Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

313 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • man
 • toverij
 • Een paar mannen staan aan de zeekant en zien een melkteil komen aanvliegen. Erin zitten twee tovenaars. Deze verlaten de teil. De mannen verstoppen de teil en geven deze weer terug in ruil voor een…

sage uit 1937
 • Ongeveer 1870 vertelde men mij het volgende: Een blinde man, welke woonde op den weg naar Vreeswijk (dus aan de
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde
 • hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman terugkomt, is hij bezweet. De blinde man verdenkt
 • man
 • toverij
 • Een blinde man gaat altijd wandelen met zijn buurman. Een keer rond middernacht moet de buurman even weg. De blinde hoort gebrul en de voetstappen van een viervoetig dier. Wanneer de buurman…

sage uit 1999
 • man
 • toverij
 • Als afweer tegen het boze oog kun je een handje van Fatima aan een ketting om je hals dragen. Wie zich niet beschemt, kan ziek worden en zelfs doodgaan door het boze oog. Het is ook gevaarlijk om 's…

sage uit 1966
 • Der ried us in man hjir út 'e Wâlden wei nei Ljouwert ta yn in sjeas. Underweis, sahwat op Swarteweisein stie in
 • boerespul mei de kont nei de wei ta. Dêr stienen trije man yn 'e skuorre to terskjen. 't Wie by 't winter. Doe't it hynder oan
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie
 • mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man slaat met de zweep maar het paard verzet geen
 • man
 • toverij
 • Een man uit de Wâlden gaat per sjees naar Ljouwert. In de buurt van Swarteweisein staat een boerderij daar staan drie mannen in de schuur te dorsen. Bij de schuur gaat het paard steigeren. De man…

sage uit 1966
 • zullen uitbetaald worden. Maar de jongeman wil het volle bedrag voor het hele jaar. Om van de toverij af te zijn, betaalt de
 • man
 • toverij
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1966
 • fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven. De man die de fles heeft weggestuurd
 • man
 • toverij
 • Een aantal mannen is aan het kaartspelen en wil een fles drank hebben. Een van hen bindt een schoppenboer aan een lege fles en stuurt de fles weg. Even later komt de fles gevuld de kamer binnenzweven.…

sage uit 1966
 • Fogeltsjemoai dat wie in tsjoenster. Har âld man waerd soms yn 'e nacht wekker, dan lei der in pânse njonken him op bêd
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is
 • man
 • toverij
 • Een man is getrouwd met een heks. Soms als hij 's nachts wakker wordt, ligt er een pens naast hem in bed. Zijn vrouw is dan bezig met de hekserij.

sage uit 1966
 • Een man wil een vrouw opzoeken, maar ze is niet thuis. Even later vindt hij wel een pens. De vrouw is een heks.
 • man
 • toverij
 • Een man wil een vrouw opzoeken, maar ze is niet thuis. Even later vindt hij wel een pens. De vrouw is een heks.

sage uit 1966
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik
 • man
 • toverij
 • Een man houdt varkens en laat zijn beesten aan Hindrik Pyk zien. Hij weet niet dat Hindrik een tovenaar is. Hindrik tikt de varkens op de rug met zijn hand. De beesten zijn sindsdien behekst.

sage uit 1966
 • Der wenne hjir op 'e heide in man, dy hie in siik bern. Hy gong nei Wopke ta fan Kûkherne. Dy joech him guod. Wopke sei
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg
 • wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn moeder, die hem het drankje afhandig wil
 • man
 • toverij
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn…

sage uit 1966
 • dat net dwaen. Doe sweefde de flesse mei drank hyltyd mar om 'e lampe hinne. Doe hat dy man him op 't lêst oankrigen. It
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven
 • . Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De man durft de fles in beginsel niet zelf
 • man
 • toverij
 • Een echtpaar heeft bijzondere vermogens. De vrouw is kaartleester; de man kan flessen drank het huis in laten zweven. Hij stuurt een lege fles weg met een schoppenboer en de fles komt gevuld terug. De…

sage uit 1966
 • Een man zag aan de zuidkant van een weg iets groots en zwarts. Aan de noordkant lagen twaalf dode mensen in de berm
 • . Het was toverij.
 • man
 • toverij
 • Een man zag aan de zuidkant van een weg iets groots en zwarts. Aan de noordkant lagen twaalf dode mensen in de berm. Het was toverij.

sprookje uit 1970
 • KLEIN DUIMPJE Er waren eens een man en een vrouw, die geen kinderen hadden en ze toch zo graag zouden hebben. Dikwijls
 • het durft! " riep Klein Duimpje vanuit de doos. Maar de man durfde wel en toen hij Duimpje zag, zei hij: "Dat is er een
 • man
 • toverij
 • Een echtpaar krijgt een heel klein mannetje. Ze verhuizen en raken het mannetje kwijt. Drie dieven vinden hem en willen dat hij hen helpt bij het inbreken. Ze stelen kaas. Het mannetje vraagt luid…

sprookje uit 1889
 • vasthangen, meende hij met eenen roover te doen te hebben! Hij kwam toegeloopen, en sloeg met den ovenstaak naar den man, die te
 • wagen. In een herberg bekijkt de dochter van de herbergier het zadel van zijn paard. Als de man: "hou vast!" roept, kan ze
 • het zadel niet meer loslaten. Zus en moeder schieten te hulp, maar ook zij komen vast te zitten. De man reist met het hele
 • man
 • toverij
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Hij belooft zijn dochter en de helft van zijn rijk aan de jongeling die haar aan het lachen kan krijgen. Een arme knecht, die thuis is in de…

sage uit 1974
 • een zieke man lastig. De man blijkt al tweeënhalve krans in zijn kussen te hebben. De kat - de heks - wordt snel verjaagd
 • en de man geneest.
 • man
 • toverij
 • Een heks verandert zichzelf vaak in een zwarte kat. De heks moet om de zeven jaar iemand dood toveren om er zelf niet aan te gaan. Heksen vergaderen vaak in de gedaante van katten. Een bepaalde heks…

sprookje uit 1889
 • man
 • toverij
 • De jongste van drie dochters moet van haar moeder het zware werk doen. Als ze de schapen weidt, is het altijd mooi weer. Als de oudste zus het eens probeert, wordt het noodweer. Op een dag deelt de…
cinderella2.mov

sage uit 1962
 • In Langerak had je een man, die keek niet zo krap met z'n praatjes. Op 'n keer zit ie in een roeiboot en zegt: "As ik
 • Een man had nogal praatjes, en toen hij op een dag weer eens iets stelligs beweerde, kon hij zich niet meer bewegen en
 • man
 • toverij
 • Een man had nogal praatjes, en toen hij op een dag weer eens iets stelligs beweerde, kon hij zich niet meer bewegen en moesten ze hem uit zijn roeiboot dragen.

sage uit 1968
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene
 • man
 • toverij
 • Een man in een kroeg stuurt een schoppenboer weg om een fles drank. De fles komt even later vol terugzweven. Diegene die de fles wegstuurde, mag de fles niet aanpakken. Doet hij dit toch, dan sterft…

sage uit 1968
 • in klap op 'e kop jown. De oare deis hearde se dat der in âld-man wie, dy't it sa yn 'e holle hie. Doe sei beppe: "Dan
 • oude man vreselijke hoofdpijn. Hij was de kat.
 • man
 • toverij
 • Sommige mensen kunnen zich in katten veranderen. Een kat krijgt eens een flinke oplawaai. De volgende dag heeft een oude man vreselijke hoofdpijn. Hij was de kat.

sage uit 1968
 • To Koatstertille wenne in man, dat wie Reid Keuning. Hy wie heal man en heal frou. Mar hy koe fan alles. Hy liet
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten
 • man
 • toverij
 • Een tovenaar – half man en half vrouw – kan soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn toveren en laten marcheren.

sage uit 1970
 • Japik wekke by him en de feint Klaes Bylsma. De âld man wie bitsjoend. Doe wienen der ynienen allegear swarte katten achter
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet
 • man
 • toverij
 • Een man lag ziek op bed, hij was betoverd. Achter op het erf waren allemaal zwarte katten, maar die kon men niet verwonden. In het hoofdkussen van de zieke werden kransen gevonden.

sage uit 1968
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem
 • man
 • toverij
 • Een man viel na het werk eens in slaap bij een slootje. Toen hij wakker werd, zaten er zes dikke katten vlak bij hem. Een ervan was groter en dikker dan de anderen, dat was de hoofdheks.

sage uit 1968
 • al wer oan." De man mat aparte gaven hawn ha, dat er dy wurden yn 'e fierte hearre koe.
 • man
 • toverij
 • Een jongevrouw zag eens een kennis naar de winkel komen en zei: "Daar komt Tseard al weer aan." Toen Tseard in de winkel stond, herhaalde hij deze woorden. Hij had aparte gaven, waardoor hij de…

sage uit 1968
 • buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd te hebben. Het kind is weer beter geworden.
 • man
 • toverij
 • De vader van een ziek meisje probeert op een kat te schieten. Dit lukt niet, en het dier verdwijnt bij een huis in de buurt. De volgende dag beschuldigd de man de buurman ervan zijn dochter betoverd…

sage uit 1960
 • man
 • toverij
 • Ymke de Jong was een goochelaar. Hij kon iemand stom maken. In dienst hebben ze hem op een keer met zijn voeten geboeid in een kast opgesloten. De volgende ochtend stond hij gewoon weer op het…