Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

152 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • man
 • tovenaar
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1937
 • man
 • tovenaar
 • Een paar mannen staan aan de zeekant en zien een melkteil komen aanvliegen. Erin zitten twee tovenaars. Deze verlaten de teil. De mannen verstoppen de teil en geven deze weer terug in ruil voor een…

sage uit 1966
 • Der wie us in âld man yn Feanwâldsterwâl, dy sutele mei petroalje. Mar 't wie in tsjoenster. Hy ried by Tsjitse en Ké
 • Petroleumventer is tovenaar die met de petroleumkar door het sleutelgat rijdt.
 • man
 • tovenaar
 • Petroleumventer is tovenaar die met de petroleumkar door het sleutelgat rijdt.

sage uit 1966
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik
 • man
 • tovenaar
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik tikt de varkens op de rug met zijn hand. De beesten zijn sindsdien behekst.

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • man
 • tovenaar
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Garsthuzen: "Hjir ha jo in ryksdaelder fan my." Dirk die de ryksdaelder yn 'e bûse en gong mei myn man wer op hûs ta. Mar doe't
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet
 • man
 • tovenaar
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sage uit 1965
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.
 • man
 • tovenaar
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.

sage uit 1968
 • To Koatstertille wenne in man, dat wie Reid Keuning. Hy wie heal man en heal frou. Mar hy koe fan alles. Hy liet
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten
 • man
 • tovenaar
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten marcheren.

sage uit 1968
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem
 • man
 • tovenaar
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem. Een ervan was groter en dikker dan de anderen, dat was de hoofdheks.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat. Minne Ael was ook een heks.

sage uit 1960
 • man
 • tovenaar
 • Ymke de Jong was een goochelaar. Hij kon iemand stom maken. In dienst hebben ze hem op een keer met zijn voeten geboeid in een kast opgesloten. De volgende ochtend stond hij gewoon weer op het…

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Minse Griper liet soldaatjes uit de haardkuil komen. Die begonnen dan te dansen. Hij kon ook een fles drank laten komen door een speelkaart. Maar op een keer wilde niemand de fles drank aannemen en…

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Jan Hepkes kon meer dan een ander. Hij kon om een bocht zitten.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Ymke de Jong kon mensen stil laten staan. Ook kon hij door een balk heen kruipen en kon hij zichzelf onzichtbaar maken.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • De fietsenmaker Reid Keuning kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Twee broers hadden eens een paar zieke vogeltjes op de kachel gezet. Nadat een oom langs geweest was, waren ze dood. De oom had de kwade hand.

sage uit 1968
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • man
 • tovenaar
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1968
 • litte. Dy makken in rountsje troch de keamer en gongen dan wer ta de hurddobbe yn. Dy man kommandearde fan rechtsomkeard en
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Die maakten dan een rondje door de kamer en verdwenen weer in de
 • haardkuil. De man commandeerde ze.
 • man
 • tovenaar
 • Een man kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Die maakten dan een rondje door de kamer en verdwenen weer in de haardkuil. De man commandeerde ze.

sage uit 1968
 • Een man had eens een boek gekocht. Als hij eruit las, kwamen er witte konijnen uit de haardkuil. En als hij dan weer
 • achteruit las, verdwenen de dieren weer. Op het laatst werd de man bang in zijn eigen huis en is hij nog gereformeerd geworden.
 • man
 • tovenaar
 • Een man had eens een boek gekocht. Als hij eruit las, kwamen er witte konijnen uit de haardkuil. En als hij dan weer achteruit las, verdwenen de dieren weer. Op het laatst werd de man bang in zijn…

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Een postrijder kon meer dan anderen. Hij kon een stok van tussen zijn benen naar een ander laten lopen. Ook kon hij de mensen zomaar stil laten staan.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Wanneer ze Ymke Modder opsloten in de gevangenis, was de deur alweer los voordat ze weg waren.

sage uit 1968
 • man
 • tovenaar
 • Ate Jager kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Dan begonnen die soldaatjes te marcheren.

sage uit 1962
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de
 • man
 • tovenaar
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de varkens, en hij streek met zijn handen over hen heen. De volgende dag waren ze…