Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • man
 • verschijning
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • man
 • verschijning
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1950
 • Yn 'e foarige ieu roan in man fan Koaten nei Koatstertille. Doe seach er by de plaets njonken de tsjintwurdige tsjerke
 • . De man roan fierder.
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds
 • neemt de gedaante van een hond aan. De man loopt door.
 • man
 • verschijning
 • Een man gaat van Koaten naar Koatsertille [Kootstertille]. Onderweg ziet hij bij een ligusterhaag een man die steeds kleiner wordt. Hij ruikt een lichte geur en de vreemdeling verandert in een kind.…

sage uit 1966
 • Der wenne hjir op 'e heide in man, dy hie in siik bern. Hy gong nei Wopke ta fan Kûkherne. Dy joech him guod. Wopke sei
 • wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn moeder, die hem het drankje afhandig wil
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg
 • man
 • verschijning
 • Een man heeft een ziek kind. Hij gaat bij een duivelbanner een geneesmiddel halen, want het kind is behekst. Onderweg wordt het drankje steeds heter. De man ontmoet onderweg de verschijning van zijn…

sage uit 1968
 • doe kom dy frou hiel bot yn 'e earmoed to sitten, hwant har man stoar. Sy bleau allinne mei de bern sitten as in earme
 • widdou. De man hie skuon mei sulveren gaspen. Foar't er stoar hied er syn frou bilove litten dat dy sulveren gaspen, dy
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te
 • bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen. Maar hierdoor kon de dode geen rust
 • man
 • verschijning
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • Twee mannen liepen eens in de manenschijn, toen ze de verschijning van een mens voor zich zagen. Even later was de
 • verschijning weer verdwenen.
 • man
 • verschijning
 • Twee mannen liepen eens in de manenschijn, toen ze de verschijning van een mens voor zich zagen. Even later was de verschijning weer verdwenen.

mop uit 1966
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met
 • man
 • verschijning
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met een knolvoet' te willen samenleven. Prompt verschijnt er een mannetje met een…

sage uit 1967
 • Een man heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen hertrouwen. Hij komt de belofte niet na en trouwt
 • bijvoorbeeld zomaar vanzelf de schuurdeuren open. Op het laatst verschijnt de overledene zelfs aan de man, waarop de man de benen
 • man
 • verschijning
 • Een man heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen hertrouwen. Hij komt de belofte niet na en trouwt voor een tweede keer. De eerste, overleden vrouw gaat rondspoken omdat hij zijn…

sage uit 1969
 • hij zijn oude vriendinnetje opzoeken. Hij zag haar verschijning op het huisje zitten, hoewel ze daar in werkelijkheid
 • man
 • verschijning
 • De verkering van een jongeman raakte eens uit en de jongeman kwam in de gevangenis terecht. Toen hij daaruit kwam, ging hij zijn oude vriendinnetje opzoeken. Hij zag haar verschijning op het huisje…

sage uit 1972
 • Een man had als soldaat in de jungle van Java eens de verschijning van een vrouw gezien.
 • man
 • verschijning
 • Een man had als soldaat in de jungle van Java eens de verschijning van een vrouw gezien.
1176.jpg

sage uit 1971
 • Us mem fortelde, der hie ris in sterfgefal yn Stiensgea west. De man wie allinne oerbleaun. Elke joun, om in ûre of
 • acht hinne, kaem der ien by him yn 'e hûs by de leider del. Dat koe dy man op 't lêst net langer úthâlde en hy helle dûmny
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet
 • man
 • verschijning
 • Een weduwnaar wordt iedere avond opgeschrikt door een verschijning die van de ladder klimt. De man kan het niet verdragen en haalt de dominee erbij. De dominee zegt tot de geest 'Als gij van God zijt,…

sage uit 1970
 • hij het licht het laatst had gezien. Dat gebeurde en men vond er de overblijfselen van een vermoorde man, van wie men
 • eens in een woning een man gedood en heimelijk in de kelder begraven. Zijn geest vond echter geen rust, dwaalde rond door
 • man
 • verschijning
 • Voorbeelden van vermoorde mannen die geen rust kunnen vinden.

sage uit 1968
 • Een timmerman - een buitengewoon slechte man - denkt een snelle weg naar huis te nemen maar stuit op een verschijning
 • man
 • verschijning
 • Een timmerman - een buitengewoon slechte man - denkt een snelle weg naar huis te nemen maar stuit op een verschijning bij een houten vlonder. Vloekend dreigt hij de persoon dood te slaan, als hij niet…

sage uit 1892
 • 2.66. Verschijning van een overleden man Omstreeks het jaar 1840 ging de behoeftige R. v. G. heidegewas snijden, om
 • in de nabijheid der Zanddreef. Toen hij nu weder zijnen weg wilde vervolgen, zat ongemerkt op zijnén kruiwagen een man
 • 2.66. Verschijning van een overleden man
 • man
 • verschijning
 • Overleden vader verschijnt als geest aan zijn zoon en draagt hem op een bedevaart te doen en een brood aan een arme te schenken omdat de vader bij leven niet aan een verplichting heeft voldaan.

sage uit 1889
 • dikwijls hooren zeggen, dat de verschijning van een rouw een zeker voorteeken was van een sterfgeval in de buurt; en inderdaad
 • man
 • verschijning
 • Zien van rouwstoet tussen twaalf en één uur 's nachts, enkele dagen later wordt buurman op dezelfde manier begraven.

sage uit 1892
 • omstreek, alle nachten tusschen twaalf en één uur, dien man op den akker rondloopen met een zwaren paal op zijne schouders
 • verschijning voor oogen gehad en was met angst gaan vluchten. Jaren lang had de schim reeds rondgezworven, toen, op zekeren keer
 • vandaan komt. De geest is dan verlost, plaatst de paal op de oorspronkelijke plaats en verdwijnt. De dronken man ontnuchtert
 • man
 • verschijning
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 2011
 • rond 23.30). Toen zag ze in de verte een man staan, maar naarmate ze dichterbij kwam, zag ze duidelijk de contouren van
 • haar bij die bushalte aankwam kreeg de schrik van haar leven. Wat blijkt: Een man heeft zichzelf opgehangen achter het
 • man
 • verschijning
 • Een verzameling spookverhalen van Surinamers in Nederland, licht bewerkt door de verteller. Spookverhalen heten in Suriname 'Jorka Tories'.

sage uit 2010
 • , anders had ik mezelf waarschijnlijk voor gek verklaard. De eerste keer dat ik een duidelijke verschijning heb gezien was ik
 • gebruik. Het was ongeveer in 1990, denk ik. De 2e keer dat ik een verschijning zag, was ik gelukkig met mijn tegenwoordige
 • man
 • verschijning
 • Een vrouw heeft een aantal ervaringen met onverklaarbare verschijnselen. Zo ziet zij een gestorven non, een verdronken zeeman en staat een beeldje van een padje ineens op z'n kop.

sage uit 1978
 • geheel met kettingen was omhangen. De stoutmoedige man liet zich door de verschijning echter niet van zijn stuk brengen en
 • spook liet altijd een helder gefluit horen. Een man uit Zeelst stapte uit bed om naar de nachtmis te gaan. Terwijl hij zich
 • man
 • verschijning
 • Voorbeelden van verhalen over spoken en geesten.

legende uit 2006
 • , dan veranderde die vrouw in een man. En begon overal te blauwen[?] En ik heb 't zelf zain. Ik bedoel, het is een [stapels
 • meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon hoofdpijn afnemen door handoplegging.
 • man
 • verschijning
 • Drie meisjes die zeiden dat ze Maria hadden gezien werden opgesloten in een tehuis. Na terugkeer veranderde één van de meisjes in een man; waren stigmata zichtbaar; één van de vrouwen kon…

sage uit 1925
 • alles aan haar man. Deze volbracht den wensch van het spook. Zij waren nu rijk en deden het winkeltje over aan een
 • zijn de vrouw en haar man rijk en zij verkopen hun winkel.
 • man
 • verschijning
 • Een vrouw krijgt 's nachts in haar kelder bezoek van een vrouwelijke gedaante. Die vertelt haar dat er een schat in de kelder verborgen ligt: twee potten geld, waarvan ze er een aan de kerk moet…

sage uit 1925
 • DE ONDERAARDSCHE GANG. lemand te Maastricht hoorde wel dikwijls 's nachts gestommel in zijn kelder. Hij was een man
 • den kelder kwam, zag hij er de verschijning weer wachten en wenken. Moedig vroeg hij het spook, wat het begeerde. Dit
 • Een spook sluit een dappere man op in een onderaardse gang die te bereiken is vanuit diens eigen kelder. De man wacht
 • 23 uur voordat het spook terugkomt. Het spook haalt een schat tevoorschijn die de man moet verdelen tussen de kerk en
 • man
 • verschijning
 • Een spook sluit een dappere man op in een onderaardse gang die te bereiken is vanuit diens eigen kelder. De man wacht 23 uur voordat het spook terugkomt. Het spook haalt een schat tevoorschijn die de…

sage uit 1965
 • Er waren twee mensen - de ouders van zegsman, F.W. - op weg naar huis. De man zei: "We moeten maar even naar mijn
 • mannen voor de pastorie bleven staan. Even later zagen de beide mensen de verschijning opnieuw. Het meisje werd toch wel echt
 • de verschijning uit elkaar. Een tante wil het verhaal niet geloven, maar ook zij ziet door een spleet van de luiken een
 • man
 • verschijning
 • Ouders van zegsman ontmoeten op een avond een paar twee mannen met een lantaarn tussen zich in. De laatste keer barstte de verschijning uit elkaar. Een tante wil het verhaal niet geloven, maar ook zij…

sage uit 1971
 • . Der siet in man yn'e triedden fertiesd; hy seach Lytse Eldert net, want dy kroep troch de heide. Hy krige him fan ûnderen
 • moatst dy stilhâlde! Dy slachtsje wy daliks'. 'Och man', sei de Lytse, 'mar ik mei gjin minskefleis!' 'Wat praatste! Dat iten
 • Een kleine man en een grote man zitten in het bos. De grote man wil valstrikken leggen om mensen te vangen, waarna hij
 • een water over kan steken. Zijn verschijning blijft een raadsel.
 • man
 • verschijning
 • Een kleine man en een grote man zitten in het bos. De grote man wil valstrikken leggen om mensen te vangen, waarna hij het mensenvlees wil opeten. Opeens komt er een ruiter aan op een zwart paard met…

sage uit 1966
 • Op 'e Hearrewei dêr roan us in man, dy hie tabak by him. Twa man kommen út 'e herberch wei, dy hienen in stik yn 'e
 • Man smijt paar keer een pluk tabak op de weg en roept dat het voor de duivel is. Opeens zit er een soort mand op zijn
 • hoofd. De volgende dag wordt de man dood gevonden, met het hoofd omgekeerd op de romp.
 • man
 • verschijning
 • Man smijt paar keer een pluk tabak op de weg en roept dat het voor de duivel is. Opeens zit er een soort mand op zijn hoofd. De volgende dag wordt de man dood gevonden, met het hoofd omgekeerd op de…