Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

224 resultaten voor ""

raadsel uit 1996
 • man
 • slapen
 • Hoeveel % van de mannen valt na het bedrijven van de liefde in slaap? Antwoord: Ongeveer 10%, de overige 90% moet nog naar huis.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • van één van hen, en het is de bedoeling dat er hevige sex zal gaan plaatsvinden. De man heeft echter zoveel gedronken, dat
 • ze weggaat een mooie keutel draait op de blote buik van de slapende man. Die keutel lag er nog toen hij wakker werd, want
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.
 • man
 • slapen
 • Dronken man kotst over vrouw heen, uit wraak poept ze op zijn buik.

sage uit 1999
 • : "Een slaapzak." AA: "Ja, hahaha, een slaapzak, ja." AB [soms moeilijk te verstaan]: "D'r was eens een man, die ging 's
 • , hamam, om zich te wassen enzo - die was buiten vroeger in de dorpen. Die wist iets over man met lange oren, dus wat hij kon
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt
 • uitvouwt en ermee boven zijn hoofd klapt. De man sterft van schrik aan een hartstilstand.
 • man
 • slapen
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt bang. Even later komt hij iemand tegen die hij voor de geest waarschuwt. Het…

sage uit 1966
 • wer nei hûs. Dan lei de man meastal to sliepen ûnder 'e tafel. Dan gong hja op bêd. Op in kear kom er wer dronken thús
 • 't hountsje der net mear, mar de man lei dea oer 't hûs. It hountsje hie him to pakken hawn, dat wie de kweade sels.
 • heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een keer is het weer zover. Als de vrouw naar
 • Het verhaal gaat over een man die als hij dronken is in huis de boel kort en klein slaat. Zijn vrouw zoekt dan haar
 • man
 • slapen
 • Het verhaal gaat over een man die als hij dronken is in huis de boel kort en klein slaat. Zijn vrouw zoekt dan haar heil bij de buren. Bij terugkomst ligt haar man onder de tafel te slapen. Op een…

sage uit 1996
 • Toen een man zijn zwangere vrouw sloeg, zei ze te hopen dat God een teken aan het kindje zou geven. Op een keer werden
 • man
 • slapen
 • Toen een man zijn zwangere vrouw sloeg, zei ze te hopen dat God een teken aan het kindje zou geven. Op een keer werden de vader en zijn gebochelde dochtertje gevolgd door een zwarte hond. Thuisgekomen…

sage uit 1967
 • Yn Garsthuzen (Grinslân) hearde ik op in nacht dúdlik saegjen yn 'e hûs. Wy leinen op bêd. Ik sei tsjin myn man: "Sil
 • man
 • slapen
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

personal narrative uit 1999
 • langs de kant van de weg geparkeerd onder een paar bomen. Het gebeurde voordat ze gingen slapen, meen ik, maar het kan ook
 • anders in Amerika een vrouw wakker en die krijgt het sterk op d'r hart om voor Arthur te gaan bidden. Dus ze maakt haar man
 • man
 • slapen
 • Een predikant en z'n maat worden overvallen door bandieten die hen overhoop willen knallen. De predikant biedt hen bijbels aan en de bandieten gaan ervandoor. Z'n maat hoorde het geluid van slagen.…

sage uit 1966
 • 'e âld man. In jonge neef sliepte sa lang by him as it lyk boven de ierde stie. Doe 't se in skoft lein hienen, gong it
 • lid fan 'e kiste: "Klap-klap", en alris wer "klap, klap." De âld man lei to triljen op bêd. "Gerben, Gerben," sei er op it
 • Een overleden vrouw wordt in een kist naast het bed gelegd. De man en een neef slapen in het bed, als de de deksel van
 • de kist horen rammelen. De man vreest dat de vrouw weer tot leven is gekomen, en de neef gaat kijken. Het blijkt dat een
 • man
 • slapen
 • Een overleden vrouw wordt in een kist naast het bed gelegd. De man en een neef slapen in het bed, als de de deksel van de kist horen rammelen. De man vreest dat de vrouw weer tot leven is gekomen, en…

sage uit 1966
 • kom ek by 't fjûr to sitten. In skoft letter woardde der wer kloppe. Doe wie dat in man op in hynder. Dy frege ek al of
 • er dy nachts dêr wol sliepe koe. Dat woarde èk tastien. Doe kom dy man èk by 't fjûr to sitten. Mar doe sei dy man
 • . Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven slapen. Na even bij het vuur gezeten te
 • vrouw inderdaad een man te zijn. Tegen bedtijd zegt de ruiter dat hij voor zijn paard wil slapen. Hij doet wat kleren om een
 • man
 • slapen
 • Op een donkere avond vraagt een vrouw aan een boer of ze kan blijven slapen en de boer nodigt haar uit bij zijn vuur. Even later staat er een man voor de deur die ook hij vraagt of hij kan blijven…

sage uit 1966
 • Op 'e Feanster Heide lei in man yn 'e nacht op bêd, doe hearde hy ynienen dat der bûtendoar hwat tsjin it kezyn oan
 • bûtendoar hwat del set dat fan hout wie en der waerd ek hwat boven op goaid. Wer gong de man der op ôf om to sjen, mar ek dizze
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij
 • man kijken, maar ook deze keer zag hij niets. Twee weken later stierf zijn zoon. Toen de kist het huis uit werd gedragen
 • man
 • slapen
 • Op de Feanster Heide hoorde een man op een nacht iets tegen het kozijn aanschaven. Toen hij buiten niets zag, ging hij weer terug zijn bed in. Even later werd er buiten iets van hout neergezet, en…

personal narrative uit 1966
 • Een man droomt dat hij de wekker laat vallen en 's morgens vroeg als hij moet opstaan gebeurt dit ook. Hij zegt tegen
 • man
 • slapen
 • Een man droomt dat hij de wekker laat vallen en 's morgens vroeg als hij moet opstaan gebeurt dit ook. Hij zegt tegen zijn kinderen dat hij dat al voorzien had.

sage uit 1966
 • Fogeltsjemoai dat wie in tsjoenster. Har âld man waerd soms yn 'e nacht wekker, dan lei der in pânse njonken him op bêd
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is
 • man
 • slapen
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is dan bezig met de hekserij.

sage uit 1966
 • Achter Ljouwert wenne in âld minske, dat koe tsjoene. Op in joun kom der in man by harren to praten. Hy praette mei de
 • man, hwant it âld minske siet yn 'e hoeke yn 'e stoel to sliepen. "Ik sei," frege er, "sliept it âldminske?" "Ja," sei de
 • Achter Ljouwert woonde een oude vrouw, die kon toveren. Een man komt op een avond langs om met haar te praten, maar ze
 • is de hele avond in diepe slaap en dus praat de man wat met haar man. Als de man uitgepraat is en weer naar huis gaat
 • man
 • slapen
 • Achter Ljouwert woonde een oude vrouw, die kon toveren. Een man komt op een avond langs om met haar te praten, maar ze is de hele avond in diepe slaap en dus praat de man wat met haar man. Als de man…

sage uit 1966
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man
 • was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon alvast wat stoelen te matten
 • man
 • slapen
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed
 • man
 • slapen
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sprookje uit 1888
 • beschaafde en onbeschaafde volken, het meest verspreid zijn, is wel die van een man in de maan. Laten wij eerst eens zien, wat
 • een man, die den zondag ontheiligde door een takkebos te stelen en toen voor straf in de maan geplaatst werd. Zoo
 • Motieven: A751. Man in the moon A751.8. Woman in the moon A751.1. Man in moon is person thrown or sent there as
 • punishment. C631. Tabu: breaking the sabbath A751.1.4. Man in moon banished there for stealing bundle of thorns
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.
 • man
 • slapen
 • Versies hoe het mannetje (vrouwtje) in de man terecht is gekomen.

sage uit 1965
 • kaem ris in man by Hinke Kaert, dy woe wite hoe 't it him yn syn houlik gean soe. "Hwatte?" sei Hinke, "yn dyn houlik? De
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst
 • worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt hoe het in zijn huwelijk zal gaan krijgt
 • man
 • slapen
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • slapen
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

sprookje uit 1889
 • slapen. Als hij 's morgends opstond, vond hij de jongste dochter al bezig met den zaâl, dien hij op zijn paerd had gelegd, te
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • man
 • slapen
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

mop uit 1971
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en
 • wordt zij boos en slaat hem. Als ze merkt dat het de boer is, vlucht ze samen met haar man. De man loopt op zijn vlucht de
 • man
 • slapen
 • Een echtpaar woont onder een pispot. Als deze omwaait krijgen ze onderdak bij een boer. De man mag niet zoveel eten, en het echtpaar spreekt af om te matigen. 's Nachts hebben ze echter honger, en de…
96.jpg

sage uit 1968
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de
 • buiten had gehoord, en dat ze erg bang was geweest. De man ging naar buiten om zelf het laatste stukje af te maken. De vrouw
 • man
 • slapen
 • Een pasgetrouwde man had een heg gemaakt, maar was niet meer toegekomen aan de schroten, hij moest gaan werken op de Friese klei. Toen hij na een week thuis kwam, was de afrastering klaar. Zijn vrouw…

sage uit 1968
 • . Dy hie him biskiten mei jirappels. Ritske moest der alle nachten út. Dan kommen der altyd twa man. De iene krige him yn
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep
 • achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd 'niet doen'.
 • man
 • slapen
 • Een man moest er elke nacht uit. Dan kwamen er twee mannen bij hem lopen. De ene nam hem bij de arm, de ander liep achter hem. De ene wilde de man elke keer verdrinken, maar de sterkste zei altijd…

sage uit 1970
 • twa by de doar, in man en in frou, dy woenen dêr graech nachtforbliuw ha. Sy waerden ynlitten. Dêr wie noch ien, dat wie
 • frouljusklean oan." Hy sei: "Jo matte ús elk in apel tasmite. In frommes fangt in apel yn 'e skoat op, mar in man heint him yn 'e
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet
 • helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel toewerpen. Een man vangt namelijk een appel met
 • man
 • slapen
 • Een man en een vrouw vroegen een boer eens om onderdak. De soldaat die al eerder gekomen was, vertrouwde het niet helemaal. Hij dacht dat het twee mannen waren. Hij liet de boer hen een appel…

sage uit 1968
 • man
 • slapen
 • Een echtpaar hoorde 's nachts altijd al het slaan van het vlas.

sage uit 1968
 • Bij een man die met de helm geboren was, werd 's nachts altijd op de ruit geklopt. Dan moest hij uit bed.
 • man
 • slapen
 • Bij een man die met de helm geboren was, werd 's nachts altijd op de ruit geklopt. Dan moest hij uit bed.