Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • man
 • terug
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

mop uit 1998
 • achteraan. "Zo meneer, herhaalt u dat de hele week en komt u vrijdag maar terug!" De man vertrekt met gemengde gevoelens
 • vrijdag is hij terug bij de dokter. "Zo meneer, alles goed gegaan?" vraagt de dokter. "Jawel," zegt de man, "maar ik ben geen
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na
 • een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van de man en krijgt een klap met een
 • man
 • terug
 • Een man wordt van zijn lintworm bevrijd door het beestje uit zijn 'tent' te lokken met een appel en een koekje. Als na een paar dagen het koekje niet volgt, steekt de lintworm zijn kop uit het gat van…

sage uit 1967
 • Door in een duivelsboek te lezen kon een man oude roeken uit de haardkuil laten komen. Als hij teruglas, gingen de
 • man
 • terug
 • Door in een duivelsboek te lezen kon een man oude roeken uit de haardkuil laten komen. Als hij teruglas, gingen de roeken weer de haardkuil in.

mop uit 1974
 • Der wenne in man yn Beets, dy soe op in jountiid by 't tsjuster in kroadfol turf út it fean helje. Dat soed er dus
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man
 • man
 • terug
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man merkt dat hij achterna wordt gezeten, zegt de kruiwagen steeds dat hij het wel…

mop uit 1969
 • achterút sile. Hy koe noait swaeije. Dêr hienen se him krige. Mei man en macht hellen se de snoek der út.
 • zich in het kanaal niet kon omdraaien. Dan moest hij achteruit terug zwemmen.
 • man
 • terug
 • Jan Hepkes was eens aan het vissen, maar hij ving niets. Hij besloot zijn hengel aan het kozijn van zijn huis vast te maken, en de volgende dag te kijken. De volgende ochtend was het hele kozijn…

sage uit 1969
 • Een man had nooit gebrek aan geld. Er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel had verkocht. Hij had een
 • man
 • terug
 • Een man had nooit gebrek aan geld. Er werd over hem gezegd dat hij zich aan de duivel had verkocht. Hij had een wisseldaalder. Die kon hij uitgeven, maar even later zat hij dan altijd weer in zijn…

mop uit 1973
 • Der wie in frommes, dat wenne oan 'e Drachtster dwarsfeart. Dat frommes koe min mei har man oer de wei en sy woe him
 • : "Ik sil jo krekt sizze hoe't it sit. Ik kin sa min mei myn man, dat ik wol him forjaen. Hawwe jo dêr guod foar?" "Wiswol
 • Een vrouw en man leven in onmin met elkaar. De vrouw heeft er genoeg van en gaat naar David Flud in de hoop dat hij een
 • middeltje heeft om van haar man af te komen. Die geeft haar een pond poedersuiker mee, waarvan ze elke ochtend een dikke laag op
 • man
 • terug
 • Een vrouw en man leven in onmin met elkaar. De vrouw heeft er genoeg van en gaat naar David Flud in de hoop dat hij een middeltje heeft om van haar man af te komen. Die geeft haar een pond…

sage uit 1974
 • Jehannes tsyske (= Jhs. Meerstra) wie in fremd man. Hy liet de kat oer de feart springe. "Der over!" sei er. Wie de kat
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.
 • man
 • terug
 • Man laat kat op commando over de vaart springen.

sage uit 1970
 • Myn man syn heit en syn broer ha ris togearre nei de klaei west, dêr't se wurken. Doe seagen se dêr in beamke. Dat
 • beamke wer yn 'e groun. Myn man syn heit en syn broer, dy seagen dat. Hja wienen deabinaud woarn. De âld man sei tsjin myn
 • man
 • terug
 • Mannen zagen een boompje langzaam met wortel en al uit de grond komen. Nadat een paar kinderen uit de grond waren gekomen ging het boompje weer in de grond.

sage uit 1970
 • ûngetiid komme to Sânfurden achter Aldegea yn Wymbritseradiel by in boer, dat wie Bonne Groenveld. Mar dan moest ik in man
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen
 • van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de klei nooit meer koorts heeft gehad.
 • man
 • terug
 • Wie op de klei de kleikoorts krijgt kan die koorts alleen kwijtraken door terug te gaan naar de kleistreek. Medicijnen van een dokter hielpen niets. Voorbeeld van iemand die door terug te gaan naar de…

sage uit 1970
 • hie mei har man by ús west to praten. Myn faem wie ek by ús. Myn suster en 'e man wennen yn Surhústerfean, dêr moesten se
 • : Goejoun, mar der woarde neat werom sein. Wy binne mei myn suster en 'e man nei dy har hûs ta gong en pas trije ûren letter dêr
 • man
 • terug
 • Zestig jaar geleden kwam verteller in een donkere, stormachtige nacht een persoon tegen die midden op de weg stond. De gedaante droeg een wijde cape waar wel vier mensen in pasten. Op de groet kwam…

sprookje uit 1973
 • man
 • terug
 • Mannetje Tinterlanteen en vrouwtje Isebel wonen onder een pispot. Het mannetje vangt een gouden visje, dat hij terugzet in het water. Uit dank mag hij drie wensen doen. De eerste wens is een beter…

sage uit 1970
 • Der wie in frou overleden. Dy frou hie ek in famke. Foardat se stoar hie se tsjin har man sein: "Astû wer trouste
 • , mastû myn klean net oan dyn twadde frou jaen." Dat beloofde dy man. De man troude wer en hy forgeat dy bilofte. De twadde
 • negeert de man de boodschap van zijn dochter dat haar moeder terug is gekomen en overdag op het raam en de deur klopt. Hij
 • Man houdt zich niet aan de belofte aan zijn overleden vrouw dat zijn tweede vrouw niet haar kleren zal dragen. Eerst
 • man
 • terug
 • Man houdt zich niet aan de belofte aan zijn overleden vrouw dat zijn tweede vrouw niet haar kleren zal dragen. Eerst negeert de man de boodschap van zijn dochter dat haar moeder terug is gekomen en…

mop uit 1973
 • Der wie in man dy kaem ris in kear yn in restaurant en bistelde dêr trije seane aeijen. Hy hie gjin sinten by him, dat
 • , doe't er de aeijen op hie, gong hy der stikum tusken út. In skoft letter rekke dy man nei 't bûtenlân ta en dêr gong 't him
 • Een man bestelt drie gekookte eieren in een restaurant, maar heeft geen geld bij zich en gaat er stiekem vandoor. Later
 • gaat hij naar het buitenland, waar hij goede zaken doet, en rijk keert hij na een paar jaar terug naar Nederalnd. Op een
 • man
 • terug
 • Een man bestelt drie gekookte eieren in een restaurant, maar heeft geen geld bij zich en gaat er stiekem vandoor. Later gaat hij naar het buitenland, waar hij goede zaken doet, en rijk keert hij na…

sage uit 1966
 • manlu veur t gemaintehoes stönden en zai zaggen oal Mans aankomen, dan zeden ze: “Kom, d oale mout man weerum.” Zai trokn
 • Man wordt met zijn geloof in heksen geplaagd. Hij durft niet over een kruis op de weg te lopen, want dat is duivelswerk
 • man
 • terug
 • Man wordt met zijn geloof in heksen geplaagd. Hij durft niet over een kruis op de weg te lopen, want dat is duivelswerk en brengt ongeluk.

sage uit 1962
 • DE BENDE VAN PIER ZUUDOF De zôôgenêêmde bende van Pier Zuudof bestieng uut ’n man of zevene: Pier Zuudof, Koa Zuudof
 • terug: ze sloege op de vlucht. Ze namme êêjl wat geld en affecten mee, mè mie die affecten bin ze tegen de lamp elôôpe
 • man
 • terug
 • De bende van Pier Zuidhof breekt in bij een hofstede. De bewoners worden opgesloten. Haar spaargeld dat de dienstmeid hen aanbiedt nemen ze niet. Een knecht weet te ontsnappen en zoekt hulp bij de…

sage uit 1965
 • man
 • terug
 • Twee maaiers die 's avonds heel duidelijk de Lange-Sleatterman bij hun verblijf zien staan maken meteen rechtsomkeert en slapen buiten.

sage uit 1963
 • lutsen wurde koe. De boer en de frou wienen fuort, mar it folk wie thús. Doe kom dêr in man mei in great pak oansetten. Dy
 • man
 • terug
 • Venter in stoffen mag een pak laten staan in een huis van rijke mensen. Knecht schiet op het pak als de hond bij het pak steeds begint te grommen. In het pak zit een rover met een moordenaarsfluitje.

sage uit 1966
 • duvelbander makke foar de iene man in drank klear. Doe sei er tsjin him: "Dû mast even wachtsje op dyn maet, hwant dy syn krûden
 • matte trekke, dat duorret hwat langer." Mar de man sei: "Ik wachtsje net, ik gean fuort" en hy die syn drankje yn 'e bûs. De
 • moet de man terug.
 • klaar is. De duivelbanner zegt dat hij terug zal komen zodat ze dan wel samen teruggaan. Halverwege breekt het flesje en
 • man
 • terug
 • Mannen gaan samen naar duivelbanner voor een drankje. Eén van de mannen wil niet wachten tot het drankje van de ander klaar is. De duivelbanner zegt dat hij terug zal komen zodat ze dan wel samen…

sage uit 1962
 • waere di dan ok vuuf man op en ze laege zowat 10 of 11 voet dièpe. Oônze sloep lag bie de werf in Erremuje. ’t Was zondag
 • eweest in ’s maendagsochens eêl vroeg gienge me wir an bôôrd mit ons brôôd in wat a je dan zō bieje ao. Me waere mit vier man
 • man
 • terug
 • Als een knecht op een sloep de touwen van de meerpalen wil losmaken ziet hij op de voorste meerpaal een kalf zonder kop staan. iedereen is bang, door dobbelen wordt iemand aangewezen om de touwen los…

sprookje uit 1962
 • linkeroge oetschait’n. “Man,”zeg ’t soldoat, wat kanst doe schaiten, goa mit mie, dan goan wie ’t geld dailen.” De schutter
 • . “Doe moust ook mit, geld dailen”, zeggen ze. De bloazer geit mit. Even later zain ze’n staorke vent. Hai draait zo man
 • trouwen, òf als de prinses de winnaar niet wil hebben, zoveel geld als een sterke man kan dragen. De soldaat gaat op stap en
 • komt een goede schutter, iemand die wind kan maken, een sterke man, een man die met zijn kunstbeen heel hard kan lopen, een
 • man
 • terug
 • Een Duitse soldaat, ontslagen uit de dienst bij koning Fritz, ziet in de krant de aankondiging van een wedstrijd die door de Engelse koning is uitgeschreven. Het is een hardloopwedstrijd tegen zijn…

sprookje uit 1966
 • . Over een jaar mogen ze terug komen, degene die het beste vak heeft geleerd mag zijn dochter trouwen. De een leert fluiten
 • man
 • terug
 • Drie mannen willen met een beeldschoon meisje trouwen. Ze kunnen niets, zodat de vader ze wegstuurt om een vak te leren. Over een jaar mogen ze terug komen, degene die het beste vak heeft geleerd mag…