Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

151 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • man
 • stem
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • it wetter wie, dy't sei: "De tijd is er, en de man is er niet." Doe't dyselde boat in wike letter wer op itselde plak wie
 • , farden se in man oer, dy't fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt
 • er op diezelfde plek een man.
 • man
 • stem
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt er op diezelfde plek een man.

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • stem
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • Een vrouw vroeg eerst met haar lieve stem telefonisch naar de prijs van een aantal computers en zei toen: "Mómentje! Ik
 • Een vrouw vroeg eerst met haar lieve stem telefonisch naar de prijs van een aantal computers en zei toen: "Mómentje! Ik
 • man
 • stem
 • Een vrouw vroeg eerst met haar lieve stem telefonisch naar de prijs van een aantal computers en zei toen: "Mómentje! Ik haal éven mijn chef!" Ze zette vervolgens de stemomvormer aan en vroeg, nu in…

sage uit 1955
 • is verschenen, maar de man is er nog niet." In set letter kom dêr in man op in wein oanriden. Dy ried it wetter yn en de
 • man yn 'e wein fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • man
 • stem
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1999
 • man
 • stem
 • Als afweer tegen het boze oog kun je een handje van Fatima aan een ketting om je hals dragen. Wie zich niet beschemt, kan ziek worden en zelfs doodgaan door het boze oog. Het is ook gevaarlijk om 's…

sage uit 1966
 • 'De tijd is verschenen, de man is er niet'. Dat matte se us op it Blaufallaet heard ha, mar mear wyt ik der ek net fan.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.
 • man
 • stem
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.

Trefwoorden: horen, man, stem, tijd


sage uit 1966
 • Der wie in man dy kom der oanriden mei in hynder en wein. 't Wie by in brede feart. Doe klonk der in stim út dy feart
 • : "De tijd is er wel, maar de man is der niet." Doe is dy man fuort dêrnei yn 'e feart riden en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.
 • man
 • stem
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1996
 • der wel, maar de man is der niet." Twa jier letter is dêr in man fordronken. It wie Piterom syn kammeraed. Hy weage him op
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • man
 • stem
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1996
 • Ut in oare poel, ek út Surhuzum, hat de master fan 'e staetskoalle al us in stem weikommen heard. Dy stem sei: "De
 • plaats is er, de man is der niet." Ik wie doe noch mar in foech skoaljonge, doe't dat gebeurde. In jonge, dy't by him op
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet
 • man
 • stem
 • De meester van een staatsschool heeft eens een stem uit een poel horen zeggen: "De plaats is er, de man is er niet." Korte tijd later is er een leerling in verdronken.

sage uit 1966
 • se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • man
 • stem
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • Tusken Surhuzum en Stiensgea stiet de grifformearde tsjerke. Der wenne yn Stiensgea in âld man, dat wie in profeet. Hy
 • timmerjen, hoewol der neat to sjen wie. En der wie in stem dy't sei: "It mat sterk, hwant it is foar de duvel." Op datselde plak
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen
 • man
 • stem
 • Een oude man, die wel een profeet genoemd wordt, hoort 's nachts het geluid van timmeren. Hij hoort ook een stem roepen 'maak het stevig, want het is voor de duivel'. Later is op die plek de…

sage uit 1968
 • Yn 'e Twizeler Mieden gong us in man oer in planke, dy't oer in feart hinne lei. Doe hearde hy: "De tiid is der, mar de
 • man is der net." Hy wie der oer. Mar fuort dêrnei rekke dêr ien by de planke del en dy is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet
 • ' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.
 • man
 • stem
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.

sage uit 1968
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • verschenen, de man is er niet. Mar der gebeurde neat. In oare kear farde er al ris wer nei de Burgumer mar ta, doe hied er in
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • man
 • stem
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1968
 • it tige earmoedich. Wy woenen graech út 'e keet wei. Op in kear gong se de jouns op bêd. Doe hearde se in stem ta har
 • hoort de vrouw de stem van de lieve Heer tegen haar zeggen dat ze nog twee jaar geduld moet hebben. En inderdaad, na twee
 • man
 • stem
 • Een echtpaar dat in een keet woont, zou zo graag in een gewoon huis willen wonen. Maar ze zijn erg arm. Op een avond hoort de vrouw de stem van de lieve Heer tegen haar zeggen dat ze nog twee jaar…

sage uit 1968
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts
 • altijd een stem om hulp roepen.
 • man
 • stem
 • Een man had eens een weduwe vermoord. Op de plaats waar hij haar oorijzer had achtergelaten, hoorde men 's nachts altijd een stem om hulp roepen.

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Guon wienen op 't iis op 'e Burgumer Mar. Doe hearden se in stem: De tijd is verschenen, de man is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er
 • man
 • stem
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er een schaatsrijder in een wak verdronken.

sprookje uit 1968
 • hie." Dan soe se dat en dat keapje. Doe klonk dêr ynienen in stem út 'e skoarstien wei. Dy stem sei, Antsjemuoi en Jan
 • Antsje en Jan hadden het heel krap en wensten dat ze geld hadden om het een en ander te kopen. Opeens zei een stem
 • man
 • stem
 • Antsje en Jan hadden het heel krap en wensten dat ze geld hadden om het een en ander te kopen. Opeens zei een stem vanuit de schoorsteen dat ze drie wensen mochten doen. Antsje liet zich daarop…

sage uit 1968
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • man
 • stem
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • Een man hoorde eens mensen in de kerk zingen. Maar de kerk was leeg. De volgende dag zongen ze in de kerk precies
 • hetzelfde psalm wat de man de dag ervoor gehoord had.
 • man
 • stem
 • Een man hoorde eens mensen in de kerk zingen. Maar de kerk was leeg. De volgende dag zongen ze in de kerk precies hetzelfde psalm wat de man de dag ervoor gehoord had.

sage uit 1968
 • . Doe hearde it wyfke, dat by 't roer stie, út it wetter wei de wurden, dat de tiid der wol wie, mar de man net. Doe't se op
 • 'e Mar kommen is har man oer board rekke en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later
 • raakte haar man overboord en is verdronken.
 • man
 • stem
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later raakte haar man overboord en is verdronken.

sage uit 1968
 • Yn Eastemar stienen guon by 't wetter. Doe hearden se in lûd. Der woarde sein: De tijd is verschenen, de man is er niet
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden bij een water eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • man
 • stem
 • Sommigen hoorden bij een water eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand in het water terecht en verdronk.

sage uit 1968
 • By de brêge fan Readskuorre ha de minsken ris in stem heard dy't út 'e feart weikom: "De tijd is verstreken, en de man
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen
 • daarna is er een man in een kolk verdronken.
 • man
 • stem
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen daarna is er een man in een kolk verdronken.

sage uit 1968
 • . Doe hearde se in stim út it wetter: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Doe wie der ien op 't hynder oankaem
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen
 • man
 • stem
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand op een paard die het water in reed en verdronk.

sage uit 1968
 • Een echtpaar ging eens 's ochtends vroeg naar de eendenkooi. De vrouw hoorde er een stem zingen, maar de man hoorde
 • man
 • stem
 • Een echtpaar ging eens 's ochtends vroeg naar de eendenkooi. De vrouw hoorde er een stem zingen, maar de man hoorde niets. Er was niemand te zien. Ze zijn snel weer naar huis gegaan.