Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

123 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • man
 • tijd
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

broodjeaapverhaal uit 1997
 • En dan las ik van de week in een krant nog een opvallend verhaal. Een man in Mexico of Argentinië, nou ja, in ieder
 • pincet zat. De man zei dat hij het niet erg vond. De dokter had toen toch zijn leven gered.
 • Een man blijkt bijna 50 jaar lang met een pincet in zijn lichaam te hebben rondgelopen. Toen hij op zijn 15e jaar
 • man
 • tijd
 • Een man blijkt bijna 50 jaar lang met een pincet in zijn lichaam te hebben rondgelopen. Toen hij op zijn 15e jaar gewond raakte bij een steekpartij, en in het ziekenhuis werd geholpen, moet de dokter…

sage uit 1955
 • Dy kant nei Strobos út stienen al us minsken by de feart. Dy hearden dêr in stim út 't wetter wei, dy't sei: "De tijd
 • is verschenen, maar de man is er nog niet." In set letter kom dêr in man op in wein oanriden. Dy ried it wetter yn en de
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • man
 • tijd
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1966
 • 'De tijd is verschenen, de man is er niet'. Dat matte se us op it Blaufallaet heard ha, mar mear wyt ik der ek net fan.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.
 • man
 • tijd
 • "De tijd is verschenen, de man is er niet". Dat moeten ze eens op het verlaat gehoord hebben volgens de verteller.

Trefwoorden: horen, man, stem, tijd


sage uit 1966
 • : "De tijd is er wel, maar de man is der niet." Doe is dy man fuort dêrnei yn 'e feart riden en fordronken.
 • Der wie in man dy kom der oanriden mei in hynder en wein. 't Wie by in brede feart. Doe klonk der in stim út dy feart
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de
 • man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.
 • man
 • tijd
 • Een man reed eens met paard en wagen langs een brede vaart. Er klonk een stem uit de vaart: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Even later reed de man in de vaart en is hij verdronken.

sage uit 1996
 • hat dêr us op in joun om healwei alven by helder ljochtmoannewaer in stim út 'e poel heard. Der waerd sein: "De tijd is
 • der wel, maar de man is der niet." Twa jier letter is dêr in man fordronken. It wie Piterom syn kammeraed. Hy weage him op
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de man is er niet." Twee jaar later is er een man
 • verdronken. Hij waagde zich op dun ijs en zakte erdoorheen. Toen hij eruit wilde, brokkelde het ijs heel de tijd af. Hij kon er
 • man
 • tijd
 • Achter Surhuizum lag in het midden van het land een grote poel. Op een avond, om half elf, heeft iemand er, bij helder maanlicht, een stem uit de poel gehoord. De stem zei: "De tijd is er wel, maar de…

sage uit 1966
 • se ynienen in stim út it wetter: "De tijd is der al, de man is der niet." Trije kear achter elkoar hearden se dat en it
 • klonk hiel helder. Heit en dy tochten har binaud. Doe kom der in man oanfleanen yn in seas mei in hynder der foar. Dy fleach
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een sjees met twee paarden ervoor aanvliegen
 • , zo het water in. De man is verdronken, de paarden zijn eruit gekomen.
 • man
 • tijd
 • Op een zaterdagavond stond Thomas Bruining wat te praten. Opeens hoorden ze een heldere stem uit het water drie keer zeggen: "De tijd is er al, de man is er niet." Toen kwam er een dikke boer in een…

sage uit 1966
 • had hij tijd om achteruit te lezen om de soldaatjes weer in de haardkuil te krijgen. De roeken waren er op slag. Zij
 • man
 • tijd
 • Minse Griper kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen door voor te lezen uit een toverboek. Dan liet hij die soldaatjes marcheren. Als hij hetzelfde weer achteruit las, gingen de soldaatjes weer de…

broodjeaapverhaal uit 1991
 • weinig toeristen komen. Bij een klein dorpje steekt plotseling een kind de weg over; de man kan niet op tijd remmen en rijdt
 • verhaal heeft gedaan vraagt de agent: "En waar is uw vrouw nu?" "In de auto," antwoordt de man. "Dan is er geen tijd te
 • man
 • tijd
 • In een afgelegen dorp rijdt een toerist een kind dood. Terwijl hij de politie informeert wordt zijn vrouw die in de auto is gebleven opgehangen door de dorpsbewoners.

sage uit 1968
 • Yn 'e Twizeler Mieden gong us in man oer in planke, dy't oer in feart hinne lei. Doe hearde hy: "De tiid is der, mar de
 • man is der net." Hy wie der oer. Mar fuort dêrnei rekke dêr ien by de planke del en dy is dêr fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet
 • ' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.
 • man
 • tijd
 • Een man die via een plank een vaart oversteekt, hoort een stem uit het water 'De tijd is er, maar de man is er niet' zeggen. Het is een voorteken: de man valt van de plank en verdrinkt.

sage uit 1968
 • Der wie in man dy farde yn in roeiboatsje de Ie oer nei de Burgumermar. Underweis op 'e Ie hearde hy in lûd: De tijd is
 • manspersoan by him yn 't boatsje. Op itselde plak as de foarige kear hearden se nou beide it lûd: De tijd is verschenen, de man is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen
 • . De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst valt een van de mannen overboord en
 • man
 • tijd
 • Mannen in een bootje horen tot twee keer toe een stem uit het water 'De tijd is verschenen, de man is er niet' zeggen. De derde keer zegt de stem 'De tijd is verschenen, de man is er al'. Van angst…

sage uit 1968
 • 't Wie yn 'e winter. Guon wienen op 't iis op 'e Burgumer Mar. Doe hearden se in stem: De tijd is verschenen, de man is
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er
 • man
 • tijd
 • Sommigen hoorden op het ijs eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Een tijdje later is er een schaatsrijder in een wak verdronken.

mop uit 1968
 • meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden wilden dat wel en ze hielden de koning aan
 • man
 • tijd
 • Fileman lag met twee maten in het gras te luieren, toen de koning langskwam. Deze had net bekend laten maken, dat de meest luie man van de wereld met zijn dochter mocht trouwen. De drie vrienden…

sage uit 1968
 • in man op it iis. Hy wie allinne. Doe hearde er samar ynienen in lûd: De tijd is er, de man is er niet. Hy woarde kjel en
 • redens. Dy ried fleanende hurd. Doe't er oan dy oare man ta wie kom er to fallen. Hy wie fuort dea.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man
 • man
 • tijd
 • Een man op het ijs hoorde eens een stem zeggen: "De tijd is er, de man is er niet." Hij zag dat een schaatsende man viel en op slag dood was.

sage uit 1968
 • . Doe hearde it wyfke, dat by 't roer stie, út it wetter wei de wurden, dat de tiid der wol wie, mar de man net. Doe't se op
 • 'e Mar kommen is har man oer board rekke en fordronken.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later
 • raakte haar man overboord en is verdronken.
 • man
 • tijd
 • Een vrouw hoorde op haar schip eens een stem uit het water zeggen dat de tijd er wel was, maar de man niet. Even later raakte haar man overboord en is verdronken.

mop uit 1968
 • The Conversation of the One-eyed Man and the Hunchback
 • Een man met een bochel had zijn nieuwe horloge op zijn borst hangen. Een man met een glazen oog vroeg hem hoe laat het
 • man
 • tijd
 • Een man met een bochel had zijn nieuwe horloge op zijn borst hangen. Een man met een glazen oog vroeg hem hoe laat het was. De bultenaar antwoordde dat hij nog heel vroeg scheen te zijn, want mijnheer…

sage uit 1968
 • Yn Eastemar stienen guon by 't wetter. Doe hearden se in lûd. Der woarde sein: De tijd is verschenen, de man is er niet
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Sommigen hoorden bij een water eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • man
 • tijd
 • Sommigen hoorden bij een water eens een stem zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand in het water terecht en verdronk.

sage uit 1968
 • By de brêge fan Readskuorre ha de minsken ris in stem heard dy't út 'e feart weikom: "De tijd is verstreken, en de man
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen
 • daarna is er een man in een kolk verdronken.
 • man
 • tijd
 • Mensen hoorden bij een brug eens een stem uit de vaart zeggen: "De tijd is verstreken, en de man is er niet." Meteen daarna is er een man in een kolk verdronken.

sage uit 1968
 • . Doe hearde se in stim út it wetter: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Doe wie der ien op 't hynder oankaem
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen
 • man
 • tijd
 • Twee vrouwen hoorden op een avond een stem uit het water komen: "De tijd is gekomen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand op een paard die het water in reed en verdronk.

sage uit 1968
 • Moeke fortelde ook: Der stonden eens mensen by de brugge in Doezumer til. Dy hoorden een stem uut it woater: "De tijd
 • is verschenen, maar de man is der nog niet." Doe was der een met het rijtuig in jacht. Die man was Heine Anke, die kwam
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen stonden eens bij een brug. Ze hoorden een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, maar de man is er
 • nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit Opeinde.
 • man
 • tijd
 • Mensen stonden eens bij een brug. Ze hoorden een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, maar de man is er nog niet." Toen kwam er iemand met een rijtuig aangehaast. Dat was een man uit…

sage uit 1968
 • stem út 'e Burgumer Mar wei, dy't sei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Fuort dêrnei ried der ien op redens yn
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens uit het water een stem komen die zei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Meteen erna reed
 • man
 • tijd
 • Mensen hoorden eens uit het water een stem komen die zei: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Meteen erna reed er een schaatser in een wak, en verdronk.

sage uit 1968
 • Oan 'e Broeksterfeart is 't us gebeurd, dat dêr guon in stim hearden út it wetter wei: De tijd is verschenen, maar de
 • man is verdwenen. Even letter forsûpte dêr ien.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water komen: "De tijd is verschenen, maar de man is verdwenen." Even later is er
 • man
 • tijd
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water komen: "De tijd is verschenen, maar de man is verdwenen." Even later is er iemand verdronken.

sage uit 1968
 • en doe hienen se in lûd heard: De tijd is verschenen, de man is er niet. In skoftsje letter wie der ien oanfytsen kom en
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er
 • man
 • tijd
 • Mensen hoorden eens een stem uit het water zeggen: "De tijd is verschenen, de man is er niet." Even later kwam er iemand aangefietst en die is er verdronken.

sage uit 1968
 • fan 'e feart út in stem: "De tijd is der, de man is der noch niet!" Sy seinen: "Hwat mat dat west ha?" De oare moarns ried
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende
 • man
 • tijd
 • Een paar mensen hoorden eens een stem uit de bevroren vaart zeggen: "De tijd is er, de man is er nog niet!" De volgende ochtend reed er iemand in een wak en verdronk.

sage uit 1962
 • : "De tijd is verschenen, de man is er niet."
 • Tusken Blaufallaet en Gerkeskleaster is in man mei rydtúch en al yn it djip riden. Fan tofoaren hienen se dêr heard
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het
 • man
 • tijd
 • Op een plek waar eerder was gehoord: "De tijd is verschenen, de man is er niet.", is een man met rijtuig en al in het water gereden.