Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

190 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • man
 • smijten
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

mop uit 1975
 • Ik zie hem It wie yn Beets, oan ús heit te hearren, en op in sneintemoarn foar de preek. Doe wie der in man—ik kin sa
 • : 'Ik zie hem! Ik zie hem!' Dat wie de tekst, of yn elk gefal, it kaam yn 'e preek te pas. Mar de man tocht, hy hat my al
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in
 • . Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn. Nadat de dominee hem een paar keer
 • man
 • smijten
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in. Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn.…

sage uit 1955
 • To Kollumersweach wenne in man, dat wie net sa'n bêsten ien. Op in nacht krige Hantsje him topakken en smiet him in
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.
 • man
 • smijten
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • smijten
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten
 • . Hearke daagt zijn belager uit tot het gevecht. Hearke tilt hem met één soepele beweging boven zijn hoofd op. De man bezweert
 • man
 • smijten
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1968
 • man by dy ikebeam. Ik sei: - Goeije morgen - Mar hy sei neat. Ik sei noch us: - Goeije morgen - Hy sei neat. Ik sei
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een
 • eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord. Als hij de man 'kan je voor de duivel niet
 • man
 • smijten
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord.…

sage uit 1968
 • Een man wordt plots gegrepen en neergesmeten.
 • man
 • smijten
 • Een man wordt plots gegrepen en neergesmeten.

Trefwoorden: grijpen, man, opzijgezet, smijten


sage uit 1968
 • Een man op een driewieler wordt plotseling gegrepen en weggesmeten.
 • man
 • smijten
 • Een man op een driewieler wordt plotseling gegrepen en weggesmeten.

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • man
 • smijten
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1970
 • man
 • smijten
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is
 • man
 • smijten
 • Een man hoorde op een zandweg eens een hard geluid. Opeens werd hij opgetild en van de weg afgegooid. Het is waarschijnlijk de duivel geweest.

sage uit 1968
 • man
 • smijten
 • Mike Ruerd is eens op het binnendoorweggetje neergeworpen. Het gereedschap dat hij in zijn bak bij zich had, vloog alle kanten uit.

sage uit 1968
 • man
 • smijten
 • Een spotter is eens onderweg naar huis door de duivel opgetild en neergesmeten. Later is hij kerks geworden.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • smijten
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • us hwat by fortsjinne wurde. Doe kom der in man by ús, dy woe de boel yn 't hûndert jeije. Wy hienen yn dat hûs in boppe
 • - en ûnderdoar. De boppedoar stie op. Doe krige mem dy man by de broekspipen en by 't boarst en sy smiet him oer de
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur
 • man
 • smijten
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur het huis uit.

sage uit 1968
 • man
 • smijten
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1956
 • man
 • smijten
 • Een timmerman werd op de terugweg van het werk eens aldoor door een vrouw voor de voeten gelopen. Toen hij daar iets over zei, werd hij heen en weer gesmeten.

sage uit 1960
 • man
 • smijten
 • Ruerd van der Veen heeft zijn eigen vrouw de borstkas ingetrapt. Hij en zijn handlanger wedden erom wie de raarste dingen kon opzeggen. Ze zijn beiden neergesmeten worden.

sage uit 1968
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.
 • man
 • smijten
 • Een man werd eens op de terugweg naar huis meerdere keren opgetild en over de sloot gegooid.

sage uit 1968
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij
 • man
 • smijten
 • Een echtpaar kwam eens terug van de markt toen er een kat op de kar sprong. De man wilde het dier wegjagen, maar hij kon zijn hand niet bewegen. Daarna werd hij in de berm gegooid.

sage uit 1968
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op
 • man
 • smijten
 • Een man hoorde op een nacht gezaag en het smijten met stenen. Maar er was niets te zien. Een half jaar later werd er op die plek een nieuw huis gebouwd.

sage uit 1968
 • Mike Ruerd (= R. v.d. Veen) wie timmerman. 't Wie in rûch man. Op in joun kom er fan 't wurk werom. Hy soe wer nei de
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal
 • man
 • smijten
 • Een man werd eens door een witte juffrouw beetgepakt en over het bruggetje heen gesmeten. Zijn gereedschap lag overal verspreid.

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • man
 • smijten
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man was zo sterk dat hij zijn vader een stuk verder sloeg, maar nog wel een stukje van diens leren vest in zijn
 • man
 • smijten
 • Een man was zo sterk dat hij zijn vader een stuk verder sloeg, maar nog wel een stukje van diens leren vest in zijn hand had.

sage uit 1968
 • 'e souder helje. De man dy't de leiding hie fan dy matteweverij flokte altyd bot. Op in kear gong er by de leider op om
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de
 • man
 • smijten
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de ladder was, werd hij eraf gesmeten. Toen deed een ander het, en gebeurde er…