Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

187 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • man
 • toveren
 • Een paar mannen staan aan de zeekant en zien een melkteil komen aanvliegen. Erin zitten twee tovenaars. Deze verlaten de teil. De mannen verstoppen de teil en geven deze weer terug in ruil voor een…

sage uit 1966
 • hij de boer wat er gebeurd is en dat de jongeman toveren kan. De boer moet niks van die kunsten hebben. Dezelfde dag zegt
 • man
 • toveren
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van
 • weten. Hij gaat naar de vouw toe. Zij laat hem binnen. Hij vraagt haar hem te leren toveren. Ze zegt dat hij dat leren kan
 • man
 • toveren
 • Van een vrouw wordt gezegd dat ze een verbond met de duivel heeft en dat ze toveren kan. Een jongeman wil hier meer van weten. Hij gaat naar de vouw toe. Zij laat hem binnen. Hij vraagt haar hem te…

sage uit 1966
 • Der stienen us in keppeltsje mannen by in apelbeam. 't Wie mei in pretsje. Doe kom der in man oan dy't se allegearre
 • wol koenen. "Dy man kin wol hwat", seinen se. Se mienden dat er mear koe as in oar. Mar doe kom der nòch ien by stean. Dy
 • Man moet iets vertellen, maar vertelt dat niet aan andere mensen, maar aan een appelboom die twee dagen later doodgaat.
 • man
 • toveren
 • Man moet iets vertellen, maar vertelt dat niet aan andere mensen, maar aan een appelboom die twee dagen later doodgaat.

sage uit 1966
 • Yn 'e Houtigehage hat in tsjoenster in man deatsjoend, dy hie trije krânsen yn 't kessen.
 • In Houtigehage heeft een tovenaarster een man doodgetoverd. Hij had drie kransen in zijn kussen.
 • man
 • toveren
 • In Houtigehage heeft een tovenaarster een man doodgetoverd. Hij had drie kransen in zijn kussen.

sage uit 1966
 • Fogeltsjemoai dat wie in tsjoenster. Har âld man waerd soms yn 'e nacht wekker, dan lei der in pânse njonken him op bêd
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is
 • man
 • toveren
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is dan bezig met de hekserij.

sage uit 1966
 • Een man wil een vrouw opzoeken, maar ze is niet thuis. Even later vindt hij wel een pens. De vrouw is een heks.
 • man
 • toveren
 • Een man wil een vrouw opzoeken, maar ze is niet thuis. Even later vindt hij wel een pens. De vrouw is een heks.

sage uit 1966
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik
 • man
 • toveren
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik tikt de varkens op de rug met zijn hand. De beesten zijn sindsdien behekst.

sage uit 1966
 • Achter Ljouwert wenne in âld minske, dat koe tsjoene. Op in joun kom der in man by harren to praten. Hy praette mei de
 • man, hwant it âld minske siet yn 'e hoeke yn 'e stoel to sliepen. "Ik sei," frege er, "sliept it âldminske?" "Ja," sei de
 • Achter Ljouwert woonde een oude vrouw, die kon toveren. Een man komt op een avond langs om met haar te praten, maar ze
 • is de hele avond in diepe slaap en dus praat de man wat met haar man. Als de man uitgepraat is en weer naar huis gaat
 • man
 • toveren
 • Achter Ljouwert woonde een oude vrouw, die kon toveren. Een man komt op een avond langs om met haar te praten, maar ze is de hele avond in diepe slaap en dus praat de man wat met haar man. Als de man…

sage uit 1966
 • Der wie in âld wiif, dat koe tsjoene. Har man kom in kear yn 'e hûs, doe lei der in bosk fodden oer 't achterhûs. Alles
 • Een oude vrouw kan toveren. Als haar man thuiskomt, zegt de vrouw dat ze zich erg raar voelt en prompt begint een hoop
 • man
 • toveren
 • Een oude vrouw kan toveren. Als haar man thuiskomt, zegt de vrouw dat ze zich erg raar voelt en prompt begint een hoop oude lompen en ook een altaarkleed, te zweven. Even later is alles weer normaal.

sage uit 1966
 • man
 • toveren
 • Oude Rikele Myt was een tovenaarster. Op een keer bewoog ze haar hand snel en krachtig over het paard van een boer. De boer wist dat de volgende dag zijn paard dood zou zijn, omdat Rikele Myt eraan…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • man
 • toveren
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1967
 • Myn man wie us op 'e merk yn Uthuzen (Gr.). Doe wie dêr ien dy koe tsjoene. Hy sei tsjin in âlde arbeider, Dirk Bos fan
 • Garsthuzen: "Hjir ha jo in ryksdaelder fan my." Dirk die de ryksdaelder yn 'e bûse en gong mei myn man wer op hûs ta. Mar doe't
 • man
 • toveren
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sage uit 1967
 • Ik ha yn 'e Skrâns wenne by minsken, dy hieten fan Olivier. De man wie in bulte fuort. 't Gebeurde wol, dat de frou dan
 • man
 • toveren
 • Een vrouw liet, als ze boodschappen ging doen, vaak een tientje op het kabinet liggen. Niemand kon bij het geld komen, want de sleutel nam ze altijd mee. Toch verdween het tientje elke keer.

sage uit 1966
 • Een man zag aan de zuidkant van een weg iets groots en zwarts. Aan de noordkant lagen twaalf dode mensen in de berm
 • man
 • toveren
 • Een man zag aan de zuidkant van een weg iets groots en zwarts. Aan de noordkant lagen twaalf dode mensen in de berm. Het was toverij.

sage uit 1974
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • man
 • toveren
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sage uit 1965
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.
 • man
 • toveren
 • Meisje weigert een man die kan toveren, verkering. Hij zegt dat ze moet oppassen, want hij kan haar rokken laten zakken.

sage uit 1968
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene
 • man
 • toveren
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene die de fles wegstuurde, mag de fles niet aanpakken. Doet hij dit toch, dan sterft…

sage uit 1968
 • To Koatstertille wenne in man, dat wie Reid Keuning. Hy wie heal man en heal frou. Mar hy koe fan alles. Hy liet
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten
 • man
 • toveren
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten marcheren.

sage uit 1968
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat
 • man
 • toveren
 • Stotterende Harm werd ook wel Ekse Harm (= Hekse Harm?) genoemd. Hij kon toveren en veranderde zich soms in een kat. Minne Ael was ook een heks.

sage uit 1968
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • man
 • toveren
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1968
 • man
 • toveren
 • Piter Scheper kon de mensen uitkleden op de weg. Hij kon ze ook stil laten staan.

sage uit 1968
 • man
 • toveren
 • Minse Griper liet soldaatjes uit de haardkuil komen. Die begonnen dan te dansen. Hij kon ook een fles drank laten komen door een speelkaart. Maar op een keer wilde niemand de fles drank aannemen en…

sage uit 1968
 • man
 • toveren
 • Jan Hepkes kon meer dan een ander. Hij kon om een bocht zitten.

sage uit 1968
 • man
 • toveren
 • Ymke de Jong kon mensen stil laten staan. Ook kon hij door een balk heen kruipen en kon hij zichzelf onzichtbaar maken.