wielewaal die nooit had kunnen zingen omdat hij geen geluk en verdriet voelde, begint te zingen als hij de smart van Adam en Eva voelt als zij uit het paradijs worden verdreven.

exempel uit 1970
 • Een exempel. Het was een goet man ende een vrouwe, ende die man stont eens heylighes daghes vroe op ende dreef sijn
 • wech, ende si waende dattet haer man waer. Doe die vrouwe opstont, doe verweet sijt haren man ende sprac tot hem: „Ghi
 • Op een heilige dag staat een man vroeg op om aan het werk te gaan, terwijl zijn vrouw nog in bed ligt. Ondertussen
 • kruipt een indringer stiekem in het bed van de vrouw, die zich van geen kwaad bewust is. Zij denkt dat haar man naast haar
 • man
 • schuld
 • Op een heilige dag staat een man vroeg op om aan het werk te gaan, terwijl zijn vrouw nog in bed ligt. Ondertussen kruipt een indringer stiekem in het bed van de vrouw, die zich van geen kwaad bewust…

exempel uit 1970
 • die man: ,,Wie sijt ghi ?" Hi sprac: ,,Ic bint die u hier voerde". Doe sprac hi weder: „Ghi en sijt gheen enghel, mer ghi
 • het vagevuur. De engel geeft de schuld aan zijn ongeduldigheid en brengt hem weer terug in zijn eigen lichaam. De man
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de
 • man
 • schuld
 • Een zieke man is zeer ongeduldig en vraagt de Heer waarom hij hem zo straft. Dan komt er een engel tot hem die hem de keus stelt tussen twee jaar ziekte of twee dagen in het vagevuur. De man kiest…

exempel uit 1970
 • den keyser op een tijt daer hi te recht sat, ende si schreyde voer die gheen die haren man vermoert hadden, ende si
 • lieven man vanden live tonrecht totter doot ghebrocht. Dat wil ic waer maken ende ic wil een heet ijser voer hem draghen
 • man en komt verhaal halen bij de keizer. De keizer vertelt haar dat de graaf de keizerin oneerbaar had toegesproken, maar
 • de vrouw legt hem uit dat haar man zoiets nooit zou doen en dat zij bereid is een heet ijzer te dragen om zijn onschuld
 • man
 • schuld
 • Te Rome leeft keizer Otto wiens vrouw hem ontrouw is. Ook leeft daar een graaf met zijn vrouw, die zeer rechtschapen is, en zij hebben elkaar zeer lief. Op een dag spreekt de keizerin de graaf…

sage uit 1919
 • -dreigend, niet de schuld van den man bewijzen. Eerst dit geslacht weet, welke een vreeslijke misdaad er om het goud is gepleegd
 • tegelijkertijd gezien. Ze schenen dit jaar de zon te willen bereiken, en ze deden de lucht trillen. De man hoorde ze niet. hij
 • verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij een gierigaard was, die zijn geld alleen
 • man
 • schuld
 • Sinds een boer uit Muntjezijl getrouwd was met een rijke vrouw, dacht hij alleen nog maar aan al het geld dat ze verstopt had. waarom gaf de vrouw de man het geld niet? Omdat ze wel begreep dat hij…
cohen13.jpg

sage uit 1919
 • dochter, en men zeide, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw had haar vaste plaats aan het venster, waardoor zij
 • bepaalde vorm vreezen. Er kwamen nooit vreemde menschen in 't huis. De stilte was een deel der kamer, tot man en vrouw tezamen
 • , dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam, waar ze de voorbijgangers kon zien. Ze droeg
 • de vrouw, die werd mishandeld door haar man, miste haar moeder enorm omdat die haar niet meer kon beschermen. Op een dag
 • man
 • schuld
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…
cohen14.jpg

sprookje uit 1977
 • Een jonge man wordt verdacht van moord, maar in werkelijkheid is hij onschuldig. Toch besluit men hem uit de
 • man
 • schuld
 • Een jonge man wordt verdacht van moord, maar in werkelijkheid is hij onschuldig. Toch besluit men hem uit de leefgemeenschap te zetten, want men vindt hem eigenzinnig en tegendraads. Naakt, zonder…

sprookje uit 1973
 • It ingeltsje In reisber man wie fermoarde. Hy wie in iensume wei lâns kommen, dêr't twa bruorren oan wennen. Doe waard
 • mar ien kear bidde foar syn siel en dan moat er syn straf ynienen mar ha'. De man wie hielendal oerstjoer en fan 'e wize
 • Er wordt een man vermoord. Twee broers van hem worden verdacht. In het dorp waar de man gevonden is, gaat de rechter de
 • rechter heeft alles gezien en beschuldigt deze brutale broer van moord, want er kleeft bloed aan zijn handen. De man bekent
 • man
 • schuld
 • Er wordt een man vermoord. Twee broers van hem worden verdacht. In het dorp waar de man gevonden is, gaat de rechter de zaak onderzoeken. De inwoners van het dorp vinden dat er snel vonnis moet worden…