Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

9 resultaten voor ""

mop uit 1996
 • man
 • tasten
 • In de metro zegt een dame aan een meneer: "Kunt ge uw hand niet elders anders plaatsen?" "Ja," zegt de heer, "maar ik durf niet!"

mop uit 1967
 • Der wie in man, dy kocht twa kokosnuten. Se hienen him forteld, dat it oaljefantsaeijen wienen en dat dy útbret wurde
 • moasten. Elke dei siet de man der op to brieden. Doe't hy der al dagen sa sitten hie to brieden, kaem syn wiif us by him om to
 • Een man kocht twee kokosnoten. Er was hem verteld dat het olifanteneieren waren en dat ze uitgebroed moesten worden. Na
 • man
 • tasten
 • Een man kocht twee kokosnoten. Er was hem verteld dat het olifanteneieren waren en dat ze uitgebroed moesten worden. Na een paar dagen broeden, kwam zijn vrouw eens kijken hoe ver het was. Ze tastte…

sage uit 1966
 • een schuld. Toen haar man de schuld snel betaalde, bleef ze weg.
 • man
 • tasten
 • Een dode vrouw kwam elke keer terug in haar huis en ging dan bij de zijkant van de kast staan. Op die zijkant stond nog een schuld. Toen haar man de schuld snel betaalde, bleef ze weg.

mop uit 1977
 • Der wie in man yn 'e stêd, dy moest noadich út 'e broek. Doe die er dat ergens op in stoepe. Doe seach er in plysje
 • ", sei de man. "Wolle jo dêr even op passe, dan sil ik in kouwe helje." "Wis wol", sei de plysje. Mar de man kaem net wer. De
 • Een man moet zo nodig poepen dat hij zijn behoefte middenop de stoep doet. Als er een politieagent nadert, zet hij snel
 • man
 • tasten
 • Een man moet zo nodig poepen dat hij zijn behoefte middenop de stoep doet. Als er een politieagent nadert, zet hij snel zijn hoed over de poep heen. Hij maakt de agent wijs dat hij een vogeltje onder…

sage uit 1970
 • Japik Ingberts wie al in âld man, doe wied er op in joun by in boer to praten dy't tichte by him wenne. Doe't er fuort
 • man
 • tasten
 • Boer waar Japik Ingberts had zitten praten verwacht dat hij 's nachts zal proberen het wand horloge te stelen. Dat gebeurt inderdaad, maar de boer is opgebleven en pakt de hand van Japik Ingberts.

mop uit 1979
 • dy der omkeard oerhinne. Doe rôp se har man Anne derby. "Anne," sei se, "'k ha sa'n moaije fûgel fangd. Hy sit ûnder 'e
 • Een vreemde vrouw poept in de tuin en bedekt haar ontlasting met een omgekeerde mand. De vrouw maakt haar man
 • vervolgens wijs dat ze een mooie vogel onder de mand gevangen heeft en vraagt hem het diertje te bevrijden. De man kijkt erg op
 • man
 • tasten
 • Een vreemde vrouw poept in de tuin en bedekt haar ontlasting met een omgekeerde mand. De vrouw maakt haar man vervolgens wijs dat ze een mooie vogel onder de mand gevangen heeft en vraagt hem het…

sage uit 1978
 • , dat er wel een vierde man zou komen om mee te kaarten. Maar hoe ze ook wachtten, de vierde man kwam maar niet opdagen
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te
 • als een kaartspeler een kaart van de grond wil pakken merkt hij dat de man een bokkepoot heeft. De vreemde vlucht, en laat
 • man
 • tasten
 • Drie mannen die in de kerstnacht opblijven om de nachtmis niet te missen vloeken als een vierde man niet komt om te kaarten. Uiteindelijk speelt een reiziger mee, ze vergeten de tijd, de vreeemdeling…

sage uit 1925
 • alles aan haar man. Deze volbracht den wensch van het spook. Zij waren nu rijk en deden het winkeltje over aan een
 • zijn de vrouw en haar man rijk en zij verkopen hun winkel.
 • man
 • tasten
 • Een vrouw krijgt 's nachts in haar kelder bezoek van een vrouwelijke gedaante. Die vertelt haar dat er een schat in de kelder verborgen ligt: twee potten geld, waarvan ze er een aan de kerk moet…

mop uit 1974
 • Der wie in man dy moest nei stêd ta. Doe't er dêr wie, moest er út 'e broek. Hy wie krekt klear, doe kom der in plysje
 • oan, en omdat men net samar op 'e publike wei in great boadskip dwaen mei, sette dy man gau syn hoed oer it hoopke stront
 • Als een man op de openbare weg zijn behoefte doet, ziet hij plotseling een politieagent naderen. Snel zet hij zijn hoed
 • over de grote boodschap. De man maakt de agent wijs dat hij zijn kaketoe - die onder de hoed zit - niet te pakken kan
 • man
 • tasten
 • Als een man op de openbare weg zijn behoefte doet, ziet hij plotseling een politieagent naderen. Snel zet hij zijn hoed over de grote boodschap. De man maakt de agent wijs dat hij zijn kaketoe - die…