Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

367 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • it jo wol sizze." Doe't dat dan gebeurd wie, sei er: "Hienen jo boadskip oan Hearke?" Ja, sei de man. Nou, sei de
 • en tilde him sa op en wiisde der mei nei in hûs, en sei: "En dêr wennet er." Doe tocht de man fan Gerkeskleaster: "Nou
 • hij ", zegt de ploeger en tilt de ploeg op en wijst naar het huis: "En daar woont hij". De man uit Gerkesklaesten weet
 • man
 • sterk
 • In Gerkeskleaster wonen drie sterke kerels. Een van hen hoort dat in Droegeham ook een sterke kerel woont Hij wil met hem worstelen. Hij gaat er naart toe. Hij ziet iemand op het land ploegen en…

sage uit 1966
 • Alde Broersma fan de Wâl wie o sa sterk. Hy hie lân yn 't Bûtenfjild lizzen. Hy hie twa hynders foar in foer hea. Doe't
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke man zet zijn rug onder een wagen met hooi als twee paarden die op een oprit niet omhoog kunnen krijgen.
 • man
 • sterk
 • Sterke man zet zijn rug onder een wagen met hooi als twee paarden die op een oprit niet omhoog kunnen krijgen.

Trefwoorden: hooi, land, man, omhoog, oprit, paard, rug, sterk, tillen, twee, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.
 • man
 • sterk
 • Sterke man trekt beladen boerenwagens net zo makkelijk als een paard.

Trefwoorden: boerenwagen, man, paard, sterk, trekken, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke man die in Bergum gwoond heeft, moet over heel wat spierkracht beschikt hebben.
 • man
 • sterk
 • Een sterke man die in Bergum gwoond heeft, moet over heel wat spierkracht beschikt hebben.

Trefwoorden: kracht, man, sterk


mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • sterk
 • Twee mannen spreken af dat ze de eerste de beste passant tegen de vlakte zullen werpen. Sterke Hearke blijkt het slachtoffer maar hij krabbelt direct weer overeind. Hij grijpt een van zijn belagers…

mop uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • . Hearke daagt zijn belager uit tot het gevecht. Hearke tilt hem met één soepele beweging boven zijn hoofd op. De man bezweert
 • man
 • sterk
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1966
 • Hjir yn 'e Westerein hat in man wenne, dy wie ôfgryslike sterk. Popke Kaert neamden se him en hy wie tsiiskoopman. Hy
 • Sterke man (vrouw)
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op
 • man
 • sterk
 • In Westerein woont een verschrikkelijk sterke kaaskoopman. Een boer die ook heel sterk is wil niet hebben dat hij op zijn erf komt en ze gaan samen op de vuist. De kaaskoopman legt de boer neer en de…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • Als Sterke Hearke in de stad is, maken de mensen ruzie wie het tegen de sterke man mag opnemen. Sterke Hearke heeft de
 • man
 • sterk
 • Als Sterke Hearke in de stad is, maken de mensen ruzie wie het tegen de sterke man mag opnemen. Sterke Hearke heeft de gewoonte zijn tegenstander eerst flink in de hand te knijpen. Als hij tot…

sage uit 1966
 • rint hjir ek al om. Dy man is sa sterk en sa ûnforskillich, dat hy is ta alles yn steat. Hy is dronken." "'t Liket my raer
 • dit?" "Hjir is in man en dêr is elkenien bang foar", seinen se. "De plysjes doarre net by him to kommen. De burgemeester
 • Sterke man (vrouw)
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk
 • is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet te benaderen. De kaaskoopman werpt hem
 • man
 • sterk
 • De kaaskoopman stuit op een volksoploopje en vraagt wat er aan de hand is. Er is een man die zo verschrikkelijk sterk is, dat hij tot alles in staat is. Zelfs de politie durft de gevaarlijke man niet…

sage uit 1966
 • . Skoanmem wie ek ûnbidige sterk. Hja tsjinne by de boer en droech sa mar yn 'e iene hân in 40-mingels bus fol molke en yn 'e
 • Sterke man (vrouw)
 • De schoonmoeder van de verteller is een nicht van Sterke Hearke. Ze is zelf ook heel sterk. Bij de boer waar ze werkt
 • man
 • sterk
 • De schoonmoeder van de verteller is een nicht van Sterke Hearke. Ze is zelf ook heel sterk. Bij de boer waar ze werkt, draagt ze een melkbus met 40 liter melk in de ene en een baal meel in de andere…

Trefwoorden: baal meel, man, melkbus, sterk, vrouw


sage uit 1966
 • In broer fan skoanmem dat wie Tsjerk Witteveen. Dy wie al sa sterk, mat dat fornaem men meastal net. Mar ienkear hat
 • Sterke man (vrouw)
 • Tsjerk Witteveen, de broer van de schoonmoeder van de verteller is ook een sterke man. Hij maakt eens brij klaar in de
 • vuurpot voor zijn zuster die net bevallen is. Maar haar man die van het verkeerde slag is, schopt alsmaar tegen de vuurpot aan
 • man
 • sterk
 • Tsjerk Witteveen, de broer van de schoonmoeder van de verteller is ook een sterke man. Hij maakt eens brij klaar in de vuurpot voor zijn zuster die net bevallen is. Maar haar man die van het verkeerde…

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • sterk
 • Hearke trekt een wagenvol mest zomaar alleen voort.

Trefwoorden: bewegen, kracht, man, mest, sterk, wagen


sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • sterk
 • Een paard zit met de mestwagen vast in het mestgat en kan met geen mogelijkheid loskomen. Gelukkig draait Sterke Hearke hier zijn hand niet voor om en hij trekt de wagen moeiteloos uit het gat.

sage uit 1966
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • sterk
 • Een wagenvracht hooi blijft steken in het kozijn van de schuurdeur. Gelukkig is Sterke Hearke in de buurt en zo komt het hooi toch op zijn plek.

sprookje uit 1889
 • er een groot kruis, en van onder op den grond stond er een man met pijl en boog, die naar omhoog keek. De jongen vroeg
 • aan den man, wat hij daar deed? En de man antwoordde, dat hij op 't kruis van den toren een mugge zag zitten, en dat hij
 • boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke houtraper, een man die veel kan drinken en
 • man
 • sterk
 • Een jongen gaat op reis om een koningin te winnen. Op zijn tocht komt hij zes bijzondere personen tegen: een boogschutter met goede ogen, een man met een goed gehoor, een hardloper, een sterke…

mop uit 1994
 • Een klein mannetje moet er op een station uit waar de sneltrein helemaal niet stopt. Een grote man is bereid om het
 • mannetje uit het raam te laten zakken als de trein het bewuste perron passeert. Dit lukt, maar niettemin komt de grote man het
 • man
 • sterk
 • Een klein mannetje moet er op een station uit waar de sneltrein helemaal niet stopt. Een grote man is bereid om het mannetje uit het raam te laten zakken als de trein het bewuste perron passeert. Dit…

sprookje uit 1889
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze
 • verschijnt en vraagt om een koek waarna hij degene die bakt een pak slaag geeft. De man met de hamer stopt hem echter met zijn
 • man
 • sterk
 • Een man gaat met een hamer op reis. Onderweg komt hij een molenaar en een houthakker tegen, die met hem meegaan. Ze komen bij een kasteel. Binnen is een vuur en een pot met deeg en om de beurt gaan ze…

sage uit 1968
 • Greate Hearke wenne yn Aldegea. Hy wie ôfgryslike sterk. Syn eigenlike namme wie Hearke Douma. Hy wie us in kear oan 't
 • ploeijen. Hy roan achter de ploeg. Doe kom der in man oan, dy frege hwer't greate Hearke wenne. "Hjir stiet er", sei Hearke en
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier
 • man
 • sterk
 • Een man vroeg eens aan een ploeger waar Grote Hearke woonde. De man sloeg met zijn vuist op zijn borst en zei: "Hier staat hij." Hij tilde de ploeg omhoog en wees ermee en zei: "En daar woont…

sage uit 1968
 • Der kommen us guon by in man dy wie op 't lân oan 't ploeijen. Dy fregen him nei Sterke Hearke. Dy man tilde de ploege
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij
 • man
 • sterk
 • Een paar mensen vroegen een ploeger eens naar Sterke Hearke. De man tilde met een hand de ploeg op zei: "Daar woont hij." Met zijn andere hand wees hij op zijn borst en zei: "En hier staat hij."

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het
 • man
 • sterk
 • Een man en zijn zoon konden een steen van vijftig pond niet op een spa optillen. Maar de broer van de vader deed het met gemak.

sage uit 1968
 • ." Mar hy die 't net. Doe kom de kastlein en dy luts him fan 't plak. Mar doe krige Freark de man by 't boarst en smiet him
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • sterk
 • Een sterke jongeman kreeg eens ruzie met de kastelein. Hij pakte hem bij zijn vest en smeet hem zo over de biljarttafel heen.

sage uit 1968
 • us hwat by fortsjinne wurde. Doe kom der in man by ús, dy woe de boel yn 't hûndert jeije. Wy hienen yn dat hûs in boppe
 • - en ûnderdoar. De boppedoar stie op. Doe krige mem dy man by de broekspipen en by 't boarst en sy smiet him oer de
 • Sterke man (vrouw)
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur
 • man
 • sterk
 • Een sterke vrouw nam eens een vervelende man bij zijn broekspijpen en borst, en gooide hem zo door de open bovendeur het huis uit.

sage uit 1968
 • Hjir yn Ikkerwâld hat ek in man wenne, dat wie in sekere Klaes Veenstra, dy koe in fjirtsjin foets roede rjocht
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.
 • man
 • sterk
 • Een man kon een paal van veertien voet recht voor zich uit houden.

Trefwoorden: kracht, lang, lengte, man, paal, sterk, voet, zwaar


sage uit 1968
 • Evert de Jong wie ek tige sterk. Se wienen allegear bang foar him. Net ien fan 'e skippers hoefde by him op 't hiem to
 • Sterke man (vrouw)
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan
 • man
 • sterk
 • Van een sterke man was men zo bang dat niemand op zijn erf durfde te komen. Hij zei dat als hij iemand neer zou slaan, deze dood zou blijven liggen.

sage uit 1968
 • Der kom us in man by Sterke Hearke. Dy woe wol us mei Hearke tille om to sjen hwa't it sterkste wie. Hearke wie net
 • thús, mar syn suster (of dochter?) Rixt wol. Dy nom dy man mei nei bûten ta. Dêr leinen twa hiele grouwe bolstiennen, mei
 • Sterke man (vrouw)
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn
 • dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en Hearke twee. Toen is de man maar snel naar
 • man
 • sterk
 • Een man kwam eens bij het huis van Sterke Hearke om een wedstrijdje tillen te doen. Maar Hearke was niet thuis, en zijn dochter Rixt wees een steen aan. Ze zei dat zij er daarvan een kon optillen, en…