Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

57 resultaten voor ""

sprookje uit 1930
 • Winter, zee Grait, dei man het ter al west, dei het 't spek al hoald. Doe groode stoffel! zee e. Den haars mie dat ook beter
 • man
 • varken
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

sage uit 1966
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een
 • lichtgevende man rond. Hij is de duivel.
 • man
 • varken
 • Een varken en een veulen rennen vaak rond met een pappot om hun nek. Het zijn spookdieren. Er loopt ook een lichtgevende man rond. Hij is de duivel.

mop uit 1995
 • Dan vertellen we nog wat van het varken. We blijven nog even bij pastoor. Pastoor dè maakte op zijn dagelijkse
 • wandeling door het durp... kwam d'r... bi Hannes langs en d'r hong een varken op een leier. 't Zal in november zin geweesj, in
 • "Jezus stierf voor ons allen, maar dit varken alleen voor mij."
 • Een man heeft een varken geslacht. De pastoor komt langs en vindt het een mooi varken. Hij mag zich gelukkig prijzen
 • die daar een stukje van zou hebben. Daarop zegt de man: "Onze Lieve Heer is gestorven voor iedereen, maar dat varken is
 • man
 • varken
 • Een man heeft een varken geslacht. De pastoor komt langs en vindt het een mooi varken. Hij mag zich gelukkig prijzen die daar een stukje van zou hebben. Daarop zegt de man: "Onze Lieve Heer is…
varken.mp3

sage uit 1995
 • vriendjes was het varken. De slager sneed zonder te beseffen wat hij deed het varken de strot af. Het slagertje komt voor het
 • gerecht, waar hem op aanraden van een wijze oude man een glimmend rode appel en een geldstuk worden voorgehouden. Lachend
 • man
 • varken
 • Een jongetje onthoofdt tijdens het spelen van slagertje zijn vriendje. Het jongetje moet voor de rechtbank verschijnen, maar de rechter meent dat het kind zonder opzet gehandeld heeft. Om de onschuld…

sage uit 1968
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • man
 • varken
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sprookje uit 1968
 • dy pankoek in âld man tomjitte en dy sei: "Pankoekje, pankoekje, waar kom jij vandaan?" Doe sei de pankoek: "Ik ben een
 • een oude man tegen die vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei dat hij een oud vrouwtje was ontlopen, en dat hij hem ook zou
 • zou ontlopen. Toen kwam hij een varken tegen. Hij zei dat hij een oud vrouwtje was ontlopen en een oud mannetje en een
 • man
 • varken
 • Een oude vrouw was eens pannenkoeken aan het bakken. Een van de pannenkoeken wipte uit de pan en rolde weg. Hij kwam een oude man tegen die vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei dat hij een oud…

sage uit 1968
 • Een man deed altijd een stuk duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders was hij bang dat ze betoverd zouden
 • man
 • varken
 • Een man deed altijd een stuk duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders was hij bang dat ze betoverd zouden raken.

sage uit 1968
 • het weer precies zo, maar nu kwam er een stuk varken naar beneden. En de stem zei: "Nu morgen naar de kerk te Garijp." En
 • man
 • varken
 • Er was eens een arm echtpaar. Op een keer riepen een paar jongelui door de schoorsteen: "Zijt gij daar?" "Ja, Heer," riepen de oudjes. "Hier is brood," hoorden ze, en er kwam een brood door de…

sage uit 1962
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de
 • man
 • varken
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de varkens, en hij streek met zijn handen over hen heen. De volgende dag waren ze…

sage uit 1966
 • Een man kon nooit bij het vee gelaten worden, omdat hij alle varkens doodtoverde.
 • man
 • varken
 • Een man kon nooit bij het vee gelaten worden, omdat hij alle varkens doodtoverde.

mop uit 1966
 • holle troch moest. (sjoch dat forhael) De man tochte: "Sa dom is myn wiif noch net iens." Wer in dei letter trof er in frou
 • , dy stie boven op in wein mei in sekfol koalrapen op 'e rêch, wylst it hynder der foar roan. De man frege: "Hwat hat dit
 • , voor de koude winter aanziet waar haar man het over had, het geslachte varken meegeeft, heeft hij de derde vrouw gevonden
 • [vervolg van CJ014403] De man vindt zijn vrouw minder dom dan de vrouw die met een schaaf een opening voor het hoofd in
 • man
 • varken
 • [vervolg van CJ014403] De man vindt zijn vrouw minder dom dan de vrouw die met een schaaf een opening voor het hoofd in een hemd probeert te maken. De tweede dommere vrouw is de vrouw die het voor het…

sage uit 1967
 • Dêr wie in man, dy kom wol op 'e Dwarsfeart. Dêr hie ús heit in hekel oan. Hwant as dy man de hân op 'e rêch fan 'e
 • bargen lei, dan woarden dy bargen blau. Dy man hie de kweade hân, dêr moesten se bot foar oppasse. Heit sei: "Noait fremden
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.
 • man
 • varken
 • Als een man met de kwade hand zijn hand op de rug van een varken legt, wordt het dier blauw. De man is een tovenaar.

sage uit 1967
 • Een man en een vrouw waren zeer arm. Ze hadden een keer een big gekocht, dat ze zouden vetmesten voor de winter. Maar
 • de man stierf voor de winter, en de vrouw verkocht de big om de begrafenis te kunnen betalen. Maar ze had haar man
 • man
 • varken
 • Een man en een vrouw waren zeer arm. Ze hadden een keer een big gekocht, dat ze zouden vetmesten voor de winter. Maar de man stierf voor de winter, en de vrouw verkocht de big om de begrafenis te…

sage uit 1955
 • Het is hier eens gebeurd, dat er een dier te voorschijn kwam zo groot als een varken van twee jaar. Dat dier had een
 • , (en gespleten tenen). Dat beest heeft een jonge man aangepakt.
 • Een spookdier heeft eens een jonge man gegrepen. Het is dier is zo groot als een varken van twee jaar. Het heeft een
 • man
 • varken
 • onbekend, een man die woonde bij een molen
 • Een spookdier heeft eens een jonge man gegrepen. Het is dier is zo groot als een varken van twee jaar. Het heeft een blauwachtige huidskleur als een olifant, een scheve kop, een lange staart met een…

mop uit 1974
 • Lintsjelûker. Doede Bodder wie in sunige man en woe foarútkomme yn 'e wrâld. Simen Lintsjelûker wie in los man, dy't der mar sa'n
 • ta west hienen. Sije [Simen] Lintsjelûker gong der wòl hinne en doe krige er dêr mei de dronkene kont rúzje mei in man út
 • van driehonderd pond aan als schadevergoeding. De slimme man steelt vervolgens het dikke varken van zijn buurman om aan de
 • omdat het dier zo onrustig was. De man begrijpt nu dat hij zijn eigen varken gestolen heeft.
 • man
 • varken
 • Een dronken man slaat aan het vechten met een andere man en gooit daarbij een marktkraam van een koopman om. De koopman dreigt de politie in te schakelen omdat hij zeventig gulden schade zou hebben.…

mop uit 1974
 • Der wienen in man en in frou, dy wienen noch net sa lang troud. Mar dy man bimuoide him noait mei syn frou. As se
 • dy't him helpe kinne?" "Jawol," sei de dokter, "sjoch hjir binne guon. Dêr matte jo jou man deis ien fan ynnimme litte." De
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in
 • man
 • varken
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in één keer dertig pillen geeft slaat zijn drift op hol. Dokter vindt hem bij een…

sage uit 1969
 • Een man kocht voor een rijksdaalder een big van Hendrik Pekelharing. Maar het dier groeide maar niet. Een andere man
 • hem terug. Opnieuw wilde de man het dier slachten, omdat het toch niet groeide, toen weer een ander het dier wel wilde
 • man
 • varken
 • Een man kocht voor een rijksdaalder een big van Hendrik Pekelharing. Maar het dier groeide maar niet. Een andere man wilde de big wel overnemen, en betaalde er ook een daalder voor. Nog steeds groeide…

mop uit 1969
 • Greult in hynder forkeapje. Hy gong der mei op stap, hy woe nei stêd ta. Underweis rint er in man achterop, dy hat in koe oan
 • letter trof er wer ien. Dy man hie in skiep by him. Greult sei: "Hoe sille wy ruilje?" "Lyk om", sei de oare. "Goed", sei
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard
 • waarde: een koe, een schaap, een varken, een gans, een zak rotte appels. Uiteindelijk kwam hij met de zak rotte appels terug
 • man
 • varken
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard naar de markt, om deze te verkopen. Onderweg ruilde hij het dier een paar maal om,…

mop uit 1969
 • Jan en Tryn hadden een varken. Jan zei dat ze het zouden vetmesten voor de lange winter. Toen er op een dag een man
 • langskwam, die zei dat hij de Lange Winter heette, gaf de domme vrouw hem het varken mee.
 • man
 • varken
 • Jan en Tryn hadden een varken. Jan zei dat ze het zouden vetmesten voor de lange winter. Toen er op een dag een man langskwam, die zei dat hij de Lange Winter heette, gaf de domme vrouw hem het varken…

mop uit 1969
 • Een echtpaar hadden een nogal domme meid. De man slachtte eens een varken en zei dat dat voor de koude winter was. Toen
 • . Dat bevestigde hij en ze liet hem op een trapje klimmen om het varken te pakken. Toen zag ze dat er wat uit zijn versleten
 • man
 • varken
 • Een echtpaar hadden een nogal domme meid. De man slachtte eens een varken en zei dat dat voor de koude winter was. Toen het echtpaar een paar dagen van huis was, kwam er een arme schooier aan de deur.…

mop uit 1969
 • Der wienen twa âlde minsken. De man arbeide by de boer. De frou wie deis altyd allinne thús. De man hie in baerch
 • moai nij stuorke. De jouns kom har man thús. Hja sei: "Ik ha de baerch forkocht." "Hwat hast der foar bard?" frege de man
 • Een man gaf zijn vrouw de opdracht die dag hun vetgemeste varken voor een mooie stuiver te verkopen. Toen de man 's
 • avonds thuiskwam, liet de vrouw de stuiver zien die ze voor het dier had gekregen. De man was boos, en zei dat hij die
 • man
 • varken
 • Een man gaf zijn vrouw de opdracht die dag hun vetgemeste varken voor een mooie stuiver te verkopen. Toen de man 's avonds thuiskwam, liet de vrouw de stuiver zien die ze voor het dier had gekregen.…

sage uit 1969
 • Een arme man kocht eens voor zestien stuivers een big. Een man met de kwade hand kwam voorspelde hem dat het dier niet
 • zou groeien. Na acht weken was de big inderdaad nog steeds niet gegroeid. De man verkocht het dier. De man met de kwade
 • man
 • varken
 • Een arme man kocht eens voor zestien stuivers een big. Een man met de kwade hand kwam voorspelde hem dat het dier niet zou groeien. Na acht weken was de big inderdaad nog steeds niet gegroeid. De man…

mop uit 1969
 • Ien fan Sliedrecht hat my ris forteld: Der wie in man, dy slachte in baerch. "Hwerom dochst dat?" frege syn wiif. "Dat
 • is foar de kâlde winter", sei de man. Doe kom dêr ris in man by de doar. De frou wie allinne thús. "Binne jo de kâlde
 • Een vrouw vroeg haar man waarom hij een varken slachtte. De man zei dat dat voor de koude winter was. Toen er later
 • eens een vreemde man aan de deur kwam, vroeg de vrouw of hij de koude winter was. Dat bevestigde de man, en de vrouw gaf
 • man
 • varken
 • Een vrouw vroeg haar man waarom hij een varken slachtte. De man zei dat dat voor de koude winter was. Toen er later eens een vreemde man aan de deur kwam, vroeg de vrouw of hij de koude winter was.…

sage uit 1969
 • Hjir wenne in man, dy hie in baerch. Hy hie ek in ein tou, dêr meat er de baerch mei om 'e bealch hinne, dan koed er
 • birekkenje hoe swier as er wie. Dêr sieten knopen yn. Doe rekke dat tou op in kear wei. Dyselde man rekke bitsjoend. Syn
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd
 • man
 • varken
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd. En toen ze zijn kussen openmaakten, vonden ze het touw erin.

mop uit 1973
 • Der wie ris in man, dy slachte in baerch. "Hwerom mat dat eins?" frege de frou. "Hwer is dat foar?" "Foar de lange
 • Slinter", sei de man. "O, krekt", sei 't minske, mar hja bigriep der neat fan. De baerch waerd yn 'e skoarstien hong en rikke
 • Een man slacht een varken en hangt het te drogen bij de schoorsteen. Zijn vrouw vraagt waarom, en hij antwoordt: voor
 • de lange Slinter. Ze begrijpt er niets van. Een tijdje later komt er een man aan de deur die zegt dat hij de lange
 • man
 • varken
 • Een man slacht een varken en hangt het te drogen bij de schoorsteen. Zijn vrouw vraagt waarom, en hij antwoordt: voor de lange Slinter. Ze begrijpt er niets van. Een tijdje later komt er een man aan…