Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

112 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog
 • man
 • sloot
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1972
 • bart dit mei de holle fan de man dy't efterfolge wurdt, mar soms ek mei dy fan it efterfolgjende spoek, lyk as wy yn it
 • alderhurdst! Efkes letter, it spoek is deun efter him. Deabenaud riidt de man, sjocht no en dan oer't skouder. Riidt, riidt! Hy
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude
 • achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een groot wak. Aan de andere kant van het wak
 • man
 • sloot
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • man
 • sloot
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

mop uit 1971
 • Sy wiene hjir froeger oen't graven, doe 't Eisinga(?)rek hjir groeven is. Mar ien man dy groef hwat djipper, hwant hy
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn
 • man
 • sloot
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.

sage uit 1968
 • Een man wordt zomaar gegrepen en een eind verder in de sloot neergezet.
 • man
 • sloot
 • Een man wordt zomaar gegrepen en een eind verder in de sloot neergezet.

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.
 • man
 • sloot
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1968
 • Een man werd eens door een grote, zwarte hond met gloeiende ogen drie keer over de sloot gedreven. Het was een
 • man
 • sloot
 • Een man werd eens door een grote, zwarte hond met gloeiende ogen drie keer over de sloot gedreven. Het was een plaagbeest.

sage uit 1968
 • Een man die veel vloekt, hoort 's nachts dat hij wordt achtervolgd door een kar of een wagen. Hij slaat op de vlucht en
 • wordt achtereenvolgens over een sloot, over prikkeldraad en over een hek gesmeten. Dat was de duivel die hem had
 • man
 • sloot
 • Een man die veel vloekt, hoort 's nachts dat hij wordt achtervolgd door een kar of een wagen. Hij slaat op de vlucht en wordt achtereenvolgens over een sloot, over prikkeldraad en over een hek…

sage uit 1968
 • man
 • sloot
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1968
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem
 • man
 • sloot
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem. Een ervan was groter en dikker dan de anderen, dat was de hoofdheks.

sage uit 1968
 • lykstaesje oan. Mar de oare man hie de leije yn 'e hân en woe net oan kant. "Merakels", sei er. Doe binne se mei reau en al oan
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de
 • weigerde. Toen kwamen ze met wagen en al in de sloot terecht.
 • man
 • sloot
 • Bij een man werd vaak op de ramen geklopt. Hij moest er dan op uit om lijkstoeten te zien. Op een keer zei hij tegen de ander op een wagen dat hij het paard aan de kant moest leiden omdat er een…

sage uit 1968
 • Twa man fan 'e Houtigehage gongen in kear mei in wein mei bijen nei Drinte ta nei de heide. Dêr roan in hynder foar
 • sloot in, maar niet veel later liep het alweer naast hun. Opnieuw schopten ze het de sloot in, en daarna hebben ze hem niet
 • man
 • sloot
 • Twee mannen waren eens met de wagen onderweg, toen ze achtervolgd werden door een plaagbeest. Ze schopten het dier de sloot in, maar niet veel later liep het alweer naast hun. Opnieuw schopten ze het…

sage uit 1950
 • Een man heeft eens een reus met zijn benen wijd over een sloot zien staan.
 • man
 • sloot
 • Een man heeft eens een reus met zijn benen wijd over een sloot zien staan.

Trefwoorden: been, man, reus, sloot, water, wijdbeens, zien


mop uit 1968
 • A Man Wading in Water Catches Many Fish in his Boots
 • Een man liep eens met zijn laarzen door een laagstaand water. Het water kwam toch boven zijn laarzen, en zijn laarzen
 • man
 • sloot
 • Een man liep eens met zijn laarzen door een laagstaand water. Het water kwam toch boven zijn laarzen, en zijn laarzen liepen vol met aal.

Trefwoorden: aal, gewicht, laag, laars, man, paling, sloot, vis, water


sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Twa man fan Aldeboarn kommen de jouns let út 'e kroech. Sy hienen in moai sûpke op. Der lei in
 • man
 • sloot
 • Twee mannen hadden eens wat gedronken in de kroeg en waren onderweg naar huis. Op het meer lag maar een dun laagje ijs, er kon nog geen vogel over. Toch liepen de mannen opeens aan de andere kant van…

sage uit 1968
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.
 • man
 • sloot
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.

sage uit 1968
 • man
 • sloot
 • Twee mannen waren op een nacht onderweg, toen ze achtervolgd werden door een grote, zwarte hond. Ze schopten hem een paar keer in het water. De derde keer dat dit gebeurde, sloegen de paarden voor de…

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.
 • man
 • sloot
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1968
 • Heine Hellinga roan op in jountiid op 'e singel yn Ikkerwâld (Schwartzenbergloane). Ynienen stapte der in man njonken
 • werd de man opgetild en over de bomen in de sloot gegooid.
 • Een man liep op een avond eens buiten, toen er een ander naast hem kwam lopen. De vreemde man zei niets. Toen opeens
 • man
 • sloot
 • Een man liep op een avond eens buiten, toen er een ander naast hem kwam lopen. De vreemde man zei niets. Toen opeens werd de man opgetild en over de bomen in de sloot gegooid.

sage uit 1968
 • beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het kind wat van het drankje dat Wopke had
 • man
 • sloot
 • De vader van een ziek kind ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Op de terugweg ging hij door een weiland heen. Alle beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het…

sage uit 1968
 • fan 'e feart út in stem: "De tijd is der, de man is der noch niet!" Sy seinen: "Hwat mat dat west ha?" De oare moarns ried
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende
 • man
 • sloot
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende ochtend reed er iemand in een wak en verdronk.

sage uit 1968
 • . Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.
 • man
 • sloot
 • Twee broers waren vreselijke vloekers. Op een avond kwamen ze eens samen uit de kroeg en gingen elk een andere kant uit. Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.

sprookje uit 1968
 • man
 • sloot
 • Een haas wilde eens een wedstrijd hardlopen houden tegen een stekelvarken. Het stekelvarken sprak met zijn vrouw af dat deze aan het eind zou wachten. Als de haas er dan aan zou komen, zou ze zeggen…

sage uit 1962
 • Krekt sa'n gefal gebeurde der ek op 'e Lange Wyk. In man kom út 'e kroech. Hy hie in stik yn 'e kraech en sei it raer
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • man
 • sloot
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.

sage uit 1962
 • Op 'e Feanster brêge hat us ien in stim heard út 'e feart wei, dy't rôp: "De tijd is verschenen, de man is der niet."
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • man
 • sloot
 • Iemand heeft op de Veensterbrug wel eens een stem uit het water horen roepen: "De tijd is verschenen, de man is er niet."