Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

359 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • spokerij
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1937
 • man
 • spokerij
 • Grote Kees liep om middernacht over een bruggetje. Opeens kon hij zich niet meer bewegen. Witte Wieven zweven langs hem heen. Pas toen zij voorbij waren, kon hij zich weer verroeren.

sage uit 1999
 • : "Een slaapzak." AA: "Ja, hahaha, een slaapzak, ja." AB [soms moeilijk te verstaan]: "D'r was eens een man, die ging 's
 • , hamam, om zich te wassen enzo - die was buiten vroeger in de dorpen. Die wist iets over man met lange oren, dus wat hij kon
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt
 • uitvouwt en ermee boven zijn hoofd klapt. De man sterft van schrik aan een hartstilstand.
 • man
 • spokerij
 • Een man staat 's nachts op om te gaan bidden. Bij de rituele reiniging ziet hij een geest met lange oren. De man wordt bang. Even later komt hij iemand tegen die hij voor de geest waarschuwt. Het…

sage uit 1966
 • Een dode man kwam elke keer terug. De dominee heeft toen gevraagd wat hij wilde. De dode zei dat hij geen lijkkleren
 • man
 • spokerij
 • Een dode man kwam elke keer terug. De dominee heeft toen gevraagd wat hij wilde. De dode zei dat hij geen lijkkleren had meegekregen toen hij stierf. De mensen hebben toen op een avond doodskleren…

sage uit 1966
 • lichtgevende man rond. Hij is de duivel.
 • man
 • spokerij
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een lichtgevende man rond. Hij is de duivel.

sage uit 1966
 • By de nije brêge yn 'e Harkema fytste in man, dy woardde dêr altyd beet hâlden, en dochs wie der neat to sjen. It wie
 • man
 • spokerij
 • Een fietser wordt op de brug vaak gegrepen door een onzichtbaar spook.

sage uit 1967
 • Een jongeman werd 's nachts lastig gevallen door een hond, die groter was dan hijzelf. Toen de man zei dat hij niets op
 • man
 • spokerij
 • Een jongeman werd 's nachts lastig gevallen door een hond, die groter was dan hijzelf. Toen de man zei dat hij niets op zijn geweten had, ging het plaagbeest weer weg.

sage uit 1966
 • Een man, Gabe, is op weg naar huis en wordt opgeschrikt door een plaagbeest in de gedaante van een grote zwarte hond
 • man
 • spokerij
 • Een man, Gabe, is op weg naar huis en wordt opgeschrikt door een plaagbeest in de gedaante van een grote zwarte hond. De hond reikt tot aan de heupen van Gabe en heeft grote ogen en oren. Gabe is…

sage uit 1974
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg
 • onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.
 • man
 • spokerij
 • Een man die 's nachts een drietal schapen wegbrengt, voelt zich plotseling ongemakkelijk. Ook de dieren worden erg onrustig. Er deugt iets niet, maar de man kan niet zeggen wat het geweest is.

sprookje uit 1889
 • molen staan, waar de andere stond. Zijt gij te vreden, teeken dan!" De zwarte man pitste Rik in de hand, dat het bloed er
 • met eenen staert en koeipooten... Siska begreep seffens, dat haar man zijne ziel aan den duivel verkocht had, en dat
 • molenaar moet met zijn bloed tekenen. Zijn vrouw ziet 's nachts duivels aan de molen bouwen en begrijpt dat haar man zijn ziel
 • man
 • spokerij
 • Een bouwvallige molen stort op een dag in elkaar. De molenaar gaat naar zijn broer om hulp. Onderweg ontmoet hij een heer, de duivel zelf, die hem zegt dat er een nieuwe molen zal staan voordat de…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • man
 • spokerij
 • Mannen horen 's nachs geluiden in huis en zien de deurknop bewegen, terwijl er niemand te zien is.

sage uit 1968
 • fan Metsje. De jonge frou bihandele 't âld minske tige min. En de man wie ek altyd like hounsk tsjin syn mem. Doe is 't
 • Een man en zijn echtgenote behandelen zijn - bij hun inwonende - moeder erg slecht. Als het oude mensje overleden is
 • man
 • spokerij
 • Een man en zijn echtgenote behandelen zijn - bij hun inwonende - moeder erg slecht. Als het oude mensje overleden is, blijft ze rondspoken, waar het jonge echtpaar ook naar toe verhuist.

sage uit 1968
 • nacht is dy man freeslik ôftichele en mear dea as levend is er thús kom. En de hekke stie iepen.
 • Een hek springt altijd weer open: een spookhek. Een man die hier meer van wil weten, gaat 's nachts posten bij het hek
 • man
 • spokerij
 • Een hek springt altijd weer open: een spookhek. Een man die hier meer van wil weten, gaat 's nachts posten bij het hek. Hij wordt midden in de nacht verschrikkelijk afgeranseld.

sage uit 1968
 • man by dy ikebeam. Ik sei: - Goeije morgen - Mar hy sei neat. Ik sei noch us: - Goeije morgen - Hy sei neat. Ik sei
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een
 • eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord. Als hij de man 'kan je voor de duivel niet
 • man
 • spokerij
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord.…

sage uit 1968
 • Een man heeft zijn moeder altijd slecht behandeld. Drie dagen voor zijn dood verschijnt haar geest op zijn voeteneinde
 • man
 • spokerij
 • Een man heeft zijn moeder altijd slecht behandeld. Drie dagen voor zijn dood verschijnt haar geest op zijn voeteneinde. Na de dood blijft hij zelf ook rondspoken.

sage uit 1968
 • Een man ziet elke nacht tussen twaalf en een iets bij hem op het voeteinde zitten. Het is iets met ogen die eerst zo
 • groot zijn als theekopjes, en vervolgens zo groot zijn als een pannetje. Mensen raden de doodsbenauwde man aan tot drie uur
 • man
 • spokerij
 • Een man ziet elke nacht tussen twaalf en een iets bij hem op het voeteinde zitten. Het is iets met ogen die eerst zo groot zijn als theekopjes, en vervolgens zo groot zijn als een pannetje. Mensen…

sage uit 1968
 • Een man wordt zomaar gegrepen en een eind verder in de sloot neergezet.
 • man
 • spokerij
 • Een man wordt zomaar gegrepen en een eind verder in de sloot neergezet.

sage uit 1968
 • Een man, 's nachts op weg naar huis, wordt plotseling opgeschrikt door een dier aan zijn zijde. Het is waarschijnlijk
 • man
 • spokerij
 • Een man, 's nachts op weg naar huis, wordt plotseling opgeschrikt door een dier aan zijn zijde. Het is waarschijnlijk een plaagbeest.

sage uit 1968
 • Een man wordt opgeschrikt door een grote hond met gloeiende ogen. Het is een spookdier.
 • man
 • spokerij
 • Een man wordt opgeschrikt door een grote hond met gloeiende ogen. Het is een spookdier.

sage uit 1968
 • Een man wordt achtervolgd door een witte gedaante.
 • man
 • spokerij
 • Een man wordt achtervolgd door een witte gedaante.

sage uit 1968
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.
 • man
 • spokerij
 • Op een spookplaats ziet een man altijd een oud mensje uit een meertje komen. Het is een spook.

sage uit 1968
 • Een man vertelt eens dwars door een hem tegemoet komende zwarte hond heengeslagen te hebben. Het is een spookdier.
 • man
 • spokerij
 • Een man vertelt eens dwars door een hem tegemoet komende zwarte hond heengeslagen te hebben. Het is een spookdier.

sage uit 1968
 • Een man op een driewieler wordt plotseling gegrepen en weggesmeten.
 • man
 • spokerij
 • Een man op een driewieler wordt plotseling gegrepen en weggesmeten.

sage uit 1968
 • doe kom dy frou hiel bot yn 'e earmoed to sitten, hwant har man stoar. Sy bleau allinne mei de bern sitten as in earme
 • widdou. De man hie skuon mei sulveren gaspen. Foar't er stoar hied er syn frou bilove litten dat dy sulveren gaspen, dy
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te
 • bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen. Maar hierdoor kon de dode geen rust
 • man
 • spokerij
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • ta. "Goeijenavend", sei Ritske doe tsjin de donkere man. En hy wol him de hân jaen. Mar de hân giet dwars troch syn
 • gedaante naast hem. Hij wilde de donkere man een hand geven, maar zijn hand ging dwars door diens lichaam heen.
 • man
 • spokerij
 • Een jongeman was eens onderweg naar zijn meisje, toen hij een bruin hondje tegenkwam. Hij wilde het beest graag meenemen, maar het kreeg opeens ogen zo groot als theeschoteltjes. Toen de jongeman weer…