Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

45 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1968
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij
 • man
 • vee
 • Een man was eens op zoek naar zijn geit. Hij had het gevoel dat het beest de hele tijd om hem heen dartelde, maar hij zag niets. Een stuk verder vond hij zijn geit toch nog, en het beest dartelde…

mop uit 1968
 • Een man had in zijn tuin zo'n grote voederbiet gevonden, dat hij er wel op kon zitten. Een koe kon er vier weken van
 • man
 • vee
 • Een man had in zijn tuin zo'n grote voederbiet gevonden, dat hij er wel op kon zitten. Een koe kon er vier weken van eten.

Trefwoorden: 4, biet, eten, koe, man, stoel, tuin, vee, vier, vinden, voederbiet, week, zitten


sage uit 1968
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • man
 • vee
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1968
 • Een man was eens met zijn vee op weg, toen hij twee witte juffrouwen door de berm zag gaan. Het vee was zo bang, dat ze
 • man
 • vee
 • Een man was eens met zijn vee op weg, toen hij twee witte juffrouwen door de berm zag gaan. Het vee was zo bang, dat ze hem tegen de borst opvlogen.

sage uit 1968
 • man
 • vee
 • De vader van een ziek kind ging eens naar Wopke, de duivelbanner. Op de terugweg ging hij door een weiland heen. Alle beesten kwamen hem achterna, en hij kwam in de sloot terecht. Thuisgekomen nam het…

sage uit 1962
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de
 • man
 • vee
 • Een man waarschuwde dat zij hun bezoeker, Hindrik Pijl, niet bij de varkens moest laten. Maar hij kwam toch bij de varkens, en hij streek met zijn handen over hen heen. De volgende dag waren ze…

sage uit 1954
 • man
 • vee
 • Hinse Jehannes de Boer had al een drankje klaar toen de boer met zijn zieke paard net achter het huis stond.

Trefwoorden: arts, boer, drankje, huis, man, paard, vee, veearts, ziek


sage uit 1966
 • Een man kon nooit bij het vee gelaten worden, omdat hij alle varkens doodtoverde.
 • man
 • vee
 • Een man kon nooit bij het vee gelaten worden, omdat hij alle varkens doodtoverde.

sage uit 1966
 • Een man lag zo stil op zijn bed in het arbeidershuis, dat het leek alsof hij dood was. Er kwam er een stuk vuur door de
 • gierput, dat het lichaam van de man inging. Toen kwam de man weer tot leven.
 • man
 • vee
 • Een man lag zo stil op zijn bed in het arbeidershuis, dat het leek alsof hij dood was. Er kwam er een stuk vuur door de gierput, dat het lichaam van de man inging. Toen kwam de man weer tot leven.…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy wie foar de twadde kear troud. Mar foardat syn earste frou stoar, hied er har biloofd, dat hy soe
 • man
 • vee
 • Een weduwnaar trouwde voor de tweede keer, ook al had hij zijn eerste vrouw beloofd niet opnieuw te trouwen. Op een keer stond opeens zijn tweede vrouw naast hem, en is ze niet meer van hem weggegaan.…

sage uit 1966
 • uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de stal bleken geen dieren aanwezig, alleen
 • man
 • vee
 • In een slot woonde vroeger een schatrijke kerel. Schooiers bezochten hem vaak om iets te drinken te krijgen. Als ze uitgedronken waren, vroeg de man aan zijn 'gasten' of ze zijn vee wilden zien. In de…

sage uit 1967
 • To Jobbegea hat in man wenne, dy koe mear as in oar. It wie in maet fan 'e duvel. Op in kear kaem er by minsken, dy
 • Een man kon meer dan anderen omdat hij de maat was van de duivel. Op een keer vroeg hij een man of hij zijn biggen
 • man
 • vee
 • Een man kon meer dan anderen omdat hij de maat was van de duivel. Op een keer vroeg hij een man of hij zijn biggen mocht zien. Een paar dagen later gingen de biggen achter elkaar allemaal dood.

sage uit 1968
 • Sterke man (vrouw)
 • man
 • vee
 • Sterke Ynse was eens met een schaap onderweg naar de markt. Hij hield zijn handen op de rug en hield het touw beet, waar het schaap aan vast zat. Hij had niet door dat het schaap niet wilde lopen en…

sage uit 1970
 • moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De banggeworden man vermoedt dat zijn vee
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik
 • man
 • vee
 • Een man verwaarloost zijn koeien, die half verhongeren. Op een morgen tijdens het melken, zegt een van de dieren: 'Ik moet meer eten hebben. Wij geven vandaag geen melk, want wij hebben honger'. De…

sage uit 1969
 • De boeren vertrouwden het nooit als Auke Dykstra bij hun vee kwam. Hij hoefde de dieren maar aan te raken, of ze werden
 • man
 • vee
 • De boeren vertrouwden het nooit als Auke Dykstra bij hun vee kwam. Hij hoefde de dieren maar aan te raken, of ze werden ziek en gingen dood.

Trefwoorden: aaien, aanraken, beest, boer, dier, dood, hand, man, rug, sterven, vee, ziek


mop uit 1969
 • Greult in hynder forkeapje. Hy gong der mei op stap, hy woe nei stêd ta. Underweis rint er in man achterop, dy hat in koe oan
 • letter trof er wer ien. Dy man hie in skiep by him. Greult sei: "Hoe sille wy ruilje?" "Lyk om", sei de oare. "Goed", sei
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard
 • man
 • vee
 • Een vrouw keek erg op tegen haar man, hij kon in haar ogen niets slechts doen. Op een keer ging de man met zijn paard naar de markt, om deze te verkopen. Onderweg ruilde hij het dier een paar maal om,…

sage uit 1969
 • het vee kwam, raakte het ziek. Als er iemand betoverd was, dan ging men naar Wopke in Kûkherne.
 • man
 • vee
 • Stotterende Harm had een wisseldaalder. Hij kon ook toveren. De mensen lieten hem nooit in de stal, want als hij bij het vee kwam, raakte het ziek. Als er iemand betoverd was, dan ging men naar Wopke…

sage uit 1969
 • Een arme man kocht eens voor zestien stuivers een big. Een man met de kwade hand kwam voorspelde hem dat het dier niet
 • zou groeien. Na acht weken was de big inderdaad nog steeds niet gegroeid. De man verkocht het dier. De man met de kwade
 • man
 • vee
 • Een arme man kocht eens voor zestien stuivers een big. Een man met de kwade hand kwam voorspelde hem dat het dier niet zou groeien. Na acht weken was de big inderdaad nog steeds niet gegroeid. De man…

sage uit 1969
 • Fan in geitsje dat in bokje waerd en oarsom. Der wienen in man en in frou, dy woenen graech in geitsje ha. Doe liezen
 • beide lju ornearren, dêr moesten se mar op los. De man gong der hinne en hy kocht it geitsje. Hy wie der tige mei ynnom en
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging
 • dier met zijn bokje. Toen de man met zijn aanwinst thuiskwam, kwamen hij en zijn vrouw erachter dat het geen geitje was
 • man
 • vee
 • Een man kocht eens een geitje van een boer. Op de terugweg bond hij het dier vast aan het hek van een herberg, en ging zelf binnen wat drinken. Het zoontje van de kastelein leek het wel leuk om eens…

sage uit 1969
 • Hjir wenne in man, dy hie in baerch. Hy hie ek in ein tou, dêr meat er de baerch mei om 'e bealch hinne, dan koed er
 • birekkenje hoe swier as er wie. Dêr sieten knopen yn. Doe rekke dat tou op in kear wei. Dyselde man rekke bitsjoend. Syn
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd
 • man
 • vee
 • Een man had een touw met knopen om zijn varkens te wegen. Op een keer was het touw verdwenen. De man raakte betoverd. En toen ze zijn kussen openmaakten, vonden ze het touw erin.

sage uit 1969
 • vee, uit angst dat hij het vee betoverde. Toen hij dood was, lag hij met zijn hoofd achterstevoren in de kist. Dat
 • man
 • vee
 • Stotterende Harm had een wisseldaalder. Niemand wilde dat tovermuntstuk aannemen, ze waren bang er dan niet meer vanaf te komen. Zijn vrouw was vrijwel blind en behandelde hem zeer slecht. Hij kon…

mop uit 1973
 • tafel komt. De man vindt het een domme wens en zegt: ik wou dat die worst aan je neus hing, wat ook meteen gebeurt. Iedere
 • man
 • vee
 • Een arm echtpaar mag op een dag van een fee drie wensen doen. De vrouw denkt aan eten en wenst worst, die direct op tafel komt. De man vindt het een domme wens en zegt: ik wou dat die worst aan je…

sage uit 1894
 • zijn fellen aard Veel beesten om het leven brocht. De huisman was vervaard; Hij werd bekommerd om zijn vee En weende met
 • , Doch, doet dit hem ook zeer, Toch bijt hij gram een hond nog dood En tartend het geweer Werpt hij verwoed zich op een man
 • In Beilen was een vreselijke wolf, die veel vee ombracht. Op een dag trok het hele dorp op wolvenjacht en doodt
 • man
 • vee
 • In Beilen was een vreselijke wolf, die veel vee ombracht. Op een dag trok het hele dorp op wolvenjacht en doodt uiteindelijk de wolf.

sage uit 1971
 • . Tichteby wenne in âld man, dy koe tsjoene. Dy mocht graech bargen lije, mar Hindrikom syn jonge jage dy âld man fuort. Hwant de
 • jonge wie bang dat de biggen oars bitsjoend woarden. Dy âld man hie de kweade hân. Dêrtroch wienen se bang foar him.
 • Een man met de kwade hand werd bij de jonge biggetjes weggestuurd, anders zou hij ze betoverd hebben.
 • man
 • vee
 • Een man met de kwade hand werd bij de jonge biggetjes weggestuurd, anders zou hij ze betoverd hebben.