Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

112 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • man
 • spotten
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1968
 • man
 • spotten
 • Een moeder waarschuwde haar spottende zoon vaak dat de duivel hem zou komen halen. Op een keer werd zijn lichaam gevonden, met zijn hoofd achterstevoren op zijn romp. De duivel had hem de nek…

sage uit 1968
 • Myn man syn pake wie in hiele rûge keardel en hy wie bot oan 'e drank. Hy wenne yn Lúxwâlde. Op in joun doe kom er út
 • man
 • spotten
 • Een ruige kerel was erg aan de drank. Op een keer had hij in de kroeg vreselijk zitten vloeken. Onderweg naar huis toe is hij toen drie keer over de sloot heen gesmeten.

sage uit 1968
 • Myn heit wie yn syn jonge jierren in wyld man. It koe him neat skele hwat him foar de mûle kom en hy spotte der mar op
 • zweven. Zelfs de hond was bang van haar. De man ging van schrik door de gracht en kwam kletsnat thuis.
 • man
 • spotten
 • Een spotter was eens op bunzingjacht. Opeens zag hij een grote, zwarte vrouw voor hem langs over een brede gracht zweven. Zelfs de hond was bang van haar. De man ging van schrik door de gracht en kwam…

sage uit 1968
 • man
 • spotten
 • Een spotter is eens onderweg naar huis door de duivel opgetild en neergesmeten. Later is hij kerks geworden.

sage uit 1968
 • Yn Ychtenerbrêge (Echtenerbrug) sieten us trije man yn 'e herberge by in slokje. It wienen o sokke rûge mannen. Sy
 • ." Dy man hiet Rouke Kuipers. Hy is letter troud en hat fiif bern hawn, dêr't alle fiif hwat oan skeelde. De âldste soan
 • zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man zei dat als er een God was, hij op klompen
 • de eeuwigheid in zou gaan. De man verdronk toen hij eens van een bruggetje afviel. Toen ze zijn lichaam uit het water
 • man
 • spotten
 • Er waren eens drie ongelovige mannen. De eerste zei dat als er een God was, hij dan wel tekens aan zijn kinderen zou zien. Hij kreeg vijf kinderen, en met elk van hen was er iets mis. De tweede man…

sage uit 1968
 • vanachter een boom te kijken, maar is er toen vandoor gegaan. De volgende dag werd het lijk van de man gevonden; hij was
 • man
 • spotten
 • Twee broers kwamen eens dronken uit de kroeg. Ze liepen te vloeken en tieren. De ene noemde daarbij ook twee keer de naam van de duivel. Opeens viel er iets uit de lucht vallen, bovenop hem. Dit…

sage uit 1968
 • faek warskôge foar flokken en spotten en jim heit ek. God lit net mei him spotte." Hy hie plakken oan him, dy koed er
 • letter net wer kwyt wurde. It spotten hat er foargoed ôfleard.
 • kwam hij toen thuis. Het spotten had hij voorgoed afgeleerd.
 • man
 • spotten
 • Een overmoedige spotter sloot eens een weddenschap met zijn vrienden dat hij een knekel van het kerkhof zou halen. Drie vrienden verkleden zich met een wit laken, en wachtten hem op bij het kerkhof.…

sage uit 1967
 • Wy ha as bern wol nei de Grinzer klaei ta west om to flaechsteppen. Dêr wie ek in man by fan Burgumerheide, dat wie in
 • sekere Jouke. Dy fortelde al us: Doe't ik jong wie, wie 'k in raer man. Ik gong faek nei Feanwâldsterwâl nei de kroech. Dêr
 • man
 • spotten
 • Een spotter die uit de kroeg kwam, werd tot zeven keer toe in de sloot geworpen. Dat was het werk van de duivel.

sage uit 1968
 • , kom de doomny by him. Dy soe foar him bidde. "Hâld jo mar stil," sei er, "ik praet aenst wol mei de man sels."
 • De dominee wilde gaan bidden bij het sterfbed van een moordenaar. Maar de man zei dat hij stil moest zijn omdat hij
 • man
 • spotten
 • De dominee wilde gaan bidden bij het sterfbed van een moordenaar. Maar de man zei dat hij stil moest zijn omdat hij snel met de baas zelf zou praten.

sage uit 1968
 • 'e souder helje. De man dy't de leiding hie fan dy matteweverij flokte altyd bot. Op in kear gong er by de leider op om
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de
 • man
 • spotten
 • Een man die altijd veel vloekte, moest eens wat spullen van een zolder afhalen. Maar elke keer als hij halverwege de ladder was, werd hij eraf gesmeten. Toen deed een ander het, en gebeurde er…

sage uit 1968
 • Knjillis Veenstra seach lykstaesjes. Hy wie yn syn jonge jierren in man dy't altyd flokte en alles forwinske. Miskien
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij had in zijn jonge jaren veel gevloekt en alles verwenst. Misschien was het wel zijn
 • man
 • spotten
 • Een man zag altijd lijkstoeten. Hij had in zijn jonge jaren veel gevloekt en alles verwenst. Misschien was het wel zijn straf, dat hij later alles moest voorzien.

sage uit 1968
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens
 • man
 • spotten
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens werd opgetild en neergesmeten. Hij was bont en blauw. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1968
 • Der hat hjir in man yn Stiensgea wenne, dy flokte en swetste dat it raer wie. Dy man hearde op in nacht de klappen fan
 • man
 • spotten
 • Een spotter hoorde eens de braak klapperen. Hij ging kijken hoe dat kwam, en werd door de duivel bij zijn lurven gegrepen.

sage uit 1968
 • man
 • spotten
 • Een paar spotters vierden eens in een kroeg het Heilig Avondmaal. Maar toen ze terug naar huis gingen, moeten er vreselijke dingen zijn gebeurd. Een van hen durfde sindsdien nooit meer alleen over…

sage uit 1968
 • man
 • spotten
 • Twee broers waren vreselijke vloekers. Op een avond kwamen ze eens samen uit de kroeg en gingen elk een andere kant uit. Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.

sage uit 1968
 • man
 • spotten
 • Twee mannen hadden met het werk aardig verdiend, en zetten het op een zuipen in de herberg. Ze vloekten en tierden vreselijk. Een stukje verderop zijn daarna hun levenloze lichamen gevonden. De duivel…

sage uit 1962
 • Yn 'e Hamsterheide wenne us in man, dy wie sterk oan 'e drank. Hy spotte altyd mei de duvel. Doe woarde er op in kear
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid
 • man
 • spotten
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid, waarna hij voor dood bleef liggen. De volgende dag heeft zijn vrouw hem op de kar…

sage uit 1967
 • To Surhuzum ha se yndertiid it heilich avondmaal fierd yn 'e kroech. It gong hiel bot op in spotten. Der wie ek in man
 • man
 • spotten
 • In Surhuizum vierden enkele spotters het heilig avondmaal in de kroeg. Een van hen is daarna op weg terug naar huis zo mishandeld en gegooid geworden dat hij nooit meer alleen buiten heeft durven…

sage uit 1967
 • man
 • spotten
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de
 • man
 • spotten
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand…

sage uit 1967
 • Aen wie in âld man. Hy wenne yn 'e Harkema. Hy leaude oan God noch syn gebod en wie in greate spotter. It gong him
 • . De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd trouw naar de kerk is gegaan.
 • man
 • spotten
 • Een gedaante met ogen als etensborden zat eens bij het bed van een spotter. Hij deed en zei niets. Het was de duivel. De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd…

sage uit 1967
 • Sytse Jager fan 'e Harkema wie in los man. Hy is yn 'e oarloch troch de poepen deasketten woarn. Op in kear is er troch
 • man
 • spotten
 • Een spotter is eens door de duivel van de ene kant naar de andere kant gegooid.

sage uit 1967
 • Der wie in man yn 'e Houtigehage oan 't jirpeldollen. Dêr wie tagelyk in fanke oan 't jirpelsykjen. De man sei: "Wy
 • Een meisje waarschuwde een man niet naar het kerkhof te gaan, omdat daar een vrouw stond met een mand met koeken. Het
 • spookte daar. De man trok zich er niets van aan en maakte er een grapje van. Maar dat is hem zuur komen te staan.
 • man
 • spotten
 • Een meisje waarschuwde een man niet naar het kerkhof te gaan, omdat daar een vrouw stond met een mand met koeken. Het spookte daar. De man trok zich er niets van aan en maakte er een grapje van. Maar…

sage uit 1967
 • man
 • spotten
 • Een paar spotters vierden eens het heilig avondmaal in een herberg. Ze dronken en vloekten veel. Een van hen sliep die nacht ergens bij een boer in het hooi. De volgende dag is hij gevonden met zijn…